ห้องปฏิบัติการของแต่ละหลักสูตร
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ลำดับหลักสูตรห้องปฏิบัติการอาคารจำนวน (ห้อง)
2
1ค.บ. (ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา) คอมพิวเตอร์อาคาร 24 ชั้น 21
3
คอมพิวเตอร์อาคาร 24 ชั้น 71
4
ทางภาษาอาคาร 24 ชั้น 41
5
2ค.บ. (การประถมศึกษา)
ห้องให้คำปรึกษาและปรับพฤติกรรมเด็กพิเศษ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ชั้น 1
1
6
3ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)ห้างทองครุศาสตร์2
7
โรงเรียนสาธิตโรงเรียนสาธิต1
8
4ค.บ. (การสอนอิสลามศึกษา)24-51อาคาร 241
9
25-401อาคาร 251
10
20-605อาคาร 201
11
5ศศ.บ. (จิตวิทยา) ---
12
6ค.บ. (พลศึกษาและสุขศึกษา)ห้องชมรมปันจักสีลัต
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
1
13
โรงยิมส์ยูเนียน
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
1
14
7ค.ม. (การสอนอิสลามศึกษา)---
15
8ค.ม. (การบริหารการศึกษา)ห้องสมุดครุศาสตร์อาคาร 241
16
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านสาคอ
อาคาร โรงเรียนบ้านสาคอ
1
17
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าสาป
อาคาร โรงเรียนบ้านท่าสาป
1
18
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านลิมุด
อาคาร โรงเรียนบ้านสลิมุด
1
19
ศูนย์วัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรม1
20
สำนักวิทยบริการฯ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 6
1
21
9
ค.ม. (วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา)
---
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...