ABCDEFGHIJ
1
SorszámTagintézményIrat jelzeteFond és állag megnevezéseIrat terjedelmeAz egyesület neveAz egyesület céljaAlakultFeloszlatvaMegjegyzés
2
1.MNL FMLIV.428.bFejér vármegyei egyesületek alapszabályainak levéltári gyűjteménye Egyesületek alapszabályai23 p.Baracsi Keresztény Ifjak EgyesületeAz ifjúságot keresztény és nemzeti szellemben, hazafias, becsületes puritánjellemű s keresztényi szeretettől áthatott polgárokká nevelni.1933. május 21. -9519/1940. Működik.
3
2.MNL FMLIV.428.bFejér vármegyei egyesületek alapszabályainak levéltári gyűjteménye Egyesületek alapszabályai4 p.Csákberényi Református Olvasókör Csákberény község református ifjabb és idősebb férfi nemzedékének művelődését előmozdítani a családon kívül kedves és hasznos szórakozást nyújtani, az összetartozandóság érzetét ápolni a rendelkezésre álló eszközök által.1910. november 1. -9519/1940. Működik.
4
3.MNL FMLIV.428.bFejér vármegyei egyesületek alapszabályainak levéltári gyűjteménye Egyesületek alapszabályai13 p.Ercsi Keresztény Ifjak EgyesületeTagjainak műveltségét, jellemét, jó modorát, hazafias érzését és általában jó tulajdonságait fokozni, rossz tulajdonságait kiirtani.1933. április 14. -9519/1940. Megszűnt.
5
5.MNL FMLIV.428.bFejér vármegyei egyesületek alapszabályainak levéltári gyűjteménye Egyesületek alapszabályai14 p.Igari Református DalegyesületA magyar református egyházi ének, a magyar dal ápolása, a vallás-erkölcs, a nemzeti eszme ápolása.1926. november 26. -9519/1940. Működik.
6
4.MNL FMLIV.428.bFejér vármegyei egyesületek alapszabályainak levéltári gyűjteménye Egyesületek alapszabályai15 p.Igari Református Leány EgyesületA keresztyén hit és erkölcsi élet fejlesztése, a hazaszeretet ápolása.1926. november 7. -9519/1940. Működik.
7
6.MNL FMLIV.428.bFejér vármegyei egyesületek alapszabályainak levéltári gyűjteménye Egyesületek alapszabályai4 p.Kajászószentpéteri Református ÉnekkarAz összhangzatos éneklés, a vallásos érzés és hazafias szellem ápolása, úgy az egyesületben, mint dalestélyeken és társas összejövetelek alkalmával.1910. április 2. -9367/1940. Megszűnt.
8
7.MNL FMLIV.428.bFejér vármegyei egyesületek alapszabályainak levéltári gyűjteménye Egyesületek alapszabályai4 p.Kálozi Református OlvasókörA valláserkölcsi élet és hazafias érzület ápolása; a földművelés és vele rokon gazdasági ágakban elméleti tökéletesedés, hasznos ismeretek terjesztése; az értelmiség fejlesztése, nemes szórakozásra alkalom nyújtás.1911. június 4. -9519/1940. Működik.
9
8.MNL FMLIV.428.bFejér vármegyei egyesületek alapszabályainak levéltári gyűjteménye Egyesületek alapszabályai4 p.Moóri Ev. Ref. OlvasóegyesületA keresztény vallás, erkölcsi élet ápolása, a keresztény szeretet gyakorlása, nemes szórakozás és önképzés.1900. december 6. -9519/1940. Működik.
10
9.MNL FMLIV.428.bFejér vármegyei egyesületek alapszabályainak levéltári gyűjteménye Egyesületek alapszabályai17 p.Pátkai Református Olvasó és GazdakörA község férfi lakosságának tömörítése, károsabb időtöltésektől való elvonása, hazafias, vallásos és etnikai érzéseknek fejlesztése, valamint általános és főként gazdasági ismereteinek növelése.1925. november 5. -9519/1940. Működik.
11
10.MNL FMLIV.428.bFejér vármegyei egyesületek alapszabályainak levéltári gyűjteménye Egyesületek alapszabályai9 p.Sárbogárdi Keresztyén Jótékony NőegyletSegélyezni és gyámolítani a Sárbogárdon lakó munkaképtelen szegényeket, özvegyeket, elhagyott betegeket és árvákat; szegény iskolás gyermekeket felruházni, esetleg nagyobb országos jótékony célokat is anyagilag segélyezni.1896. január 1. -9519/1940. Megszűnt.
12
11.MNL FMLIV.428.bFejér vármegyei egyesületek alapszabályainak levéltári gyűjteménye Egyesületek alapszabályai15 p.Sáregresi Református DalegyesületA magyar református egyházi ének, a magyar dal ápolása, a vallás-erkölcs, a nemzeti eszme ápolása.1932. február 28.Belügyminiszter feloszlatta 489.289/1948. IV.3. 1948.III.31. 7694/948 alisp. sz.9519/1940. Működik.
13
12.MNL FMLIV.428.bFejér vármegyei egyesületek alapszabályainak levéltári gyűjteménye Egyesületek alapszabályai3 p.Sárkeresztúri Református NőegyesületA keresztyén könyörülő szeretet gyakorlása és általában a keresztyén erkölcsi élet ápolása.1908. november 15. -9519/1940. Működik.
14
13.MNL FMLX.825Székesfehérvári Református Jótékony Nőegylet iratai88 p.Székesfehérvári Református Jótékony NőegyletSzegény sorsú elemi iskolás székesfehérvári tanulókat téli ruhával való ellátása, vallásukra való tekintet nélkül.1887. január 19.1946. szeptember hónapban feloszlatva.Az alapszabály levéltári őrizetbe nem került. A MNL FML őrizetébe 1db 1914. január 10-ei irat, valamint az 1936-1946. évi pénztárkönyv van.
15
14.MNL FMLIV.405.bFejér vármegye alispánjának iratai Közigazgatási iratok10 p.Kajászószentpéteri Református ÉnekkarAz összhangzatos éneklés, a vallásos érzés és hazafias szellem ápolása, úgy az egyesületben, mint dalestélyeken és társas összejövetelek alkalmával.1910. április 2. -9367/1940. Megszűnt.
16
15.MNL FMLIV.405.bFejér vármegye alispánjának iratai Közigazgatási iratok18 p.Moóri Ev. Ref. OlvasóegyesületA keresztény vallás, erkölcsi élet ápolása, a keresztény szeretet gyakorlása, nemes szórakozás és önképzés.1900. december 6. -9519/1940. Működik.
17
16.MNL FMLIV.405.bFejér vármegye alispánjának iratai Közigazgatási iratok4 p.Sárbogárdi Keresztyén Jótékony NőegyletSegélyezni és gyámolítani a Sárbogárdon lakó munkaképtelen szegényeket, özvegyeket, elhagyott betegeket és árvákat; szegény iskolás gyermekeket felruházni, esetleg nagyobb országos jótékony célokat is anyagilag segélyezni.1896. január 1. -9519/1940. Megszűnt.