ЛЕТЕН ГРАФИК ШКОЛИ ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА 2020г. ВЛИЗА В СИЛА ОТ 1 ЮЛИ