இஸ்லாமிய சொத்து பங்கீடு - Calculator
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
இஸ்லாமிய சொத்து பங்கீடு கணக்கு
2
3
குறிப்பு: யாருடைய சொத்தை பிரிக்க வேண்டுமோ அவருடைய உறவினர்களின் எண்ணிக்கை விபரம் மற்றும் அவரின் சொத்து மதிப்பை மஞ்சள் நிற கட்டத்தில் பதியவும். பங்கீட்டு முடிவை பார்த்த பின் பதிந்த தகவல்களை அழித்துவிடவும்.
4
5
சொத்து மதிப்பு :
6
7
சொத்துக்கு உரியவரின் உறவுஉறவினர்களின் எண்ணிக்கைபங்குகுர்ஆன்/ ஹதீஸ் #குர்ஆன்/ ஹதீஸ் வசனம்24 ல் பங்குபங்கீடுதனி நபர் பங்கீடு
8
தந்தை
9
தாய்
10
கணவன்
11
மனைவி
12
மகன்
13
மகள்
14
சகோதரன்
15
சகோதரி0
16
நிர்ணயிட்ட பாகம் 0மீதி பாகம் 24 00
17
சொத்து பங்கீடு முறைக்கான நிபந்தனைகள்
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu