แบบสรุปโครงการตามกลุ่มวัย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสรุปโครงการ ตามกลุ่มวัย
2
กลุ่มแม่และเด็ก (เด็ก ๐-๕ ปี)
3
4
ลำดับ
ชื่อโครงการงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
5
1
โครงการส่งเสริมแม่ เฝ้าระวังลูก เพื่อดูแล
15500กองทุนหลัก
รพ.สต.นาคูณใหญ่
นางเพียงใจ
6
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลัง
ประกันสุขภาพ
ต้นน้อย
7
คลอด ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า
อบต.นาคูณใหญ่
8
จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9
2
โครงการส่่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
20000กองทุนหลักรพ.สต.นางัวนางชรินรัตน์
10
ประกันสุขภาพ
ใหญ่พงศกร
11
ทต.นาหว้า
12
3
โครงการประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่าย
กองทุุนหลักประกัน
รพ.สต.โคกสะอาด
ธีติภูมิ
13
มีส่วนร่วม รพ.สต.โคกสะอาด ปี 2561
40,600สุขภาพ ตำบลนาวานันทกุล
14
(เป็นโครงการใหญ่รวมทุกกลุ่มวัย)
บ้านเสียว
15
4
โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
25990กองทุนหลัก
รพ.สต.เหล่าพัฒนา
นางสมสมัย บุพศิริ
16
และการป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า
ประกันสุขภาพ
17
2,500 กรัม
ตำบลเหล่าพัฒนา
18
5
โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กเพื่อป้องกัน
30,000กองทุนหลัก
รพ.สต.ดอนศาลา
นางศุร์ณัชยา บุนนท์
19
ภาวะแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
ประกันสุขภาพ
20
ปีงบประมาณ 2561
ตำบลเหล่าพัฒนา
21
6
โครงการส่่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงอายุ
15,000กองทุนหลัก
รพ.สต.ดอนศาลา
นางศุร์ณัชยา บุนนท์
22
และกลุ่มเสี่ยงสำหรับผู้ปกครอง 0-5 ปี
ประกันสุขภาพ
23
ประจำปี 2561
ตำบลเหล่าพัฒนา
24
25
7
โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก ปีงบประมาณ 2561
7,250 บาท
กองทุนฯตำบลนางัว
รพ.สต.นาคอย
นางรัชนี ศรีดารักษ์
26
8
โครงการพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กแบบบูรณาการ
5000
กองทุนฯตำบลนางัว
รพ.สต.อูนนา
นางบุญชอบ เสรีธรรมะพิทักษ์
27
28
9
โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และ
29
แบบต่อเนื่องโดยชุมชน ปีงบประมาณ
30
25618250
กองทุนตำบลบ้าน
รพ.สต.ดอนแดงนส.อุไรรัตน์
31
เสียวบุญเพ็ง
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...