BẢNG HÀNG GEMEK ĐỢT CUỐI .xlsx.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BẢNG HÀNG GEMEK PREMIUM 097.255.1357
2
STTTòa TầngSố
Căn hộ
DT tim
DTTT Giá/m2 BC CCView Gía bán
3
1A402402A95,889,0 16.881.056 TNĐBKhuôn viên 1.502.414.000 Đã bán
4
2A404404A72,066,6 17.227.643 TNĐBKhuôn viên + Splendora 1.147.361.000
5
3A405405A71,065,3 18.059.541 ĐBTNTrung tâm HN 1.179.288.000
6
4A406406A71,065,3 18.059.541 ĐBTNTrung tâm HN 1.179.288.000
7
5A407407A72,066,6 17.920.766 ĐBTNTrung tâm HN 1.193.523.000
8
6A416416A95,889,0 17.226.135 TNĐB
Bể bơi+ Thiên đường BS+ Vin TL
1.533.126.000
9
7A602602A95,889,0 16.950.022 TNĐBKhuôn viên + Splendora 1.508.552.000
10
8A604604A72,066,6 17.296.997 TNĐB
KĐT Splendora+ khuôn viên
1.151.980.000
11
9A701701A95,889,2 17.600.516 TB-ĐBTNKĐT Splendora+ TT HN 1.569.966.000
12
10A702702A95,889,0 16.950.022 TNĐBKhuôn viên + Splendora 1.508.552.000
13
11A716716A95,889,0 17.295.101 TNĐB
Bể bơi+ Thiên đường BS+ Vin TL
1.539.264.000
14
12A902902A95,889,0 16.984.629 TNĐBKhuôn viên + Splendora 1.511.632.000
15
13A1202
1202A
95,889,0 17.019.112 TNĐBKhuôn viên + Splendora 1.514.701.000
16
14A2202
2202A
95,889,0 17.226.135 TNĐBKhuôn viên + Splendora 1.533.126.000
17
15A2204
2204A
72,066,6 17.574.279 TNĐBKhuôn viên + Splendora 1.170.447.000
18
16A2208
2208A
72,066,6 17.574.279 TNĐBBể Bơi 1.170.447.000
19
17A2502
2502A
95,891,0 16.881.264 TNĐBKhuôn viên + Splendora 1.536.195.000
20
18A2504
2504A
72,066,6 17.539.520 TNĐBKhuôn viên + Splendora 1.168.132.000
21
19A2508
2508A
72,066,6 17.539.520 TNĐBBể Bơi 1.168.132.000
22
20A2701
2701A
95,889,2 17.807.074 TB-ĐBTNKĐT Splendora+ TT HN 1.588.391.000
23
21A2702
2702A
95,889,0 17.157.056 TNĐBKhuôn viên + Splendora 1.526.978.000
24
22A2704
2704A
72,066,6 17.504.925 TNĐBKhuôn viên + Splendora 1.165.828.000
25
23A2708
2708A
72,066,6 17.504.925 TNĐBBể Bơi 1.165.828.000
26
24A2801
2801A
95,889,2 17.807.074 TB-ĐBTNKĐT Splendora+ TT HN 1.588.391.000
27
25A2802
2802A
95,889,0 17.157.056 TNĐBKhuôn viên + Splendora 1.526.978.000
28
26A2804
2804A
72,066,6 17.504.925 TNĐBKhuôn viên + Splendora 1.165.828.000
29
27A2808
2808A
72,066,6 17.504.925 TNĐBBể Bơi 1.165.828.000
30
28A3101
3101A
95,889,2 17.531.693 TB-ĐBTNKĐT Splendora+ TT HN 1.563.827.000
31
29A3102
3102A
95,889,0 16.881.056 TNĐBKhuôn viên + Splendora 1.502.414.000
32
30A3104
3104A
72,066,6 17.227.643 TNĐBKhuôn viên + Splendora 1.147.361.000
33
31A3106
3106A
71,065,3 18.059.541 ĐBTNTrung tâm HN 1.179.288.000
34
32A3108
3108A
72,066,6 17.227.643 TNĐBBể Bơi 1.147.361.000
35
33A3110
3110A
72,066,6 17.227.643 TNĐBBể Bơi 1.147.361.000
36
34A3112
3112A
72,066,6 17.227.643 TNĐBBể Bơi 1.147.361.000
37
35A3116
3116A
95,889,0 17.226.135 TNĐB
Bể bơi+ Thiên đường BS+ Vin TL
1.533.126.000
38
36A3301
3301A
95,889,2 17.393.957 TB-ĐBTNKĐT Splendora+ TT HN 1.551.541.000
39
37A3302
3302A
95,889,0 16.743.000 TNĐBKhuôn viên + Splendora 1.490.127.000
40
38A3303
3303A
71,666,5 17.710.346 ĐBTNTrung tâm HN 1.177.738.000
41
39A3304
3304A
72,066,6 17.089.084 TNĐBKhuôn viên + Splendora 1.138.133.000
42
40A3305
3305A
71,065,3 17.920.138 ĐBTNTrung tâm HN 1.170.185.000
43
41A3306
3306A
71,065,3 17.920.138 ĐBTNTrung tâm HN 1.170.185.000
44
42A3307
3307A
72,066,6 17.782.207 ĐBTNTrung tâm HN 1.184.295.000
45
43A3308
3308A
72,066,6 17.089.084 TNĐBBể Bơi 1.138.133.000
46
44A3309
3309A
72,066,6 17.782.207 ĐBTNTrung tâm HN 1.184.295.000
47
45A3310
3310A
72,066,6 17.089.084 TNĐBBể Bơi 1.138.133.000
48
46A3311
3311A
72,066,6 17.782.207 ĐBTNTrung tâm HN 1.184.295.000
49
47A3312
3312A
72,066,6 17.089.084 TNĐBBể Bơi 1.138.133.000
50
48A3316
3316A
95,889,0 17.088.079 TNĐB
Bể bơi+ Thiên đường BS+ Vin TL
1.520.839.000
51
49B401401B70,965,1 18.124.516 ĐNTBBể bơi+ Thiên đường BS 1.179.906.000
52
50B402402B70,965,3 17.929.770 TBĐNKĐT Splendora 1.170.814.000
53
51B404404B71,666,7 17.657.241 TBĐNKĐT Splendora 1.177.738.000
54
52B406406B71,666,7 17.657.241 TBĐNKĐT Splendora 1.177.738.000
55
53B408408B71,666,1 17.852.224 TBĐNKĐT Splendora 1.180.032.000
56
54B602602B70,965,3 17.999.387 TBĐNKĐT Splendora 1.175.360.000
57
55B702702B70,965,3 17.999.387 TBĐNKĐT Splendora 1.175.360.000
58
56B707707B71,665,8 18.142.948 ĐNTBBể bơi+ Thiên đường BS 1.193.806.000
59
57B2202
2202B
70,965,3 18.277.856 TBĐNKĐT Splendora 1.193.544.000
60
58B2502
2502B
70,965,3 18.243.047 TBĐNKĐT Splendora 1.191.271.000
61
59B2702
2702B
70,965,3 18.208.254 TBĐNKĐT Splendora 1.188.999.000
62
60B2704
2704B
71,666,7 17.932.534 TBĐNKĐT Splendora 1.196.100.000
63
61B2706
2706B
71,666,7 17.932.534 TBĐNKĐT Splendora 1.196.100.000
64
62B2708
2708B
71,666,1 18.130.015 TBĐNKĐT Splendora 1.198.394.000
65
63B2802
2802B
70,965,3 18.208.254 TBĐNKĐT Splendora 1.188.999.000
66
64B2804
2804B
71,666,7 17.932.534 TBĐNKĐT Splendora 1.196.100.000
67
65B2806
2806B
71,666,7 17.932.534 TBĐNKĐT Splendora 1.196.100.000
68
66B3101
3101B
70,965,1 18.124.516 ĐNTBBể bơi+ Thiên đường BS 1.179.906.000
69
67B3102
3102B
70,965,3 17.929.770 TBĐNKĐT Splendora 1.170.814.000
70
68B3104
3104B
71,666,7 17.657.241 TBĐNKĐT Splendora 1.177.738.000
71
69B3106
3106B
71,666,7 17.657.241 TBĐNKĐT Splendora 1.177.738.000
72
70B3107
3107B
71,665,8 18.073.222 ĐNTBBể bơi+ Thiên đường BS 1.189.218.000
73
71B3108
3108B
71,666,1 17.852.224 TBĐNKĐT Splendora 1.180.032.000
74
72B3301
3301B
70,965,1 17.984.854 ĐNTBBể bơi+ Thiên đường BS 1.170.814.000
75
73B3302
3302B
70,965,3 17.790.704 TBĐNKĐT Splendora 1.161.733.000
76
74B3304
3304B
71,666,7 17.519.655 TBĐNKĐT Splendora 1.168.561.000
77
75B3305
3305B
71,666,5 17.710.346 ĐNTBBể bơi+ Thiên đường BS 1.177.738.000
78
76B3306
3306B
71,666,7 17.519.655 TBĐNKĐT Splendora 1.168.561.000
79
77B3307
3307B
71,665,8 17.933.617 ĐNTBBể bơi+ Thiên đường BS 1.180.032.000
80
78B3308
3308B
71,666,1 17.713.389 TBĐNKĐT Splendora 1.170.855.000
81
79C401401C95,889,2 17.462.892 TN- TBĐB
Vin Thăng long+ KĐT Splendora
1.557.690.000
82
80C402402C95,889,0 17.433.045 ĐBTNSplendora+ TT HN 1.551.541.000
83
81C403403C71,666,5 17.675.835 TNĐBVin Thăng Long 1.175.443.000
84
82C404404C72,066,6 17.678.243 ĐBTNKhuôn viên 1.177.371.000
85
83C405405C71,065,3 17.885.329 TNĐBVin Thăng Long 1.167.912.000
86
84C406406C71,065,3 17.885.329 TNĐBVin Thăng Long 1.167.912.000
87
85C407407C71,666,5 17.675.835 TNĐBVin Thăng Long 1.175.443.000
88
86C408408C72,066,6 17.678.243 ĐBTNBể Bơi 1.177.371.000
89
87C409409C95,889,2 17.462.892 TNĐBVin Thăng Long+TĐBS 1.557.690.000
90
88C410410C95,889,0 17.433.045 ĐBTNBể bơi+ Thiên đường BS 1.551.541.000
91
89C601601C95,889,2 17.247.758 TN- TBĐB
Vin Thăng long+ KĐT Splendora
1.538.500.000
92
90C602602C95,889,0 17.545.202 ĐBTNSplendora+ TT HN 1.561.523.000
93
91C603603C71,666,5 17.503.218 TNĐBVin Thăng Long 1.163.964.000
94
92C604604C72,066,6 17.834.099 ĐBTNKhuôn viên 1.187.751.000
95
93C605605C71,065,3 17.719.786 TNĐBVin Thăng Long 1.157.102.000
96
94C606606C71,065,3 17.719.786 TNĐBVin Thăng Long 1.157.102.000
97
95C607607C71,666,5 17.503.218 TNĐBVin Thăng Long 1.163.964.000
98
96C609609C95,889,2 17.247.758 TNĐBVin Thăng Long+TĐBS 1.538.500.000
99
97C701701C95,889,2 17.247.758 TN- TBĐB
Vin Thăng long+ KĐT Splendora
1.538.500.000
100
98C702702C95,889,0 18.556.438 ĐBTNSplendora+ TT HN 1.651.523.000
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu