09. แบบสอบถามงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ (1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ลำดับที่ชื่อผู้ทำบริการวิชาการชื่องานบริการวิชาการลักษณะการบริการวิชาการเจ้าของโครงการค่าตอบแทนชม.ภาระงาน/งวดวันที่เริ่มวันที่สิ่นสุดFile ประกอบLink ที่เกี่ยวข้องบันทึกเพิ่มเติม
2
ไม่ต้องใส่เลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่ชื่องานเลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่เจ้าของใส่ค่าตอบแทนไม่ต้องใส่วันเดือนปีวันเดือนปีวิธีทำใส่ Linkตามต้องการ
3
1รศ.ดร.รวี หาญเผชิญสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 หัวข้อ วิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมืองกับการก้าวสู่ AEC3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม151311255714112557http://goo.gl/LgHsCP
4
2รศ.ดร.รวี หาญเผชิญอาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยมหาสารคาม3027112557http://goo.gl/dqbDoF
5
3รศ.ดร.รวี หาญเผชิญออกแบบอนุสาวรีย์เจ้าเมืองมัญจาคีรีและปรับปรุงภูมิทัศน์3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบอำเภอมัญจาคีรี100332558http://goo.gl/5NfGwt
6
4รศ.ดร.รวี หาญเผชิญประชุมเสวนาผังเมืองขอนแก่น สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพเทศบาลนครขอนแก่น151632558http://goo.gl/54lnom
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29
32
30
33
จำนวนงานบริการวิชาการรวมค่าตอบแทนรวมรวมชม.
34
40160
Loading...
 
 
 
งานบริการวิชาการ รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
งานวิจัย รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
บทความตีพิมพ์วารสาร รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
บทความตีพิมพ์การประชุม รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
รวมคะแนน
data basic