BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASBBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBX
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 (เติมเฉพาะตัวเลข)รวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมชั้น/จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงานได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.1อ.2ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาการเรียนรู้ผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทจำนวนผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
4
1760285103976028539010087โคกม่วงโนนสังโนนสัง 3ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี18111นายชนะ วงษ์มา 00630106774
นายศิริกิตต์ โพธิเจริญ
5
2760286103976028639010088โคกม่วงโนนสังโนนสัง 3บ้านข่าน้อย10032010.501นายจรุง นวลละออปกติบ้านห้วยบงโนนเมืองโนนสัง31414131672851400093094 3921854นายจรุง นวลละออ
6
3760296103976029639010091โคกม่วงโนนสังโนนสัง 3บ้านวังมนสาขาชัยมงคล1003000100นายพนมไพร อาจจันดาพื้นที่สูงบ้านวังมนโคกม่วงโนนสัง31334441525089-2150430
นายพนมไพร อาจจันดา
7
4760254103976025439010103โนนเมืองโนนสังโนนสัง 3บ้านโนนตาล1003101101นางปาริชาติ ไกยฝ่ายปกติบ้านโนนเมืองโนนเมืองโนนสัง2.513141010859800077986016753
นางปาริชาติ ไกยฝ่าย
8
5760255103976025539010104โนนเมืองโนนสังโนนสัง 3บ้านโนนสว่าง10070000.510ผู้ช่วยครู2นายทวีเดต คำแพงศรีปกติบ้านโคกม่วงชุมโนนเมืองโนนสัง39211010981618000101946191924
นายทวีเดต คำแพงศรี
9
6760256103976025639010105โนนเมืองโนนสังโนนสัง 3บ้านโนนเมือง131000.500นายวีรศักดิ์ เขตสมุทร์ปกติบ้านโนนตาลโนนเมืองโนนสัง2.546410578800052085 7426842
นายวีรศักดิ์ เขตสมุทร์
10
7760288103976028839010106โนนเมืองโนนสังโนนสัง 3บ้านห้วยบงนายชวาลชัย สุ่มมาตย์ปกติบ้านห้วยบงโนนเมืองโนนสัง30
11
8โนนสังโนนสัง 3โคกม่วงประชาสรรค์
12
9โนนสังโนนสัง 3หนองปิงบุ่งบกวิทยา
13
10โนนสังโนนสัง 3บ้างวังมน10016101100นายพนมไพร อาจจันดาพื้นที่สูงบ้านวังมนโคกม่วงโนนสัง11131862131312141313128089-2150430
นายพนมไพร อาจจันดา
14
11โนนสังโนนสัง 3บ้านโคกม่วงชุม
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100