לוח מבחנים רבעון ד לתלמידים
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
רבעון רביעי - תשע"ט 20/6/2019 -01/04/2019
2
שכבה ז - מיכאל מוסקוביץשכבה ח - קרין סנדקשכבה ט - בת-אל ג'ירד
3
תאריךיוםז1ז2ז3ז4ז5ח1ח2ח3ח4ח5ח6ט1ט2ט3 תל"םט4 הו"בט5 מד'ט6 מופ'ט7 חנ"מ
4
מיכאליאקיאנה לבשיןורוניקהמיכאלהקרין סנדקמרים אפריאטמורן סיתבוןשירן גבאיאנה זסלבסקימירב כהןאריאלה כהןמעיין שריםאנט כהןלינוי שמואלכהנא עדנהבת-אל ג'ירדבנזיני נטלי
5
1.04ב
6
2.04ג
7
3.04ד
8
4.04המתמטיקה
9
5.04ומתמטיקהמתמטיקהמתמטיקה
10
6.04ש
11
7.04אג"ג
12
8.04במיצ"ב פנימי במדעים (מפמר מדעי)מבחן ארצי במדעים
13
9.04ג
14
10.04ד
15
11.04-27.04ה-שחופשת פסחחופשת פסחחופשת פסח
16
28.04א
17
29.04בטיול שנתיערבית / צרפתיתערבית / צרפתיתצרפתיתת. יהודית
18
30.04גפיזיקהערבית
19
1.05ד
20
2.05היום הזיכרון לשואה ולגבורה לימודים כרגיל מהשעה 11יום הזיכרון לשואה ולגבורהיום הזיכרון לשואה לגבורה (ט6 מבחן בג"ג)
21
3.05ומתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהג"ג
22
4.05ש
23
5.05אהיסטוריהמתמטיקה (דמוי מיצ"ב 3)טיול שנתי - גליל עליון - נדחה בשל המצב הבטחוני
24
6.05ב
25
7.05גצרפתיתפיזיקה
26
8.05דיום הזיכרון לחללי צה"ליום הזיכרון לחללי צה"ליום הזיכרון לחללי צה"ל
27
9.05היום העצמאותיום העצמאותיום העצמאות
28
10.05ו
29
11.05ש
30
12.05אערביתת. יהודיתתנ"ך
31
13.05בתנ"ך
32
14.05גאנגליתאנגליתאלקט'
33
15.05דאנגליתמחשבים מפמ"רספרותאנגלית
34
16.05העבריתת. יהודיתת. יהודיתת. יהודית
35
17.05ות. יהודיתאנגלית
36
18.05ש
37
19.05אצרפתיתפיזיקה מפמ"רספרותהיסטוריה
38
20.05ב
39
21.05גאנגליתתנ"ךטיול שנתי - גליל עליון
40
22.05ד
41
23.05הל"ג בעומרל"ג בעומרל"ג בעומר
42
24.05ומחשבים מפמ"ר
43
25.05ש
44
26.05אספרותהיסטוריה
45
27.05במפמ"ר מתמטיקה
46
28.05ג
47
29.05דמתמטיקה (מפמ"ר)מיצ"ב פנימי באנגליתפיזיקהפיזיקהת. יהודית
48
30.05הספרותפיזיקהפיזיקה
49
31.05והיסטוריהערביתערביתצרפתית
50
1.06ש
51
2.06אמחשבים מפמ"רצרפתיתספרותספרותאנגלית
52
3.06במיצ"ב פנימי במתמטיקהספרותאנגלית
53
4.06ג
54
5.06דת. יהודיתת. יהודיתספרותת. יהודית
55
6.06המועד במועד בפיזיקהמועד בת. יהודיתמועד ב
56
7.06ו
57
8.06ש
58
9.06אשבועותשבועותשבועות
59
10.06ב
60
11.06ג
61
12.06ד
62
13.06ה
63
14.06ו
64
15.06ש
65
16.06א
66
17.06ב
67
18.06ג
68
19.06ד
69
20.06החלוקת תעודותחלוקת תעודותחלוקת תעודות
70
הערכה חלופית: אנגלית, ת. יהודית, ערבית, מדעיםהערכה חלופית: עברית, אנגליתהערכה חלופית: אזרחות, אנגלית, עברית
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...