ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGH
1
วันปฏิบัติงาน
งาน/ภารกิจ/กิจกรรม
เวลา
เข้าร่วม
สถานที่
ผู้เข้าร่วมงาน
การแต่งกายพาหนะเดินทางพนักงานขับรถ
2
1/11/2017
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระอารามหลวง
ในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2560
10.09 น.
วัดพายัพ พระอารามหลวง ต.ในเมือง
อ.เมืองฯ
จนท.กลุ่ม 5เสื้อขาวสำนักงานรถตู้สำนักงาน
3
31/10/2017ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน10.00 น.วัดประมวลราษฎร์ ต.ในเมือง
อ.เมืองฯ
จนท.กลุ่ม 2เสื้อขาวสำนักงาน
4
29/10/2017
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระอารามหลวง
ในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2560
13.30 น.
วัดสุทธจินดาวรวิหาร ต.ในเมือง
อ.เมืองฯ
จนท.กลุ่ม 4เสื้อขาวสำนักงานรถตู้สำนักงาน
5
21/10/2017
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระอารามหลวง
ในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2560
10.00 น.
วัดวชิราลงกรณวราราม ต.หนองน้ำแดง
อ.ปากช่อง
จนท.กลุ่ม 3เสื้อขาวสำนักงานรถตู้สำนักงาน
6
21/10/2017
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระอารามหลวง
ในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2560
13.00 น.
วัดบึง พระอารามหลวง ต.ในเมือง
อ.เมืองฯ
จนท.กลุ่ม 2เสื้อขาวสำนักงานรถตู้สำนักงาน
7
20/10/2017
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระอารามหลวง
ในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2560
10.09 น.
วัดสะแก พระอารามหลวง ต.ในเมือง
อ.เมืองฯ
จนท.กลุ่ม 1เสื้อขาวสำนักงานรถตู้สำนักงาน
8
17/10/2017ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน15.00 น.
วัดถ้ำพระธาตุ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง
จนท.กลุ่ม 1เสื้อขาวสำนักงาน
9
15/10/2017
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระอารามหลวง
ในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2560
10.00 น.
วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ต.ในเมือง
อ.เมืองฯ
จนท.กลุ่ม 5เสื้อขาวสำนักงานรถตู้สำนักงาน
10
1/10/2017
ร่วมงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
08.00 น.
หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา
จนท.กลุ่ม 5
เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์
11
28/9/2017
กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวัน
พระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
07.00 น.หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาจนท.กลุ่ม 1
เครื่องแบบกากีคอพับ
แขนยาว
12
10/9/2017
โครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยียนวัดและประชาชน
ประจำปี 2560 และติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
จังหวัดนครราชสีมา
08.00 น.วัดนอก ต.โชคชัย อ.โชคชัยจนท.กลุ่ม 3เสื้อขาวสำนักงานรถตู้สำนักงานนายชิด ศาลากลาง
13
9/9/2017
พิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) คุณแม่เอี่ยม การบรรจง
โยมมารดาพระครูโอภาสวิริยานุวัตร เจ้าคณะอำเภอโนนแดง
16.00 น.
วัดบ้านโคกหนองแวง ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง
จนท.กลุ่ม 4
เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์
รถตู้สำนักงานนายเจษฎา แก้วสน
14
5/9/2017โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด06.00 น.วัดหมื่นไวย ต.หมื่นไวย อ.เมืองฯจนท.กลุ่ม 3เสื้อขาวสำนักงานรถตู้สำนักงานนายเจษฎา แก้วสน
15
28/8/2017พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา 13.00 น.อ.โนนแดงจนท.กลุ่ม 2เครื่องแบบสีกากีรถกระบะสำนักงานนายเจษฎา แก้วสน
16
5/5/2017ร่วมพิธีอธิฐานจิตวาระพิเศษพระไชยเมืองพิมาย ณ มณฑลพิธี วัดป่าคุณสัมปันนาราม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา09.00 น.วัดป่าคุณสัมปันนารามผอ.พศจ.นม.รถยนต์ส่วนตัว
17
6/5/2017รังวัดออกโฉนดที่ดิน ณ วัดโนนขี้ตุ่น อ.ห้วยแถลง10.00 น.วัดโนนขี้ตุ่น อ.ห้วยแถลงผอ.พศจ.นม.รถตู้สำนักงาน
18
8/5/2017ประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ศาลากลางจังหวัด09.30 น.จังหวัดนครราชสีมาผอ.พศจ.นม.
19
9/5/2017วัดโนนขี้ตุ่น อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา09.30 น.วัดโนนขี้ตุ่น อ.ห้วยแถลงผอ.พศจ.นม.รถตู้สำนักงาน
20
10/5/2017ร่วมพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี2560 ณ วัดบึง พระอารามหลวง17.30 น.ผอ.พศจ.นม.
21
15/5/2017วิทยากรบรรยายให้ความรู้การอบรมไวยาวัจกรและกรรมการวัดของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ณ วัดใหม่เกษม ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา09.00 น.วัดใหม่เกษม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมาผอ.พศจ.นม.รถยนต์ส่วนตัว
22
17/5/2017ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค ณ พระตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา16.00 น.ม.เกษตรศาสตร์ผอ.พศจ.นม.รถกระบะสำนักงาน
23
18/5/2017ประชุมสภากาแฟ ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๕07.00 น.สำนักงานจังหวัดนครราชสีมาผอ.พศจ.นม.รถกระบะสำนักงาน
24
22/5/2017ร่วมประชุมปรึกษาหารือปรับปรุงพัฒนาโบราณสถานวัดบ่อไก่แก้ว อ.สีดา จ.นครราชสีมา13.00 น.ผอ.พศจ.นม.รถยนต์ส่วนตัว
25
24/5/2017ประชุมซักซ้อมแบ่งงานคณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 10.00 น.พศจ.นม.คณะกรรมการ
26
25/5/2017ผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัด ณ วัดสมอราย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา07.30 น.ผอ.และกลุ่ม3รถตู้สำนักงาน
27
26/5/2017เดินทางไปราชการจังหวัดนครปฐม07.00 น.ผอ.พศจ.นม.รถยนต์ส่วนตัว
28
30/5/2017ประชุมประจำเดือนจังหวัดนครราชสีมา09.00 น.สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
ผอ.กลุ่มอำนวยการฯ
รถยนต์ส่วนตัว
Loading...