ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
MEMBERS LIST - SORTED BY YEAR OF LEAVING SCHOOL
2
UNIT #
INC #OLD #NAMEYOL
BLOOD
3
1INC/0001PAUL CHUNG1964
4
2INC/0002VINOD KUMAR AGARWAL1978
5
3INC/0003SUBHAS GUPTA1982
6
4INC/0004MANOJ AGARWAL1983
7
5INC/0005SUNIL BOLIA1975
8
6INC/0006ASHIS PAUL1981
9
7INC/0007KAMAL PRAKASH AGARWAL1982
10
8INC/0008RAMESH KAKARANIA1983
11
9INC/0009HRIDAY KANT MISHRA1975
12
10INC/0010RAVINDRA KUMAR LADIA1973
13
11INC/0012HARCHARAN SINGH1983
14
12INC/0013BINOD ADUKIA1975
15
13INC/0014AJAY BHARADWAJ1978
16
14INC/0015RAJIV KUMAR MAHAJAN1980
17
15INC/0018LAKHI CHAND AGARWAL1975
18
16INC/0019KAILASH PACHISIA1966
19
17INC/0020PAWAN KUMAR TIKMANI1974
20
18INC/0021SITARAM DHANDHANIA1983
21
19INC/0022GOVIND AGARWAL1980
22
20INC/0023PRAMOD AGARWAL1983
23
21INC/0024MADHU SUDAN BAJAJ
24
22INC/0025ATMA RAM BAGARIA
25
23INC/0026SUNIL KUMAR BERLIA1987
26
24INC/0027BIRENDRA KUMAR GOEL1983
27
25INC/0028B.K.JAIN
28
26INC/0029DHARMINDER S.MATHARO1984
29
27INC/0030DEB NARAYAN MUKHERJE1972
30
28INC/0031VINOD KUMAR AGARWAL1980
31
29INC/0032PAWAN KUMAR GOEL1974
32
30INC/0033AKHILESH SINGH1975
33
31INC/0034ASHOK KUMAR AGARWAL1981
34
32INC/0035UMESH VERMA1972
35
33INC/0036KISHAN SONY1972
36
34INC/0038BHARAT BH. AGARWAL1982
37
35INC/0039DINESH KUMAR KABRA1980
38
36INC/0040RAJIV AGARWAL1983
39
37INC/0041MURARI LAL DHANDANIA
40
38INC/0042DILIP KUMAR BHUTORIA1982
41
39INC/0043BAJRANG LAL GUPTA1977
42
40INC/0044SUDIPTA GUHA1982
43
41INC/0045SANJIV TIKMANY1990
44
42INC/0046JYOTI PRAKASH PACHISIA1994
45
43INC/0047AMRIK SINGH1982
46
44INC/0048UDAY VERMA1986
47
45INC/0049SATISH SETHIA1994
48
46INC/0050SURENDRA KUMAR AGARWAL1984
49
47INC/0051MUKESH AGARWAL1994
50
48INC/0052VINOD AGARWAL1983
51
49INC/0053VISHNU KUMAR AGARWALLA1973
52
50INC/0054SAMBHU KUMAR SARAF1990
53
51INC/0055SAJJAN KR. AGARWAL1976
54
52INC/0056INDRA PR. SINGHAL1981
55
53INC/0057PARVINDER S. SAINI1994
56
54INC/0135SANTOSH KUMAR AGARWAL1979B+VE
57
55INC/0136KISHORI LAL JAISWAL1969
58
56INC/0137SANTOSH KR.AGARWAL1984
59
57INC/0138RAJESH GOEL1994
60
58INC/0139ANIL GUPTA1980
61
59INC/0140RAJIV TIKMANY1989
62
60INC/0141RAJENDRA PD. SINGH1983
63
61INC/0142RAVI BHANDARI1994
64
62INC/0143RAVI KUMAR SARAOGI1983
65
63INC/0144RAJESH KAKRANIA1989
66
64INC/0208MANMINDER SINGH RAIT1975
67
65INC/0209RAJESH KUMAR GUPTA1980
68
66INC/0210ASHOK SINHA1985
69
67INC/0212PRABHAT SARAF1975A+
70
68INC/0213ANAND KUMAR KEDIA1980
71
69INC/0214PRADIP SHARMA1979
72
70INC/0215RAM PARVESH AGARWAL1984
73
71INC/0216SAMIR BHANDARI1986
74
72INC/0217RAVINDRA KR AGARWAL1986
75
73INC/0218MANURAJ AGARWAL1995
76
74INC/0219VINEET KUMAR AGARWAL1998
77
75INC/0221JASBIR SINGH MATHAROO1990
78
76INC/0222SUNIL PATWARI1985
79
77INC/0223DIPANKAR GHOSH1975
80
78INC/0224MANISH KUMAR AGARWAL1998
81
79INC/0225NEERAJ AGARWAL1990
82
80INC/0226PREM KUMAR SETHIA1973
83
81INC/0227SANJOY KUMAR SEN1984
84
82INC/0228LALIT KUMAR GOYAL1995
85
83INC/0229RAJIV MOHATA1987
86
84INC/0230RAKESH JAISWAL1992
87
85INC/0231RAJ KUMAR AGARWAL1984
88
86INC/0232K.K.JHUNJHUNWALA1979
89
87INC/0233JITENDRA KR. SINOLIA1986
90
88INC/0234LALIT KUMAR THARD1968
91
89INC/0235MUKESH KUMAR GUPTA1998
92
90INC/0236BISWANATH TRIVEDI1984
93
91INC/0237KINGSHUK SAMANTA1984
94
92INC/0238NIRAJ AGARWAL1989
95
93INC/0239RAM BHAGAT AGARWAL1989B+
96
94INC/0240NARESH JALAN1992
97
95INC/0241UDAY PRAKASH PACHISIA1998
98
96INC/0242RAJESH AGARWAL1990
99
97INC/0244ASHWANI AGARWAL1994
100
98INC/0245SANJAY KUMAR JAIN1982