Kalkulator do reklamacji antyspreadowej
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
1 234
<= wypełniamy wyłącznie komórki w tym kolorze.
kalkulator jest uzupełnieniem strony internetowej:
http://www.odfrankujkredyt.info/?reklamacja-antyspreadowa
2
3
UWAGA: To jest kalkulator dla rat równych. Nie można go stosować do rat malejących.
Aby edytować kalkulator:
4
130 500,00 zł
<= wysokość udzielonego przez bank kredytu wpisana przez bank w umowie
z menu na górze wybierz "plik" => "pobierz jako" => "microsoft excel"
5
360
<= na tyle rat równych udzielono kredytu
lub
6
Tabela kursowa banku z dnia SPORZĄDZENIA umowy:
z menu na górze wybierz "plik" => "utwórz kopię"
7
2,2116 zł
<= kurs kupna z dnia sporządzenia umowy
8
2,3265 zł
<= kurs sprzedaży z dnia sporządzenia umowy
9
10
59 007,05 CHF
<= wysokość kredytu po "zaindeksowaniu" kursem kupna z dnia sporządzenia umowy
11
12
3,92333%
<= oprocentowanie kredytu z dnia sporządzenia umowy
13
14
279,11 CHF
rata kredytu indeksowanego (waloryzowanego)
15
649,34 zł
rata spłacana zgodnie z umową wg kursu sprzedaży z dnia sporządzenia umowy
16
17
Zakładając, że oprocentowanie oraz kursy z tabeli banku z dnia sporządzenia umowy są niezmienne do końca spłaty kredytu:
18
19
233 763,08 zł
<= tyle łącznie wpłacimy do banku
20
103 263,08 zł
<= taki koszt kredytu poniesiemy spłacając go zgodnie z umową (pomijając opłaty, prowizje i ubezpieczenia)
21
22
617,27 zł
<= taka byłby rata kredytu bez indeksacji (skoro zakładamy niezmienność kursów) z oprocentowaniem wg umowy
23
91 718,11 zł
<= taki byłby koszt kredytu bez indeksacji (skoro zakładamy niezmienność kursów) z oprocentowaniem wg umowy
24
25
11 544,97 zł
<= dodatkowy koszt kredytu wynikający wyłącznie ze spreadu w tabeli kursowej banku z dnia sporządzenia umowy
26
27
Zapisy w treści typowej umowy indeksowanej lub waloryzowanej:
28
1. Bank udziela kredytu na kwotę XXX zł
29
2. W dniu wypłaty kwota kredytu zostanie przeliczona na CHF wg kursu kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej banku z dnia wypłaty kredytu
30
3. Raty kredytu będą wyrażone w walucie CHF i spłacane w złotych wg kursu sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej banku z dnia płatności raty
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
kredyt indeksowany
kredyt denominowany
 
 
Main menu