ศุนย์ DE และ ICT จังหวัดนครราชสีมา.xlsx.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับ
ชื่อศูนย์
ปีจัดตั้ง
สถานะ
2
1เทศบาลนครราชสีมา2553
3
2กศน.พัฒนา2554
4
3
โรงเรียนวัดสุทธจินดา
2554
5
4ตำบลพลกรัง2553
6
5บ้านดอนขวาง2553
7
6
บ้านหัวถนน ชุมชน ที่ 5
2554
8
7บ้านจอหอ2554
9
8โคกกรวด2554
10
9
องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม
2556
11
10กศน.ครบุรี2554
12
11บ้านหนองสองห้อง2554
13
12ตำบลอรพิมพ์2551
14
13เสิงสาง2552
15
14เพื่อพ่อหลวงกศน2554
16
15โรงเรียนบ้านตาจั่น2554
17
16โนนไร่พัฒนา2553
18
17
เพื่อพ่อหลวงศรีนิมิต
2554
19
18
สระสี่เหลี่ยมสามัคคีพัฒนา
2553
20
19
โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์
2554ปิดถาวร
21
20
โรงเรียนบ้านบุวังหว้า
2552ปิดถาวร
22
21โรงเรียนวัดหนองจอก2554
23
22 บ้านบึงทับปรางค์2554
24
23เทศบาลตำบลโชคชัย2554
25
24
เทศบาลตำบลด่านเกวียน
2551ปิดถาวร
26
25ด่านขุนทด2553
27
26บ้านจั่น2554ปิดถาวร
28
27โนนไทย2553
29
28บ้านโคกสวาย2554
30
29กศน.ตำบลโนนสูง2554
31
30เทศบาลตำบลใหม่2553
32
31บ้านสำโรง2554
33
32กศน.ขามสะแกแสง2554
34
33วัดบ้านโนนเมือง2553ปิดถาวร
35
34ชีวึก2554
36
35
บ้านหนองพลวงสระพะเนียดหนองยาว
2553ปิดถาวร
37
36
บ้านคูขาด บ้านโสกรังสามัคคี
2554ปิดถาวร
38
37บ้านเตยกระโตน2551
39
38
โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
2551
40
39
ชุมชนที่ 14 บ้านตะขบ
2554
41
40
ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบรัวนกออก
2554ปิดถาวร
42
41พิมาย2554
43
42ตำบลกระเบื้องใหญ่2556
44
43
โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
2554
45
44หนองระเวียง2552
46
45บ้านแสนสุข2554
47
46
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม
2551
48
47
โรงเรียนชุมพวงศึกษา
2554
49
48ตำบลตลาดไทร2554
50
49
โนนตูม (โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม)
2552ปิดถาวร
51
50เทศบาลตำบลสูงเนิน2554
ปิดชั่วคราวรอโอนให้หน่วยงานอื่น
52
51นากลาง2554
53
52
หมู่บ้านพวงพยอม (กศน. อ. ขามทะเลสอ)
2554
54
53วัดสีคิ้วคณาราม2552
55
54ตำบลหนองน้ำใส2554
56
55
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
2554
57
56
สำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี
2554
58
57
หนองสาหร่าย (กศน.ปากช่อง)
2554
59
58หนองน้ำแดง2552
60
59
สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร
2554
61
60
องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น
2554
62
61หนองหัวแรต2553ปิดถาวร
63
62
โรงเรียนบ้านอุทัยทอง
2553
64
63บ้านหนองเต่า2554
65
64เทศบาลโนนแดง2553
66
65
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ
2551
67
66วังน้ำเขียว2554ปิดถาวร
68
67บ้านสำนักตะคร้อ2554ปิดถาวร
69
68
โรงเรียนเมืองยางศึกษา
2552
70
69
โรงเรียนวัดจันทนาราม
2553
71
70ตำบลหนองหว้า2556
72
71ตลาดนาบุญ2553
73
72บ้านหนองยาง2553
74
73คนเกษตรขามสะแกแสง2559
75
74ตำบลขนงพระ2559
76
75สุรนารายณ์2559
77
76ชุมชนตำบลวังหมี2559
78
77
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
2559
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100