2014/2015-3-Задание "Оползотворяване на образователните ресурси" (база)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
Timestamp
Фак. номер:
Име Презиме Фамилия:
КОД:
Индекс:
Тема/Подтема:Линк:Анотация на български език:Анотация на английски език:мнения:
заб. за корегиране
ИМЕ
2
1905-07-08-0-0-01xМПУдоп
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.coolinfographics.com%2Ftools%2F&h=-AQGXoqhT&s=1
сайт; англ; списък онлайн софтуерsite; engl; Data visualization online
3
2014-05-07-21-17-2711120026
Мартин Владимиров Вълчев
ИЗПИТb06.00
ВЪНШНА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://www.referati.org/vynshna-sreda-na-organizaciqta/87/ref
текст; бълг; 5с; Външна среда. Оценка, анализ и диагностика на външната среда. Методи за анализ, Етапи
text; bulg; 5p; External Environment. Evaluation, analysis and diagnosis of the external environment. Methods for analysis, Steps
добър; в линка влизат и теми: 6.1 и 6.3
4
2014-05-07-21-21-4511120026
Мартин Владимиров Вълчев
ИЗПИТb06.00
ВЪНШНА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://www.referati.org/vynshna-i-vytreshna-sreda-na-organizaciqta-1/56614/ref
текст; бълг; 3с; Външна и вътрешна среда на организацията
text; bulg; 3p; External and internal environment of the organization
добър; в линка влизат и теми: 6.1 и 6.4
5
2014-05-07-21-25-1411120026
Мартин Владимиров Вълчев
ИЗПИТb06.00
ВЪНШНА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://smallbusiness.chron.com/five-components-organizations-external-environment-17634.html
сайт; англ; 5 компонента на външната среда на организацията
site; engl; Five Components of an Organization's External Environment
добър
6
2014-05-07-22-9-5611120024
Моли Атанасова Христова
ДИразb00.06
Етимология на "играя" и "игра" (включително на англисйки и други езици)
http://en.wiktionary.org/wiki/game
wiki; англ; Описание на значението на думата „Игра”
wiki; engl; Description of the meaning of the word "Game"
7
2014-05-07-22-11-1911120024
Моли Атанасова Христова
ДИразb00.06
Етимология на "играя" и "игра" (включително на англисйки и други езици)
http://www.merriam-webster.com/dictionary/game
текст; англ; 1с;   Етимология на думата „Игра”
text; engl; 1p; Etymology of the word “Game”
8
2014-05-07-22-15-211120024
Моли Атанасова Христова
ДИразb00.06
Етимология на "играя" и "игра" (включително на англисйки и други езици)
http://rechnik.chitanka.info/w/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8F
сайт; бълг; игра; етимология на думата „играя”
site; bulg; game; etymology of the word "play"
9
2014-05-07-22-15-5011120024
Моли Атанасова Христова
ДИразb00.06
Етимология на "играя" и "игра" (включително на англисйки и други езици)
http://www.olympic.org/Documents/Reports/EN/en_report_1065.pdf
текст; англ; 5с; История и произход на думата „честна игра”
text; engl; 5p; file History and origin of the word “fair play”
10
2014-05-07-22-16-3311120026
Мартин Владимиров Вълчев
ИЗПИТb06.00
ВЪНШНА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://studentskigrad.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3634:2012-05-07-12-55-13&catid=56:2011-01-05-10-29-01&Itemid=90
текст; бълг; 1с; ВЪНШНА СРЕДА. “обкръжаваща среда”.
text; bulg; 1p; External environment. "environment".
добър;
11
2014-05-07-22-17-3511120024
Моли Атанасова Христова
ДИразb00.06
Етимология на "играя" и "игра" (включително на англисйки и други езици)
http://playconnectivity.weebly.com/etymology-of-play.html
статия; англ; 1с;  етимология на думата игра
article; engl; 1p; etymology of the word game
12
2014-05-07-22-18-5011120024
Моли Атанасова Христова
ДИразb00.06
Етимология на "играя" и "игра" (включително на англисйки и други езици)
http://education-portal.com/academy/lesson/the-role-of-play-in-cognitive-development.html#lesson
видео; англ; 06:06; регистрация;  Ролята на играта в когнитивното развитие
video; engl; 00:06:06; registration;  The Role of Play in Cognitive Development
13
2014-05-07-22-20-5611120026
Мартин Владимиров Вълчев
ИЗПИТb06.00
ВЪНШНА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://bgconv.com/docs/index-28734.html
текст; бълг; 1с; download; външна среда на организацията; характеристика; компоненти
text; bulg; 1p; 'external environment of the organization; characteristic; components
добър; в линка се съдържат теми: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5.
14
2014-05-07-22-29-1711120024
Моли Атанасова Христова
ИЗПИТb15.10Социограми.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sociogram
wiki; англ; социограма - кратко определение
wiki; engl; sociogram - short definitionдобър
15
2014-05-07-22-30-3711120024
Моли Атанасова Христова
ИЗПИТb15.10Социограми.
http://www.6seconds.org/2012/05/08/sociograms-mapping-the-emotional-dynamics-of-a-classroom/
сайт; англ; Социограми - Картографиране емоционалната динамика на една класна стая;
site; engl; Sociograms – Mapping the Emotional Dynamics of a Classroom;
16
2014-05-07-22-31-3711120024
Моли Атанасова Христова
ИЗПИТb15.10Социограми.
http://www.encyclo.co.uk/define/Sociogram
сайт; англ; Дефиниции за понятието социограма;
site; engl; Definitions of sociogram;
17
2014-05-07-22-32-1111120026
Мартин Владимиров Вълчев
ИЗПИТb06.00
ВЪНШНА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://www.referati.org/vynshna-sreda-na-organizaciqta-1-1/57464/ref
текст; бълг; 5с; Външната среда на организацията
text; bulg; 5p; The external environment of the organization
добър; съдържанието се повтаря с горните
18
2014-05-07-22-36-411120024
Моли Атанасова Христова
ИЗПИТb15.10Социограми.
http://education-portal.com/academy/lesson/sociogram-definition-examples-quiz.html#lesson
видео; англ; 05:20; регистрация; социограма - определение; примери;
video; engl; 05:20; registration; sociogram - definition; examples;
интересно
19
2014-05-07-22-40-1211120024
Моли Атанасова Христова
ИЗПИТb15.10Социограми.
http://www.users.miamioh.edu/shermalw/sociometryfiles/socio_are.htmlx
сайт; англ; СОЦИОГРАМА НА КЛАСНАТА СТАЯ, определение, база данни, стъпки
site; engl; sociograms the classroom definition database steps
20
2014-05-07-22-42-3911120024
Моли Атанасова Христова
ИЗПИТb15.10Социограми.
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocument_anglais/the_sociogram.pdf
текст; англ; 8с; Всичко за социограмите в структуриран вид;
text; engl; 8p; Everything about the sociograms in p; uctured information;
21
2014-05-07-22-43-2111120026
Мартин Владимиров Вълчев
ИЗПИТb06.00
ВЪНШНА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://practical-management.com/Organization-Development/Organization-s-External-Environment.html
текст; англ; 1с; организация; външна среда на организацията; адаптация към външната среда; контрол над външната среда
text; engl; 1p; organization; external environment of the organization; adaptation to the external environment; control over the external environment
добър
22
2014-05-07-22-46-1311120026
Мартин Владимиров Вълчев
ИЗПИТb06.00
ВЪНШНА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://www.studymode.com/essays/Explain-How-External-Environment-Influence-An-871300.html
текст; англ; 8с; регистрация; Външна среда, възможности и заплахи, конкурентната ситуация
text; engl; 8p; registration; External environment, opportunities and threats, the competitive situation
изисква регистрация
23
2014-05-07-22-46-1911120024
Моли Атанасова Христова
ИЗПИТb15.10Социограми.
https://www.niatx.net/PDF/PIToolbox/sociogram.pdf
текст; англ; 2с; Един от стандартните инструменти в областта на социалните мрежови анализи - оциограмата-може да помогне за идентифициране кандидати за лидер;
text; engl; 2p; WORK SOCIOGRAM One of the standard tools in the field of social network analysis—the sociogram—an help identify candidates for change leader.
24
2014-05-07-22-47-3311120026
Мартин Владимиров Вълчев
ИЗПИТb06.00
ВЪНШНА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://www.wisegeek.com/in-business-what-is-the-external-environment.htm
сайт; англ; Външната среда обикновено се отнася до външни сили, които могат да повлияят на организацията. Два са факторите които я съставляват.
site; engl; The external environment normally refers to outside forces that may influence an organization. Two factors make up the external environment: task and general.
добър
25
2014-05-07-22-51-911120026
Мартин Владимиров Вълчев
ИЗПИТb06.00
ВЪНШНА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://yourbusiness.azcentral.com/five-components-organizations-external-environment-8944.html
текст; англ; 1с; Само на някои общи условия на околната среда косвено докосват една компания, но пет външни условия влияят по специфичен начин на благосъстоянието на организацията.
text; engl; 1p; Some general environmental conditions only indirectly touch a company, but five external conditions specifically affect an organization's well-being.
добър
26
2014-05-08-13-26-211120125
Теодор Валентинов Александров
ДИразb00.13
Игровизация на образователния процес
http://icvl.eu/2011/disc/icvl/documente/pdf/met/ICVL_ModelsAndMethodologies_paper42.pdf
статия; англ; 7с; повишаване на участието в онлайн ученето чрез игровизацията; игровизация; онлайн учене;
article; engl; 7p; raising agement in e-learning through gamification; gamification; online education;
27
2014-05-08-13-32-4111120125
Теодор Валентинов Александров
ДИразb00.13
Игровизация на образователния процес
http://www.google.bg/books?hl=en&lr=&id=M2Rb9ZtFxccC&oi=fnd&pg=PR12&dq=gamification+in+education&ots=JvQk333F8J&sig=YWOuT73Eetz4L8bKSLTiwJx5rAo&redir_esc=y#v=onepage&q=gamification%20in%20education&f=false
книга; англ; 99с; Карл Кап "Игровизация на ученето и инструкции"; игрови методи и стратегии в ученето;
book; engl; 99p; Karl M. Kapp "The gamification of learning and inp; uctions"; interesting game-based methods and p; ategies for training and education;
28
2014-05-08-13-39-811120125
Теодор Валентинов Александров
ДИразb00.13
Игровизация на образователния процес
http://aut.researchgateway.ac.nz/bitstream/handle/10292/6202/Wood-Reiners-2012-Post-print-Gamification%20in%20logistics%20and%20supply%20chain%20education--Extending%20active%20learning.pdf?sequence=6
текст; англ; 8с; игровизацията в логистиката; активно обучение; подобряване на процеса на работа;
text; engl; 8p;  gamification in logistics; active learning; improving the work process;
29
2014-05-08-13-44-1911120125
Теодор Валентинов Александров
ДИразb00.13
Игровизация на образователния процес
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:546713/FULLTEXT01.pdf
книга; англ; 39с; игровизация; развитие на игрите; игри в образованието
book; engl; 39p; gamification; future of gamification
30
2014-05-08-13-49-5011120125
Теодор Валентинов Александров
ДИразb00.13
Игровизация на образователния процес
https://www.youtube.com/watch?v=wfivasin9j4
видео; англ; 2:00;  ползите от игровизацията в образователния процес;
video; engl; 2:00; shows us the purposes of gamification;
31
2014-05-08-13-54-111120125
Теодор Валентинов Александров
ДИразb00.13
Игровизация на образователния процес
https://www.youtube.com/watch?v=elhdZyZzJTg
видео; англ; 53:34; игровизацияvideo; engl; 53:34; gamification
32
2014-05-08-14-0-3711120125
Теодор Валентинов Александров
ДИразb00.13
Игровизация на образователния процес
https://www.youtube.com/watch?v=Al9a-W-QA4E
видео; англ; 11:57; видео; англ; игровизацията в образователния процес;
video; engl; 11:57; video; engl; the gamification of education;
33
2014-05-08-14-6-3111120125
Теодор Валентинов Александров
ДИразb00.13
Игровизация на образователния процес
https://www.youtube.com/watch?v=WyzJ2Qq9Abs
видео; англ; 2:04; игровизация; Duolingo Intro; учене на езици безплатно;
video; engl; 2:04; gamefication; Duolingo Intro; learn foreighn language for free;
34
2014-05-08-14-12-011120125
Теодор Валентинов Александров
ДИразb00.13
Игровизация на образователния процес
https://www.youtube.com/watch?v=KaeNSYJvrn0
видео; англ; 1:40; Class Dojo; игрови модел за учители и ученици; спомага целеполагането;
video; engl; 1:40; ClassDojo is a classroom management tool to help teachers improve behavior in their classrooms quickly and easily;
35
2014-05-08-14-15-3911120125
Теодор Валентинов Александров
ДИразb00.13
Игровизация на образователния процес
http://vimeo.com/27145045
видео; англ; 1:01; Онлайн платформа подпомагаща учители,ученици и родители в образователния процес; целеполагане;
video; engl; 1:01; Goalbook; social networking and Individualized Education Program (IEP) tracking software; set goals;
36
2014-05-08-14-18-4611120125
Теодор Валентинов Александров
ДИразb00.13
Игровизация на образователния процес
https://www.youtube.com/watch?v=lCq8V2EhYs0
видео; англ; 8:30; Политическа симулация която кара младите ученици да открият един нов свят.Играта насърчава работата в екип;
video; engl; 8:30; An ingenious creation of Virginia educator John Hunter, the World Peace Game is a rich and elaborate political simulation that invites young students to explore a world not unlike our own, consisting of four or five pro ent nations. As each country is directed by student teams, the kids are encouraged to explore the global community and learn the nature of the complex relationships between nations;
37
2014-05-08-14-21-3411120125
Теодор Валентинов Александров
ДИразb00.13
Игровизация на образователния процес
https://www.youtube.com/watch?v=PojLL3E-zk0
видео; англ; 1:25: Корсера; образователна технология; водещи университети.
video; engl; 1:25; Coursera is an educational technology; partners with leading universities to make some of their online courses available for free;
38
2014-05-08-14-24-3311120125
Теодор Валентинов Александров
ДИразb00.13
Игровизация на образователния процес
https://www.youtube.com/watch?v=OSJ5LwAXxLk
видео; англ; 8:35; Игрови модел подпомагащ учениците по-лесно и по-интересно да научават математика и четене,без да се притесняват от прогреса на останалите в групата;
video; engl; 8:35; Sometimes the best gamification examples are those that combine a multitude of fun technologies and solutions; Third grade teacher Ananth Pai at the Parkview/Centerpoint Elementary School in White Bear Lake, MN believes in the promise of games within education; The promise that it can make students learn more, learn faster and at their own learning level instead of worry about others in the class;
39
2014-05-08-14-27-5311120125
Теодор Валентинов Александров
ДИразb00.13
Игровизация на образователния процес
https://www.youtube.com/watch?v=CEaTk9q6gCw
видео; англ; 1:53; Course Hero; онлайн платформа; разпространение на образователни ресурси;
video; engl; 1:53; Course Hero; an online learning platform; portal for educators to dip; ibute their educational resources.
40
2014-05-08-14-35-711120125
Теодор Валентинов Александров
ДИразb00.13
Игровизация на образователния процес
https://www.youtube.com/watch?v=EGr53IA91MU
видео; англ; 3:02; образователна игровизация; отговаряща система; образователни упражения и игри;
video; engl; 3:02; education gamification; response system; educational exercises and games;
41
2014-05-08-14-42-2611120125
Теодор Валентинов Александров
ДИразb00.13
Игровизация на образователния процес
http://larryferlazzo.edublogs.org/2012/02/26/the-dangers-of-gamification-in-education/
статия; англ; 1с; опасностите от въвеждане на игровизацията в образователния процес;
article; engl; 1p; dangers of gamification in the educational process;
42
2014-05-08-23-55-3611120006
Мила Атанасова Рускова
ИЗПИТb07.06
Организационна култура и организационна стратегия.
http://www.quality.government.bg/upload/docs/__rganizationalCulture_part2.pdf
текст; бълг; 36с; Организационна култура–основни типове индивидуално и организационно поведение.
text; bulg; 36p; Organizational culture basic types of individual and organizational behavior.
добъреднакви2
43
2014-05-09-0-4-011120006
Мила Атанасова Рускова
ИЗПИТb07.06
Организационна култура и организационна стратегия.
http://www.gbmr.ioksp.com/pdf/vol.%204%20no.%203/Ahmadi%20et%20al.,%202012.pdf
статия; англ; 14с; Връзки между Организационна култура и стратегия за изпълнение : Видове и размери
article; engl; 14p; Relationship between Organizational Culture ‎and p; ategy Implementation: Typologies ‎and Dimensions
добър
44
2014-05-09-0-4-5611120006
Мила Атанасова Рускова
ИЗПИТb07.06
Организационна култура и организационна стратегия.
http://www.quality.government.bg/upload/docs/__rganizationalCulture.pdf
тескт; англ; 84с; Организационна култура; управление чрез“тотално качество”;
text; engl; 84p; bulg; Organizational culture; management through a "total quality";
добъреднакви2
45
2014-05-09-0-8-2211120006
Мила Атанасова Рускова
ИЗПИТb14.00
Организационна култура и организационна стратегия.
http://bgconv.com/docs/index-9818.html
текст; бълг; 1с; download; видове стратегии в организацията; характеристика
text; bulg; 1p; download; types of p; ategies in the organization; characteristic
линка съдържа теми 14.1; 14.2;
46
2014-05-09-0-12-111120006
Мила Атанасова Рускова
УпрЧРb07.06
Организационна култура и организационна стратегия.
http://www.palgrave.com/business/brattonandgold/docs/bgcha02.pdf
текст; англ; 1с; ЧР мениджмънт
text; engl; 1p; p; ategic human resource management
насочнкъмуправлниначовшкитрсурси
47
2014-05-09-0-13-411120006
Мила Атанасова Рускова
УпрЧРb07.06
Организационна култура и организационна стратегия.
http://www.dgaep.gov.pt/media/0601010000/lux/hrmorgchanges.pdf
статия; англ; 60с; Стратегии за управление на човешките ресурси в подкрепа на организационни промени"
article; engl; 60p; “Human Resources management p; ategies to support organizational changes”
зауправлниначовшкитрсурси
48
2014-05-09-0-16-1211120006
Мила Атанасова Рускова
ИЗПИТb07.06
Организационна култура и организационна стратегия.
http://www.worldanimal.net/documents/2_Strategy.pdf
текст; англ; 20с; Стратегия, структура и организационна култура
text; engl; 20p; strategy, p; ucture and Organisational Culture
интересно
49
2014-05-09-0-16-5811120006
Мила Атанасова Рускова
ИЗПИТb07.06
Организационна култура и организационна стратегия.
http://yourbusiness.azcentral.com/impact-organizational-culture-strategy-implementation-17367.html
сайт; англ; Влиянието на Организационната култура на стратегията за изпълнение
site; engl; The Impact of Organizational Culture on p; ategy Implementation
добър
50
2014-05-09-0-18-911120006
Мила Атанасова Рускова
ИЗПИТb07.06
Организационна култура и организационна стратегия.
http://www.wisegeek.com/what-is-the-relationship-between-organizational-culture-and-strategy.htm
сайт; англ; връзката между Организационна култура и стратегия;
site; engl; the Relationship Between Organizational Culture and strategy;
добър
51
2014-05-09-0-20-1911120006
Мила Атанасова Рускова
ИЗПИТb07.06
Организационна култура и организационна стратегия.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1560500/
списание; англ; 1с; Организационна култура и стратегия, Влияние, Изпълнение на основани на доказателства практика
journal; engl; 1p; Organizational Culture and p; ategy Influence Implementation of Evidence-based Practice
не мисля, че материалът е добър за учене
52
2014-05-09-0-21-1811120006
Мила Атанасова Рускова
ИЗПИТb07.06
Организационна култура и организационна стратегия.
http://www.thehayesgroupintl.com/services/organizational-strategy-and-culture/
текст; англ; 1с; организационна стратегия и култура
text; engl; 1p; Organizational p; ategy And Culture
добър
53
2014-05-09-0-22-1711120006
Мила Атанасова Рускова
ИЗПИТb07.06
Организационна култура и организационна стратегия.
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ndu/strat-ldr-dm/pt4ch16.html
текст; англ; 1с; Организационна култура;
text; engl; 1p; ategic Leadership and Decision Making-ORGANIZATIONAL CULTURE
добър
54
2014-05-09-14-45-2411120006
Мила Атанасова Рускова
ФПИлекb05.10
Борсов арбитраж и неговата роля.
http://www.sce-bg.com/?pid=25&l=bg
сайт; бълг; Борсов арбитраж" според ССБ
site; bulg; Exchange Arbitration" according to SSE
55
2014-05-09-14-47-1611120006
Мила Атанасова Рускова
ФПИлекb05.10
Борсов арбитраж и неговата роля.
http://books.google.bg/books?id=glllsRCtf-wC&pg=PA58&lpg=PA58&dq=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6&source=bl&ots=KPuX_ZEVeS&sig=303ltZbh98umWL7T-Hbop7iSelY&hl=bg&sa=X&ei=CcBsU6PjGKej0QWyo4GICg&ved=0CEYQ6AEwBTgK
учебник; бълг; 160с; Капиталови пазариtextbook; bulg; 160p; capital Markets
56
2014-05-09-14-49-2411120006
Мила Атанасова Рускова
ФПИлекb05.10
Борсов арбитраж и неговата роля.
http://bgconv.com/docs/index-11588.html?page=17
сайт; бълг; арбитражни операции;  валутен арбитраж; същност
site; bulg; arbitrage transactions; currency arbitrage; nature
57
2014-05-09-14-50-3111120006
Мила Атанасова Рускова
ФПИлекb05.10
Борсов арбитраж и неговата роля.
http://www.csd-bg.bg/Dokumenti/AS/Memo_Arbitrajen_Sad.pdf
текст; бълг; 4с; РОЛЯ И МЯСТО НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИРАР АД
text; bulg; 4p; ROLE AND PLACE OF ARBITRATION COURT OF CENTRAL DEPOZIRAR AD
58
2014-05-09-14-51-2811120006
Мила Атанасова Рускова
ФПИлекb05.10
Борсов арбитраж и неговата роля.
http://www.helpos.com/archive/preview-web/11_002_01_index.html
сайт; бълг; Видове борсови сделки
site; bulg; Types of exchange transactions
59
2014-05-09-14-56-3911120006
Мила Атанасова Рускова
ФПИлекb05.10
Борсов арбитраж и неговата роля.
https://www.lme.com/en-gb/regulation/arbitration/
сайт; англ; Как работи артитража?site; engl; How arbitration works
60
2014-05-09-14-59-211120006
Мила Атанасова Рускова
ФПИлекb05.10
Борсов арбитраж и неговата роля.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6
wiki; бълг; арбитраж; същност; видовеwiki; bulg; arbitration; nature; types
61
2014-05-09-15-1-811120006
Мила Атанасова Рускова
ФПИлекb05.10
Борсов арбитраж и неговата роля.
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6
WikiBA; бълг; Борсов арбитраж; същностWikiBA; bulg; Stock arbitration; nature
62
2014-05-09-15-1-4711120006
Мила Атанасова Рускова
ФПИлек
b01.04.00
Видове фондови борси и техните особености.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0
wiki; бълг; борса; описание; история; фукции; видове;
wiki; bulg; exchange; description; history; functions; types
63
2014-05-09-15-2-4811120006
Мила Атанасова Рускова
ФПИраз
b04.11.00
Информационна стойност на борсовите котировки. Влияние на външната информация въху борсовите котировки. Борсата ато преобразувател на информация.
http://www.bg-ikonomika.com/2010/10/8.html
сайт; бълг; по икономика; Борсови системи, борсови котировки
site; bulg; economytext; engl; Exchange systems stock quotes
64
2014-05-09-15-3-5711120006
Мила Атанасова Рускова
ФПИлекb09.07
Оценка на доходността и риска.
http://trudovamedicina.copylink.bg/bg/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8
сайт; бълг; Оценка на риска. Инструктажи. Документи по ЗБУТ.
site; bulg; Risk assessment. Briefings. Documents OHS.
65
2014-05-09-15-7-3111120006
Мила Атанасова Рускова
ФПИлекb09.07
Оценка на доходността и риска.
http://albiconsult.com/stm/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0.html
текст; бълг; 1с; оценка на риска; методи при оцека на риска
text; bulg; 1p; risk assessment; methods in risk assessment
66
2014-05-09-15-16-2511120006
Мила Атанасова Рускова
ФПИлекb09.07
Оценка на доходността и риска.
http://www.investor.bg/novini/130/a/aktivite-s-visoka-dohodnost-sa-vse-po-riskovi-vypreki-razshiriavaneto-na-pazara,168798/
сайт; бълг; Активите с висока доходност са все по-рискови въпреки разширяването на пазара
site; bulg; Assets with higher returns are increasingly at risk despite market expansion
67
2014-05-09-15-17-211120006
Мила Атанасова Рускова
ФПИраз
b02.09.03
Ликвидност на пазара и нейното значение за инвеститорите. Способи за осигуряване на ликвиден пазар.
http://darikfinance.bg/analizi/275/%C8%E7%EC%E5%F0%E2%E0%ED%E5+%ED%E0+%F0%E8%F1%EA%E0+%EF%F0%E8+%F1%EB%E0%E1%E0+%EB%E8%EA%E2%E8%E4%ED%EE%F1%F2
сайт; бълг; Измерване на риска при слаба ликвидност; регресионен анализ; Мярка на Шарп
site; bulg; Risk measurement in low liquidity; regression analysis; Sharpe Measurement
68
2014-05-09-16-51-4611120180
Пламен Стоянов Пенев
ИЗПИТb08.00
МИСИЯ И ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://ikonomika.start.bg/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8++%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-9721
текст; бълг; 1с; мисия на организацията; цел на организацията; видове цели
text; bulg; 1p; organizational mission; goal of the organization; types of goals
добър
69
2014-05-09-16-53-1711120180
Пламен Стоянов Пенев
ИЗПИТb08.00
МИСИЯ И ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F
wiki; бълг; понятието мисия; характеристика
wiki; bulg; mission concept; charactristics
добър
70
2014-05-09-16-54-2711120180
Пламен Стоянов Пенев
ИЗПИТb08.00
МИСИЯ И ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://www.bg-ikonomika.com/2010/11/17_21.html
сайт; бълг; Мисия и цели на организацията;
site; bulg; text- Mission and goals; добър
71
2014-05-09-16-56-2611120180
Пламен Стоянов Пенев
ИЗПИТb08.00
МИСИЯ И ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://tuj.asenevtsi.com/BSC/BSC14.htm
текст; бълг; 1с; Мисия на организацията.
text; bulg; 1p; Mission of the organization.
добър
72
2014-05-09-16-58-2011120180
Пламен Стоянов Пенев
ИЗПИТb08.00
МИСИЯ И ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://bgconv.com/docs/index-20101.html
текст; бълг; 1с; download; мисия; определение; същност; основни елементи 
text; bulg; 1p; download; mission; definition; nature; basic elements
добър; много подробна информация. По - скоро може да се използва в стратегическото управление
73
2014-05-09-17-0-2611120180
Пламен Стоянов Пенев
ИЗПИТb08.00
МИСИЯ И ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://www.helpos.com/archive/preview-web/10_021_01_index.html
сайт; бълг; Мисия на фирмата и целеполагане
site; bulg; Company Mission and Goal Setting
добър
74
2014-05-09-17-5-2011120180
Пламен Стоянов Пенев
ИЗПИТb08.00
МИСИЯ И ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://download.pomagalo.com/1096172/misiya+i+celi+na+organizaciyata/?search=230
текст; бълг; 3с; мисия на организацията - същност, значение и цели
text; bulg; 3p; Mission of organization - nature, importance and objectives
за да се прочете цялата информация е необходима регистрация
75
2014-05-09-17-8-3111120180
Пламен Стоянов Пенев
ИЗПИТb08.00
МИСИЯ И ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F
WikiBA; бълг; организационна мисия; определение
WikiBA; bulg; organizational mission; definition
добър
76
2014-05-09-17-9-2311120180
Пламен Стоянов Пенев
ИЗПИТb08.00
МИСИЯ И ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://www.bglog.net/Obrazovanie/40342
сайт; бълг; Визия, мисия; понятия; site; bulg; Vision, mission; definition;
добър; това е форум и за да се прочете точно каквото трябва е необходимо отделяне на време
77
2014-05-09-17-12-4311120180
Пламен Стоянов Пенев
ИЗПИТb08.00
МИСИЯ И ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://www.how2manage.com/component/content/article/198-%D0%A1%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F,-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-(Developing-Mission,-Vision-and-Values-Statement)
текст; бълг; 1с; Създаване на мисия, визия и ценности
text; bulg; 1p; Developing Mission, Vision and Values Statement
добър; неподходящо за изпит
78
2014-05-09-17-25-1211120180
Пламен Стоянов Пенев
ИЗПИТb08.00
МИСИЯ И ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://www.strategy-train.eu/index.php?id=74&L=3
сайт; бълг; Визия и мисия, фирмената политика и ориентация на фирмата;
site; bulg; Vision and mission, policies, and orientation of the company;
добър; отново определение
79
2014-05-09-17-27-5611120180
Пламен Стоянов Пенев
ИЗПИТb08.00
МИСИЯ И ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
http://klasikastil.com/files/Managemant_zadachi_otg.pdf
текст; бълг; 20с; цел и мисия на бизнеса; вземане на решения; ценност
text; bulg; 20p; purpose and mission of the business; decision making; value
интересно
неподходящо за изпит
80
2014-05-09-17-49-4911120180
Пламен Стоянов Пенев
ФПИлекb07.08
Електронни брокери и търговия през интернет.
http://www.bizmove.com/forex/trade-currency-bg.htm
сайт; бълг; Условията за търговия на InstaForex могат да посрещнат нуждите и на най-тежките търговци.
site; bulg; Trading conditions InstaForex can meet the needs of even the most serious traders.
81
2014-05-09-17-50-4711120180
Пламен Стоянов Пенев
ФПИлекb07.08
Електронни брокери и търговия през интернет.
http://kadebg.com/online-targovia-akcii/
сайт; бълг; статия; онлайн търговия; платформи за онлайн търговия; договор за разлика
site; bulg; article; online trading; online trading platforms; contract for difference
82
2014-05-09-17-51-3511120180
Пламен Стоянов Пенев
ФПИлекb07.08
Електронни брокери и търговия през интернет.
http://markets.varchev.com/
сайт; бълг; Варчев Брокерс; консултант; услуги; валутна търговия; акции; злато; сребро;
site; bulg; Varchev Brokers; consultant; services; currency trading; shares; gold; silver;
83
2014-05-09-17-53-4911120027
Емил Веселинов Антов
ДИразb00.31
Преминаване към уеб 3.0
http://ucha.se/watch/860/Vavedenie-v-web-tehnologiite-Web-10-20-i-30
видео; бълг; 05:00; регистрация;  От линка предоставя информация, свързанас; въведение в web технологиите - Web 1.0, 2.0 и 3.0; регистрация;
video; bulg; 05:00; registration; Thevideo; from the link provides information related to the introduction to web technology - Web 1.0, 2.0 and 3.0; registration;
84
2014-05-09-17-54-1511120180
Пламен Стоянов Пенев
ФПИлекb07.08
Електронни брокери и търговия през интернет.
http://www.capital.bg/biznes/imoti/2014/03/28/2270762_onlain_skladche/
сайт; бълг; статия; онлайн търговец" и "склад", Amazon
site; bulg; article; online retailer" and "warehouse", Amazon.
85
2014-05-09-17-54-2411120027
Емил Веселинов Антов
ДИразb00.31
Преминаване към уеб 3.0
https://www.youtube.com/watch?v=bsNcjya56v8
видео; англ; 3:57; въведение в уеб технологиите; Web 1.0, 2.0 и 3.0;
video; engl; 3:57; introduction in web technology; Web 1.0, 2.0 and 3.0;
86
2014-05-09-17-55-811120027
Емил Веселинов Антов
ДИразb00.31
Преминаване към уеб 3.0
http://ebox.nbu.bg/prob12/view_lesson.php?id=241
текст; бълг; 1с;   социалните интерактивни мрежи и медии; характеризирани и илюстрирани сас; много примери Web 1.0, 2.0 и 3.0; основни понятия;
text; bulg; 1p;   social networks and interactive media; characterized and illup; ated with many examples of Web 1.0, 2.0 and 3.0; fundamental concepts;
87
2014-05-09-17-55-4011120027
Емил Веселинов Антов
ДИразb00.31
Преминаване към уеб 3.0
http://www.digitalspaces.info/events/2009-07-ontotext/Ontotext_Digital_Spaces_web3_jul09.pdf
презентация; англ; 41с; информация за мрежата от семантично свързани данни; причините довели до възникването на Web 3.0; мначина на организиране на търсенето чрез този тип уеб; предимства; илюстрован анализ на същността му;
presentation; engl; 41p; information about the network of semantically related data; reasons leading to the beginning of Web 3.0; the way of search through this type of web; advantages; analysis of the essence;
88
2014-05-09-17-56-1011120027
Емил Веселинов Антов
ДИразb00.31
Преминаване към уеб 3.0
http://www.tu-varna.bg/tu-varnaknt/images/tutorials/webd/wd13.pdf
презентация; бълг; 42с Web 3.0; еволюция; характеристики; примери; основни понятия;
presentation; bulg; 42p; Web 3.0; evolution; characteristics; examples; basic concepts;
89
2014-05-09-17-56-3711120027
Емил Веселинов Антов
ДИразb00.31
Преминаване към уеб 3.0
http://fabwriting.com/bg/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D0%B5%D0%B1-3-0-2/
статия; англ; 1с; накратко обяснява принципът на работа на Web 3.0; промени в търсенето и намирането на информация през търсачките;
article; engl; 1p; briefly explains the principle of operation of Web 3.0; how it will change the searching and finding information through search ines;
90
2014-05-09-17-57-411120027
Емил Веселинов Антов
ДИразb00.31
Преминаване към уеб 3.0
https://www.youtube.com/watch?v=off08As3siM
видео; англ; 5:47; развитието на Интернет; информация за функционирането му; предимствата от еволюцията му до Web 3.0;
video; engl; 5:47; development of the Internet; information on its operation; benefits of its evolution to Web 3.0.
91
2014-05-09-17-57-1011120180
Пламен Стоянов Пенев
ФПИлекb07.08
Електронни брокери и търговия през интернет.
http://www.elana.net/bg/trading/stocks.html
сайт; бълг; , Търговия с акции, облигации, Достъп до търговия чрез собствена Интернет-базирана платформа ELANA BG Trader, Приложение COBOS;
site; bulg; , Trading stocks, bonds, rights, Access to trade through its own Internet-based platform ELANA BG Traderq Application COBOS;
92
2014-05-09-17-57-5411120027
Емил Веселинов Антов
ДИразb00.31
Преминаване към уеб 3.0
https://www.youtube.com/watch?v=OM6XIICm_qo
видео; англ; 16:51; мрежа от семантично свързани данни; възникване на Web 3.0;
video; engl; 16:51; network of semantically related data; Web 3.0;
93
2014-05-09-17-58-5211120027
Емил Веселинов Антов
ДИразb00.31
Преминаване към уеб 3.0
https://www.youtube.com/watch?v=rhgUDGtT2EM
видео; англ; 23:51; информация за семантична мрежа; структура на семантична мрежа;
video; engl; 23:51; what is semantic web; semantic web structure;
94
2014-05-09-17-59-1111120180
Пламен Стоянов Пенев
ФПИлекb07.08
Електронни брокери и търговия през интернет.
http://sobstvenbiznes.net/spisyk-s-bylgarski-foreks-brokeri-a184.html
сайт; бълг; писък с българсkи форекс брокери,
site, bulg; list of the most popular bulgarian forex brokers.
95
2014-05-09-17-59-2011120027
Емил Веселинов Антов
ДИразb00.31
Преминаване към уеб 3.0
http://magazine.techwork.bg/archives/1234/all/1
статия; англ; 4с; Web 3.0; развитие на Web 4.0;
article; engl; 7p; Web 3.0; development of Web 4.0;
96
2014-05-09-17-59-4511120027
Емил Веселинов Антов
ДИразb00.31
Преминаване към уеб 3.0
http://computer.howstuffworks.com/web-30.htm
статия; англ; 7с; изясняване на работата Web 3.0; основни техники; постижения и допълнителна информация;
article; engl; 7p; improving the performance of Web 3.0; basic techniques; achievements and additional information;
97
2014-05-09-18-0-1211120027
Емил Веселинов Антов
ДИразb00.31
Преминаване към уеб 3.0
https://www.youtube.com/watch?v=u2w9XKASbPw
видео; англ; 16:31; Web 3.0; същност; основни характеристики; начин на работа;
video; engl; 16:31; Web 3.0; essence; key features; operating mode;
98
2014-05-09-18-0-4711120027
Емил Веселинов Антов
ДИразb00.31
Преминаване към уеб 3.0
https://www.youtube.com/watch?v=-NvcIN6EB-o
видео; англ; 3:11; информация за Web 3.0; пример за Web 3.0;
video; engl; 3:11; information about Web 3.0; examples for Web 3.0;
99
2014-05-09-18-1-1111120027
Емил Веселинов Антов
ДИразb00.31
Преминаване към уеб 3.0
https://www.youtube.com/watch?v=BYfiLa19eUA
видео; англ; 3:43; същността на Web 3.0 и как да го използваме пълноценно;
video; engl; 3:43; the essence of Web 3.0 and how to use it fully;
100
2014-05-09-18-1-3511120027
Емил Веселинов Антов
ДИразb00.31
Преминаване към уеб 3.0
https://www.youtube.com/watch?v=d7nXiIJS6RM
видео; англ; 53:49; лекция на Ben Hammersley; подробно обяснява Web 3.0;
video; engl; 53:49; lecture by Ben Hammersley; detailed explanation of Web 3.0;
Loading...
 
 
 
Form Responses 1
 
 
Main menu