2014/2015-3-Задание "Оползотворяване на образователните ресурси" (база)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
Timestamp
Фак. номер:
Име Презиме Фамилия:
КОД:Индекс:Тема/Подтема:Линк:Анотация на български език:
Анотация на английски език:
мнения:
заб. за корегиране
2
2015-04-07-14-5-2712120328
Лора Огнянчова
ДИдопb00.01Gaming Software
http://runkeeper.com/running-app?appsFlyerMediaSource=Mobile_Nav_Bar&appsFlyerCampaign=
сайт; англ; download; runkeeper; приложение за андроид; приложение за айфон; игра;
site; engl; download; runkeeper; app for android; app for iphone; ga g software; game;
3
2015-04-07-14-7-1512120328
Лора Огнянчова
ДИдопb00.01Gaming Software
http://en.wikipedia.org/wiki/RunKeeper
wiki; англ; Runkeeper; прилежение за смартфон; описание; функции; препратки;
wiki; engl; Runkeeper; smartphone app; description; functions; references
4
2014-06-04-11-28-481223141
Моника Иванова Стефанова
ДИдопb00.01Gaming Software
http://en.wikipedia.org/wiki/Construction_and_management_simulation
wiki; англ; Изграждане и управление на симулации; игра; видове; история; цели;
wiki; engl; Construction and management simulation; game; types; history; goals
5
2015-05-05-0-17-1112120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.01Gaming Software
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Video_game_development_software
wiki; англ; Софтуер за разработка на видео; игри; списък със; 115с;
wiki; engl; video; game development software; contains list of 115p;
6
2015-05-05-0-17-5612120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.01Gaming Software
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_developer
wiki; англ; Video game developer; разработчик на сфтуер; същност; видове; Първи разработчик; Втори разработчик; Разработчици на трети страни; Независими разработчици;
wiki; engl; Video game developer; software developer; nature; type; First-party developer; Second-party developer; Third-party developers; Independent developers;
7
2015-05-05-0-19-312120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.01Gaming Software
https://wiki.archlinux.org/index.php/Gaming
статия; англ; 1с; информация за зареждане на игри; Списък на игри; Игрални среди; Дигитална дистрибуция;
article; engl; 1p; Contains information about running games; List of games; Game environments; Digital distribution;
8
2015-05-05-0-19-5212120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.01Gaming Software
https://books.google.bg/books?id=ipdogAf9Z7cC&pg=PA117&lpg=PA117&dq=gaming+software+wiki&source=bl&ots=NdStKn0s-x&sig=TeouhK3oAw19dVE2qZNpfADKmso&hl=bg&sa=X&ei=Yi01VdvMDsGcsgG7vIHACw&ved=0CGYQ6AEwCTgy#v=onepage&q=gaming%20software%20wiki&f=false
книга; англ; 302с; Онлайн книга; Заглавие: Електронна поддръжка на производителността; Автор: Philip Barker; Играене на игри; Игритес; образователна насоченост;
book; engl; 302p;  Online book; Title: Electronic Performance Support; Author: Philip Barker; Gaming; Educational focus;
9
2015-05-05-0-21-812120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.01Gaming Software
https://www.youtube.com/watch?v=xam2FPl1Pw8
видео; англ; 12:58; Публикувано на 24.06.2013; Топ 5 софтуера за записване на игри; Стъпка по стъпка;
video; engl; 12:58; Published on 24.06.2013; Top 5 Game Recording Software; Step by step;
10
2015-05-05-0-21-5512120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.01Gaming Software
http://e-adventure.e-ucm.es/
сайт; англ; 3:22; видео; Учене на образователни игри; Представяне на eAdventure; Изследователски проект; Намаляване на разходите за разработване на образователни игри; Включване на специфични за образованието функции в инструментите за разработка на игри;
site; engl; 3:22; video; Learning educational games; Introducing eAdventure; Reduction of the development costs for educational games; Incorporation of education-specific features in game development tools
11
2015-05-05-0-25-4712120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.01Gaming Software
http://www.pixelprospector.com/indie-resources/
сайт; англ; Разработване на игри; Инструменти за разработване на игри; Дизайн на игри; Създаване на звук; Дистрибуция; Бизнес; Маркетинг;
site; engl; Game Development; Game Making Tools; Game Design; Create Sound; Distribution; Business; Marketing;n
12
2015-05-05-0-26-2812120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.01Gaming Softwarehttps://gameblox.org/
сайт; англ; Среда за разработка на интерактивни игри; Препоръчани игри; Начинаещи проекти; Създай игрa с геймблокс;
site; engl; Environment for game development; Featured games, Starter Projects; Make a game with Gameblox;
13
2015-05-05-0-27-1312120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.01Gaming Software
http://www.adventuregamestudio.co.uk/
сайт; англ; Създай игра; Играй игра; Безплатна среда за създаване на приключенски игри и куестове; Студио за приключенски игри;
site; engl; Make games; Play games; Free Environment for creating adventure games and quests; Adventure game studio;
14
2015-05-05-0-28-312120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.01Gaming Softwarehttp://www.rptools.net/
сайт; англ; Може да свалите инструменти; Безплатни уроци; Безплатни среди за създаване на бордови игри;
site; engl; You can download; tools; Free tutorials; Free environment for createing board games;
15
2015-05-05-0-28-4112120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.01Gaming Softwarehttp://gamesalad.com/
сайт; англ; Създаване на игри за iOS, Android, & HTML5; Безплатни среди за създаване на 2D платформени игри; Oбучение; Откриватели;
site; engl; Create games for iOS, Android, & HTML5; Free environment for createing 2D platform games; Education; Developers;
16
2015-05-05-0-30-2512120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.01Gaming Software
http://www.wikihow.com/Program-a-Video-Game
сайт; англ; Как да програмираме видео; игра; Стъпка по стъпка;
site; engl; How to Program avideo; Game; Step by step;
17
2015-05-05-0-33-1012120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.01Gaming Software
https://www.youtube.com/watch?v=yQXdREL4GGg
видео; англ; 14:34; Как да направите 2D игра; Unity 4.3;
video; engl; 14:34; How to make a 2D Game; With Unity 4.3;
18
2015-05-05-0-33-5412120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.01Gaming Software
https://www.youtube.com/watch?v=9AAQneDyDOc
видео; англ; 4:32; видео игра; създаване
video; engl; 4:32; video game; creating
19
2014-06-04-11-38-61223141
Моника Иванова Стефанова
ДИдопb00.01Gaming Software
http://www.economicswebinstitute.org/main.htm
сайт; англ; Economics Web Institute; свободен достъп; въпроси по икономика и управление;
site; engl; The Economics Web Institute; freely explore; issues in economics and management;
20
2014-06-04-12-4-11223141
Моника Иванова Стефанова
ДИдопb00.01Gaming Software
http://jasss.soc.surrey.ac.uk/JASSS.html
сайт; англ; проучване и разбиране на обществените процесис; помощта на компютърна симулация; прилагане на компютърна симулация в областта на социалните науки;
site; engl; exploration and understanding of social processes by means of computer simulation; social simulation; application of computer simulation in the social sciences;
21
2015-05-05-0-29-2512120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.01
Безплатни среди за създаване на игри и виртуални светове
http://g3d.sourceforge.net/
сайт; англ; download; Безплатни среди за създаване на 3D игри и виртуални светове;
site; engl; download; Free environments for creating 3D games and virtual worlds;
22
2015-05-05-0-31-312120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.01
Безплатни среди за създаване на игри и виртуални светове
http://www.makeuseof.com/tag/five-free-game-development-tools-make-your-own-games/
сайт; англ; 5 безплатни софтуерни инструмента за създаване на собствени игри; Коментари;
site; engl; 5 Free Game Development Software Tools To Make Your Own Games; Coments;
23
2015-05-05-0-31-4312120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.01
Безплатни среди за създаване на игри и виртуални светове
https://www.youtube.com/watch?v=oEaNh6Avk9Q
видео; англ; 5:31; Безплатни програми за разработване на Безплатни уроци;
video; engl; 5:31; Free video Game Making Programs; Free tutorials;
24
2015-05-05-0-34-4712120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.01
Безплатни среди за създаване на игри и виртуални светове
https://www.youtube.com/watch?v=n58kXySzTf8
видео; англ; 7:51; Как да направите безплатно видео; англ; игра; Обучение; Unity;
video; engl; 7:51; How to make a video game for free; Tutorial; With Unity;
25
2014-06-22-22-37-511121040
Биляна Любомирова Борисова
ДИдопb00.02
Игровизация и краудсорсинг
http://uchi.bg/tag/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
сайт; бълг;  Игровизация и краудсорсинг; тенденции;
site; bulg; gamification and crowdsourcing; tendences;
26
2015-05-20-18-5-4812120222
Стоян Виденов
ДИдопb00.02
Игровизация и краудсорсинг
https://www.youtube.com/watch?v=wfivasin9j4
видео; англ; 1:59; Игровизацията в образованието;
video; engl; 1:59; Gamification in education;
27
2015-05-20-18-7-2412120222
Стоян Виденов
ДИдопb00.02
Игровизация и краудсорсинг
https://www.youtube.com/watch?v=R57jCi6H-YE
видео; англ; 9:44; Ползите от гейминга;
video; engl; 9:44; bulg; Benefits from ga g;
28
2015-05-20-17-39-1212120222
Стоян Любомиров Виденов
ДИдопb00.02
Игровизация и краудсорсинг
http://vfu.bg/novini/maistorski_klas_gamification_and_crowdsourcing_53b65ed6c11f70
сайт; бълг; Репорт от лекция за игровизацията и краудсорсинга;
site; bulg; Report from lection for gamification and crowdsourcing;
29
2015-05-20-17-49-4212120222
Стоян Любомиров Виденов
ДИдопb00.02
Игровизация и краудсорсинг
http://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2012/05/14/1827104_firmata_za_igrovizaciia_gamecraft_specheli_vtoroto/
сайт; бълг; регистрация; Компанията GameCraft-състезание за млади предприемачи;
site; bulg; registration; Company GameCraft-competition for young entrepreneurs;
30
2015-05-20-17-55-1912120222
Стоян Любомиров Виденов
ДИдопb00.02
Игровизация и краудсорсинг
http://www.aliceswonderland.eu/crowdsourcing.html
сайт; бълг; Краудсорсинг определение;
site; bulg; Crowdsorsing definition;
31
2015-05-20-18-10-3112120222
Стоян Любомиров Виденов
ДИдопb00.02
Игровизация и краудсорсинг
https://www.youtube.com/watch?v=AMhM9lFViYQ
видео; англ; 5:13; Краудсорсинг сайтове;
video; engl; 5:13; CrowdSourcing site;
32
2015-05-10-18-23-2011120363
ирен кирилова
ДИдопb00.03Game Jam
https://www.facebook.com/SofiaGameJam
FB; бълг; Sofia Game Jam; световни компютърни игри; компютри; технологии;
FB; bulg; Sofia Game Jam; world computer games; computers; tecnology;
33
2015-05-25-20-59-2112122022
Марина Иванова Лилова
ДИдопb00.03Game Jam
www.facebook.com/PlovdivGameJam
FB; бълг; Plovdiv Game Jam; световни компютърни игри; компютри; технологии;
FB; bulg; Plovdiv Game Jam; world computer games; computers; tecnology;
34
2015-05-25-22-5-2712122022
Марина Иванова Лилова
ДИдопb00.03Game Jamhttp://globalgamejam.org/
сайт; англ; глобал гейм джам; събитие; проектиране; разработване; създаване на игри;
site; engl; global game jam; event; planning; designing; creating games;
35
2015-05-25-22-18-3512122022
Марина Иванова Лилова
ДИдопb00.03Game Jam
http://en.wikipedia.org/wiki/Game_jam
wiki; англ; Game jam; игра; същност на играта; история на играта; формат на играта;
wiki; engl; Game jam; game; nature of the game; history of the game; format of the game;
36
2015-05-25-22-44-1712122022
Марина Иванова Лилова
ДИдопb00.03Game Jam
www.facebook.com/GlobalGameJam
FB; англ; профил на Global Game Jam; проектиране; разработване; създаване на игри;
FB; engl; Profile Global Game Jam; design; development; creating games;
37
2015-05-25-23-8-5612122022
Марина Иванова Лилова
ДИдопb00.03Game Jam
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Game_Jam
wiki; англ; Global Game Jam; същност на Global Game Jam;
wiki; engl; Global Game Jam; nature of the Global Game Jam;
38
2015-05-26-0-6-1112122022
Марина Иванова Лилова
ДИдопb00.03Game Jam
http://en.wikipedia.org/wiki/Nordic_Game_Jam
wiki; англ; Скандинавски Гейм Джам; проектиране; разработване и създаване на игри;
wiki; engl; Nordic Game Jam; planning; designing and creating games;
39
2015-05-26-0-11-2712122022
Марина Иванова Лилова
ДИдопb00.03Game Jamhttp://nordicgamejam.org/
сайт; англ; Скандинавския Гейм Джам; проектиране; разработване и създаване на игри;
site; engl; Nordic Game Jam; planning; designing and creating games;
40
2015-05-26-0-15-2712122022
Марина Иванова Лилова
ДИдопb00.03Game Jam
www.facebook.com/nordicgamejam
FB; англ; Скандинавския Game Jam; проектиране; разработване; създаване на видео-игри;
FB; engl; Nordic Game Jam; design; development; creating video games;
41
2015-05-26-0-19-812122022
Марина Иванова Лилова
ДИдопb00.03Game Jamtwitter.com/nordicgamejam
сайт; англ; профил в Туитър на Скандинавския Гейм Джам; проектиране; разработване и създаване на игри;
site; engl; twitter; Nordic Game Jam; planning; designing and creating games;
42
2015-05-26-19-50-5512122022
Марина Иванова Лилова
ДИдопb00.03Game Jam
http://www.supergamejam.com/
сайт; англ; Супер гейм джам; документален филм; 5 серии за правенето на видео; игри;
site; engl; Super Game Jam; documentary series about makingvideo; games in 48 hours;
43
2015-05-26-19-59-012122022
Марина Иванова Лилова
ДИдопb00.03Game Jam
http://ggjhongkong.blogspot.com/
сайт; англ; език Глобал Гейм Джам Хонконг;
site; engl; Global Game Gam Hong Kong;
44
2015-05-26-20-46-712122022
Марина Иванова Лилова
ДИдопb00.03Game Jam
http://blogs.unity3d.com/2015/02/20/nordic-game-jam-2015/
сайт; англ; скандинавския гейм джам 2015 г.;
site; engl; Nordic Game Jam 2015;
45
2015-05-26-21-14-4012122022
Марина Иванова Лилова
ДИдопb00.03Game Jam
http://vbox7.com/play:2556ee27c4
видео; бълг; 8:49; репортаж на НЕКСТ ТВ за Гейм Джам 2015 в София и Пловдив;
video; bulg; 8:49; NEXTTV reportage of Game Jam 2015 Sofia and Plovdiv;
46
2015-05-26-21-22-3912122022
Марина Иванова Лилова
ДИдопb00.03Game Jam
http://gamejam.burgaslab.org/
сайт; бълг; за Гейм Джам 2015 в Бургас;
site; bulg; about Burgas Game Jam 2015;
47
2015-05-26-22-2-2512122022
Марина Иванова Лилова
ДИдопb00.03Game Jam
http://www.gamedev.net/page/resources/_/technical/game-programming/10-tips-from-global-game-jam-2015-r3977
статия; англ; 1с; 10 съвета от Глобъл Гейм Джам 2015;
article; engl; 1p;   about 10 tips from Global Game Jam 2015;
48
2015-05-26-22-27-5012122022
Марина Иванова Лилова
ДИдопb00.03Game Jam
http://dreamteck-hq.com/blog.php?view=19
сайт; бълг; Гейм джам уоркшоп;
site; bulg; Game Jam Workshop;
49
2015-05-05-0-22-4012120116
Теодора Григорова Герасимова
ДИдопb00.03Game Jam
http://globalgamejam.org/about
сайт; англ; Игри; За екипа на GGJ; Иновации - експериментиране - сътрудничество; GGJ екип; Най-голямото събитие за игри в света;
site; engl; Games; About GGJ Tea; Innovation - Experimentation - Collaboration; GGJ team; the world's largest game jam event;
50
2015-05-08-14-50-4311120030
Въло Делиев
ДИдопb00.05
Международни състезания по гейминг
http://mashable.com/2014/10/07/gaming-to-pay-the-rent/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link
сайт; англ; световно геймърско първенство;
site; engl; Ga g championship;
51
2015-05-12-20-55-371243520
Дияна Соколов
ДИдопb00.05
Международни състезания по гейминг
http://www.asrock.com/news/index.bg.asp?id=2713
статия; бълг; 1с; турнир по League of Legends; отношение на дънните платки; спечели своя билет за IEM Катовице, за да се състезавас; още 7 върхови отбора подбрани от най-различни райони на светас; много оспорвани гейминг турнири;
article; bulg; 1p; Probably the biggest tournament of League of Legends; exclusive sponsor regarding ASRock motherboards; won their ticket for IEM Katowice to compete with 7 top team selected from different regions of the world with very controversial ga g tournaments;
52
2015-05-12-21-1-31243520
Дияна Соколов
ДИдопb00.05
Международни състезания по гейминг
http://www.esl.eu/eu/lol/go4lol/
сайт; бълг; Go4Lolsite; bulg; Go4LoL
53
2015-05-12-21-9-161243520
Дияна Соколов
ДИдопb00.05
Международни състезания по гейминг
http://lol.gamepedia.com/ESL_Go4LoL?cookieSetup=true
сайт; англ; Go4LoL Cup ESL е популярна серия от седмични и месечни състезания; . В края на всеки месец, най-добрите осем отбора се класират за месечен финал;
site; engl; ESL's Go4LoL Cup is a popular series of weekly and monthly cups; At the end of each month, the top eight teams qualify for a Monthly Finals;
54
2015-05-11-2-0-212122074
Гергана Георгиева Цанова
ДИдопb00.06
СЪВРЕМЕННИ ИКТ БАЗИРАНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/2334/1/EIS2013-book-p24.pdf
текст; англ; 11с; методи; обуче; информационни; комуникационни технологии;
text; engl; 11p; methods; trained; information; communications technologies;
55
2015-05-08-15-0-2911120030
Въло Делиев
ДИдопb00.06
Технически средства за реализация на игри
https://plus.google.com/+Lifehackerbg/posts/1yGooyAEzX2
сайт; бълг; Създаване на ГИФ; безплатно;
site; bulg; create gif; free;
56
2015-05-11-17-18-1411120363
ирен кирилова
ДИдопb00.06
Технически средства за реализация на игри
http://www.lifehack.bg/web/kak-da-si-napravim-animiran-gif/
статия; бълг; 1с; създаване на анимационни видео; чета;
article; 1p; bulg; video; gif animation;
57
2015-05-08-11-43-1111120030
Въло Делиев
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
http://bnt.bg/part-of-show/mozhe-li-ba-lgariya-da-stane-tsenta-r-za-proizvodstvo-na-kompyuta-rni-igri
сайт; бълг; site; bulg;
58
2015-05-15-18-8-51243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
http://e-vestnik.bg/8162
сайт; бълг; Как се прави компютърна игра в ария (Бизнесът на геймъра като порасне);
site; bulg; for How to make a computer game in bulgaria (Business gamer grow up);
59
2015-05-15-18-10-441243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
http://www.vbox7.com/play:00c5c2d1
видео; бълг; 7:45; Разработка на компютърна игра;
video; bulg; 7:45; for course Development of computer game;
60
2015-05-15-18-18-61243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
https://www.kaldata.com/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-95508.html
сайт; бълг; Майсторски клас компютърни игри стартира на 15 ноември във Варненския свободен университет;
site; bulg; for Masterclass for computer games launched on November 15 at the Varna Free University;
61
2015-05-15-18-23-491243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=36&cad=rja&uact=8&ved=0CEEQFjAFOB4&url=http%3A%2F%2Fhsi.iccs.bas.bg%2Fbg%2FDisertaciaFull.doc&ei=Rg5WVe3RDMWTsgH2u4DgBg&usg=AFQjCNGgz1dNXOyuvFu4HhHe5d6i3TbuDg&sig2=O_qseIKs-LYVwHwmYCR8cg&bvm=bv.93564037,d.bGg
дисертация; бълг; 253с; download; ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ ЗА УЧЕНИЦИ КАТО WEB-БАЗИРАНА УСЛУГА;
disertation; bulg; 253p; download; DESIGN AND DEVELOPMENT OF ELECTRONIC GAMES FOR CHILDREN AS WEB-based services;
62
2015-05-15-18-32-421243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
http://www.dnevnik.bg/evropa/obrazovanie/novini/2012/09/05/1900720_nova_programa_shte_podgotvia_kadri_za_razrabotka_na/
сайт; бълг; регистрация; Нова програма ще подготвя кадри за разработка на компютърни игри;
site; bulg; registration;  for New program will prepare graduates for the development of computer games;
63
2015-05-15-18-34-421243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
http://www.capital.bg/biznes/predpriemach/2006/08/18/278159_bum_na_biznesa_s_videoigri/
статия; бълг; 1с; Бум на бизнеса с видео игри;
article; bulg; 1p; for Boom business with video games;
64
2015-05-15-18-35-531243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
http://www.studyabroad.bg/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/item/%D0%BD%D0%B1%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8
статия; бълг; 1с;  за НБУ представлява първото голямо развитие на компютърни игри в България;
article; bulg; 1p; for NBU represents bulgaria's first major development of computer games
65
2015-05-15-18-37-401243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
http://inews.bg/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8_l.a_i.217952.html
сайт; бълг; Учат студенти да правят компютърни игри;
site; bulg; for Students learn to make computer games;
66
2015-05-15-18-40-431243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
http://www.studyabroad.bg/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/item/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-2
статия; бълг; 1с; Образование по гейминг стартира и в
article; bulg; 1p;  for Education in ga g launched in bulgaria;
67
2015-05-15-18-43-531243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
http://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/Elena_Paunova_Krasimira_Stoilova-Informatsionnite_tehnologii_v_pomosht_na_izgrajdaneto_na_znaniya.pdf
курс раб; бълг; 27с;  Елена Николаева Паунова по тема ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЗНАНИЯ; 27 стр
course work; bulg; 27p;  of Elena Nikolaeva Paunova for thema INFORMATION TECHNOLOGIES IN AID BUILDING KNOWLEDGE; 27p;
68
2015-05-15-18-46-251243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
http://ciot.uni-ruse.bg/static/downloads/Koncepcia-AS.pdf
текст; бълг; 60с; К О Н Ц Е П Ц И Я за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в системата на училищното образование през следващите 5 години;
text; bulg; 60p; C O N T E C T I O N for the introduction of ICT in the school education system over the next 5 years;
69
2015-05-15-18-48-371243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
http://computerworld.bg/41611_nyama_politiki_i_programi_za_stimulirane_na_gejming_sektora_u_nas
статия; бълг; 1с;  Няма политики и програми за стимулиране на гейминг сектора у нас;
article; bulg; 1p; for There are no policies and programs to promote the ga g sector in bulgaria;
70
2015-05-15-18-56-101243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
http://journal.e-center.uni-sofia.bg/f/downloads/2011/Broi_4/TZafirova_ED_final.pdf
текст; бълг; 8с; КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ В ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪс; СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ;
text; bulg; 8p; COMPUTER GAMES IN THE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS;
71
2015-05-15-18-58-301243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
http://www.investor.bg/novini/261/a/bylgarskata-softuerna-industriia-zagyrbva-krizata--140863/
статия; бълг; 1с; българската софтуерна индустрия загърбва кризата;
article; bulg; 1p; for bulgarian software indup; y has sunk crisis;
72
2015-05-15-18-59-381243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
http://www.investor.bg/analizi/262/a/ima-li-bydeshte-geim-industriiata-v-bylgariia--141286/
статия; бълг; 1с; Има ли бъдеще гейм индустрията в
article; bulg; 1p; for Is there a future game indup; y in bulgaria?;
73
2015-05-15-19-3-361243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
https://www.youtube.com/watch?v=FzyfOV7K8pE&list=PLFFE79ED8E79E3478&index=1
видео; бълг; 1:08:22; Въведение в програмирането на игри;
video; bulg; 1:08:22; Introduction to Program g games;
74
2015-05-15-19-5-231243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
https://www.youtube.com/watch?v=fosANJJpSIk&index=2&list=PLFFE79ED8E79E3478
видео; бълг; 1:37:39; С++ езикът стандарт за индистрия;
video; bulg; 1:37:39; for C++ standart languages for indup; y
75
2015-05-15-19-8-101243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/1495/1/adis-october-2006-057p-062p.pdf
текст; бълг; 6с; КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ – НОВАТА МЕДИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО на Иван Койчев; 6стр;
text; bulg; 6p; COMPUTER GAMES - NEW MEDIA IN EDUCATION of Ivan Kojchev; 6p;
76
2015-05-15-19-10-51243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
http://www.investor.bg/analizi/262/a/pomagat-ili-prechat-kompiutyrnite-igri-v-ofisa-178428/
сайт; бълг; Помагат или пречат компютърните игри в офиса;
site; bulg; for Help or hinder from computer games in the office;
77
2015-05-15-19-11-521243525
Чан Льонг Анх Тхи
ДИдопb00.07
Български разработки на компютърни игри
http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp14/1.2/1.2-74.pdf
статия; бълг; 5с; Компютърни и сериозни игри – същност и приложение; Място на сериозните игри в образованието на Камен Узунов;
article; bulg; 5p; Computer and serious games - essence and application; Place of serious games in education of Kamen Uzunov;
78
2015-05-08-11-41-3311120030
Въло Делиев
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2015/01/19/2456481_presmetni_i_se_razdviji/
статия; бълг; 1с; ново поколение технологии влизат в часовете по математика на ученици;
article; bulg; 1p;  new generation technology; the math of;
79
2015-05-08-13-2-5011120030
Въло Делиев
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://9gag.com/gag/aB319mZ?ref=fb.s
сайт; англ; снимка; забавна; site; engl; funny picture; неполезен
80
2015-03-23-14-25-3612120293
Габриела Димитрова Новакова
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://www.detetoigrae.com/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8/
сайт; бълг; предложения за игри за деца; компютърно генерирани; рибки в аквариум; CoLAR Mix; Промъкни се; Lego Fusion;
site; bulg; offers games for children; computer generated; Fish in aquariu; CoLAR Mix; Sneak; Lego Fusion;
81
2015-03-23-14-38-4212120293
Габриела Димитрова Новакова
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://www.detetoigrae.com/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B2/
статия; бълг; 1с; игра за деца; Умаленият свят;
article; bulg; 1p; Game for children; iature world;
82
2015-03-23-14-59-3412120293
Габриела Димитрова Новакова
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
https://www.youtube.com/watch?v=O2N-5maKZ9Q
видео; англ; 16:41;
video; engl; 16:41; Gabe Zichermann; TEDxKids@Bruss; els; Gamification;
83
2015-03-23-15-10-3612120293
Габриела Димитрова Новакова
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
https://littlejody.wordpress.com/category/%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0/
статия; бълг; 1с; Корекционни игри за хиперактивни деца; Игри за развитие на мисленето; Игри за развитие на вниманието;
article; bulg; 1p; Correction games for hyperactive children; Games for the development of thinking; Game for development of attention;
84
2015-03-23-15-20-4812120293
Габриела Димитрова Новакова
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://impresia.net/blog/playing-outdoor/
сайт; бълг;  Защо играта на открито прави децата ни по-умни?;
site; bulg;  Why playing outdoors make our children smarter ?;
85
2015-03-24-12-38-1812120293
Габриела Димитрова Новакова
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://jenite.bg/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0_l.a_i.199056.html
статия; бълг; 1с; Играта и значението на детската психика; Видове игри;
article; bulg; 1p; The game and the importance of children's psyche; Types games;
86
2015-03-24-12-44-5312120293
Габриела Димитрова Новакова
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://dveri.bg/cyfw
статия; бълг; 1с; Всички деца играят; Православнастатия; бълг;
article; bulg; 1p; all children play; Orthodoxarticle; bulg;
87
2015-03-25-20-4-1512120293
Габриела Димитрова Новакова
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://liternet.bg/publish10/gapostolova/razshiriavaneto.htm
статия; бълг; 1с; Литература; Децата и компютърните игри; Класификация и жанрове на компютърните игри; Скалата на оценяване; Типове адаптации; Философия;
article; bulg; 1p; Literature; Children and computer games; Classification and genres of computer games; The scale of evaluation; Types of adaptations; Philosophy;
88
2015-03-26-19-32-3412120293
Габриела Димитрова Новакова
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://ymca-plovdiv.weebly.com/uploads/1/2/1/9/12195014/education.pdf
текст; бълг; 3с; Oбразователни и възпитателни игри; примери;
text; bulg; 3p; Educational and inp; uctive GAMES; Examples;
89
2015-03-26-19-33-2712120293
Габриела Димитрова Новакова
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://thinklestars.com/сайт; бълг; Образователни и ролеви игри за деца;
site; bulg; Training and role-playing games for children;
90
2015-03-26-19-52-912120293
Габриела Димитрова Новакова
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://computerworld.bg/12551_start_smart_igrite_davat_nachalo_na_seriya_multimedijni_obrazovatelni_igri_za_deca_
статия; англ; 1с; Start Smart; Oбразователна игра за деца;
article; engl; 1p; Start Smart; Educational game for children;
91
2015-03-26-19-52-5812120293
Габриела Димитрова Новакова
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://pcworld.bg/1573_obrazovatelni_igri
статия; бълг; 2с; Образователни игри;
article; bulg; 2p; Educational games;
92
2015-03-26-20-16-5012120293
Габриела Димитрова Новакова
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://www.biberonbg.com/specialisti/vidove_igri.htm
сайт; бълг; Класификация на детските игри;
site; bulg; Classification of children's games;
93
2015-03-26-20-37-3412120293
Габриела Димитрова Новакова
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://thinklestars.com/%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0/
сайт; бълг; Как и кога се развива детската игра?;
site; bulg; How and when to develop the children's game;
94
2015-03-26-20-38-2012120293
Габриела Димитрова Новакова
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://www.ometeo.net/edu/html/1010801.htm
сайт; бълг; Ролята на творческите игри за развитие на познавателната активност у 5 – 6 годишните деца, дипл раб;
site; bulg; The role of creative games for the development of cognitive activity among 5-6 year olds;
95
2014-06-20-17-38-2111121025
Зорница Кръстева
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://web.q-project.fnpp.info/wp-content/uploads/2013/12/tech_igr_VG.pdf
текст; бълг; 91с;  ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА “ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ НА ИГРОВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
text; bulg; 91p; SCOPE AND OBJECTIVES OF THE COURSE "EDUCATIONAL TECHNOLOGY game interaction
96
2014-06-20-17-40-711121025
Зорница Кръстева
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://studentskigrad.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=6251:2013-05-16-09-15-07&catid=82:2011-03-24-21-06-18&Itemid=116
сайт; бълг;  Игрова култура, модели на игрово взаимодействие;
site; bulg;  Gameplay culture models of game interaction and stages of modeling process
97
2014-06-20-17-41-5411121025
Зорница Кръстева
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://odz2.com/wp-content/uploads/2012/08/CONFLICT.pdf
текст; бълг; 5с; конфликт; игрово взаимодействие; преодоляване на конфликтите в детските градини чрез игри;
text; bulg; 5p; conflict; ga g interaction; conflict resolution in kindergarten through games;
98
2014-06-20-17-46-1011121025
Зорница Кръстева
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://www.cdg4temenujka.com/?p=142
статия; бълг; 1с; Образователно направление Игрова култура;
article; bulg; 1p; Educational field Play Culture;
сайта на детска градина
99
2014-06-20-17-50-5111121025
Зорница Кръстева
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://bgm8.bg/forum/viewtopic.php?f=28&t=47
текст; бълг; 1с;    игрова култура и игрово пространство; педагогически поглед;
text; bulg; 1p;  game culture and ga g space; pedagogical insight;
100
2014-06-20-17-59-1011121025
Зорница Кръстева
ДИдопb00.08
Образователни игри за деца
http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/6.2/6.2-31.pdf
текст; бълг; 5с; Практическо изследване на игровата дейност на деца;
text; bulg; 5p; A case study of play activities for children;
Loading...