Calendarul Lansării Apelurilor de Proiecte.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Data
actualizării
Deschis / ÎnchisFinanțatorDenumirea programului, apelului de proiecteDomeniul de intervențieScop, Obiectivul general, Obiective specifice, Priorități ale programuluiActivități eligibileInstituții eligibileAlte criterii de eligibilitateSuma grantuluiCo-finanțareDeadlinePagina webNotițe
2
2/15/2018DESCHISAgenția Elvețiana pentru Dezvoltare și CooperareGranturi pentru Acțiuni mici și Proiecte culturale (2017-2019.1. Sănătate
2. Apă și sanitație
3. Migrație și dezvoltare
4. Artă și cultură
-A. În domeniile sănătate, apă și sanitație, migrație și dezvoltare - acțiuni mici, inovatoare, limitate în timp, care vin să completeze proiectele de lungă durată ale SDC în Moldova
B. Cultură: proiecte cu activități ce promovează și diseminează idei noi, tehnici și viziuni contemporane în artă și cultură pe teme de actualitate pentru societatea Republicii Moldova.
1. Organizațiile neguvernamentale, necomerciale
2. Asociațiile și uniunile profesionale
3. Birourile locale ale organizațiilor internaționale
4. Instituțiile publice, inclusiv din domeniul învățământului
5. Autoritățile locale și centrale
1. Se va acorda prioritate proiectelor care își propun, să promoveze inovația, toleranța, incluziunea socială, diversitatea, precum și dialogul interetnic și cel dintre populația rurală și urbană
2. Proiectul solicită o singură contribuție.
3. Durata proiectului max 12 luni, în cazuri excepționale, max. 18 luni.
4. Proiectele recurente, înaintate de aceeași organizație, de ex.: ediții de festival, pot fi finanțate mai mult decât o singură dată pe parcursul celor doi ani ai fazei de Program numai în cazul în care solicitantul de grant oferă dovezi convingătoare precum că calitatea acțiunilor/ evenimentelor, amploarea acestora dar și contribuțiile altor donatori au crescut considerabil.
5. Proiectul asigură vizibilitatea activităților proprii și a donatorului (-lor).
2,000 - 30,000 franci elveţieni. cazuri excepţionale - 50,00020 %
Solicitantul de grant oferă o contribuție financiară sau de altă natură.
Se va acorda prioritate proiectelor cofinanțate de alți donatori/ sponsori
31.12.2019https://www.eda.admin.ch/countries/moldova/en/home/internationale-zusammenarbeit/themen/small-grants.html surse epuizate
3
9/19/2018DESCHISUSAIDProgramul Development and Innovation Ventures (DIV)Inovaţie, Soluţii creative la provocările globaleScop: testarea și ajustarea soluțiilor creative la orice provocare globală de dezvoltareDIV finanțează inovații pentru dezvoltare, care pot include:
-Tehnologii noi
- Noi modalități de livrare sau de finanțare a bunurilor și serviciilor
- Adaptări la soluțiile existente mai mult bazate pe principiul cost-eficiență
- Noi modalități de creștere a absorbției soluțiilor existente demostrate.
- Schimbări politice, schimbări sau stimulări bazate pe înțelegerea comportamentului economic.
- Inovații sociale sau comportamentale.
Inovațiile nu trebuie să fie bazate pe tehnologie, ci ar trebui să fie bazate pe informații demonstrate. DIV sprijină propuneri pe toate subiectele și sectoarele de dezvoltare și de la organizațiile eligibile, atâta timp cât acestea vor avea efect asupra unei țări în care operează USAID.
Organizații publice, private, generatoare de profit și non-profit, precum și
instituțiile de învățământ superior, organizațiile publice internaționale, organizațiile neguvernamentale, organizațiile guvernamentale din S.U.A. și din alte țări, organizațiile donatoare multilaterale și internaționale
Criterii de evaluare:
- inovație și impact
- cost-eficiență
- evidența și evaluarea
-implementarea
- durabilitatea și posibilitatea de extindere [acest criteriu nu se aplică pentru aplicații bazate pe evidență]
- echipa de proiect
● ETAPA 1: până la 200.000 USD
● ETAPA 2: 200.000 - 1.500.000 USD
● ETAPA 3: 1.500.000 - 5.000.000 USD
● Generarea de evidențe (până la 1.500.000 USD)
11/09/19https://www.usaid.gov/div
4
10/1/2018DESCHISUniunea EuropeanăENI CBC Joint Operational Programme
BLACK SEA BASIN 2014-2020: 2nd Call for Proposals
1.Promovarea mediului de afaceri şi a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre

2.Promovarea unei politici de mediu coordonate şi reducerea prin acţiuni comune a deşeurilor maritime în Bazinul Mării Negre
1. Promovarea mediului de afaceri şi a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre:
Prioritatea 1.1 - Promovarea în comun a mediului de afaceri şi a antreprenoriatului în sectoarele turism și cultură;
Prioritatea 1.2 - Creşterea oportunităţilor de comerţ transfrontalier şi modernizarea în domeniul agriculturii și a sectoarelor conexe;

2. Promovarea unei politici de mediu coordonate şi reducerea prin acţiuni comune a deşeurilor maritime în Bazinul Mării Negre:
Prioritatea 2.1 - Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare în comun a mediului;
Prioritatea 2.2 - Promovarea unor activități comune de conştientizare publică și a unor acțiuni comune împotriva deşeurile maritime şi riverane.
sunt definite în ghidul aplicantului pentru fiecare prioritateONG-uri, autorităţi publice, instituţii academice, asociaţii culturale, instituţii de cercetare, etc. din ţările bazinului Mării Negre, inclusiv din Republica MoldovaNr de parteneri: 3-6;
Partenerii trebuie să fie din trei țări diferite*;
Cel puțin unul din pateneri trebuie să fie dintr-o țară UE;
Durata proiectului 18-30 luni;
Componenta hard a unui proiect poate primi finanțare până la 500 000 Euro

* țările eligibile
1. Armenia (toate regiunile),
2. Bulgaria (regiunile NUTS II pentru Severoiztochen și Yugoiztochen),
3. Grecia (regiunile NUTS II pentru Kentriki Makedonia și Anatoliki Makedonia – Thraki),
4. Georgia (toate regiunile),
5. Republica Moldova (toate regiunile )
6. România (regiunea NUTS II de Sud-Est),
7. Turcia (NUTS II regiunile echivalente a TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) și TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane),
8. Ucraina (Odesa, Mykolaiv, Kherson, Zaporosh’ye și Donetsk Oblasts, Republica Crimeea, Sevastopol)
300.000-1,500,000 Euro în dependență de prioritatecel puțin 8%31/01/19http://blacksea-cbc.net/news/archive-news/the-second-call-for-proposals-of-the-joint-operational-programme-black-sea-basin-2014-2020-is-open-starting-with-1-october-2018/
5
4/4/2018DESCHISIFADGranturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climaticeAgricultură--Entități economice sau persoane fizice care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zona ruralăInvestiții eligibile:
Echipamente la implementarea tehnologiilor eficiente de irigare micro-presurizată;
Echipamente pentru agricultura conservativă;
Sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire;
Folii reflectorizante pentru îmbunătățirea calității fructelor în livezi;
Echipament anti-îngheț;
Set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie de pe construcțiile din zona de producție;
Sistem de ventilație activă pentru zonele de producere agricolă;
Facilități post-recoltare și de valoare adăugată a produselor;
Echipament de producere a energiei regenerabile;
Stații agrometeorologice;
Construcții și amenajări pentru protejarea animalelor în câmp de temperaturi extreme;
Mașini și utilaje folosite în sistemul de producere a culturilor organice;
Alt echipament care nu este specificat, dar care are legătură directă cu reziliența la schimbările climatice în faza de producere primară și de procesare a produselor agricole la nivelul întreprinderii (se va solicita aprobarea prealabilă a oficiului IFAD).
Agenți economici individuali - max 5.000 USD
Cooperative - max 15.000 USD per beneficiar, care activează ca grup de agenți economici sau grup de persoane fizice (suma medie a grantului pe membru al cooperativei nu depășește suma de 5000 USD)
Pentru gospodăriile care activează în calitate de agenți economici individuali:
Categoria W1 - 30 %
Categoria W2 - 50 %
Pentru cooperative: 50 %
31/12/18http://www.ucipifad.md/files/filemanager/file/climate_change/concurs_site_granturi_pt_gospodarii_agricole_mici.pdfdeschis până la finele anului 2018
6
10/11/2018DESCHISFondul Ambasadorilor pentru Conservarea CulturalăProgram de Granturi Fondul Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală pentru anul 2018CulturaScop: Păstrarea locaţiilor istorice şi manuscriselor, colecţiilor de muzeu, şi formelor tradiţionale de muzică, dans, şi limbă.Salvgardare a patrimoniului cultural în următoarele trei categorii:
A. MONUMENTE DE CULTURĂ, care includ (dar nu se limitează la) edificii istorice şi situri arheologice.
B. OBIECTE CULTURALE ŞI COLECŢII de la un muzeu, sit, sau instituţie similară, care includ obiecte arheologice şi etnografice, picturi, sculpturi, manuscrise şi necesități muzeale generale de conservare.
C. FORME DE EXPRESIE CULTURALĂ TRADIŢIONALĂ, care includ muzica tradiţională, limbile indigene, și meşteşugurile.
organizaţiile non-guvernamentale, muzeele, ministerele culturii, sau instituţiile şi organizaţii similare care pot demonstra că au experienţa şi aptitudinile corespunzătoare să administreze proiecte de salvgardare culturalăFondul Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală NU finanţează următoarele:

A.Salvgardarea sau procurarea obiectelor, colecţiilor culturale, sau proprietate imobiliară aflate în proprietate privată sau comercială, inclusiv ale celor ale căror transfer din proprietate privată sau comercială în proprietate publică se prevede, se planifică, sau este în proces dar nu este finalizat la momentul depunerii proiectului;
B.Salvgardarea patrimoniului natural (fizic, biologic, şi formaţiilor geologice, colecţiilor paleontologice, a habitatului speciilor de animale şi plante ce se află în pericol, fosilelor, etc.);
C.Salvgardarea rămăşiţelor umane sau animale;
D.Salvgardarea presei de ştiri (ziare, buletine de ştiri, programe radio și TV, etc.);
E.Salvgardarea materialelor publicate care există în altă parte (cărţi, publicaţii periodice, etc.);
F.Elaborarea curriculumului sau a materialelor didactice pentru uz la ore;
G.Săpături arheologice sau sondaje cu scopul cercetării;
H.Cercetarea istorică, cu excepţia cazurilor când cercetarea justifică succesul proiectului propus;
I.Achiziţionarea sau crearea expozițiilor sau colecţiilor noi pentru muzee noi sau existente;
J.Construcţia edificiilor noi, construcția anexelor, sau a acoperișurilor permanente (deasupra siturilor arheologice, de exemplu);
K.Comandarea unor lucrări de artă noi sau arhitectură pentru scopuri comemorative sau de dezvoltare economică;
L.Crearea unor copii sau recrearea unor obiecte sau situri culturale care nu mai există.
M.Crearea unor adaptări noi sau moderne a dansurilor tradiţionale existente, cântecelor, melodiilor, compoziţiilor muzicale, pieselor, etc.;
N.Relocarea siturilor culturale de pe un loc pe altul;
O.Scoaterea din ţară a obiectelor culturale sau a elementelor unor situri culturale din oarecare motive;
P.Digitalizarea obiectelor sau colecţiilor culturale, daca nu fac parte dintr-un efort de conservare mai mare şi clar definit;
Q.Planuri de conservare sau alte studii, dacă nu sunt un component a unui proiect mai mare de implementare a rezultatelor acelor studii;
R.Stocuri de bani peşin, fundaţii sau fonduri periodice (mijloacele băneşti trebuie să fie cheltuite în perioada activă a grantului (până la cinci ani) şi nu pot fi utilizate pentru crearea unei fundaţii sau a unui fond periodic);
S.Costurile pentru campanii de acumulare de capital;
T.Taxele neprevăzute;
U.Costurile lucrărilor efectuate înainte de obţinerea grantului;
V.Călătoriile internaţionale, cu excepţia cazurilor când călătoriile justifică succesul proiectului propus;
W.Călătorii sau studii pentru dezvoltare profesională;
X.Proiectele individuale în valoare mai mică de $10,000;
Y.Proiecte americane independente peste hotarele SUA.
10 000-200 000 USDFondul Ambasadorilor încurajează subvențiile, contribuțiile și alte forme de participare financiară12/12/18https://md.usembassy.gov/education-culture/local-programs/culture-programs/ambassadors-fund-cultural-preservation/apel anual de granturi
7
11.10.2018ÎNCHISFundației Soros-MoldovaConcurs de granturi în cadrul inițiativei ”Lărgirea accesului populației la îngrijiri paliative”Sănătate (îngrijiri paliative)Scop: Finanțarea unui proiect care va identifica și măsura progresul înregistrat de RM în implementarea Rezoluției Adunării Generale pentru Sănătate „Consolidarea îngrijirilor paliative, ca o componentă a tratamentelor integrate pe parcursul vieții”, aprobată în 2014Propunerea de proiect urmează să prevadă activități de mediatizare a rezultatelor evaluării privind implementarea angajamentelor asumate de RM în pentru dezvoltarea și consolidarea îngrijirilor paliative.
Organizaţii apolitice, înregistrate în Republica Moldova, cu statut juridic, care pot beneficia de fonduri în mod legalProduse ce pot fi obținute prin implementarea proiectului:
-Raport de evaluare
-Rezumat/e de evaluare
-Eveniment de lansare a rezultatelor evaluării
Durata implementării: 6 luni, în perioada: 1 decembrie 2018 – 31 mai 2019
până la 14 000 USD-29/10/18http://www.soros.md/grant/2018-10-09
8
11.10.2018ÎNCHISMinisterul Afacerilor Externe al LituanieiProgramul de Dezvoltare a Cooperării şi Promovare a Democraţiei 2019Sprijin pentru implementarea acordului de asociere Moldova-UE;
Suport pentru promovarea activităţilor economice şi sociale ale femeilor;
Dezvoltarea unei societăţi intolerante la corupţie
--Organizaţii din variate ţări, inclusiv din Republica Moldova- Cererile de proiecte depuse trebuie să respecte acordurile strategice multilaterale și / sau bilaterale dintre țările partenere, UE și Lituania și / sau strategiile de dezvoltare ale țării partenere.
- Se va acorda atenție priorităților orizontale ale cooperării pentru dezvoltare: consolidarea democrației și a drepturilor omului, promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, în special punerea în aplicare a programului Femei, pace și securitate, promovarea angajamentului social și economic al femeilor, protecția împotriva schimbărilor climatice. O atenție deosebită va fi acordată modului în care proiectul transferă experiența de integrare europeană a Lituaniei către țările Parteneriatului estic și difuzează cele menționate mai sus
peste 15 000 Euro-28/10/18https://orangeprojects.lt/en/ministry-of-foreign-affairs
9
4/17/2018ÎNCHISThe Robert Bosch Stiftung (RBSG) and the Black Sea Trust for Regional Cooperation of The German Marshall Fund of the United States (BST)Confidence Building 2018–2019 Call for ApplicationEducație civică
Promovarea păcii și reconcilierii, coexistenței, reintegrării
Scop: încurajezarea beneficiarilor de granturi să investigheze noi căi, metode și abordări pentru promovarea înțelegerii reciproce-Organizațiile din Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Moldova, România și Ucraina. Implicarea altor partneri (în special a celor din UE) este posibilă și binevenită.1. Vor fi încurajate proiectele orientate către:
- abordări în formarea și / sau consolidarea capacitățile locale, regionale și naționale pentru a promova coexistența și reintegrarea
- inițiative transfrontaliere pentru tineret
- abordări ale educației civice sau implicare activă a cetățenilor
- abordări ale reconcilierii și păcii care încorporează experiențe din istorie și le transmit tinerilor
- arta și munca culturală pentru promovarea păcii și reconciliereii
- rolul mass-media în depășirea stereotipurilor
2. Un accent deosebit se pune pe inițiativele multilaterale și pe cele care se adresează țărilor vecine.
3. pentru primul apel, durata maximă a proiectului - 11 luni
pentru al doilea apel - 6 luni
În mediu - 23 000 USD-19.10.2018http://civic.md/grants/41999-confidence-building-2018-2019-call-for-applications.html
10
9/10/2018ÎNCHISOpen Media HubApel deschis pentru povestiri despre identitate și genderMedia Scop: Conștientizarea mai pe larg a publicului asupra acțiunilor și impactului politicii europene de vecinătate și consolidarea interesului publicului local față de valorile UE.Realizarea unei istorioare de 12 min
Exemple de întrebări la care trebuie istorioarele să răspundă:

Identitate:
Cum definește cultura / limbajul / religia identitatea ta?
De unde vine de altfel identitatea ta?
Cum a schimbat migrația și economia definiția identităților?
Există strategii pentru acumularea de identități mai puternice?
Identitatea are un puternic efect politic?
S-au prăbușit ierarhiile tradiționale de valori?

Gender:
Ce înseamnă să fii femeie în țara ta?
Care este rolul și responsabilitățile ei în familia ei și în societatea ei?
Genul masculin determină rolul genului feminin?
Întrebați intervievatul ce crede că îl definește cel mai mult?
Care este lumea care-i place din jurul ei/lui? (Alegeți o locație și explicați de ce?)
Cum mișcarea politică definește mai clar terenul și noi definiții?
Cine sunt influențele ei majore, de ordin politic, cultural ...?
Ce determină generația ei in țara voastra?

Termeni cheie:
Etnie
Libertate de exprimare
Limba
Ocuparea / șomajul
Educație pentru copii
Căsătorie / divorț / Celibatul
Respectul social / prejudecățile
Reprezentare…
-Organizații realizatoare de știri (de exemplu, posturi de televiziune, companii de știri online);
-Organizații jurnalistice (de exemplu, asociații, fundații) dacă pot demonstra un angajament de publicare de la o instituție media;
-Companii de producție audio-vizuale;
-Jurnaliștii care acționează în numele oricăreia dintre cele enumerate mai sus.
-Jurnaliști independenți cu o scrisoare de intenție semnată de un radiodifuzor.
- istorioara poate fi expusă în limbile Engleză, Franceză, Arabă și Rusăpentru film de 12 min - 3000 EUR-15/10/18https://openmediahub.com/2018/08/29/get-funding-for-your-stories-on-identity-and-gender/
11
9/8/2018ÎNCHISUniunea Europeană
Implementat de Fundația Soros-Moldova
Program de granturi dedicat organizațiilor societății civile de nivel local pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitareProgramul de granturi este divizat în două loturi:
Lotul 1: Servicii sociale comunitare pentru persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale
Lotul 2: Servicii sociale comunitare pentru copiii din grupuri vulnerabile
Scopul programului de granturi: oferirea suportului financiar și tehnic pentru cel puțin 30 OSC-uri de nivel local pentru dezvoltarea/extinderea și prestarea serviciilor sociale comunitare inovative, destinate copiilor din grupuri vulnerabile și persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale.LOT 1:
-vor presupune dezvoltarea/extinderea și prestarea serviciilor comunitare inovative și/sau diversificarea/extinderea serviciilor prestate la nivel local în scopul sporirii incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale.
-vor contribui la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale din instituțiile rezidențiale prin prevenirea instituționalizării și dezinstituționalizarea acestora;

LOT 2:
- vor contribui la sporirea incluziunii sociale, și prevenirii/excluderii instituționalizării copiilor din grupuri vulnerabile.
- vor presupune dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovative și/sau diversificarea/extinderea și prestarea serviciilor destinate copiilor din grupuri vulnerabile, precum: servicii de intervenție timpurie, modele funcționale de educație incluzivă, servicii de suport pentru familii, servicii pentru dezvoltarea abilităților parentale, servicii extra-curriculare, servicii socio-educaționale, sportive și culturale, servicii pentru adolescenți cu anumite probleme de comportament, servicii pentru copiii din sistemul rezidențial pentru a facilita incluziunea lor în comunitate, alte servicii.
Pentru a fi participanți eligibili, organizațiile solicitante trebuie:

- să fie organizații nonprofit (necomerciale) înregistrate în Republica Moldova,
- să fie organizații ale societății civile de nivel local, de ex.: asociații obștești, fundații, organizații comunitare, care operează în afara orașului Chișinău,
- să fie direct responsabile de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar. Sub-grantarea nu este acceptată.
Durata inițială planificată pentru desfășurarea activităților în cadrul proiectelor nu poate fi mai mică de 6 luni și nu poate depăși 24 luni.

Proiectele vor putea fi implementate în perioada: 1 decembrie 2018 – 30 noiembrie 2020.
maxim 50,000 EUR pentru un grant
Bugetul total pentru program: 1,500,000 EUR
-04/10/18http://civic.md/grants/43538-program-de-granturi-dedicat-organizatiilor-societatii-civile-de-nivel-local-pentru-dezvoltarea-serviciilor-sociale-comunitare.html
12
1/19/2018ÎNCHISVISEGRAD FUNDVisegrad+ Grants 1. Cultura și identitatea comună
2. Educație și consolidarea capacităților
3. Inovare, cercetare și dezvoltare, spirit antreprenorial
4. Valorile democratice și mass-media
5. Politica publică și parteneriatul instituțional
6. Dezvoltare regională, mediu și turism
7. Dezvoltare socială
Obiective temative:
1. Cultura și identitatea comună
2. Educație și consolidarea capacităților
3. Inovare, cercetare și dezvoltare, spirit antreprenorial
4. Valorile democratice și mass-media
5. Politica publică și parteneriatul instituțional
6. Dezvoltare regională, mediu și turism
7. Dezvoltare sociala
-Parteneriat dintre organizații din diverse țări (ONG-uri, instituţii publice, APL-uri, etc.) sub forma 3xV4 + 1 - cel puțin 3 organizații din 3 țări diferite ale V4 + cel puțin o organizație din:
- Țările din Balcanii de Vest: Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo,Macedonia, Muntenegru, Serbia sau
- Țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina

Țările V4 sunt: Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia
1. Durata proiectului- până la 18 luni
2. Cheltuielile generale nu trebuie să depășească 15% din bugetul proiectului
--01/10/18https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/?c=conditions
Apă și sanitație
13
9/7/2018ÎNCHISSuportul Fundației Freedom House în Moldova
Implementat de AO INVENTO
Programul de Granturi – Maratonul Justiției1. Sporirea transparenței în domeniul justiției;
2. Creșterea nivelului de profesionalism al persoanelor implicate în efectuarea justiției;
3. Îmbunătățirea managementului instituțional din justiție;
4. Dezvoltarea unei culturi de intoleranță față de fenomenul corupției în domeniul justiției;
5. Promovarea unui sistem alternativ de soluționare a litigiilor;
6. Asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile juridice;
7. Creșterea nivelului culturii juridice a persoanelor din categoriile social- vulnerabile.
Scop: acordarea sprijinului necesar organizațiilor neguvernamentale, cât și grupurilor de inițiativă din domeniul justițieiActivitățile din cadrul proiectului se vor desfășura în perioada Octombrie 2018 – Iulie 2019Organizații non-guvernamentale, non-profit, sau grupuri de inițiativă. Grupurile de inițiativă trebuie să aibă cel puțin un proiect implementat până la data aplicării.Dosarul de proiect trebuie să aibă un conținut complet. Dosarele incomplete vor fi discalificate.
Orice încercare de a influența rezultatul procesului de selecție va duce la descalificare.
NU vor fi eligibile pentru finanțare următoarele activități:
- Împrumuturi pentru persoane fizice sau juridice;
- Pierderi la rata de schimb valutar;
- Costuri aferente activităților interzise și ilegale;
- Costuri aferente evenimentelor de divertisment, activităților sociale, distracțiilor, etc.;
- Donații, cadouri, premii pentru persoane fizice sau juridice;
- Compensații și onorarii pentru angajați care nu sunt conforme politicilor organizației și care nu sunt relevante pentru activitatea organizației;
- Băuturi alcoolice;
- Datorii, penalități, amenzi, inclusiv cele cauzate de încălcarea prevederilor legale (neachitarea taxelor, neraportarea la organele fiscal, etc.);

Un aplicant poate depune un singur dosar pentru Programul de Granturi - Maratonul Justiției
2000 USD-30/09/18http://civic.md/grants/43713-invento-lanseaza-concurs-de-mini-granturi-in-domeniul-justitiei.html
14
9/7/2018ÎNCHISPrince Claus Fund & Geothe-InstitutRăspunsuri culturale și artistice la schimbările de mediuinițiative culturale inovatoareScop: Sprijinul inițiativelor din Africa, America Latină, Asia, Caraibe și Europa de Est, care permit comunităților locale și instituțiilor globale să se angajeze în schimbările culturale cauzate de schimbările de mediu anticipate și prezente prin intervenții artistice și culturale contemporane- Utilizarea creativității pentru a re-concepe o lume mai durabilă și pentru a oferi spațiu pentru diferite perspective în cadrul durabilității discuțiilor
- Promovarea rolului vital pe care îl joacă arta și cultura în mobilizarea comunităților pentru a crește gradul de conștientizare
- Sprijinirea inițiativelor culturale concrete care să permită impactul local, încurajând în același timp o cultură globală a durabilității
- Încurajarea inițiativele artiștilor și practicienilor culturali care doresc să-și re-conceapă abordările convenționale privind sustenabilitatea mediului
- Sprijinirea dezvoltării inițiativelor artistice și creative care să consolideze și să regândească cunoștințele și metodele tradiționale ca mijloc de promovare a durabilității
- Stimularea și inspirarea comunităților de a utiliza materiale și resurse durabile în contextele și practicile proprii
artiști, persoane care au profesii creative(Achitecți, design-eri), precum și organizații culturale din următoarele țări: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf
se pot constitui și parteneriate€15.000 – €20.000-25/09/18https://princeclausfund.org/open-call-cultural-and-artistic-responses-to-environmental-change#
15
2/2/2018ÎNCHISFundația Elvețienă HEKS-EPER Îmbunătățirea producerii și a accesului la piață pentru producătorii de struguriAgricultură Scop: Modernizarea infrastructurii post-recoltare a strugurilor de masă pentru a satisface cerințele conform standardelor de calitate cerute de piața UE și alte piețe regionale de export.1. Achiziționare echipament de umidificare
2. Lucrări de montaj și instalare
Persoane fizice sau juridice ce practică activitate agricolăGrantul se va acorda doar pentru depozitele frigorifice specializate în depozitarea strugurilor de masă
nu mai mult de 600 EUR /cameră frigorifică50%31/07/18http://civic.md/grants/40767-heks-eper-anunta-concurs-de-grant-pentru-procurarea-echipamentelor-de-umidificare-a-aerului-in-camerele-depozitelor-frigorifice.html
16
4/25/2018ÎNCHISFacebookFacebook Research Global Literacy & Accessibility Challenge 2018Cercetare
Educaţie
Accesibilitate
Scop: Înțelegerea mai bine și abordare a problemelor globale de alfabetizare și accesibilitate. Activități de cercetare calitative sau cantitative , care vor include dar nu se vor limita la:
- Metode noi, scalabile, privind evaluarea nivelurilor de alfabetizare individuale sau a populației.
- Înțelegerea experiențelor și provocărilor asociate cu problemele de alfabetizare, de exemplu, incapacitate de învățare sau bariere datorate limbii engleze ca fiind a doua limbă.
- Înțelegerea aspectelor sociale, structurale și tehnologice care împiedică persoanele să-și îmbunătățească abilitățile de literație.
- Înțelegerea impactului abilităților de literație asupra persoanelor și a societății.
- Tehnologii digitale, sociale utilizate pentru a îmbunătăți nivelul de alfabetizare, în special, eliminarea diferenței de gen în rata de alfabetizare.
- Proiectarea și dezvoltarea de tehnologii care să ridice rata de alfabetizare, de preferință cu accent pe tehnologiile sociale și Inteligență Artificială.
Membri ai comunităţii academice din variate ţări, inclusiv din Republica Moldova1. Durata proiectului - până la 1 an, cu începere din luna august 2018
2. Costurile de deplasare la Menlo Park CA, SUA ar trebui să fie incluse în bugetul propus (pentru workshop-ul desfășurat pentru cîștigătorii proiectului)
Până la 30,000 USD, vor primi finanțare 4 proiecte de cercetare-25/07/18https://research.fb.com/programs/research-awards/proposals/global-literacy-accessibility-challenge-request-for-proposals/
17
6/13/2018ÎNCHISUSAIDProgramul Comunitatea Mea - etapa de precalificareconsolidarea capacităților autorităților publice localeObiectivele principale ale programului:
-îmbunătățirea accesului cetățenilor la serviciile publice
-implicarea societății civile în guvernarea locală
-continuarea reformei de descentralizare
-îmbunătățirea managementului financiar al autorităților locale
Activități de eficientizare, transparentizare și dezvoltare a capacităților APL, pentru creșterea calității serviciilor prestate și a conlucrării acestora cu societatea civilăAPL de nivelul I, grupurile civice și mediul de afaceri local care, în comun, vor dezvolta comunitățile lorAutoritățile Publice Locale vor fi selectate printr-un proces competitiv, cu selectarea primelor 20 de APL-uri în anul 2018 și adițional câte 35 de APL în fiecare an în perioada 2019-2021. APL-urile selectate vor reprezenta localități mici, mijlocii și mari.
Vor exista două etape ale procesului de calificare: trimiterea formularului de pre-calificare și trimiterea formularului complet.
bugetul programului de 20,5 milioane USD pentru perioada 2018- 2023-15/07/18http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=3702&t=/Presa/Noutati/Programul-Comunitatea-Mea-finanteaza-activitati-de-consolidare-a-guvernarii-locale
18
2/6/2018ÎNCHISMinisterul Regatului Norvegiei pentru Afaceri Europene și Spațiul Economic European (SEE), Misiunile Islandei și Liechtenstein-ului pe lângă Uniunea EuropeanaPrimul apel de proiecte în cadrul noului fond pentru cooperare regională transfrontalieră și transnațională - granturile EEA și ale Regatului Norvegiei1. inovare, cercetare, educație și competitivitate;
2. incluziune socială și reducerea sărăciei;
3. mediu
4. cultură, societate civilă, buna guvernare, drepturi și libertăți fundamentale;
5. justiție și afaceri interne
Obiective generale:
1. Reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European
2. Consolidarea relațiilor dintre statele donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein cu 15 State beneficiare în nordul, centrul și sudul Europei.
Activități SOFT:
1. schimbul de cunoștințe,
2. schimbul de bune practici
3. consolidarea capacităților
1. Municipalități, organizații municipale, asociații de municipalități;
2. Regiuni, organizații regionale; asociațiile de regiuni;
3.Unități organizaționale ale administrației centrale, organizații parțial finanțate de către administrația centrală, unități guvernamentale, întreprinderi de stat, organizații de stat;
4. Organizații ale societății civile, organizații non-profit, întreprinderi sociale, asociații de interese de persoane juridice, fundații și fonduri de dotare;
5. Companiile;
6. Cooperative (producție, locuințe, consumatori);
7. Parteneri sociali (sindicate, asociații sectoriale, asociații patronale, comerț și industrie).

Aplicantul leader: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and Slovenia
Parteneri beneficiar: Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Former Yugoslav
Republic of Macedonia, Moldova, Montenegro, Russia, Serbia, Turkey and Ukraine sau cele 15 țări
Parteneri de expertiză:
1. proiectul se adresează schimbului de cunoștințe, schimbului de bune practici și consolidării capacităților
2. prima etapă a apelului - nota conceptuală, a 2-a etapă este prezentarea întregii propuneri pînă pe 15.12.2018
3. grantul nu are scopul sau efectul de a genera profit în contextul proiectului
4. Proiectele sprijinite trebuie să fie de cooperare regională transfrontalieră sau transnațională și să implice mai mulți parteneri și activități în diferite țări.
5. Entitățile eligibile trebuie să aplice ca un consorțiu format din organizații din cel puțin trei țări eligibile din toate 3 categorii
pînă la 1 mln EUR1. ONG-uri: peste 10% (până la 50% din cofinanțarea necesară poate lua forma contribuțiilor în natura sub forma de munca voluntara);
2. universități și organizații de cercetare: peste 10%
3. toți partenerii experți din statele donatoare: mai mult de 0% ;
4. alte entități: mai mult de 15%
01/07/18https://eeagrants.org/Media/Files/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Regional-Cooperation
19
5/15/2018ÎNCHISOpen Technology FundOpen Technology Fund: Internet Freedom FundProiecte centrate pe tehnologie ce promovează drepturile omului, societatea deschisă, libertatea internetului, etc.Obiectiv: Sprijinirea proiectelor și a persoanelor care lucrează la proiecte deschise și accesibile pentru tehnologie, care promovează drepturile omului, libertatea internetului, societățile deschise și contribuie la accesul incluziv și sigur la rețelele globale de comunicații pentru utilizatorii în situații de risc, inclusiv jurnaliști, apărători ai drepturilor omului, activiști ai societății civile, și oameni care trăiesc zi de zi în medii represive care doresc să vorbească liber online.ONG-uri, companii private, universităţi şi alte organizaţii din variate ţări, inclusiv din Republica Moldova10 000 - 900 000 USD01/07/18https://www.opentech.fund/requests/internet-freedom-fund
20
1/31/2018ÎNCHISGEFProgramul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF)1. mediu
2. incluziune socială
3. agroecologie
4. dialog OSC-Guvern
5. dezvoltarea capacităților
Obiective:
1. dezvoltarea la nivel comunitar a strategiilor și punerea în aplicare a tehnologiilor care ar putea reduce amenințările asupra mediului ambiant în cazul în care sunt replicate de-a lungul timpului;
2. colectarea lecțiilor generate din experiența comunităților și inițierea schimbului de strategii de succes și inovații la nivel comunitar între ONG-uri și organizații comunitare, autorități, agenții de asistență pentru dezvoltare, GEF și alți actori ce activează la scară regională și globală;
3. constituirea de parteneriate și rețele de persoane interesate să sprijine și să consolideze comunitățile, ONG-urile și capacitățile naționale pentru a aborda problemele globale de mediu și promova dezvoltarea durabilă;
4. asigurarea înțelegerii și aplicării strategiilor și proiectelor de conservare și dezvoltare durabilă orientate spre protecția mediului la nivel global de către comunități și alte părți interesante principale.
Sunt descrise pe fiecare prioritate detaliat în Instrucțiuni de aplicareONG-uri1. Proiectele GEF SGP se vor baza pe iniţiative şi acţiuni la nivelul comunităţilor locale şi vor implica comunităţile în cît mai multe etape ale proiectului
2. GEF SGP încurajează cooperarea şi parteneriatul activ între diferite instituţii şi organizaţii
3. Solicitantul trebie să demonstreze continuitatea activităţilor şi rezultatelor proiectelor
4. Pentru propunerile înaintate de doi (2. sau mai mulți aplicanți vor fi toate respinse în cazul în care se constată oricare dintre următoarele:
-Au cel puțin un partener de control, director sau membru în comun; sau
-Oricare dintre ei primesc sau au primit orice subvenție direct sau indirect de la celălalt; sau
-Au același reprezentant legal în scopul prezentei cereri de propuneri, sau
-Au o relație cu celălalt, în mod direct sau prin intermediul părților terțe comune, plasându-I astfel în situația de a avea acces la informații cu privire la, sau influență asupra propunerii, unui alt aplicant în ceea ce privește acest proces;
-Sunt contractanți ai unui altuia, sau un subcontractant într-o propunere, depune de asemenea, o altă propunere din numele său ca aplicant principal;
-Un expert propus în echipa unui aplicant, participă în mai mult de o propunere primită pentru acest proces. Această condiție nu se aplică pentru subcontractanți incluși în mai mult de o propunere;
-Unităţile de implementare şi ONG-urile care participă la realizarea atribuţiilor instituţiilor publice în baza contractelor incheiate între aceştia, vor fi respinse.
până la
50 000 Dolari SUA
1:1
Nivelul de co-finanțare mai redus nu este un criteriu de descalificare pentru propuneri de proiecte competitive. ONG-urile vor fi încurajate să ridice nivelul de co-finanțare în perioada de implementare.
30/06/18http://www.undp.md/tenders/tnddetails2/1586/
21
4/18/2018ÎNCHISIFADConcurs pentru obținerea granturilor competitive pentru dezvoltarea infrastructurii economice oferite în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII)Agricultură--Grupul-client format din întreprinderi mici şi mijlocii, gospodării țărănești, grupuri de producători din spațiul rural1. Obiectul de infrastructură pentru care se solicită finanţare trebuie să fie la bilanțul Primăriei
2. Grupul-client trebuie întrunească următoarele criterii de eligibilitate:
- Va fi format din cel puțin 4 agenți economici;
- Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate economică in spațiul rural;
- Eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani.
- Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare la volumul minimul stabilit de program din sursele proprii;
- Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform standardelor naționale;
- Companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/ la o singură companie.
-În dependență de tipul infrastructurii:
1. Reţele de alimentare cu apă pentru irigare
- cel puțin 15% (inclusiv până la 7% din contribuția APL) pentru beneficiarii care participă pentru prima dată.
- cel puțin 30% (pentru a doua participare, inclusiv până la 15% contribuția APL) pentru solicitanții din grupul de clienți care au beneficiat anterior de investiții în infrastructură, finanțați din proiectul anterior CPIU-IFAD;
- cel puțin 50% (a treia participare, inclusiv până la 25% din contribuția APL) din valoarea totală estimată a investiției.
2. Segmente de drum și pod - cel puțin 50% (inclusiv până la 35% din contribuția APL).
3. Iazuri sau lacuri de captare a apei pentru irigare - cel puțin 10% (inclusiv până la 5% din contribuția APL).
11/06/18http://www.ucipifad.md/services/granturi/Concursul-pentru-recepionarea-cererilor-de-finanare-a-proiectelor-de-infrastructur-pentru-anul-2019-/
22
5/4/2018ÎNCHISODIMMAl doilea apel de proiecte în Cadrul Componentei II a Programului-pilot „Femei în afaceri” (PFA).Dezvoltarea afacerilor-1. investiții în achiziționarea echipamentelor - pot fi dercționați 110 000 MDL
2. servicii de dezvoltarea afacerii: cercetare, consultanță și promovare - pot fi direcționați 55 000 MDL
Afaceri de până la 2 ani din Republica Moldova gestionate de femeiPrioritate în cadrul Programului se acordă afacerilor: inovative și cu potențial de export, din domeniul industriei creative, agroturismului și meșteșugăritului, din domeniul producerii, tehnologiei informaționale și comunicații, non-agricole din zone rurale, care nu cad sub incidența criteriilor de eligibilitate a suportului acordat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, întreprinderi care oferă servicii/produse companiilor mari165 000 MDL
-05/06/18https://www.odimm.md/ro/noutati/comunicate-presa/item/617-odimm-lanseaz%C4%83-cel-de-al-doilea-apel-de-proiecte-%C3%AEn-cadrul-programului-%E2%80%9Efemei-%C3%AEn-afaceri%E2%80%9D.html
23
4/19/2018ÎNCHISMINOR FOUNDATION FOR MAJOR CHALLENGESGrant-uri pentru proiecte de comunicare care diminuează schimbările climatice antropogeneMediuViziune: Sprijinirea dezvoltării unor strategii inovatoare de comunicare care să implice oamenii și care să faciliteze tranziția necesară pentru a preveni schimbările climatice periculoase.

-Variate organizaţii, inclusiv din Republica MoldovaPrioritizări ale programului:
- Sprijinirea comunicării care creează schimbare
- Acordare prioritate comunicării orientate politic
- Sprijinirea noilor voci, actori și relatări în dezbaterea privind clima și valorificarea diversității
- Mesajele și strategiile inovatoare sunt mai importante decât utilizarea inovatoare a canalelor și a mass-mediei.
- Sprijinirea organizațiilor și rețelelor cu experiență
--01/06/18www.minor-foundation.no/apply-for-a-grant
24
4/18/2018ÎNCHISUSAID și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii PoloneProiectul „Activități USAID LEADER în Moldova”: Apel de proiecteDezvoltare comunitară Scop - dezvoltarea comunităților locale pe baza abordării LEADER.-Reprezentanți ai comunităților rurale, și anume Parteneriatele Teritoriale:
• Parteneriatul este constituit din cel puțin trei APL-uri de nivelul întâi din zone rurale;
• Parteneriatul NU include centrele urbane cu o populație mai mare de 10.000 de locuitori;
• Nici una dintre APL-urile de nivelul întâi, care aplică în cadrul Parteneriatului Teritorial nu face parte dintr-un alt GAL, deja creat sau aflat în proces de creare;
• Numărul total al populației unui Parteneriat Teritorial este de cel puțin 10.000 de locuitori;
• Teritoriul Parteneriatului este omogen (localități învecinate);
• Părțile relevante au semnat Acordul de intenție pentru implementarea abordării LEADER și participare în cadrul Proiectului (Anexa nr. 2 la Reguli de participare).
Selectarea beneficiarilor Proiectului „Activități USAID LEADER în Moldova” se va realiza în conformitate cu aplicarea principiului egalității de șanse și al egalității de gen. --22/05/18http://www.centruinfo.org/2018/04/17/apel-de-participare-cadrul-proiectului-activitati-usaid-leader-moldova/
25
4/25/2018ÎNCHISCanada Fund for Local Initiatives Call for Proposals 2018/19Media independentă și libertatea preseiScop: Susținerea proiectelor mici propuse și implementate de ONG-uri locale și alte organizații ce includ o comunitate care se adresează nevoilor identificate de acestea.-1. Organizații locale non-guvernamentale, comunitare și non-profit;
2. Instituții academice locale care lucrează la proiecte locale;
3. Instituții, organizații și agenții internaționale, interguvernamentale, multilaterale și regionale care activează în domeniul dezvoltării locale;
4. Organizații canadiene non-guvernamentale și non-profit care desfășoară activități de dezvoltare locală.
1. Prioritate au proiectelor cu activități autonome, care continuă după încheierea finanțării CFLI, precum și proiecte care prezintă rezultate concrete și tangibile.
2. O prioritatea este accentul pe egalitatea de șanse între femei și bărbați și pe abilitarea femeilor și fetelor în domenii tematice, care subliniază guvernarea incluzivă, diversitatea, democrația, drepturile omului și statul de drept.
3. Programul nu finanțează vizite de studiu, finanțările de bază sau costurile organizatorice periodice.
4. De finanțare nu pot beneficia de firme sau întreprinderi private.
5. CFLI nu poate fi utilizat pentru a finanța experți canadieni, funcționari publici sau profesioniști din sectorul privat să viziteze țara gazdă pentru activități pe termen scurt (seminare, cooperare tehnică etc.).
6. Studiile de fezabilitate nu sunt eligibile pentru finanțarea CFLI.
7. Sunt permise finanțări pentru participarea locală la conferințe regionale sau la seminarii locale de formare
Proiecte cu durata de 1 an - 25,000 CAD – 50,000 CAD
Proiecte cu durata de 2 ani 50,000 CAD – 100,000 CAD
-21/05/18http://civic.md/grants/42050-canada-fund-for-local-initiatives-call-for-proposals-2018-19.html
26
5/10/2018ÎNCHISMinisterul Sănătății, Muncii și Protecției SocialeProgramul de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2018Incluziune socială-Prioritatea I. Participarea vârstnicilor
a) Promovarea participării vârstnicilor în procesul de luare a deciziilor;
b) Promovarea voluntariatului şi activismului civic, importanţa voluntariatului şi mobilizarea voluntarilor vârstnici
Prioritatea II. Servicii pentru vârstnici
a) Inițierea și dezvoltarea colaborării în vederea realizării schimburilor de experiență și bunelor practici în prestarea serviciilor pentru vârstnici;
b) Dezvoltarea mecanismelor de comunicare și relaționare sectorială prin implicarea prestatorilor de servicii pentru vârstnici în procesul de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice ce vizează vârstnicii;
c) Organizarea forumurilor şi întrunirilor prestatorilor de servicii pentru vârstnici.
Prioritatea III. Oportunităţi economice pentru vârstnici
a) Desfăşurarea unor campanii de informare privind oportunităţile de antreprenoriat şi cele de angajare în câmpul muncii;
b) Organizarea forumurilor, conferinţelor şi sesiunilor de informare privind angajarea în câmpul muncii şi/sau iniţierea afacerilor de către vârstnici;
c) Susţinerea antreprenoriatului în rândul vârstnicilor, precum şi a serviciilor de orientare, consiliere şi calificare privind accesul vârstnicilor la piaţa muncii, susţinerea antreprenoriatului social etc.
ONG-uriLa selectarea proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:
- Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite;
- Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori;
- Obiective clar definite, specifice, măsurabile – SMART;
- Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor;
- Buget estimat în concordanţă cu activităţile planificate;
- Capacitatea de a atrage resurse suplimentare;
- Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;
- Consistenţa acţiunilor de promovare;
- Durabilitatea proiectului;
- Capacitatea de realizare și experiența organizației.
100 000 MDLminim 20%21/05/18http://civic.md/grants/42246-ministerul-sanatatii-muncii-si-protectiei-sociale-a-dat-start-inscrierilor-pentru-programul-de-granturi-mici-in-domeniul-imbatranirii-active-editia-2018.html
27
4/11/2018ÎNCHISEuropean Cultural FoundationOpen Call 2018: Courageous Citizens Cercetări în domeniul social şi cultural pentru realizarea schimbărilor pozitiveOrgnaizaţii şi persoane fizice din variaţă ţări, inclusiv din Republica Moldova1. Durata proiectului - până la 14 luni
2. Ideile trebuie prezentate în limba engleză și participanții trebuie să cunoască limba engleză pentru a participa la atelierul de incubatoare de idei
3. Ideea trebuie să fie o nouă activitate sau un plan; poate veni de la un proiect startat anterior, atâta timp cât reprezintă în mod clar o nouă dezvoltare și nu o realizare a unui proiect în desfășurare.
Până la 10 000 EUR09/05/18http://www.culturalfoundation.eu/rd-grants-2018/
28
4/17/2018ÎNCHISSwedish Research Council and SidaGrant-uri pentru proiecte de cercetarereducerea sărăciei
dezvoltare durabilă
Obiective:
-Consolidarea cercetării suedeze în domeniul durabilității și rezilienței în ceea ce privește schimbările climatice și de mediu din perspectiva sărăciei. Aici, democrația, bunăstarea, conflictele, drepturile omului și egalitatea de gen pot fi aspecte de o importanță deosebită pentru combaterea sărăciei și pentru dezvoltarea durabilă, concentrându-se în primul rând asupra țărilor și regiunilor cu venituri scăzute
-Contribuirea la consolidarea capacităților în cadrul cercetărilor în țările cu venituri mici și țările cu venituri medii mai mici
-Consolidarea capacităților cercetătorilor juniori din zona de învățământ superior din Suedia
- Intensificarea colaborării dintre cercetătorii din Suedia și cercetătorii din țările cu venituri mici și țările cu venituri medii mai mici
-Cercetători individuali din variate ţări, inclusiv din Republica Moldova1. Persoana-aplicant trebuie să aibă un program de lucru care corespunde cu nu mai puțin de 20% din programul full-time
2. Aplicantul trebuie să dețină o diplomă de doctorat suedeză sau o diplomă străină corespunzătoare
3. Perioada acordării grantului: 1 an - 3 ani
400,000 - 2,000,000 SEK pe an-08/05/18https://www.vr.se/inenglish/researchfunding/applyforgrants/callforproposals/opengrants/researchprojectgrantsustainabilityandresiliencetacklingconsequencesofclimateandenvironmentalchanges.5.753cc09616008e1195e7a110.html
29
4/12/2018ÎNCHISAccess PowerAccess Co-Development Facility (ACF) 2018
Energie regenerabilă
Scop: Asigurarea la nivel local pentru cei ce elaborează proiecte și pentru cei originari din Africa a expertizei tehnice și finanțării necesare pentru a duce la bun sfârșit proiecte în domeniul energiel. În acest an, platforma a fost extinsă pentru a răspunde necesitășilor și piețelor din CSI și Asia.-Organizații din Africa, statele CSI sau Asia 1. Este eligibilă finanțarea studiilor de fezabilitate, studiilor grilă, evaluărilor ale impactului asupra mediului și al impactului social, taxelor de diligență, plăților legale etc.)
2. Proiectele trebuie :
-Să fie situate în Africa, stat din CSI sau Asia
-Să utilizeze o tehnologie de generare a energiei dovedită comercial
-Să fie bazate pe tehnologiile de producere a energiei regenerabile (inclusiv hidro) sau hibride
Nu e specificată suma per proiect, suma totală: 7 milioane USD2/3 din totalul coturilor08/05/18http://www.access-power.com/access-co-development-facility
30
4/13/2018ÎNCHISUSAIDApel de propuneri de proiect pentru procesarea și comercializarea produselor ecologice 2018 în cadrul proiectului „Dezvoltarea agriculturii organice orientate spre export în Moldova 2016-2018” Agricultura ecologicăObiectivul principal - Susținerea dezvoltării unui sector durabil de agricultură ecologică în Moldova
Scopul principal - Acordarea suportului financiar părților terțe – gospodării agricole, producători ecologici, asociații sau grupuri de fermieri care intenționează să creeze:
- Un punct de comercializare a produselor ecologice autohtone, care să ofere diverse produse alimentare din gospodăria proprie sau de la mai mulți producători autohtoni sau
- Mini unitate de prelucrare a produselor ecologice sau
- Depozit pentru fructe/legume (dar nu activități de construcție) sau
- Echipamente tehnice (dar nu de mâna a doua) sau
- Orice altă idee inovativă în agricultura ecologică, dar nu activități ce țin de producere.
1. Procurarea echipamentului și utilajului
2. Marketing și promovare a produsului ecologic
3. Costuri de certificare și autorizare
4. Instruirea personalului tehnic
5. Îmbunătățirea calității produsului sau a capacităților logistice
6. Implementarea inovațiilor în producere.
1. Gospodărie agricolă certificată ecologic sau în perioada de conversie
2. Întreprinderi mici și mijlocii cu oficiul local înregistrat, verificabilă de implementare a proiectului în Republica Moldova
3. Întreprinderi mici și mijlocii înregistrate cu cel puțin un an în urmă, cu cel puțin 1 raport financiar prezentat;
4. Întreprinderile mici și mijlocii fără datorii față de instituțiile de stat, organele de asigurare socială și medicală, cu impozitele achitate.
1. Selecția va fi efectuată luând în considerație suma contribuției financiare din partea solicitantului, argumentarea clară a propunerii de proiect; beneficiile economice ale investiției; resursele umane capabile de a implementa proiectul. Prioritate va fi acordată sectorului horticol și membrilor Asociației Producătorilor de Pomușoare „Pomușoarele Moldovei”.
2. Costurile ineligibile: cheltuielile de tipul: salarii, chirie, taxe/servicii comunale; procurarea vehiculelor cu motor; procurarea preparatelor medicinale; procurarea fertilizanților; datoriile şi plăţile pentru deservirea datoriilor (dobânzile); provizioane pentru pierderi sau obligaţii potenţiale pe viitor; costurile declarate de către solicitant şi finanţate prin alte acţiuni, de către alte instituţii financiare sau donatori; procurarea loturilor de pământ sau a clădirilor, cu excepţia cazurilor în care ele sunt necesare pentru implementarea directă a acţiunii; plata salariilor sau plata serviciilor acordate de persoane fizice; costurile de asigurare; pierderile de schimb valutar; creditele acordate părţilor terţe.
3. Nu este admisibilă utilizarea fară durabilitate a fondurilor sau utilizarea surselor cuimpact negativ asupra mediului înconjurător sau sănătății umane.
4. Implementarea totală a proiectului până pe 15 septembrie 2018
Suma totală : 16 000 USD
Suma per proiect: 2500 - 4000 USD
Obligatoriu - 50 %06/05/18http://civic.md/grants/41871-concurs-de-granturi-mici-pentru-agricultura-ecologica.html
31
3/2/2018ÎNCHISUSAIDApelul pentru finanțare MoldHVAA_RFA_009: Modernizarea bazei didactice și practice în cadrul Instituțiilor Educaționale care implementează Curriculum în domeniul pomușoarelor și/sau apiculturiiAgriculturăScop: Îmbunătățirea modalitatății de desfășurare a instruirilor și atelierelor de muncă care fac parte din sistemul educațional de bază a lanțurilor valorice de pomușoare și miere de albini1. Echiparea laboratoarelor, unităților practice, incintelor de curs pentru dezvoltarea abilităților de formare în cadrul curriculum-ul din domeniul pomușoarelor și/sau / apiculturii. Aceste activități vor fi orientate spre pregătirea studenților pentru activitățile reale ale sectorului privat conform necesităților acestora. Aceste facilități pot fi amplasate in cadrul instituțiilor educaționale, cât și în cadrul sectorului privat sau pot fi facilități publice-private;
2. Echiparea/crearea unui loc de instruire dedicat orelor practice în domeniul apiculturii și/sau producerea pomușoarelor, care vor oferi studenților capacități corespunzătoare pentru angajare. Facilitățile de instruire vor avea drept scop implementa curriculum-ului inovativ care satisface necesitățile sectorului privat, însă nu se va practica doar renovarea sălilor de clasă (pentru lecții teoretice) pentru implementarea părții teoretice a curriculum-ului;
3. Elaborarea sau procurarea resurselor didactice și practice inovative, ca de exemplu: sistemul software specializat, clipuri video, postere, manuale, , ghiduri practice, etc. Resursele trebuie să corespundă cerințelor reale ale sectorului privat și trebuie să aibă drept scop pregătirea studenților pentru integrarea în câmpul muncii ca forță de muncă calificată;
4. Inițierea unor mici proiecte de cercetare în domeniul pomușoarelor și/ sau sectorului apicol cu implicarea studenților la nivel de companie Obiectivul acestor proiecte de cercetare este de, în primul rând, a oferi o bază educativă studenților pentru ai pregăti pentru câmpul de muncă ca forță de muncă calificată, fără de a efectua o cercetare științifică semnificativă în domeniu;
5. Crearea terenurilor demonstrative în raport cu curriculum din domeniul pomușoarelor și/ sau apiculturii, cu scopul didactic - practic pentru a pregăti mai bine studenții din domeniu ca să devină forța de muncă calificată pentru aceste domenii;
6. Alte activități inovative care for fortifica capacitățile studenților in cadrul lanțurilor valorice de pomușoare și/ sau producere a mierii de albini, în special la nivel de producere.
Colegiu universitar sau de învățământ profesional care să implementeze curriculum a pentru pomușoare și / sau miere sau solicitanții vin în parteneriat într-un consorțiu cu instituțiile menționate mai susNu sunt eligibile:
- Activități de construcție sau infrastructură de orice fel.
- APM nu va finanța salariile cadrelor didactice / cadrelor didactice universitare sau administratorilor în cadrul acestei activități. În condiții imprevizibile, APM poate finanța un consultant specializat care va avea un impact major în implementarea activității și nu va fi un angajat la regim normal al instituției de învățământ;
- Costuri de ceremonii, petreceri, sărbători, ”cheltuieli de reprezentare”.
- Achiziționarea de bunuri restricționate, precum: produse agricole interzise în conformitate cu regulamentele USAID (inclusiv semințe și material săditor), autovehicule, inclusiv motociclete, produse farmaceutice, echipament medical, produse contraceptive, echipamente uzate; fără aprobarea anterioară a proiectului USAID Agricultura Performanta în Moldova sau a mărfurilor interzise, mărfurilor interzise conform regulamentelor USAID, incluzând dar fără a se limita la următoarele: echipamente și servicii de avort, bunuri de lux etc.
Băuturi alcoolice.
- Achiziționarea de bunuri sau servicii restricționate sau interzise de USAID în baza sursei/ naționalității (Cuba, Iran, Coreea de Nord și Siria).
- Orice achiziție sau activitate care a fost deja implementată.
- Achiziții sau activități care nu sunt necesare pentru realizarea scopurilor grantului, în modul stabilit de APM.
- Obligații anterioare a și/sau datorii, amenzi și penalități impuse solicitantului.
-Crearea de fonduri.

250 000 - 700 000 MDLcel puțin 10 %
(în numerar sau în natură)
17/04/18http://civic.md/grants/41264-proiectul-usaid-apm-lanseaza-apelul-pentru-finantare-moldhvaa-rfa-009-modernizarea-bazei-didactice-si-practice-in-cadrul-institutiilor-educationale-care-implementeaza-curriculum-in-domeniul-pomusoarelor-si-sau-apiculturii.html
32
3/1/2018ÎNCHISUNESCOApel de proiecte pentru Fondul Internațional pentru Diversitate Culturală (IFCD)1. Cultură,
2. Diversitate
3. Consolidarea capacităţilor
Scop: Promovarea apariției unui sector cultural dinamic, în primul rând prin activități care facilitează introducerea și / sau elaborarea politicilor și strategiilor care protejează și promovează diversitatea expresiilor culturale, precum și consolidarea infrastructurilor instituționale care sprijină industriile culturale viabile.1. introducerea și / sau elaborarea de politici și strategii care au un efect direct asupra creării, producerii, distribuirii și accesului la o diversitate de expresii culturale, inclusiv bunuri culturale, servicii și activități
2. consolidarea infrastructurilor instituționale corespunzătoare, inclusiv a capacităților profesionale și a structurilor organizaționale, considerate necesare pentru a sprijini industriile și piețele culturale și piețele viabile din țările în curs de dezvoltare.
1. Autorităţi şi instituţii publice
2. ONG-uri
1. durata proiectului: 12-24 luni
2. Cererile din partea ONG-urilor trebuie să fie implementate în două sau mai multe țări eligibile și să demonstreze că proiectul propus are un impact la nivel subregional, regional sau interregional.
3. propunerile de proiect: în limba engleză/franceză
4. Propunerile de proiecte trebuie depuse prin intermediul formularului online, prin înregistrarea pe plaforma https://en.unesco.org/creativity/applicant/register
5. Sunt încurajate puternic proiectele care răspund diferitelor nevoi, aspirații, capacități și contribuții ale femeilor și bărbaților, precum și cele care contestă existența și politicile, practicile și programele părtinitoare / discriminatorii. Proiectele ar trebui să încurajeze schimbarea pentru îmbunătățirea vieții pentru toți, precum și să contribuie la abilitarea tinerilor și la cooperarea Nord-Sud-Sud.
pînă la 100 000 USD-16/04/18http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/call_ifcd_en.pdf
33
3/22/2018ÎNCHISFondul pentru Tineri CahulProgramul de Granturi Mici, ediția a V-aMediu
Asigurarea drepturilor sociale
--Grupuri de iniţiativă formate din minim 3 tineri cu vârsta cuprinsă între 15-25 ani și consiliile locale de tineret din raionul Cahul-10 000 MDL10/04/18http://mecc.gov.md/ro/content/anunt-pentru-grupurile-de-initiativa-ale-tinerilor-si-consiliile-locale-de-tineret-din
34
2/28/2018ÎNCHISIFADConcurs de granturi pentru înființarea / reabilitarea învelișurilor de ierburiAgriculturăObiective: Promovarea şi implementarea bunelor practici de adaptare a ecosistemelor prin ameliorarea/înființarea învelișurilor de ierburi din plantațiile din vii și livezi, terenuri de pășunat, inclusiv prin cultivarea culturilor intercalate, crearea fâșiilor de filtrare în jurul bazinelor de apă, benzilor de protecție pe versanți etc.1. Înierbarea plantațiilor multianuale – plantarea ierburilor perene în intervalul dintre rânduri din plantațiile de vii și livezi
2. Plantarea culturilor intercalate (în benzi sau în rânduri)- cultivarea unei sau două culturi suplimentare în spațiile existente între rândurile de culturi principale
3. Plantarea fâșiilor de filtrare – formate din ierburi perene sau arbuști forestieri, plantată de-a lungul malului bazinului de apă (lac, iaz sau râu)
4. Plantarea bandei circulare de protecție a versanților
5. Reabilitarea terenurilor degradate – plantarea ierburilor perene pe terenurile degradate cu scopul de a combate eroziunea și pierderea productivității solului.
6. Decontaminarea terenurilor poluate – ameliorarea terenurilor unde anterior au fost depozitate îngrășăminte chimice.
7. Ameliorarea terenurilor de pășunat – APL vor putea ameliora pășunile comunale;
8. Executarea lucrărilor de înierbare a teraselor, creându-se astfel o treaptă de sol plantată cu ierburi perene care reține și absoarbe apa ce se scurge de pe pante.
1. APL-uri (primării)
2. Întreprinderi agricole din zonele rurale
3. Instituţii de cercetări din Republica Moldova
Pentru primării:
1. Să posede documente care atestă că Primăria deține terenuri publice în proprietate necesare pentru reabilitarea/înființarea învelișurilor de ierburi;
Pentru întreprinderile agricole:
1. Să posede certificat/decizie de înregistrare/extras din Registrul de stat al persoanelor juridice și să dețină o activitate agricolă pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți;
2. Să posede cel puțin un an experiență în domeniul producerii agricole;
3. Să posede documente care atestă că întreprinderea deține plantații multianuale sau terenuri agricole în proprietate sau arendă pe un termen de cel puțin 5 ani, înregistrate la oficiul teritorial cadastral, necesare pentru reabilitarea/înființarea învelișurilor de ierburi;
pînă la 7000 USD
pînă la 700 USD/ha
cel puțin 50%13/03/18https://agrobiznes.md/ifad-anunta-concurs-de-granturi-pentru-infiintarea-reabilitarea-invelisurilor-de-ierburi.html
35
1/31/2018ÎNCHISGEFUNOPS / Concurs de granturi în cadrul Programului de Granturi Mici al GEF, pe tematica incluziunii sociale şi a platformelor de dialog Guvern-OSC.1. incluziune socială
2. dialog între ONG și Guvern
Obiective specifice:
1. de a îmbunătăți gradul de conștientizare și înțelegere despre Programul de Granturi Mici al GEF, strategia acestuia și rezultatele;
2. schimb de experiență între ONG-uri/OSC-uri ce activează pentru abordarea problemelor globale de mediu pentru a facilita schimbul de experiență și replicare a bunelor practici;
3. promovarea și consolidarea parteneriatelor dintre părțile interesate, precum, ONG-uri/OSC-uri, organizațiile finanțatoare internaționale, autoritățile publice centrale și locale, comunitățile de business, și comunitățile locale.
Sunt descrise pe fiecare prioritate detaliat în Instrucțiuni de aplicareONG-uri1. Proiectele GEF SGP se vor baza pe iniţiative şi acţiuni la nivelul comunităţilor locale şi vor implica comunităţile în cît mai multe etape ale proiectului
2. GEF SGP încurajează cooperarea şi parteneriatul activ între diferite instituţii şi organizaţii
3. Solicitantul trebie să demonstreze continuitatea activităţilor şi rezultatelor proiectelor
până la
50 000 Dolari SUA
1:1
Nivelul de co-finanțare mai redus nu este un criteriu de descalificare pentru propuneri de proiecte competitive. ONG-urile vor fi încurajate să ridice nivelul de co-finanțare în perioada de implementare.
12/03/18http://www.undp.md/tenders/tnddetails2/1679/
36
2/23/2018ÎNCHISSlovakAidApel de propuneri de proiecte: Granturi mici 2018alimentare cu apă, canalizare și gestionarea deșeurilor solide--1.ONG-uri
2. organizații non-profit
3. autorități locale
1. Durata de implementare: 6-12 luni
2. Proiectele trebuie să fi în conformitate cu Strategia Cooperării pentru Dezvoltarea Republicii Slovacia pentru 2014-2018
până la 10 000 EURse acceptă cofinanțare08/03/18http://www.mzv.sk/web/kisinov-en/news/-/asset_publisher/olsKsIdtEfpB/content/small-grants-2018-call-for-proposals/10182?_101_INSTANCE_olsKsIdtEfpB_redirect=%2Fweb%2Fkisinov-en%2Fnews
37
2/19/2018ÎNCHISIREX Europa în parteneriat cu Centrul Media pentru Tineri Concurs de mini granturi pentru media locală și regională, în cadrul programului „Încurajarea tinerilor pentru a deveni cetățeni activi”Mass mediaScop - De a încuraja colaborarea dintre mass media locale și tineri, în ideea sporirii cantității și calității producției locale, precum și a diversificării conținutului din grila de programe.1. Realizare emisiuni la teme naționale/sau internaționale de interes local, realizate în colaborare cu experții locali/regionali, activiști, autorități și/sau tineri.
2. Realizarea reportaje video/radio la teme interesante locale/naționale sau despre personalități, realizate în colaborare cu experții locali, activiști, autorități și/sau tineri.
3. Realizarea scurtelor documentare despre fenomenele ce afectează localitățile, realizate în colaborare cu experții locali, activiști, autorități și/sau tineri
4. Realizarea articolelor la teme locale, cu implicarea experților locali, activiștilor, autorităților și/sau tinerilor.
Instituții de presă locale din R. Moldova1. Perioada de implementare 3-6 luni
2. Formularul trebuie să prezinte dovada colaborării între mass media locală, experții locali, activiști, tineri și autorități. Formularul poate fi depus doar de instituția de presă. Doar formularele care descriu (prezintă dovada) colaborarea dintre mass media, tineri, autorități și alți membri activi ai comunităților (ONG-uri, grupuri de inițiativă, instituții publice) vor avea prioritate.
3. Fiecare participant trebuie să propună realizarea și difuzarea a cinci produse media.
2500-5000 EUR04/03/18http://civic.md/grants/41033-concurs-de-mini-granturi-pentru-media-locala-si-regionala.html
38
2/16/2018ÎNCHISAgenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)Diaspora Engagement Hub implementat de Biroul Relații
cu Diaspora, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul
migrației și dezvoltării”, faza a II-a
S1: Dezvoltare socio-economică regională și comunitară, educație, sănătate
S2: Dezvoltare comunitară; educație și mentorat; sănătate; antreprenoriat social; consiliere și advocacy; servicii sociale
S3: Educație, medicină și sănătate, cultură și arte, economie și administrarea afacerilor, tehnologii informaționale și comunicații, dezvoltare urbană și rurală, arhitectură și design, inginerie, cercetare științifică, antreprenoriat
social, administrare publică, comunicare, jurnalism și relații cu publicul
Scop: De a-i susține pe moldovenii din străinătate în implementarea ideilor lor în Republica Moldova și de a pune în valoare capitalul uman al diasporei.
Subprograme și obiective pecifice :
S1: Parteneriate tematice regionale
✓ Mobilizarea și implicarea activă a diasporei în procesul de luare a deciziilor, elaborarea și evaluarea cadrului legal și de politici publice, dezvoltarea și implementarea programelor și proiectelor;
✓ Valorificarea potențialului economic și socio-comunitar al diasporei în dezvoltarea Republicii Moldova.
S2: Abilitarea femeilor din diasporă
✓ Crearea și susținerea unor mecanisme durabile de implicare a femeilor din diaspora Republicii
Moldova în consolidarea comunitară și mobilizarea capitalului uman/ contribuțiilor acestora pentru
soluționarea problemelor socio-economice din țara de origine și de reședință;
✓ Valorificarea potențialului uman și socio-comunitar al diasporei în promovarea egalității de gen și
abilitării personale, antreprenoriale și de liderism a femeilor din diaspora Republicii Moldova;
✓ Consolidarea capacităților membrilor diasporei de a elabora și implementa proiecte cu un impact
social sporit.
S3: Reîntoarcerea profesională a diasporei
✓ Crearea unui mecanism de reîntoarcere profesională temporară în Republica Moldova a migranților calificați (profesioniști în domeniu);
✓ Facilitarea contribuției profesioniștilor din diasporă în activitatea și dezvoltarea capacităților autorităților publice centrale și locale, mediului asociativ și academic.

S1: desfășurarea diferitor acțiuni cu caracter socio-economic regional, comunitar, educațional și de sănătate, care vor fi implementate de un grup de inițiativă, compus din cel puțin două asociații din diasporă din minimum două țări și un ONG din Republica Moldova. Vor fi susținute activitățile desfășurate doar pe teritoriul Republicii Moldova.
S2: implementarea proiectelor orientate spre abilitarea socială, civică, juridică și economică a femeilor din diasporă. Vor fi încurajate proiectele axate pe dezvoltarea start-up-urilor înființate de către femei în Republica Moldova.
S3: reîntoarcerii profesionale pe termen scurt (2 săptămâni – 2 luni). Vor fi susținute activitățile desfășurate doar pe teritoriul Republicii Moldova.
S1: două asociații din diasporă din minimum două țări + ONG din R.Moldova
S2: membrii diasporei (persoană fizică, grup de inițiativă / asociație)
S3: Angajați și cumulează o experiență profesională obținută peste hotare de minim:
 2 ani pentru deținătorii diplomei de doctorat;
 3 ani pentru deținătorii diplomei de masterat;
 5 ani pentru deținătorii diplomei de licență;
 7 ani pentru deținătorii diplomei de studii medii de specialitate.
Toate activitățile trebuie finalizate până la 31 august 2018S1: 3 granturi a câte 93 986.50 MDL
S2: 5 granturi a câte 93 986.50 MDL
S3: 10 granturi a câte 37 594.60 MDL
doar pentru S1: minim 15 %28/02/18http://brd.gov.md/ro/content/diaspora-engagement-hub-0
39
1/19/2018ÎNCHISUNICEF UNICEF Innovation Fund: Tehnologii VR/AR pentru îmbunătăţirea vieţii copiilorIT, Soluţii VR/AR open sourceScop: Investirea în soluții care pot influența pozitiv viața celor mai vulnerabili copii. Activități orientate către obținerea următoarelor produse ale proiectului:
1. software pentru scrierea sau consumarea acestor noi realități;
2. platforme și modalități care oferă un acces mai larg la acel software;
3. platforme și modalități care oferă instrumente mai bune pentru crearea de conținut (cum ar fi un șablon, format)
4. aplicații particulare ale conținutului.
Start-Up-uri din variate ţări, inclusiv din Republica MoldovaFinanțarea este orientată către spații tehnologice de frontieră, cum ar fi: blockchain, aeronave fără pilot, realitate virtuală și augmentată, învățare mecanică, știință a datelor și inteligență artificială.
Finanțatorul este interesat de companii care aplică tehnologia în noi căi, inovatoare, care sunt scalabile și aplicabile la nivel global.
50,000 - 90,000 USD-28/02/18http://unicefstories.org/vr/
40
2/1/2018ÎNCHISAmbasada Marii Britanii Fondul de susținere strategică al Fondului de Bună Guvernare (FGB) din Moldova1. Mass-media
2. Creșterea economică
3. Reducerea corupției
Scop: Susținerea creșterii economice durabile și a unui mediu de afaceri favorabil, responsabilitate sporită și transparență a liderilor și factorilor de decizie aleși, vulnerabilități reduse la adresa corupției prin intermediul cetățenilor și implicarea independentă în mass-media în dialogul privind politica publică.

Domeniul prioritar 1: Consolidarea mass-media independente și a comunicărilor strategice
Domeniul prioritar 2: Creșterea economică și facilitarea mediului de afaceri
Domeniul prioritar 3: Reducerea oportunităților de corupție și sprijinirea responsabilității democratice
-Organizații1. Temele transversale ar trebui abordate în mod explicit în toate proiectele: anticorupție, transparență, incluziune, integrarea dimensiunii de gen.
2. proiectele ar trebui să demonstreze modul în care sprijină una sau mai multe dintre prioritățile programului
3. finanțarea poate fi acordată în sprijinul activităților altor donatori, cu condiția ca acestea să fie aliniate la prioritățile strategice ale programului
4. finanțarea poate fi acordată consorțiilor organizațiilor locale și / sau internaționale; dar va trebui să existe o organizație clară care să răspundă pentru gestionarea și livrarea financiară și a rezultatelor
5. ca regulă generală, subvențiile nu ar trebui să fie utilizate pentru achiziționarea de bunuri și echipamente, însă acest lucru va fi luat în considerare de la caz la caz; nu mai mult de 10% din fondurile proiectului pot fi utilizate pentru echipamente.
6. finanțarea nu poate fi utilizată pentru caritate
de la £ 50.000 până la £ 70.00026/02/18https://www.gov.uk/government/news/british-embassy-chisinau-announces-calls-for-proposals-for-this-years-good-governance-fund-strategic-support-fund
41
1/22/2018ÎNCHISUSAIDApel pentru finanțare prin granturi ”Activitatea demonstrativă pentru implementarea tehnologiilor și practicilor intensive de producere a strugurilor de masă” lansat în cadrul Proiectului USAID APMAgricultură Scop: Introducerea și diseminarea tehnologiilor și practicilor intensive de producere a strugurilor de masă, cum ar fi sistemele de producere Tendone / Pergola și Gable pentru a crește productivitatea, îmbunătăți calitatea, și a corespunde cerințelor UE și altor piețe de export cu privire la siguranța alimentelor.

1. Înființarea sau extinderea plantațiilor utilizând sisteme de producere intensive Tendone / Pergola sau Gable utilizând irigarea prin picurare;
2. Instalarea plasei antigrindină și/sau anti-ploaie;
3. Achiziționarea de mașini și echipamente specializate pentru producția intensă de struguri, cum ar fi stațiile meteorologice, tractoare, stropitori și cositori;
4. Asistență tehnică națională și internațională pentru sprijinirea implementării sistemelor intensive de producere a strugurilor de masă ecologice și rezistente la climă, inclusiv implementarea sistemelor de management al siguranței produselor alimentare (cum ar fi GlobalGAP sau HACCP / IFS / ISO 22000).
Persoană juridică înregistrată în R.Moldova1. contribuții de la alte proiecte finanțate de USAID nu sunt aplicabile - în cazul cofinanțării
2. Nu sunt eligibile:
-Activități de construcție sau infrastructură de orice fel.
-Costuri de ceremonii, petreceri, sărbători, ”cheltuieli de reprezentare”.
-Achiziționarea de bunuri restricționate, precum: produse agricole interzise în conformitate cu regulamentele USAID (inclusiv semințe și material săditor), autovehicule, inclusiv motociclete, produse farmaceutice, echipament medical, produse contraceptive, echipamente uzate; fără aprobarea anterioară a proiectului USAID Agricultura Performanta în Moldova sau a mărfurilor interzise, mărfurilor interzise conform regulamentelor USAID, incluzând dar fără a se limita la următoarele: echipamente și servicii de avort, bunuri de lux etc.
-Băuturi alcoolice.
-Achiziționarea de bunuri sau servicii restricționate sau interzise de USAID în baza sursei/ naționalității (Cuba, Iran, Coreea de Nord și Siria).
-Orice achiziție sau activitate care a fost deja implementată.
-Achiziții sau activități care nu sunt necesare pentru realizarea scopurilor grantului, în modul stabilit de APM.
-Obligații anterioare a și/sau datorii, amenzi și penalități impuse solicitantului.
-Crearea de dotări.
300,000 MDL –
600,000 MDL
cel puțin 50%2/19/2018http://civic.md/grants/40547-proiectul-usaid-apm-lanseaza-apel-pentru-finantare-prin-granturi-activitatea-demonstrativa-pentru-implementarea-tehnologiilor-si-practicilor-intensive-de-producere-a-strugurilor-de-masa.html
42
1/19/2018ÎNCHISUSAIDApel pentru finanțare prin granturi (RFA) No. MoldHVAA_RFA_006
”Oportunități pentru producerea legumelor și/sau verdețurilor în câmp deschis în baza contractului: Întreprinderi de Procesare, Rețele Comerciale și Companii de Export”
în cadrul Proiectui USAID Agricultura Performantă  în Moldova
AgriculturaScop: Inițierea sau extinderea activităților de producere a legumelor în câmp deschis în bază de contract, pentru a crea o punte de legătură dintre producătorii și procesatorii de legume și/sau verdețuri din Moldova, rețele comerciale din Moldova, companii – distribuitori de legume și/sau verdețuri și/sau companii exportatori de legume și/sau verdețuri.

Activitățile care oferă soluții tehnologice sau practice avantajoase pentru procesatori, rețele comerciale, companii de distribuție și exportatori, cum ar fi procurarea diferitor materialelor de producere, echipament, instruire și consultanță pentru a îmbunătăți producția de legume de câmp deschis pe baza cererii de la procesatori, rețelelor comerciale, companii de distribuție și exportatorii. Exemple de astfel de activități ar include:
-Producerea agricolă în baza contractului prin utilizarea echipamentului de irigare;
-Implementarea soiurilor și hibrizilor de legume si verdețuri in câmp deschis noi sau îmbunătățite în funcție de cererea pieței;
-Utilizarea peliculei de mulcire;
-Utilizarea diferitor echipamente mecanice pentru îmbunătățirea producerii;
-Implementarea noilor tehnologii de recoltare;
-Ambalaj/echipamente pentru a satisface cererea rețelelor comerciale din Moldova;
-Introducerea practicilor de producție/post-recoltare și a tehnologiilor care permit producătorilor să respecte cerințele de calitate, cantitate și cost a cumpărătorilor;
-Crearea loturilor demonstrative;
-Obținerea certificărilor relevante, cum ar fi GLOBAL G.A.P. sau alte programe de referință pentru certificarea companiilor;
-Alte activități care încurajează producerea agricolă în baza de contract (sesiuni de instruire, consultanți locali și internaționali etc.)

Persoană juridică înregistrată în R.Moldova1. entitatea trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență
2. solicitanții pot depune o singură cerere per organizație primară.
3. Nu sunt eligibile:
-Activități de construcție sau infrastructură de orice fel.
-Costuri de ceremonii, petreceri, sărbători, ”cheltuieli de reprezentare”.
-Achiziționarea de bunuri restricționate, precum: produse agricole interzise în conformitate cu regulamentele USAID (inclusiv semințe și material săditor), autovehicule, inclusiv motociclete, produse farmaceutice, echipament medical, produse contraceptive, echipamente uzate; fără aprobarea anterioară a proiectului USAID Agricultura Performanta în Moldova sau a mărfurilor interzise, mărfurilor interzise conform regulamentelor USAID, incluzând dar fără a se limita la următoarele: echipamente și servicii de avort, bunuri de lux etc.
-Băuturi alcoolice.
-Achiziționarea de bunuri sau servicii restricționate sau interzise de USAID în baza sursei/ naționalității (Cuba, Iran, Coreea de Nord și Siria).
-Orice achiziție sau activitate care a fost deja implementată.
-Achiziții sau activități care nu sunt necesare pentru realizarea scopurilor grantului, în modul stabilit de APM.
-Obligații anterioare a și/sau datorii, amenzi și penalități impuse solicitantului.
-Crearea de dotări.
100 000 lei -
600 000 lei
cel puțin 50%19/02/18http://civic.md/grants/40546-proiectul-usaid-apm-lanseaza-apel-pentru-finantare-prin-granturi-oportunitati-pentru-producerea-legumelor-si-sau-verdeturilor-in-camp-deschis-in-baza-contractului-intreprinderi-de-procesare-retele-comerciale-si-companii-de-export.html
43
1/19/2018ÎNCHISFundația Soros-MoldovaGrant pentru monitorizarea respectării drepturilor omului în timpul reținerii și aflării în custodia polițieiDrepturile omuluiObiectivul general: Susținerea proiectelor și inițiativelor care au drept scop monitorizarea respectării drepturilor persoanelor reţinute şi deținute în custodia poliției, adică timp de 72 de ore de la momentul privării (de facto sau în baza unui temei legal) de libertate de către poliție.1. Monitorizarea internă prin vizite ale monitorilor la sediul Inspectoratului/Izolatorului de detenție provizorie, acces reglementat prin lege sau în baza unui protocol de colaborare cu instituția de aplicare a legii;
2. Monitorizarea externă, post factum prin intervievarea persoanelor care au fost reținute și aflate în custodia poliției, a rudelor și/sau a avocaților acestora;
3. Obținerea și cercetarea datelor statistice privind profilul persoanelor reținute ținând cont de naționalitate, rasă, etnie, religie, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social, apartenență la grupuri vulnerabile sau oricare alt criteriu;
4. Promovarea interesului public prin inițierea litigiului strategic cu scopul de a promova standardele internaționale în domeniul respectării drepturilor omului și de a oferi o protecție juridică efectivă a victimelor încălcărilor acestor drepturi la etapa urmăririi penale, în special, în timpul aplicării măsurilor procesual-penale de reținere și detenție provizorie în custodia poliției.


Organizațiile active în domeniul drepturilor omului1. Durata proiectului- până la 12 luni
2. Experiență de min 3 ani de advocacy și monitorizare a locurilor de detenție
20.000 USD-15/02/18http://www.soros.md/grant/monitorizarea-respectarii-drepturilor-omului-custodie-politie
Infrastructura de afaceri
44
1/17/2018ÎNCHIS Swedish InstituteSeed funding for cooperation projects in the Baltic Sea Region
1. Mediu și dezvoltare durabilă
2. Inovare, Dezvoltare Regională, Turism
3. Sănătate publică, securitate civilă
Scop: generarea unei dezvoltări durabile și unei mai mari competitivități globale în regiunea Mării Baltice, care este de așteptat ca deseori să rezulte din interacțiunea dintre țări atât în interiorul cât și în afara UE.-1. Organizații neguvernamentale
2. Întreprinderi
3. Autoritățile locale, autoritățile regionale, consilii de dezvoltare regională și consilii județene
4. Instituții de învățământ superior și institute de cercetare
5. Organizații interguvernamentale
6. Organizații de afaceri și comerț
7. Agențiile guvernamentale centrale
1. solicitantul principal - sediul în Suedia
2. nu este eligibilă achiziționarea de echipamente
100.000-500.000 SEK10%13/02/18https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/
Eficiența energetică
45
1/19/2018ÎNCHISThe BEARR TrustSchema de granturi mici 2018Incluziune socialăScop: Îmbunătățirea capacității de angajare a tinerilor (16-30 ani) cu dizabilități mentale sau fizice.

1. împărtășirea experienței și învățarea printre ONG-uri cu obiective relevante
2. diseminarea bunelor practici pe scară mai largă
3. facilitarea cooperării și / sau a coordonării între ONG-uri și alte organizații care lucrează cu grupuri relevante
4. sporirea gradului de conștientizare a instituțiilor publice sau angajarea instituțiilor publice în abordarea problemelor relevante
5. propunerea altor modalități de realizare a obiectivelor schemei
ONG-uri și alte organizații1. bugetul calculat în lire sterline
2. durata proiectului până la 6 luni
pînă la £3000 minim 50%01/02/18http://www.bearr.org/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2018/
46
14.11.2018DESCHISPNUDPNUD: Concursul de Granturi Mici în cadrul proiectului "Dialogurile transnistrene: avansarea cooperării dintre liderii societății civile pentru a genera noi soluții în contextul conflictului transnistrean prelungit"Mass Media,
Cercetare, Cultură
Artă, etc
Scop: Construirea unei platforme de colaborare între experți, influențatori, jurnaliști, activiști civili, factorii de decizie, OSC-urile și reprezentanții elitelor intelectuale de pe ambele maluri.Proiectul trebuie să conțină un set consistent de activități de colaborare între cele două maluri în următoarele direcții:
- colaborarea între mass-media (print, TV, radio, online),
- producerea în comun a materialelor și publicațiilor TV / radio / online;
- transferul de experiență și cunoștințe;
- cercetări comune și documente de exprimare a poziției;
- sociologie;
- mediere;
- asistență juridică;
- cultură și artă
- instruiri în aceste domenii
ONG-uriabordeze nevoi și problemel specifice prin colaborarea între cele două maluri în următoarele domenii: colaborarea între mass-media (print, TV, radio, online), producerea în comun a materialelor și publicațiilor TV / radio / online; transferul de experiență și cunoștințe; cercetări comune și documente de exprimare a poziției; sociologie; mediere; asistență juridică; cultură și artă și instruiri în aceste domenii. Proiectele trebuie să urmărească rezultate concrete pentru dezvoltarea parteneriatelor și să conțină un set consistent de activități de colaborare între cele două maluri cu sarcini clar definite. Vor fi luate în considerare numai aplicațiile care facilitează dialogul și colaborarea între maluri.până la 8000 USD-03/12/18http://www.undp.md/tenders//tnddetails2/1844/
47
15.11.2018DESCHISUSAIDProiectul Agricultura Performantă în Moldova (APM)
Granturi APM pentru practici intensive de producere a strugurilor de masă
AgriculturăScop: Introducerea și diseminarea tehnologiilor și practicilor intensive de producere a strugurilor de masă, cum ar fi sistemele de producere Tendone / Pergola și Gable.
Granturile vor fi acordate în special pentru crearea loturilor demonstrative a tehnologiilor și practicilor intensive de producere a strugurilor de masă, cum ar fi:
-Înființarea plantațiilor utilizând sisteme de producere intensive Tendone/Pergola sau Gable;
-Instalarea plasei antigrindină și/sau anti-ploaie în aceste plantații;
-Achiziționarea de mașini și echipamente specializate pentru producerea intensivă de struguri de masă, cum ar fi tractoare, stropitori, cultivatoare și cositori;
-Integrarea practicilor de management integrat a dăunătorilor și managementul durabil al terenurilor (precum stații meteorologice, stații de fertigare, măsuri antierozionale, etc.) care pot facilita conformitatea cu cerințele piețelor internaționale privind reziduurile de pesticide și sustenabilitatea sistemelor de producere;
-Asistență tehnică națională și internațională pentru implementarea sistemelor intensive de producere a strugurilor de masă în mod sustenabil și reziliente la schimbările climatice, inclusiv implementarea sistemelor de management al siguranței produselor alimentare, precum GLOBALG.A.P. și GRASP.
Sporirea capacităților consultanților naționali în domeniul sistemelor intensive de producere a strugurilor de masă, cum ar fi:
-Pilotarea prestării serviciilor de consultanță de către consultanți naționali în domeniul sistemelor intensive de producere a strugurilor de masă;
-Instruirea consultanților naționali de către experți internaționali;
-Organizarea vizitelor de studiu internaționale pentru consultanții naționali;
- Dotarea consultanților naționali cu echipament specializat pentru sporirea calității serviciilor prestate în domeniul sistemelor intensive de producere a strugurilor de masă.
Producători de struguri de masă
Organizațiile producătorilor agricoli
Instituții de cercetare-dezvoltare
Prestatori de servicii de extensiune agricolă
-300 000-600 000 MDLcel puțin 50 %17/12/18 https://drive.google.com/drive/folders/1yEcJ05ygkieZ0TDcgn_VouhqD7fdksr5
48
AgriculturăScop: Susținerea activităților de inovare și transfer tehnologic care vor îmbunătăți practicile de producere și post-recoltare în cadrul lanțului valoric al pomușoarelor, în special, pentru căpșuni, într-o măsură mai mică, mure.Potențialii beneficiari pot solicita finanțare pentru una sau mai multe activități:
-Producerea materialului săditor de căpșun pe palete celulare;
-Activitatea demonstrativă de producere a căpșunelor pe substrat nutritiv;
-Activitatea demonstrativă privind inovațiile în producerea zmeurei;
-Activitatea privind colaborarea în clustere pentru dezvoltarea inovațiilor în producerea pomușoarelor;
-Activitatea privind Consolidarea și Postrecoltarea.
Potențialii beneficiari pot solicita finanțare pentru una sau mai multe activități din lista celor indicate mai jos:
Producerea materialului săditor de căpșun pe palete celulare;
Activitatea demonstrativă de producere a căpșunelor pe substrat nutritiv;
Activitatea demonstrativă privind inovațiile în producerea zmeurei;
Activitatea privind colaborarea în clustere pentru dezvoltarea inovațiilor în producerea pomușoarelor;
Activitatea privind Consolidarea și Postrecoltarea.

Activități care:
- vor oferi soluții pentru ca materialul săditor de căpșun produs pe palete celulare să fie mai accesibil pentru cultivarea acestuia;
- să demonstreze tehnologii pentru cultivarea căpșunului pe substrat nutritiv;
- să prezinte noi soiuri de zmeur prin utilizarea sistemelor inovatoare de suport;
- să ofere soluții tehnologice pentru producerea și vânzarea în comun prin intermediul clusterelor/cooperativelor/asociațiilor;
- și/sau să ofere soluții pentru activități post-recoltă și necesități de depozitare la rece pentru grupurile de producători, în scopul eficientizării lanțului de aprovizionare cu pomușoare și sporirii capacității de vânzări.
minim 50 %12/12/18
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu