แบบสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบฯ 2557 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJ
1
แบบสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดศรีสะเกษ
2
ภาพรวมอำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2557
3
อำเภอ...ขุขันธ์...
4
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน...413,920.00...บาท
5
ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไปทั้งสิ้น...380,420.00...บาท
6
เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ (ดูตัวเลขจากที่รพ.สต.รายงานเข้ามาผ่านฟอร์มกรอก)
7
1.............................................................จำนวนเงิน............................บาท
8
2.............................................................จำนวนเงิน............................บาท
9
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจาก.............................................จำนวนเงิน.................บาท
10
ที่ที่ตั้งชมรมผู้สูงอายุสถานบริการ
ที่รับผิดชอบ
คะแนนแยกรายองค์ประกอบ
11
ที่ 1ที่ 2ที่ 3ที่ 4คะแนนรวมเกณฑ์ที่ได้
12
1หมู่บ้านปราสาท หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ66 ปราสาท30339880
ผ่านระดับดีเด่น
13
2บ้านนิคมหนองฉลอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ73 นิคมซอยกลาง2435.54.5367ผ่านระดับดี
14
3บ้านโคกกว้าง หมู่5 ตำบลศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ49 ตะเคียนบังอิง31.2530.57.5877.25ผ่านระดับดีมาก
15
4บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ60 สมบูรณ์30308876ผ่านระดับดีมาก
16
5องค์การบริหารส่วนตำบลโสน ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ53 อาวอย36368888
ผ่านระดับดีเด่น
17
6บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 7ตำบลปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ67 บ่อทอง29.75358880.75
ผ่านระดับดีเด่น
18
7บ้านศาลาเหนือ หมู่ 17 ตำบลสำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ68 สำโรงตาเจ็น33379.5786.5
ผ่านระดับดีเด่น
19
8องค์การบริหารส่วนตําบลจะกง หมู่ที่ 8 ตำบลจะกง อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ50 จะกง26.528.57870ผ่านระดับดีมาก
20
9หมู่บ้าน หนองลุง หมู่ที่ 11 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ59 หนองลุง31.233.48880.6
ผ่านระดับดีเด่น
21
10บ้านหนองคล้าใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ54 หนองคล้า18.523.56553
ผ่านระดับพื้นฐาน
22
11ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุโคกเพชรเปี่ยมสุข รพ.สต.โคกเพชร ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 65 โคกเพชร323210882
ผ่านระดับดีเด่น
23
12องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา หมู่ที่ 2 ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ70 กฤษณา29.5316874.5ผ่านระดับดีมาก
24
13ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ62 ตะเคียนช่างเหล็ก29.526.757.5871.75ผ่านระดับดีมาก
25
14องค์การบริหารส่วนตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ55 ขนุน36368888
ผ่านระดับดีเด่น
26
15บ้านนาก๊อก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ69 นาก๊อก33295067ผ่านระดับดี
27
16รพ.สต.คลองกลาง ม.6 ต.ตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ64 คลองกลาง31245767ผ่านระดับดี
28
17หมู่ 14 บ้านปรือคันใต้ ตำบลปรือใหญ่ 57 ปรือคันตะวันออก303571082
ผ่านระดับดีเด่น
29
1831/1 บ.ลมศักดิ์ ม.11 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ71 วิทย์35358886
ผ่านระดับดีเด่น
30
19หมู่บ้านโนน หมู่ที่ 6 ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ74 โนน27296769ผ่านระดับดี
31
20วัดบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ56 ปรือใหญ่36.538101094.5
ผ่านระดับดีเด่น
32
21อบต.กันทรารมย์ หมู่ 10 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์48 โคกโพน30307774ผ่านระดับดีมาก
33
22รพ.สต.ตรอย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ72 ตรอย34327780
ผ่านระดับดีเด่น
34
23หมู่ที่ 1 บ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ52 กันจาน30.525.581074ผ่านระดับดีมาก
35
24บ้านใจดี ม.1 ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ51 ใจดี36.5379789.5
ผ่านระดับดีเด่น
36
25บ้านเนินเสรี หมู่ที่ 18 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ58 ทับทิมฯ 0625.5284.5462ผ่านระดับดี
37
26รพ.สต.หัวเสือ ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ61 หัวเสือ3228.56.5976ผ่านระดับดีมาก
38
27บ้านกวางขาว หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ63 กวางขาว30327776ผ่านระดับดีมาก
39
27636 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรสะเกษ30 ร.พ.ขุขันธ์38354380ผ่านระดับดีเด่น
40
41
ลงชื่อ...สุเพียร คำวงศ์...ผู้รายงาน
42
(นายสุเพียร คำวงศ์)
43
14/11/2557
44
45
46
47
48
49
50
Loading...