DS coi thi tuan 52 nam 2017-2018 lien thong.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoaLớpHọc phần
Ca thi
Buổi thi
Ngày thiThứ
Tuần
Giảng
đường
Thi lần
Hình
thức thi
Ghi chú
2
7
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS2Đocchat1Sáng15/9/2018752D.1.11
3
7TienDuocPhan Tấn TiếnDượcS2Đocchat1Sáng15/9/2018752D.1.21
4
7ThuongCTHồ Thị ThườngChính trịS2Đocchat1Sáng15/9/2018752D.1.31
5
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
S2Đocchat1Sáng15/9/2018752D.2.11
6
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ẢnhS2Đocchat1Sáng15/9/2018752D.2.21
7
7ThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
S2Đocchat1Sáng15/9/2018752D.2.31
8
7ChienXNLê Văn Chiến
Xét nghiệm
S2Đocchat1Sáng15/9/2018752D.3.11
9
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS2Đocchat1Sáng15/9/2018752D.3.21
10
7NoKTLê Thị NởKhảo thíS2Đocchat1Sáng15/9/2018752D.3.31
11
7
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcD2Laokhoa2Sáng15/9/2018752D.1.11
12
7TienDuocPhan Tấn TiếnDượcD2Laokhoa2Sáng15/9/2018752D.1.21
13
7ThuongCTHồ Thị ThườngChính trịD2Laokhoa2Sáng15/9/2018752D.1.31
14
7GiaoDDPhan Thị Quỳnh Giao
Điều dưỡng
D2,X3LK,GPXQ2Sáng15/9/2018752D.2.11
15
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ẢnhX3GPXQ2Sáng15/9/2018752D.2.21
16
7ThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
X3GPXQ2Sáng15/9/2018752D.2.31
17
7ChienXNLê Văn Chiến
Xét nghiệm
D2,X3LK,GP,XQ2Sáng15/9/2018752D.3.11
18
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoX3MP,LK,GP2Sáng15/9/2018752D.3.21
19
7NoKTLê Thị NởKhảo thíX3MP,LK,GP2Sáng15/9/2018752D.3.31
20
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
1Sáng15/9/2018752PM41PM
21
7NamDuocThái Hoàng NamDược
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
1Sáng15/9/2018752PM41PM
22
7NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
1Sáng15/9/2018752PM41PM
23
7HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
1Sáng15/9/2018752PM41PM
24
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
1Sáng15/9/2018752PM31PM
25
7PhuongSan
Nguyễn Thị Đan Phượng
Sản
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
1Sáng15/9/2018752PM31PM
26
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
2Sáng15/9/2018752PM41PM
27
7NamDuocThái Hoàng NamDược
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
2Sáng15/9/2018752PM41PM
28
7NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
2Sáng15/9/2018752PM41PM
29
7HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
2Sáng15/9/2018752PM41PM
30
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
2Sáng15/9/2018752PM31PM
31
7PhuongSan
Nguyễn Thị Đan Phượng
Sản
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
2Sáng15/9/2018752PM31PM
32
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
3Sáng15/9/2018752PM41PM
33
7NamDuocThái Hoàng NamDược
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
3Sáng15/9/2018752PM41PM
34
7NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
3Sáng15/9/2018752PM41PM
35
7HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
3Sáng15/9/2018752PM41PM
36
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
3Sáng15/9/2018752PM31PM
37
7PhuongSan
Nguyễn Thị Đan Phượng
Sản
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
3Sáng15/9/2018752PM31PM
38
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
4Sáng15/9/2018752PM41PM
39
7NamDuocThái Hoàng NamDược
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
4Sáng15/9/2018752PM41PM
40
7NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
4Sáng15/9/2018752PM41PM
41
7HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
4Sáng15/9/2018752PM41PM
42
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
4Sáng15/9/2018752PM31PM
43
7PhuongSan
Nguyễn Thị Đan Phượng
Sản
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
4Sáng15/9/2018752PM31PM
44
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
5Sáng15/9/2018752PM41PM
45
7NamDuocThái Hoàng NamDược
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
5Sáng15/9/2018752PM41PM
46
7NoDDVõ Trung Nở
Điều dưỡng
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
5Sáng15/9/2018752PM41PM
47
7HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
5Sáng15/9/2018752PM41PM
48
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
5Sáng15/9/2018752PM31PM
49
7PhuongSan
Nguyễn Thị Đan Phượng
Sản
H2,H3,D3,S3
DL,DLy1,KSNK,SLTSSS
5Sáng15/9/2018752PM31PM
50
7PhuongSan
Nguyễn Thị Đan Phượng
SảnH2SSCD6Chiều15/9/2018752D.1.11
51
7TrinhSanĐỗ Thị Ngọc TrinhSảnH2SSCD6Chiều15/9/2018752D.1.21
52
7HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiH2SSCD6Chiều15/9/2018752D.1.31
53
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVH2SSCD6Chiều15/9/2018752D.2.11
54
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoH2SSCD6Chiều15/9/2018752D.2.21
55
7LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐH2SSCD6Chiều15/9/2018752D.2.31
56
7ThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
H2,D3SSCD,san6Chiều15/9/2018752D.3.11
57
7NoKTLê Thị NởKhảo thíH2,D3SSCD,san6Chiều15/9/2018752D.3.21
58
7PhuongSan
Nguyễn Thị Đan Phượng
SảnD3San7Chiều15/9/2018752D.1.11
59
7TrinhSanĐỗ Thị Ngọc TrinhSảnD3San7Chiều15/9/2018752D.1.21
60
7HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiD3San7Chiều15/9/2018752D.1.31
61
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVD3San7Chiều15/9/2018752D.2.11
62
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoD3,C3San, XQ07Chiều15/9/2018752D.2.21
63
7LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐC3XQ07Chiều15/9/2018752D.2.31
64
7ThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
X2,C3DCVS,XQ07Chiều15/9/2018752D.3.11
65
7NoKTLê Thị NởKhảo thíX2,C3DCVS,XQ07Chiều15/9/2018752D.3.21
66
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíH3GPCN6Chiều15/9/2018752PM41PM
67
7
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS2KNT6Chiều15/9/2018752PM41PM
68
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ẢnhS3HDU6Chiều15/9/2018752PM41PM
69
7TienDuocPhan Tấn TiếnDượcS3HDU6Chiều15/9/2018752PM41PM
70
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíH3GPCN6Chiều15/9/2018752PM31PM
71
7NoKTLê Thị NởKhảo thíS2KNT6Chiều15/9/2018752PM31PM
72
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíH3GPCN7Chiều15/9/2018752PM41PM
73
7
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS2KNT7Chiều15/9/2018752PM41PM
74
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ẢnhS3HDU7Chiều15/9/2018752PM41PM
75
7TienDuocPhan Tấn TiếnDượcS3HDU7Chiều15/9/2018752PM41PM
76
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíH3GPCN7Chiều15/9/2018752PM31PM
77
7NoKTLê Thị NởKhảo thíS2KNT7Chiều15/9/2018752PM31PM
78
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíH3GPCN8Chiều15/9/2018752PM41PM
79
7
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS2KNT8Chiều15/9/2018752PM41PM
80
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ẢnhS3HDU8Chiều15/9/2018752PM41PM
81
7TienDuocPhan Tấn TiếnDượcS3HDU8Chiều15/9/2018752PM41PM
82
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíH3GPCN8Chiều15/9/2018752PM31PM
83
7NoKTLê Thị NởKhảo thíS2KNT8Chiều15/9/2018752PM31PM
84
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíH3GPCN9Chiều15/9/2018752PM41PM
85
7
TSuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS2KNT9Chiều15/9/2018752PM41PM
86
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ẢnhS3HDU9Chiều15/9/2018752PM41PM
87
7TienDuocPhan Tấn TiếnDượcS3HDU9Chiều15/9/2018752PM41PM
88
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíH3GPCN9Chiều15/9/2018752PM31PM
89
7NoKTLê Thị NởKhảo thíS2KNT9Chiều15/9/2018752PM31PM
90
CNThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
S3VSKS1Sáng16/9/2018CN52D.1.11
91
CNPhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
S3VSKS1Sáng16/9/2018CN52D.1.21
92
CNKhanhXNNguyễn Xuân Khanh
Xét nghiệm
S3VSKS1Sáng16/9/2018CN52D.1.31
93
CNQuangXN
Nguyễn Thanh Quang
Xét nghiệm
S3VSKS1Sáng16/9/2018CN52D.2.11
94
CNChienXNLê Văn Chiến
Xét nghiệm
S3VSKS1Sáng16/9/2018CN52D.2.21
95
CNTrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVS3VSKS1Sáng16/9/2018CN52D.2.31
96
CNThuongCTHồ Thị ThườngChính trịC3VSKS1Sáng16/9/2018CN52D.3.11
97
CNPhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoC3VSKS1Sáng16/9/2018CN52D.3.21
98
CNThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
S3VSKS2Sáng16/9/2018CN52D.1.11
99
CNPhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
S3VSKS2Sáng16/9/2018CN52D.1.21
100
CNKhanhXNNguyễn Xuân Khanh
Xét nghiệm
S3VSKS2Sáng16/9/2018CN52D.1.31
Loading...
Main menu