ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
Waar staat onze organisatie?De interne organisatieDocuma.nlhttp://hennyvandoorn.blogspot.nl/2013/10/waar-staat-onze-organisatie-deel-2.html< klik in pagina op klikbare tabel
2
3
Scoretabel
4
WIJZIG DE SCORES IN UW INSCHATTINGNiet
aanwezig: 1
Hier en daar aanwezig: 2Werkt hier en daar voldoende:3Werkt hier en daar goed: 4Werkt in de hele organisatie: 5
5
VragenScore
6
1. Gezamenlijke visie en beleid op inzet web 2.0 technologie in de organisatie.
7
8
2. Beschikbaarheid web 2.0 digitale samenwerkings-software platforms zoals: Pleio, Yammer, Socialtext, gebruik van Wiki’s, forums, e.d.
9
10
3. Opleidingen in gebruik web2.0 software denk aan platformsoftware voor intern gebruik zoals Yammer, Pleio, Google+, als mede Twitter, Linkedin, Facebook, Flickr, Googleanalytics, enz.
11
12
4. Gebruik van Yammer, Twitter, Facebook, Google+ , Linkedin en dergelijke door medewerkers voor organisatiedoeleinde
13
5. Samenwerken in digitale werkgroepen
14
15
6.Gebruik van digitale forums, blogs,Twitter,chats, digitaal vergaderen, voor organisatiedoeleinden
16
17
7. Specialisten op gebied van sociale media gebruik zoals het continue analyseren van digitale discussies op fora
18
19
8. Beleid gericht op bevordering van ’Het nieuwe Werken’ (vanuit ieder locatie en tijdstip kunnen werken m.b.v. computerverbindingen)
20
21
9. Communicatiebeleid gericht op actieve inzet van Twitter, Blogs t.b.v. uitdragen organisatie door medewerkers buiten de afdeling Communicatie om
22
23
10. Digitaal luisteren en participeren in de digitale wereld naar beleidsterreinen en imago van de organisatie.
24
25
11. Zelfsturing en zelfsturende teams
26
27
12. Gebruik van digitale markplaats van taken en projecten waarop medewerkers kunnen inschrijven
28
29
30
13. Vormen van (digitale) organisatieverbanden rondom brede maatschappelijke problemen en ketens (organisatiegrens doorbrekend)
31
32
14. Inzet van agile management (actief inzet van social media technologie en gebruik prestatiecriteria gericht op snel en flexibel inspelen op snelle veranderingen in de omgeving)
33
34
Totaalscore0
35
Maximaal te behalen score 14 *5= 70
36
37
Gemiddelde score0
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
http://bit.ly/1hVMofj
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100