ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PoradiePárLong/shortOpen TimeClose TimeTravnie obchoduVyhodnotenieZisk na obchodeZisk v USD
2
#1NEO/USDTLONG01.06.202122.06.202111 dníStoploss-47%-215 USD
3
#2ADA/USDTLONG05.06.202105.06.20211 deňStoploss-3,4 %-245 USD
4
#3ETC/USDTLONG05.06.202107.06.20212 dni1. target-1,5 %-50 USD
5
#4VET/USDTLONG06.06.202107.06.20211 deňVšetky targety5 %354 USD
6
#5EOS/BTCLONG06.06.202122.06.202116 dníStoploss-36 %-217 USD
7
#6TRX/BTCLONG12.06.202113.06.20211 deňStoploss3,84 %-134 USD
8
#7XRP/USDTLONG12.06.202120.06.20218 dníStoploss-9 %-150 USD
9
#8BNB/USDTLONG13.06.202122.06.20217 dníStoploss- 18 %-120 USD
10
#9DASH/USDTLONG14.06.202116.06.20212 dniStoploss-5,5 %-154 USD
11
#10GBP/USDLONG14.06.202115.06.20211 deňStoploss-8,97- 89 USD
12
#11SPXSHORT16.06.202125.06.20219 dní2. targety1,61 %254 USD
13
#12LTC/USDTSHORT16.06.202118.06.20212 dníVšetky targety8 %247 USD
14
#13XLM/USDTLONG17.06.202118.06.20211 deňStoploss-2 %- 80 USD
15
#14BTC/USDTLONG21.06.202122.06.20211 deňStoploss- 8 %- 150 USD
16
#15VET/USDTLONG21.06.202122.06.20211 deňStoploss- 9 %- 210 USD
17
#16LTC/USDTLONG22.06.202125.06.20213 dniVšetky targety8 %180 USD
18
#17DASH/USDTLONG24.06.202125.06.20211 deňStoploss- 7 %- 170 USD
19
#18ADA/USDTLONG24.06.202125.06.20211 deňStoploss- 4 %- 120 USD
20
#19TRX/USDSHORT25.06.202127.06.20212 dni1. target-1,5 %-45 USD
21
#20BTC/USDTSHORT26.06.202127.06.20212 dni2. targety2 %110 USD
22
#21ETH/USDTSHORT26.06.202126.06.20211 deňVšetky targety2,1 %180 USD
23
#22XMR/USDTLONG28.06.202128.06.20211 deňVšetky targety4 %220 USD
24
#23XLM/USDTLONG29.06.202130.07.20211 deňStoploss-5,67 %- 110 USD
25
#24XRP/USDTLONG29.06.202101.07.20212 dniStoploss-5,5 %- 75 USD
26
27
28
29
Celkovo zisk/strata- 7,89 %
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100