URL SMEdu รุ่น 2
 แชร์
ระบบไม่สนับสนุนเบราว์เซอร์ที่คุณใช้แล้ว โปรดอัปเกรดเป็นเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนปิด

 
ดูอย่างเดียว
 
 
กำลังโหลดอยู่...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
ที่กลุ่มชื่อกลุ่มสาระชื่อwebwordpressfacebookTwitteryoutube
2
11ณัฐพร ยินดีการงานพื้นฐานอาชีพฯเรียน[C][o][M]ให้สนุกกับครูณัฐพรhttp://iampompamcomsci.wordpress.comhttp://www.facebook.com/pompamcomsci @pompamcomscihttp://www.youtube.com/pompamtech
3
21นวรัตน์ เกตุศรีคณิตศาสตร์คณิตคิดสนุก สุขกับการคิดhttp://knawarat.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100002504144545 @knawarathttp://www.youtube.com/knawarat
4
31ปวีณา แนววงศ์การงานพื้นฐานอาชีพฯCreate Good Idea From Sketchup by kruannyhttp://kruanny.wordpress.comhttp://www.facebook.com/annyza3 @kruannyhttp://www.youtube.com/kruanny_za
5
41พีรญา ดุนขุนทดการงานพื้นฐานอาชีพฯComputer for you ^-^ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ^-^http://kroopeeraya.wordpress.comhttp://www.facebook.com/msukee @peeraya1http://www.youtube.com/msukee1
6
51รายา ปัญจมานนท์การงานพื้นฐานอาชีพฯkrukoy : อิสระแห่งการเรียนรู้ เรียนรู้ได้อย่างอิสระhttp://www.thongtour.com/blog/http://www.facebook.com/raja.pentamanont @pentamanonthttp://www.youtube.com/pentamanont
7
61รุ่งดล นฤนาทมโนรมคณิตศาสตร์ความอดทนคือต้นไม้ให้รสแสนขมให้ผลแสนหวานhttp://krudujung.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100002504144545#!/profile.php?id=100001247292992@rungdoon
8
71วสันต์ กันชาติการงานพื้นฐานอาชีพฯเรียนคอมพิวเตอร์ไม่มีวันสิ้นสุดhttp://kruchaimong.wordpress.comhttp://www.facebook.com/wasan.kanchart @neoleohonshttp://www.youtube.com/001neoleohons
9
81ศุภกร การสมบัติการงานพื้นฐานอาชีพฯลองทำดู...คุณทำได้...ง่ายกว่าที่คิดhttp://idotoday.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100000078686378 @supphakornkhttp://www.youtube.com/supphakornk
10
91อนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์การงานพื้นฐานอาชีพฯเรียนรู้คอมพิวเตอร์กับครูป๋องhttp://kroopong0721.wordpress.comhttp://www.facebook.com/pong.pccl @kroopong0721http://www.youtube.com/kroopong0721
11
101ณัฐชาญ ยางเครือวิทยาศาสตร์http://krunuttachan.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=1190826921 @Nuttachanhttp://www.youtube.com/Nuttachan
12
111สุภารัตน์ คากิซากิสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมi'm social teacher & i love social networkhttp://socialteacher.wordpress.comhttp://www.youtube.com/supharat53@gmail.com
13
1211เชาวลักษณ์ ชาวงษ์การงานพื้นฐานอาชีพฯเรียนคอม กับครู เชาว์ เชาว์http://chaowa.wordpress.comhttp://www.facebook.com/chaowaluk @chao_wahttp://www.youtube.com/chaowaluk
14
1311ณัฐพล แสงทวีวิทยาศาสตร์ชุมชนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์http://krusnatthapon.wordpress.comhttp://www.facebook.com/natthaponsangtawee @sc09snatthaponhttp://www.youtube.com/sc09snatthapon
15
1411นวลสวาสดิ์ มณีมัยการงานพื้นฐานอาชีพฯครูฟ้า.comhttp://fahdotcom.wordpress.comhttp://www.facebook.com/fah.hwp @fahmaneehttp://www.youtube.com/fahchaoka
16
1511เบญจมาศ จันทะมาลาวิทยาศาสตร์dekreanwit (เรียนวิทย์พิชิตเกรด)http://krubenjamat.wordpress.comhttp://www.facebook.com/benjamatc @benjamat2http://www.youtube.com/naynoi22
17
1611สายฝน ต๊ะวันนาวิทยาศาสตร์โลกแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยุคใหม่http://rainysaifon.wordpress.comhttp://www.facebook.com/kroofon @r_rainyhttp://www.youtube.com/rainysaifon
18
1711ชัยสิทธิ์ อภิชาติพรสกุลการงานพื้นฐานอาชีพ และเทคโนโลยีเว็บไซต์ ใครๆ ก็สร้างได้http://topnorth.wordpress.comhttp://facebook.com/modaxchaisit @mod_axhttp://www.youtube.com/maxchaisit
19
1811สังคม กุลสุวรรณสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรียนรู้ออนไลน์กับครูสังคมhttp://krupatwit.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100001611360093 @krutancomhttp://www.youtube.com/krupatwi
20
192กิ่งนภา อินทรพานิชย์การงานพื้นฐานอาชีพฯเรียนรู้เทคโนโลยีที่ Blog_kruginghttp://kruging080.wordpress.comhttp://www.facebook.com/khamkla.suan @SME_Ging125http://www.youtube.com/user/Gingtech/
21
202คนึงนิจ ณ น่านวิทยาศาสตร์เรียนรู้วิทย์กับครูนิดน่านhttp://krunidnan.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100000759608594 @krunidnan99http://www.youtube.com/krunidnan99
22
212จุฑาทิพย์ นิมิตรเกียรติไกลคณิตศาสตร์math สบายสบายกับครูตุ๋ยhttp://krujutatipni.wordpress.comhttp://www.facebook.com/JutatipNi @JpnTthttp://www.youtube.com/jutatipn2
23
222เฉลิมพงษ์ เหมืองห้าคณิตศาสตร์สิ่งเล็กเล็ก...ที่เรียกว่ารัก "คณิตศาสตร์"http://bertnaruk2527.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=1058418928 @CM_berthttp://www.youtube.com/bertnaruk2527
24
232นิตยา อินชาญการงานพื้นฐานอาชีพฯสนุกCom...สนุกKid...กับครูนิตส์ส์ส์...http://krunittaya.wordpress.comhttp://www.facebook.com/nittayain @kobkob3http://www.youtube.com/1313612068
25
242นุชจรีย์ บุญงามภาษาต่างประเทศJ'aime le francaishttp://krufleurs.wordpress.comhttp://facebook.com/Krunuch @krunuchjareehttp://www.youtube.com/krunuchjaree
26
252วันเพ็ญ หัตถประดิษฐ์คณิตศาสตร์คณิคศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดhttp://krupenka.wordpress.comhttp://www.facebook.com/khattapradit @kruPen207http://www.youtube.com/zuunah009
27
262ศิริพร สุคนธ์วิทยาศาสตร์เรียนวิทย์กับครูโป่งhttp://siripornsukon.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100000784898472 @siriporn_sukonhttp://www.youtube.com/siripornsukon
28
272รุจิเรข กันทะใจการงานพื้นฐานอาชีพฯฝันเล็กๆของเด็กสร้างบ้าน(ใหญ่ ๆ) โดยครูก๊อบhttp://pijiga.wordpress.comhttp://facebook.com/Gobb.C.Mor @GobbTwThttp://www.youtube.com/GobbTwT
29
282หทัยชนก บุญมากคณิตศาสตร์kruplabeawhttp://kruplabeaw.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=571723249 @hatai_plahttp://www.youtube.com/hataipla
30
2912จ่าสิบตรีปวัน ศรีสนิทวิทยาศาสตร์เรียนรู้ง่ายๆ สบายๆ ตามสไตน์ครูพี่เมย์http://krupawan.wordpress.comhttp://www.facebook.com/krupawan @KruPawanhttp://www.youtube.com/HyperPhewolf
31
3012ฐิติ คูหาเรืองรองอื่นๆMr.Thiti ac.of E.P. project http://thitipts.wordpress.comhttp://www.facebook.com/kuharuangrong @thiti_kuhttp://www.youtube.com/thitiku
32
3112ไพรวัล ดวงตาคณิตศาสตร์http://krupraiwan.wordpress.comhttp://www.facebook.com/krupraiwan @krupraiwanhttp://www.youtube.com/krupraiwan
33
3212รัศมี หงษ์ทองการงานพื้นฐานอาชีพฯเรียนร้อยแปดอาชีพกับครูดีดีดอทคอมhttp://krudee2.wordpress.comhttp://www.facebook.com/rasa.mee2http://www.youtube.com/rasamee3
34
3312วัชรพงษ์ วันดีการงานพื้นฐานอาชีพฯ1 โหล โชว์ความรู้http://krukaa.wordpress.comhttp://www.facebook.com/krukaa @krukaahttp://www.youtube.com/thekrukaa
35
3412ศศิกัญญา ดอนดีไพรวิทยาศาสตร์ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์กับครูต้นกล้าhttp://krujubjang.wordpress.comhttp://www.facebook.com/jub21 @sasikanya1http://www.youtube.com/sasikanya1
36
3512สมร ตาระพันธ์การงานพื้นฐานอาชีพฯเรียนคอมพิวเตอร์ง่ายๆ สไตล์ครูสมรhttp://krusmo.wordpress.comhttp://www.facebook.com/krusmo @SamornTarapanhttp://www.youtube.com/smolaw11
37
3612สุกัญญา สีหาโภชน์สังคมฯสังคม SLOWLIFE กับครูอีฟhttp://goodeve.wordpress.comhttp://www.facebook.com/evesu.goodevening @evenaotohttp://www.youtube.com/suevening
38
3712สุพัตรา ถมยาการงานพื้นฐานอาชีพฯhttp://krusupatra.wordpress.comhttp://www.facebook.com/krusupatra @kru_supatrahttp://www.youtube.com/krusupatra
39
3812สุพัตรา ถมยาการงานพื้นฐานอาชีพฯhttp://krusupatra.wordpress.comhttp://www.facebook.com/krusupatra @kru_supatrahttp://www.youtube.com/krusupatra
40
393ไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียงคณิตศาสตร์MMT:M MATH TEACHER ; ครูเอ็ม เรียนคณิตศาสตร์ยุคใหม่ ด้วย IThttp://wiangtan.wordpress.comhttp://www.facebook.com/chaiwasan @wiangtanhttp://www.youtube.com/wiangtan
41
403ณัฐพงศ์ ศรีจันทร์วิทยาศาสตร์เส้นทางสู่ฝันกับ krunatthttp://maepia.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100001896489255http://www.youtube.com/nattapong
42
413ทรงพล เวียงชัยการงานพื้นฐานอาชีพฯสังคมแห่งการแบ่งปัน(งานเกษตร)http://krukong.wordpress.comhttp://www.facebook.com/kongoja @kru_konghttp://www.youtube.com/swiangchai
43
423นันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์การงานพื้นฐานอาชีพฯ...make it easy with technology...http://nanatechnology.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100001155558575 @nanatechnologyhttp://www.youtube.com/nuinui1887
44
433ศิริญญา ประทุมวรรณภาษาต่างประเทศEasy English with KruFilmhttp://sunday2527.wordpress.comhttp://www.facebook.com/sirinya.pratumwan @Sirinya2527http://www.youtube.com/SirinyaPratumwan
45
443บุษกร หอมกระแจะวิทยาศาสตร์BioThinking with T.BUAKORNhttp://busbiology.wordpress.comhttp://www.facebook.com/shomkrajhae @busbiologyhttp://www.youtube.com/busbiology
46
453พรเพ็ญ อินต๊ะวิทยาศาสตร์science 0n pronaobhttp://pronpen.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100000480874444 @pronaobhttp://www.youtube.com/user/pronaob
47
กฤตยา ศรีริ ภาษาต่างประเทศเรียนอังกฤษ คลิ๊กสนุก สุขกับ Social Mediahttp://www.krupu.com/smeduhttp://www.facebook.com/kitayaguru1
48
4613ขุนทอง คล้ายทองวิทยาศาสตร์ตุนความรู้เคมีใส่กระเป๋าไปกับครูตุลย์http://krukhunthong.wordpress.comhttp://www.facebook.com/KMEKRUTUL @krukhunthonghttp://www.youtube.com/KMEKRUTUL
49
4713ทรงกิจ บุยยืนภาษาไทยthaisocialhttp://thaisocial.wordpress.comhttp://www.facebook.com/songkitb @songkit1http://www.youtube.com/jond665
50
4813ทิพวรรณ แดงมากการงานพื้นฐานอาชีพฯsutheewit เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝาคุณธรรมhttp://sutheewit.wordpress.comhttp://www.facebook.com/tuadtip @tuadtiphttp://www.youtube.com/2499tip
51
4913พจนารถ แก้วยศภาษาต่างประเทศkhru tic son phasahttp://khrusonphasa.wordpress.comhttp://www.facebook.com/letsspeakout @pkaewyothttp://www.youtube.com/krutictoc
52
5013มณฑา ปิยะธำรงชัยสังคมฯท่องไปในโลกกว้างกับครูจุ๋มจ๋าhttp://krujumja.wordpress.comhttp://www.facebook.com/jumja.piya @jumja_mhttp://www.youtube.com/jumja72
53
5113ศุณัญญา โคตรพัฒน์วิทยาศาสตร์ไม่มีคำว่าไม่รู้ ไม่ได้ ไม่เข้าใจถ้าเรามุ่งมั่นและทำจริงhttp://kroosunanya.wordpress.comhttp://www.facebook.com/rcharaci1 @KksSunanyahttp://www.youtube.com/16sunanya
54
5213อดิศรณ์ แวงธิสารวิทยาศาสตร์ฝันไม่ค่อยไกล แต่ก็ยังไปไม่ถึงhttp://adiisorn.wordpress.comhttp://www.facebook.com/adiisorn @adiisornhttp://www.youtube.com/adiisornump
55
5313อิษฎาภรณ์ สิทธิยศสังคมฯเรียนสังคมให้สนุกกับครูส้มโอhttp://itsadaphon.wordpress.comhttp://www.facebook.com/itsadaphon @sitthiyothhttp://www.youtube.com/sitthiyoth
56
544กัลยาณี หนูพัดคณิตศาสตร์KM...Kainoy Mathematics เรียนคณิตแบบชิวชิว...กับครูไก่น้อยhttp://krukainoy.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100002429123571&sk=wall#!/profile.php?id=1464720906 @kainoynarakhttp://www.youtube.com/kalla2507
57
554ขวัญกมล จางวิริยะวิทยาศาสตร์สนุกคิด..กับวิทยาศาสตร์http://krutaiscickw.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100000613662758 @Krutai_sciencehttp://www.youtube.com/tay012875202
58
564จิรพรรณคณิตศาสตร์Fun Math @Kruapplehttp://kruapple.wordpress.comhttp://www.facebook.com/jirapan.k @kroomathhttp://www.youtube.com/kroomath
59
574ฉวีวรรณ นาคบุตรวิทยาศาสตร์เรียนชีวะควบคู่เรียนรู้ชีวิตกับครูวรรณhttp://wan1966.wordpress.comhttp://www.facebook.com/wan.ngamwongwan@wanlovecloud
60
584ณัฐนรินทร์ เจิมปรุการงานพื้นฐานอาชีพฯclub ของคนรัก comhttp://oilnatnarin.wordpress.comhttp://www.facebook.com/oil.natnarin @oilnatnarinhttp://www.youtube.com/oiljang52
61
594รัชดาภรณ์ รอไธสงการงานพื้นฐานอาชีพฯเรียนสนุกภาษาซี กับครูรัชดาภรณ์http://kruratchadaporn.wordpress.comhttp://www.facebook.com/Kru.ratchadaporn @kruratchadapornhttp://www.youtube.com/kruratchadaporn
62
604สมพร แก้วซังวิทยาศาสตร์สัตว์น่ารู้http://krusomphon.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100000745868060http://www.youtube.com/somphonish
63
614ละไม ฝั่งชลจิตต์ภาษาไทยรักษ์ภาษาไทยกับครูละไม IThttp://kmkrumai.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100001632863986 @lamai8http://www.youtube.com/jarasak
64
6214ณัฐวุฒิ สุผาวันคณิตศาสตร์เรียนคณิต คิดสนุก กับครูแทนhttp://tan63.wordpress.comhttp://www.facebook.com/nongkoonchay @tan_5603http://www.youtube.com/nytan5603
65
6314โนเรียน่า มาหามัดการงานพื้นฐานอาชีพฯออนไลน์ไปกับครูโนhttp://kunkrunoria.wordpress.comhttp://www.facebook.com/naria7 @kunkrunoriahttp://www.youtube.com/KunkruNo
66
6414พิมพ์ชนุตม์ แก้วพรายตาการงานพื้นฐานอาชีพฯIT Easy เรียนคอมพ์ไม่ยากอย่างที่คิดhttp://krucomonline.wordpress.comhttp://www.facebook.com/poohpahhttp://www.youtube.com/krucomonline
67
6514รชาดา ชื่นเจริญภาษาไทยภาษาไทยง่ายๆ สไตล์ครูแอ๊ดhttp://addrachada.wordpress.comhttp://facebook.com/add.rachadahttp://www.youtube.com/addrachada
68
6614วิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์การงานพื้นฐานอาชีพฯแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอ๋อhttp://kruwimonrat2011.wordpress.comhttp://www.facebook.com/kruwimonrat @kruwimonrathttp://www.youtube.com/kruwimonrat1
69
6714วีระพล ภาระเวชวิทยาศาสตร์Biology Plearn Plearn by Krooveehttp://kroovee.wordpress.comhttp://www.facebook.com/kroovee @krooveehttp://www.youtube.com/kroovee
70
6814สุภชัย บุตรวงษ์วิทยาศาสตร์Physics By SP1http://sp1supachai.wordpress.comhttp://www.facebook.com/supachai.bootwong @sp1supachaihttp://www.youtube.com/sp1supachai
71
6914สุริยา งามเจริญการงานพื้นฐานอาชีพฯเรียนแบบใหม่กับนายfunwhanhttp://funwhanmsu.wordpress.comhttp://www.facebook.com/funwhanmsu @funwhan_msuhttp://www.youtube.com/funwhanmsu
72
705ฐปนี สำเนียงล้ำภาษาต่างประเทศLearn English with Kru OH ^_^http://tapanee.wordpress.comhttp://www.facebook.com/tapanee.sumneanglum @tapanee_ohhttp://www.youtube.com/missspn
73
715ดวงนภา อินยะยศการงานพื้นฐานอาชีพฯLearning Online Style ครูอ้อย :)http://kruduangnapa.wordpress.comhttp://www.facebook.com/kruaoi @ajduangnapahttp://www.youtube.com/kruduangnapa
74
725ปราโมทย์ มุกดาการงานพื้นฐานอาชีพฯชุมชนคนเรียนรู้http://krupramot.wordpress.comhttp://www.facebook.com/pramot99 @pramot9http://www.youtube.com/pramotmukda
75
735พิสมัย ปรินทองการงานพื้นฐานอาชีพฯเรียนคอมน่ารู้กับครูติ๋มมี่http://timmypsc64.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100001059133398 @timcom64http://www.youtube.com/timmypsc
76
745รุ่งระวี ศิริบุญนามวิทยาศาสตร์เรียนเคมีกับครูรุ่งhttp://krurung2012.wordpress.comhttp://www.facebook.com/krurung2549 @krurung2012http://www.youtube.com/krurung2012
77
755ศริยา แก้วลายทองการงานพื้นฐานอาชีพฯBlog ครูฝน สนุกไว้ก่อนhttp://kroosariya.wordpress.comhttp://www.facebook.com/krusariya @FonSariyahttp://www.youtube.com/FonSariya
78
765สุกัญญา สุวรรณรัตน์ภาษาไทยเรียนภาษาไทยกับครูนกhttp://suwannarat.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100001197923718 @krunoksukanyahttp://www.youtube.com/suwannaratsukanya
79
775สุรินทร์ ดีแก้วเกษการงานพื้นฐานอาชีพฯแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูยอดhttp://kruyord.wordpress.comhttp://www.facebook.com/kruyord @kruyordhttp://www.youtube.com/kruyord
80
7815จิระประภา สุวรรณจักร์คณิตศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์กับครูแอมhttp://kruamm.wordpress.comhttp://www.facebook.com/suwannajak @suwannajakhttp://www.youtube.com/kruamm
81
7915ธวัชชัย บุญช่วยการงานพื้นฐานอาชีพฯร้อยรู้หรือจะสู้หนึ่งทำ เก่งเรียน เก่งจำ ก็สู้เก่งทำไม่ได้http://krujarabee.wordpress.comhttp://www.facebook.com/jarabeecdw @jarabeeregisterhttp://www.youtube.com/jarabee2009
82
8015น้อมจิตร เฉลยไกรการงานพื้นฐานอาชีพฯก้าวทันเทคโนโลยี ด้วยการเรียนรู้กัับครูต่ายhttp://krunomchit.wordpress.comhttp://www.facebook.com/N.chaloeykrai @Nomchit1http://www.youtube.com/cnomhit1
83
8115นันท์นภัส ชะฎาจิตรการงานพื้นฐานอาชีพฯIT FOR LIFEhttp://krununnaphat2011.wordpress.comhttp://www.facebook.com/nchadajit @nunnaphat2010http://www.youtube.com/nunnaphat1979
84
8215นิ่มอนงค์ เดชภูงาการงานพื้นฐานอาชีพฯเรียนคอมง่ายๆ สไตล์ครูนิ่มhttp://kroonim.wordpress.com @nimanong_dechhttp://www.youtube.com/ana119900
85
8315อัครเดช โพธิญาณ์การงานพื้นฐานอาชีพฯเรียนคอมทุกที่กับครูสู้http://www.krusuu.comhttp://www.facebook.com/akaradej.po @akaradej_pohttp://www.youtube.com/TheAkaradej
86
8415อัญชลี เมฆวิบูลย์ศิลปะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เรียนดนตรีกับครูต้องhttp://krutongmusic.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100000105064361 @krudoijahttp://www.youtube.com/kutongja
87
8515ไอพี หะยีสาแม็งภาษาต่างประเทศชีวิตคือการเรียนรู่http://hiaiphie.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=1341550981 @ipsoniahttp://www.youtube.com/ipsonia
88
866เกษม ยังนิ่งภาษาต่างประเทศEnglish to your life by Kru Kasemhttp://kasempccst.wordpress.comhttp://www.facebook.com/kasemyangning @Kyangninghttp://www.youtube.com/k1618y
89
876ชุติมา ดวงมณีสังคมฯstudy with krumodhttp://studywithkrumod.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=1802465299 @mod42509http://www.youtube.com/mc0806024067
90
886ธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติกุลคณิตศาสตร์universe of knowledgehttp://topscrt54.wordpress.comhttp://www.facebook.com/khanidteacher @MathKruTophttp://www.youtube.com/MathKruTop
91
896นิธิพร ศิริพลภาษาต่างประเทศYoung Learners Learning Englishhttp://nitiporn.wordpress.comhttp://www.facebook.com/nitiporn.siriporn @kruNitipornhttp://www.youtube.com/MsNitiporn
92
906ประสงค์ โนนตาเถรสังคมฯเรียนสังคมศึกษากับครูแนนhttp://nongnan9004.wordpress.comhttp://www.facebook.com/nongfa9004 @nan9004http://www.youtube.com/nongfa9004
93
916พนิดา เทวินสืบการงานพื้นฐานอาชีพฯเรียนรู้กับครูติ๋มhttp://krupanida.wordpress.comhttp://www.facebook.com/krupanida @krupanidahttp://www.youtube.com/mootimable
94
926พรรษประเวศ สัตตบุษย์วรกุลภาษาต่างประเทศLive to Learn with KruJanhttp://krupassaprawes.wordpress.comhttp://www.facebook.com/frevaras @frevarashttp://www.youtube.com/frevaras
95
936ภูวิศ อินทร์มาการงานพื้นฐานอาชีพฯเรียนคอมพิวเตอร์กับครูภูวิศhttp://kroophu.wordpress.comhttp://www.facebook.com/phuwitinn @kroophuhttp://www.youtube.com/kroophu
96
946วุฒิภัทร แก้วกลึงกลมคณิตศาสตร์Math Guide with kruDonuthttp://kruwhatthiphat.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100002522956911 @kruwhatthiphathttp://www.youtube.com/kruwhatthiphat
97
9516กฤตยาพร ช่างปั้นสังคมฯครูปอสังคมศึกษาhttp://kittayaporn28.wordpress.comhttp://www.facebook.com/changpan.por @Gto_Porhttp://www.youtube.com/kittayaporn1
98
9616กัมปนาท สุขสงวนการงานพื้นฐานอาชีพฯครูกัมปนาท สุขสงวน >> เพื่อการเรียนรู้ ICT และ Computerhttp://nartcom.wordpress.comhttp://www.facebook.com/nartslife @nartslifehttp://www.youtube.com/nartslife
99
9716ดรุณี กันธมาลาการงานพื้นฐานอาชีพฯพอเพียง พัฒนาตน พัฒนางานhttp://thaveekui.wordpress.comhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100000340439097 @daru34http://www.youtube.com/darunee781
100
9816นรินทร์โชติ บุณยนันทสิริคณิตศาสตร์เพราะยังมีฝัน จึงมีฉัน มีเธอhttp://krunarinchoti.wordpress.comhttp://www.facebook.com/narinchoti @narinchotihttp://www.youtube.com/narinchoti
กำลังโหลด...
 
 
 
แผ่น1