3 จำนวนบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ (เว็บไซต์)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABC
1
ข้อมูล จำนวนบุคลากร
2
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2560
4
5
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด
1,153ราย
6
7
- ข้าราชการ255ราย
8
- พนักงานมหาวิทยาลัย
587ราย
9
- พนักงานราชการ53ราย
10
- ลูกจ้างประจำ30ราย
11
- ลูกจ้างชั่วคราว
228ราย
12
13
ประเภทสายงาน
14
บุคลากรสายวิชาการ
589ราย
15
บุคลากรสายสนับสนุน
564ราย
16
17
ตำแหน่งทางวิชาการ
18
- รองศาสตราจารย์
6ราย
19
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
98ราย
20
- อาจารย์485ราย
21
22
บุคลากรประจำพื้นที่
23
- พื้นที่ศาลายา560ราย
24
- พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
245ราย
25
- พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
177ราย
26
- พื้นที่เพาะช่าง
171ราย
27
Loading...
 
 
 
สรุป