3 จำนวนบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ (เว็บไซต์)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABC
1
ข้อมูล จำนวนบุคลากร
2
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 2560
4
5
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด
1,171ราย
6
7
- ข้าราชการ268ราย
8
- พนักงานมหาวิทยาลัย
580ราย
9
- พนักงานราชการ54ราย
10
- ลูกจ้างประจำ33ราย
11
- ลูกจ้างชั่วคราว
236ราย
12
13
ประเภทสายงาน
14
บุคลากรสายวิชาการ
596ราย
15
บุคลากรสายสนับสนุน
575ราย
16
17
ตำแหน่งทางวิชาการ
18
- รองศาสตราจารย์
6ราย
19
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
99ราย
20
- อาจารย์491ราย
21
22
บุคลากรประจำพื้นที่
23
- พื้นที่ศาลายา567ราย
24
- พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
247ราย
25
- พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
181ราย
26
- พื้นที่เพาะช่าง
176ราย
27
Loading...
 
 
 
สรุป