3 จำนวนบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ (เว็บไซต์)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABC
1
ข้อมูล จำนวนบุคลากร
2
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ค. 2561
4
5
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด
1,171ราย
6
7
- ข้าราชการ252ราย
8
- พนักงานมหาวิทยาลัย
607ราย
9
- พนักงานราชการ50ราย
10
- ลูกจ้างประจำ30ราย
11
- ลูกจ้างชั่วคราว
232ราย
12
13
ประเภทสายงาน
14
บุคลากรสายวิชาการ
603ราย
15
บุคลากรสายสนับสนุน
568ราย
16
17
ตำแหน่งทางวิชาการ
18
- รองศาสตราจารย์
7ราย
19
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
101ราย
20
- อาจารย์495ราย
21
22
บุคลากรประจำพื้นที่
23
- พื้นที่ศาลายา578ราย
24
- พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
250ราย
25
- พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
166ราย
26
- พื้นที่เพาะช่าง
177ราย
27
28
รวมจำนวนนักเรียนทุนที่อยู่ระหว่างการศึกษา จำนวน23 อัตรา
29
30
31
Loading...
 
 
 
สรุป
 
 
Main menu