ผลการประเมิน EQ นักเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBL
1
ประทับเวลาชื่อชั้น
เลขที่
เลขประจำตัว
1.1 ควบคุมตนเอง [1.เวลาฉันโกรธหรือไม่สบายใจ ฉันรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน]
1.1 ควบคุมตนเอง [2.ฉันบอกไม่ได้ว่าอะไรทำให้ฉันรู้สึกโกรธ]
1.1 ควบคุมตนเอง [3.เมื่อถูกขัดใจฉันมักรู้สึกหงุดหงิดจนความคุมอารมณ์ไม่ได้]
1.1 ควบคุมตนเอง [4.ฉันสามารถคอยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พอใจ]
1.1 ควบคุมตนเอง [5.ฉันมักมีปฏิกิริยาโต้ตอบรุนแรงต่อปัญหาเพียงเล็กน้อย]
1.1 ควบคุมตนเอง [6.เมื่อถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบ ฉันจะอธิบายเหตุผลจนผู้อื่นยอมรับ]
1.2 เห็นใจผู้อื่น [7.ฉันสังเกตได้ เมื่อคนใกล้ชิดมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง]
1.2 เห็นใจผู้อื่น [8.ฉันไม่สนใจกับความทุกข์ของผู้อื่นที่ฉันไม่รู้จัก]
1.2 เห็นใจผู้อื่น [9.ฉันไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นทำต่างจากที่ฉันคิด]
1.2 เห็นใจผู้อื่น [10.ฉันยอมรับได้ว่าผู้อื่นอาจมีเหตุผลที่จะไม่พอใจการกระทำของฉัน]
1.2 เห็นใจผู้อื่น [11.ฉันรู้สึกว่าผู้อื่นชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป]
1.2 เห็นใจผู้อื่น [12.แม้จะมีภาระที่ต้องทำ ฉันก็ยินดีรับฟังความทุกข์ของผู้อื่นที่ฉันไม่รู้จัก]
1.3 รับผิดชอบ [13.เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบคนอื่นเมื่อมีโอกาส]
1.3 รับผิดชอบ [14.ฉันเห็นคุณค่าในน้ำใจผู้อื่นที่มีต่อฉัน]
1.3 รับผิดชอบ [15.เมื่อทำผิดฉันสามารถกล่าวคำ "ขอโทษ" ผู้อื่นได้]
1.3 รับผิดชอบ [16.ฉันยอมรับข้อผิดพลาดของผู้อื่นได้ยาก]
1.3 รับผิดชอบ [17.ถึงแม้จะต้องเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้าง ฉันก็ยินดีที่จะทำเพื่อส่วนรวม]
1.3 รับผิดชอบ [18.ฉันรู้สึกลำบากใจในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผู้อื่น]
2.1 มีแรงจูงใจ [19.ฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งเรื่องอะไร]
2.1 มีแรงจูงใจ [20.แม้จะเป็นงานยากฉันก็มั่นใจว่าสามารถทำได้]
2.1 มีแรงจูงใจ [21.เมื่อทำสิ่งใดไม่สำเร็จ ฉันรู้สึกหมดกำลังใจ]
2.1 มีแรงจูงใจ [22.ฉันรู้สึกหมดคุณค่าเมื่อได้ทำสิ่งต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ]
2.1 มีแรงจูงใจ [23.เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ฉันก็จะไม่ยอมแพ้]
2.1 มีแรงจูงใจ [24.เมื่อเริ่มทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ฉันมักทำต่อไปไม่สำเร็จ]
2.2 ตัดสินและแก้ปัญหา [25.ฉันพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ]
2.2 ตัดสินและแก้ปัญหา [26.บ่อยครั้งที่ฉันไม่รู้ว่าอะไรทำให้ฉันไม่มีความสุข]
2.2 ตัดสินและแก้ปัญหา [27.ฉันรู้สึกว่าการตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นเรื่องยากสำหรับฉัน]
2.2 ตัดสินและแก้ปัญหา [28.เมื่อต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ฉันตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไรก่อนหลัง]
2.2 ตัดสินและแก้ปัญหา [29.ฉันลำบากใจเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่คุ้นเคย]
2.2 ตัดสินและแก้ปัญหา [30.ฉันทนไม่ได้เมื่อต้องอยู่ในสังคมที่มีกฎระเบียบขัดกับความเคยชินของฉัน]
2.3 สัมพันธภาพ [31.ฉันทำความรู้จักผู้อื่นได้ง่าย]
2.3 สัมพันธภาพ [32.ฉันมีเพื่อนสนิทหลายคนที่คบกันมานาน]
2.3 สัมพันธภาพ [33.ฉันไม่กล้าบอกความต้องการของฉันให้ผู้อื่นรู้]
2.3 สัมพันธภาพ [34.ฉันทำในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือนร้อน]
2.3 สัมพันธภาพ [35.เป็นการยากสำหรับฉันที่จะโต้แย้งกับผู้อื่น แม้จะมีเหตุผลเพียงพอ]
2.3 สัมพันธภาพ [36.เมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้อื่น ฉันสามารถอธิบายเหตุผลที่เขายอมรับได้]
3.1 ภูมิใจตนเอง [37.ฉันรู้สึกด้วยกว่าผู้อื่น]
3.1 ภูมิใจตนเอง [38.ฉันทำหน้าที่ได้ดี ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด]
3.1 ภูมิใจตนเอง [39.ฉันสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีที่สุด]
3.1 ภูมิใจตนเอง [40.ฉันไม่มั่นใจในการทำงานที่ยากลำบาก]
3.2 พอใจชีวิต [41.แม้สถานการณ์จะเลวร้าย ฉันก็มีความหวังว่าจะดีขึ้น]
3.2 พอใจชีวิต [42.ทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ]
3.2 พอใจชีวิต [43.เมื่อมีเรื่องที่ทำให้เครียด ฉันมักปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่องผ่อนคลายหรือสนุกสนานได้]
3.2 พอใจชีวิต [44.ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์และวันหยุดพักผ่อน]
3.2 พอใจชีวิต [45.ฉันรู้สึกไม่พอใจที่ผู้อื่นได้รับสิ่งดี ๆ มากกว่าฉัน]
3.2 พอใจชีวิต [46.ฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่]
3.3 สุขสงบทางใจ [47.ฉันไม่รู้ว่าจะหาอะไรทำ เมื่อรู้สึกเบื่อหน่าย]
3.3 สุขสงบทางใจ [48.เมื่อว่างเว้นจากภาระหน้าที่ ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันชอบ]
3.3 สุขสงบทางใจ [49.เมื่อรู้สึกไม่สบายใจ ฉันมีวิธีผ่อนคลายอารมณ์ได้]
3.3 สุขสงบทางใจ [50.ฉันสามารถผ่อนคลายตนเองได้ แม้จะเหน็ดเหนื่อยจากภาระหน้าที่]
3.3 สุขสงบทางใจ [51.ฉันไม่สามารถทำใจให้เป็นสุขได้จนกว่าจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการ]
3.3 สุขสงบทางใจ [52.ฉันมักทุกข์ร้อนกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ]
ที่อยู่อีเมล
2
19/6/2019, 22:30:35นายคม ปรชาม.6/7127755
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
kom@gmail.com
3
21/6/2019, 14:29:31
นางสาวพิยธิดา คนึงรัมย์
ม.5/8239716
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
mindmind28022545@gmail.com
4
21/6/2019, 14:37:10
นางสาวภัทรสุดา ชาติภูธร
ม.5/8339719
จริงมาก
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
creamkiw2922@gmail.com
5
21/6/2019, 14:22:56นายภนุรุศ สง่าเเสงม.5/8739774
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
tongtud12345@gmail.com
6
22/6/2019, 11:16:07
นางสาวประกาย ชัชวาลย์
ม.5/8839969
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
prakayyinga@gmail.com
7
13/8/2019, 13:09:57น.ส.จิราภรณ์ วรรณพัฒม.5/81140050
จริงมาก
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
jirapornwannapat@gmail.com
8
28/6/2019, 13:41:59นางสาว ชาลินี แสนโทม.5/81240051
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
labrador4827@gmail.com
9
13/8/2019, 13:58:30
นางสาวธิติมา ดวงโสภา
ม.5/81340062
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
thitima.duangsopa@gmail.com
10
19/7/2019, 19:33:08
นางสาวธีราภรณ์ นิลพาทย์
ม.5/81440064
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
teeraporn8563@gmail.com
11
21/6/2019, 21:28:32
นางสาว นพกาญจน์ กาฬจันทร์
ม.5/81540065
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
noppakan4545@gmail.com
12
21/6/2019, 18:32:39
นางสาวบุณยสุดา ธัญกานต์พงศ์
ม.5/81640069
จริงมาก
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
ไม่จริง
bunyasuda38@gmail.com
13
19/7/2019, 14:20:52
นางสาวปริญาภรณ์ ภูตะเวช
ม.5/81740070
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
pariyaporn.phutawech@gmai.com
14
28/6/2019, 13:47:55
นางสาวปิ่นรัตน์ ขันติกิจ
ม.5/81840071
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
pinn0833@gmail.com
15
13/8/2019, 12:58:21
นางสาว ปิยะภรณ์ วันทาวงค์
ม.5/81940072
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
piyapron7528@gmail.com
16
19/7/2019, 14:09:32
นางสาวปุณยนุช รัตนศรี
ม.5/82040074
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
Bhoonyanuch2412@gmail.com
17
13/8/2019, 13:13:16
นางสาวพรลภัส อุดมสิน
ม.5/82140079
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
nonglove37000@gmail.com
18
19/7/2019, 13:37:47
นางสาวมะลุลี ไกยพันธ์
ม.5/82240081
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
malulee@gmail.com
19
21/6/2019, 14:44:55
นางสาวเมธินี ศรีบุญมี
ม.5/82340082
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
ไม่จริง
icemetinee1202@gmail.com
20
19/7/2019, 14:22:10
นางสาว สร้อยสุนีย์ สุตา
ม.5/82440085
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
soisunee8997@gmail.com
21
13/8/2019, 12:45:25
นางสาว สุดารัตน์ สายวรณ์
ม.5/82540086
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
ไม่จริง
sudaratsaiworn12@gmail.com
22
13/8/2019, 12:49:28
นางสาว สุวิมล ศรีไชย
ม.5/82640087
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
suwimonstichaii@gmail.com
23
19/7/2019, 12:40:13
น.ส อามิรัตน์ สุระสาย
ม.5/82740091
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
armirat1903@gmail.com
24
21/6/2019, 14:08:19
นางสาวพัศญาภรณ์ เจริญบุญ
ม.5/82940118
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
40118@anc.th
25
19/7/2019, 13:59:31
นางสาวนวพรรณ ศรีบุญเรือง
ม.5/83040154
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
nawaphanmukh123456789@gmail.com
26
19/7/2019, 13:36:36
นางสาว ปริม เสตพันธ์
ม.5/83140161
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
prim19102545@gmail.com
27
19/7/2019, 14:28:04
นายสุรเกียรติ วงษาจันทร์
ม.5/83340213
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
ไม่จริง
tiuykom2545@gmail.com
28
19/7/2019, 14:06:53
นางสาวกมลชนก ศรีแก้ว
ม.5/83440218
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
omsin941@gmail.com
29
19/7/2019, 14:10:03
นางสาวจันทร์นิภา บริสุทธิ์
ม.5/83542779
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
praeriez.02@gmail.com
30
19/7/2019, 18:59:57นางสาวชนิดา นิ้วทองม.5/83642780
จริงมาก
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
ไม่จริง
chanida300445am@gmail.com
31
13/8/2019, 14:00:55
นางสาวชมพูนุช ชิงจันทร์
ม.5/83742781
จริงมาก
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
chompoonuch148@gmail.com
32
19/7/2019, 15:01:04
นางสาวณัฏฐ์สินี ศรีลาแก้ว
ม.5/83842782
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
nicenatsini0745@gmail.com
33
22/6/2019, 21:08:24
นางสาวนงค์นุช ทองพรม
ม.5/83942783
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงมาก
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
จริงมาก
ไม่จริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
nongnut.nik@gmail.com
34
15/8/2019, 16:22:37
เด็กชายพีรีชชัย ตนศิริ
ม.1/41211854
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
จริงบางครั้ง
dawan@buached.ac.th
35
13/8/2019, 13:58:30
นางสาวธิติมา ดวงโสภา
ม.5/81340062
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
จริงมาก
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
จริงมาก
จริงมาก
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
ไม่จริง
thitima.duangsopa@gmail.com
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...