1.3 เช็คผลการลงทะเบียนวิชาคอมพิวเตอร์ ง32242 Term 2/2557
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เช็คผลการลงทะเบียนวิชาคอมพิวเตอร์ ง32242 Term 2/2557
2
ห้อง ม.6/1
3
ลำดับวันเวลาที่เข้าสอบชื่อ-สกุลเลขที่เลขประจำตัว
4
1Thursday, 30 October 2014ธานินทร์ ธานี2133990
5
2Saturday, 10 January 2015ศิริมงคล มีทรัพย์133813
6
3Monday, 12 January 2015วีระพงษ์ วงศ์ตรี233836
7
4Monday, 24 November 2014ปิญญา วิสุทธยา333876
8
5Tuesday, 20 January 2015นาย ถิรวุฒิ ประเปรียว433896
9
6Wednesday, 17 December 2014นางสาวจตุภรณ์ ลุสมบัติ533907
10
7Wednesday, 17 December 2014นางสาวอุลัยรัตน์ โมฬา733924
11
8Tuesday, 23 December 2014นางสาวกนกวรรณ อภัยพันธ์933975
12
9Thursday, 15 January 2015น.ส. ปลายประกาย เสนาดี1033995
13
10Monday, 22 December 2014น.ส. นิพพิชฌน์ แสงใส1133997
14
11Sunday, 7 December 2014จิตรานุช พระทาเพชร1233998
15
12Sunday, 7 December 2014จิตรานุช พระทาเพชร1233998
16
13Monday, 8 December 2014นางสาวศิริลักษณ์ คำผาลา1434004
17
14Saturday, 20 December 2014สมชาย สมทรัพย์สิน1734043
18
15Tuesday, 16 December 2014นาย ศราวุธ ศรีแก้ว1934095
19
16Sunday, 11 January 2015กิตติศักดิ์ ศรีโรจน์2034096
20
17Saturday, 20 December 2014รุ้งพิวรรณ แซ่ตั้ง2134100
21
18Tuesday, 13 January 2015นายวรานนท์ เกิดผล2234114
22
19Friday, 6 February 2015น.ส. อรวรรณ มณีพันธ์2334129
23
20Monday, 22 December 2014นางสาววราภรณ์ โคตรหลักคำ2434143
24
21Sunday, 23 November 2014นายฐิติวัฒน์ คันศร2534147
25
22Monday, 24 November 2014สุพัตรา สินเติม2634150
26
23Sunday, 18 January 2015ธีระชัย จูมดอก2734159
27
24Sunday, 18 January 2015ธีระชัย จูมดอก2734159
28
25Monday, 15 December 2014นางสาวชุติกาญจน์ ชวลิต2834168
29
26Sunday, 23 November 2014นางสาวปิยะวัลย์ อ่วมพิน2934176
30
27Tuesday, 17 February 2015นาย คุณากร โคตรสีหา3034234
31
28Tuesday, 16 December 2014น.ส.ธวัลลักษณ์ ทับงาม3134277
32
29Friday, 19 December 2014
นางสาว ปริมประภา สวัสดิ์เจริญ
3234282
33
30Tuesday, 16 December 2014น.ส.รัชดา โฉมเฉลา3334300
34
31Tuesday, 16 December 2014ณัฐธิญา เที่ยงธรรม3534313
35
32Monday, 22 December 2014นางสาวสุชาวดี แพงโคตร3734336
36
33Monday, 15 December 2014
นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญพิพัฒน์
3834353
37
34Sunday, 21 December 2014วิสสุตา บุญสุข3934401
38
35Monday, 22 December 2014น.ส.ไพรินทร์ หนองเป็ด4034405
39
36Friday, 16 January 2015สรชัช เพศสุข4134508
40
37Wednesday, 4 March 2015สรชัช เพศสุข4134508
41
38Tuesday, 6 January 2015นาย ตระกูล เต้าทอง4234518
42
39Wednesday, 19 November 2014น.ส.เจนจิรา บุญเพ็ญ4334520
43
40Wednesday, 19 November 2014น.ส.เจนจิรา บุญเพ็ญ4334520
44
41Tuesday, 6 January 2015ธวัชชัย พิมพ์กิรีย์4434628
45
42Tuesday, 16 December 2014นางสาว เอมอร อังคุระษี4635848
46
43Monday, 1 December 2014กิติพันธ์ ป้องพันธ์4737547
47
44Saturday, 3 January 2015ธวัชชชัย บุญหาญ4937550
48
45Monday, 22 December 2014น.ส วาสนา สุามมาตย์5437556
49
46Monday, 22 December 2014น.ส. วาสนา สุ่มมาตย์5437556
50
47Thursday, 18 December 2014นาวสาวสุทธาทิพย์ ลุสมบัติ5537557
51
48Tuesday, 6 January 2015ชาญชัย พวงปัญญา5737751
52
49Tuesday, 20 January 2015นาย ธีรพงศ์ มีชัย5834170
53
50
54
51
55
52
56
53
57
54
58
55
59
56
60
57
61
58
62
59
63
60
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Register1
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
6/6
6/7
6/8
6/9
6/10
6/11
6/12
6/13
 
 
Main menu