TKB 2020-2021
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCDEFGH
1
Nhập tên lớp11B
Buổi chiều học TD, GDQP: K10 thứ 4, K11 thứ 5, K12 thứ 6.
2
3
4
Lớp11B
5
Có tác dụng từ ngày
26/10/2020
6
7
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
8
1CHAOCOTinVănVănAnhToán
9
2SinhSinhGDCDVănAnhToán
10
3NghềVănToánHóaĐịaLý1
11
4SửNghềToánHóaLý1Lý1
12
5NghềKTCNLý2GDKNSAnh
13
14
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
15
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100