ABCDEFGHIJKLMNO
1
Dấu thời gianĐiểm sốTên học sinh84, 2 ... 84,19 47,5 ... 47,5006,843 ... 6,8590,6 ... 89,6Bài 2. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 5,7; 6,02; 4,23; 4,32 ; 5,3
Bài 3. Tìm chữ số x biết: 9,7x8 < 9,718
2
26/10/2021 19:48:2730 / 61Nguyễn Ngọc Yến>=<>4,23;4,32;5,3;5,7;6,029,708
3
26/10/2021 19:49:1030 / 61Nguyễn Ngọc Yến>=<>4,23;4,32;5,3;5,7;6,029,708
4
26/10/2021 19:49:3420 / 61NGUYỄN SANH DŨNG><<>4,23;4,32;5,3;5,7;6,029,708<9,718
5
26/10/2021 19:49:3910 / 61Dương phạm như ngọc ><=>4,23. 4,32. 5,3. 6,02
9,7 x 8<9,718 a,0,9<x<1,2/ x =1
6
26/10/2021 19:49:4730 / 61Nguyễn Quang Tấn Duẩn >=<>4,23;4,32;5,3;5,76,020
7
26/10/2021 19:49:5530 / 61Vũ Nguyễn Hồng Nhung>=<>4,23 ; 4,32; 5,3; 5,7; 6,020
8
26/10/2021 19:50:1930 / 61Bảo trân >=<>4,23;4,32;5,3;5,7;6,02X=0
9
26/10/2021 19:50:5320 / 61Thạch Thị Thanh Thùy<=<>5,7;4,23;4,32;6,02;5,3 9,718
10
26/10/2021 19:50:5910 / 61Nguyễn Ngọc gia Mẫn<=>>5,3 5,7 4,23 4,32 6,02Xai
11
26/10/2021 19:51:0130 / 61Nguyễn hồng yến><<>4,23; 4,32; 5,3; 5,7; 6,02>
12
26/10/2021 19:51:0210 / 61Lâm gia huy<>><0,2 ; 4,23 ; 4,32 ; 5,3 ; 5,7 ; 6
13
26/10/2021 19:51:1240 / 61Yến Nhi >=<>4,23; 4,32; 5,3; 5,7; 6,029,708
14
26/10/2021 19:51:1830 / 61Vũ Nguyễn Hồng Nhung>=<>4,23 ; 4,32; 5,3; 5,7; 6,020
15
26/10/2021 19:51:2730 / 61Hồ Duy Bảo Long >=<>4,23;4,32;5,3;5,7;6,020
16
26/10/2021 19:51:3540 / 61Nguyển Đăng Hổ>=<>4,23; 4,32; 5,3; 5,7; 6,029,708
17
26/10/2021 19:51:4510 / 61MINH CHAU<=>>5,3 . 5,7 . 4,23 . 4,32 . 6,0272,56
18
26/10/2021 19:51:4830 / 61Trần Hứa vũ thiên ân>=<>4,23 4,32 5,3 5,7 6,020
19
26/10/2021 19:51:5140 / 61Tùng chi>=<>4,23; 4,32; 5,3; 5,7; 6,02Số 0
20
26/10/2021 19:51:5840 / 61Ngọc Huyền>=<>4,23; 4,32; 5,3; 5,7; 6,020
21
26/10/2021 19:52:0230 / 61Trần Đức Nhật>=<>4,23;4,32;5,3;5,7;6,020
22
26/10/2021 19:52:5320 / 61Nguyễn Thị ánh Xuân ><<>4,23;4,32;5;3;5,7;6,029,78
23
26/10/2021 19:52:5540 / 61Lâm Thị Hà Thư>=<>4,23; 4,32; 5,3; 5,7; 6,024
24
26/10/2021 19:52:5730 / 61Xuan Thien>=<>4,23;4,32;5;3;5,7;6,02.0
25
26/10/2021 19:53:0510 / 61Thanh Phong<><>4,23 .4,32 .5,3 .5,7 .9,728 <9,718
26
26/10/2021 19:53:2730 / 61Phan Nguyễn Thúy Kiều >=<>4,23 , 4,32 , 5,3 , 5,7 , 6,02 .Vậy = 0
27
26/10/2021 19:53:4420 / 61pham ngoc anh thư><<>6,02;5,7;5,3;4,32;4,239,56
28
26/10/2021 19:53:5240 / 61Phạm Hữu Đức Anh >=<>4,23; 4,32; 5,3; 5,7; 6,020
29
26/10/2021 19:54:0330 / 61Nguyen Van Cao>=<>4,23 4,32 5,3 5,7 6,029,708
30
26/10/2021 19:54:2620 / 61Phạm Huyền Thư><<>4,23;4,32;5,3;5,7;6,022
31
26/10/2021 19:54:350 / 61Ngô Thảo Hiền<<>>4,23 ; 4,32 ; 5,3 ; 5,7 ; 6,020
32
26/10/2021 19:54:3540 / 61Yến Nhi >=<>4,23; 4,32; 5,3; 5,7; 6,029,708
33
26/10/2021 19:54:4210 / 61Thạch Thị Thanh Thùy<=>>5,3;5,7;4,23;4,32;6,029,718
34
26/10/2021 19:54:4330 / 61vinh><<<4,23;4,32;5,3;5,7;6,02x=0
35
26/10/2021 19:54:5410 / 61Bình<<<>4,23/4,32/5,3/5,7/6,029,78
36
26/10/2021 19:55:2020 / 61Lam gia huy><><02 , 4,23, 4,32 , 5,3 , 5,7 ,6X 0
37
26/10/2021 19:55:2230 / 61Đặng Thị Diễm Trinh >=<>4,23 4,32 5,3 5,7 6,020
38
26/10/2021 19:55:2730 / 61Nguyễn Ngọc Mỹ Đức >=<> 4,23 . 4,32. 5,3 .5,7. 6,02
39
26/10/2021 19:55:3730 / 61Thanh phong ><<<4,23 .4,32 .5,3 .6,022
40
26/10/2021 19:56:0410 / 61.======
41
26/10/2021 19:56:2520 / 61P.D.TUNG><<>4,23, 4,32, 5,3 ,5,7 ,6,029,708 [ 9,718
42
26/10/2021 19:56:4210 / 61Lan anh<<<>4,23;4,32;5,3;6,02;5,79,718
43
26/10/2021 19:56:4830 / 61Phan Nguyễn Thúy Kiều>=<>4,23 , 4,32 , 5,3 , 5,7 , 6,02 .Vậy = 0
44
26/10/2021 19:56:5620 / 61Quốc ky><<>4,23 4,32 5,3 5,7 6,02
45
26/10/2021 19:56:5730 / 61Thạch Lê Thanh Tâm >=<>4,32 4,32 5,3 5,7 6,020<1
46
26/10/2021 19:56:5910 / 61Vo anh kiet<<<>4,23,4,32,5,3,5,7,6,028,74
47
26/10/2021 19:57:1620 / 61trần gia bảo<=><4,23;4,32;5,3;5,7;6,02
48
26/10/2021 19:57:4630 / 61Hiếu>=<>5,3 5,7 4,23 4,32 6,029,7
49
26/10/2021 20:00:5120 / 61 Nguyên Đô Tiến Quốc><<>5,3;5,7;4,23;4,32;6,024,78>4,42
50
26/10/2021 20:00:5520 / 61trần gia bảo<=><4,23;4,32;5,3;5,7;6,0278
51
26/10/2021 20:14:3830 / 61Phan Đình Tùng >=<>4,23 ,4,32, 5,3, 5,7,6,029,708 < 9,718
52
26/10/2021 20:15:2830 / 61vinh>=<>4,23;4,32;5,3;5,7;6,02 x=0
53
26/10/2021 20:16:2120 / 61.<<<<qqqq
54
26/10/2021 20:44:2910 / 61huy====hsehdbhbhfdghfdbhf
eredjmmnfvfjvjgffhbnnbbhnh
55
26/10/2021 20:46:0410 / 61dm><=>dm,dm,dm,dm,dm,dm,dm,dm,dm,dm,dm,dm,dm,
56
26/10/2021 20:57:2010 / 61cc====ccccccccccccc
57
26/10/2021 21:02:3020 / 61h>>><hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
58
27/10/2021 8:45:5330 / 61Quốc>=<>4,23;4,32;5,3;5,7;6,02x=0
59
27/10/2021 9:40:1330 / 61Tran hua vu thien an>=<>4,23 , 4,32 5,3 5,7 6,02X8
60
27/10/2021 12:29:3430 / 61Phạm Huyền Thư>=<>4,23 4,32 5,3 5,7 6,02X=0
61
27/10/2021 15:17:0330 / 61Thạch Thị Thanh Thùy>=><4,23;4,32;5,3;5,7;6,02=0
62
27/10/2021 15:19:5220 / 61🦄Thanh Thùy 🦄<=><4,23;4,32;6,02;5,3;5,7×=0
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100