Tiffin Availability 2011
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBH
1
05/09/201110/09/201112/09/201117/09/201119/09/201124/09/201126/09/201101/10/201103/10/201108/10/201110/10/201115/10/201117/10/201122/10/201124/10/201131/10/201105/11/201107/11/201112/11/201114/11/201119/11/201121/11/201126/11/201128/11/201103/12/201105/12/201110/12/201112/12/201117/12/201102/01/201207/01/201209/01/201214/01/201229/10/201116/01/201221/01/201223/01/201228/01/201230/01/201204/02/201206/02/201211/02/201213/02/201218/02/201220/02/201225/02/201227/02/201203/03/201205/03/201210/03/201212/03/201217/03/201219/03/201224/03/201226/03/201231/03/201202/04/201209/04/201214/04/2012
2
Jo PullYESYESYESNOYESYESYESYESNOYESYESYESNOYESNOYESYESYESNO - injuredYESMAYBEYESYESTBCNONOYESYESYESYESYESYESYESNOYESYESNOYESNONONONOTBCYESYESYESYESYESYES - if earlyYESYESYESYESYESYES nonoYESYES
3
Emma LynaghYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESNOYESYESYESYESYESYESNONONONONONONONONONONONOYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESNoYESNOYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYES
4
Danielle WilliamsYESNOYESYESYESYESYESNOYESYESYESYESYESYESYESNONOYESYESYESYESYESNOYESNOYESYESYESYESNONONONONONONONONONONONONONONONONOYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYES
5
Sarah BannYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYESYESYESYESYESYESYESYESYESNOYESMAYBENOYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesNoNo
6
Tess Olsen-RongYesYesYesYesYesYesYesNoYesYesYesNoNoNoYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesNoYesYesYesYesYesYesNoYesYesNoYesNoYesYesYesYesNoNoYesYesYesYesNoYESYESYES
7
Trudy ChurchYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYES
8
Claire HanneyYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESNoNoNoNoNoYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESNoYESYESYESYESYESYESYESNoNoYESYESYESYESYESYESYESYESNoYESYESYESYESYESYESYES
9
Becky WalkerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesNoNoYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
10
Nat BarberYesYesYesNoYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoYesYesYesYesYesNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoYesYesYesYesYesYesYes
11
Katie WallisYesYesYesYESYesYesYesYesYesYesYesyesyesyesyesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesyYesYesYesYesYesYesYesYesYes
12
Yeamah Horton JohnsonYesYesYesNoYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
13
Ella Houzeryesyesyesyesyesyesyesyesyesnonoyesnoyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesnonoyesnoyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyes
14
Jules PhillipsyesNOYESNOyesyesyesyesyYesyesyesyesNonNoyNOyes?not sureyesynnynnnnyyy
15
Yemi Lawalyesyesyesnoyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesnoyesyesyesyesyesyesyesyesyesnoyesyesnoyesnoyesyesyesyesnononoyesyes
16
Becki Wallaceyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesnononoyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesnoyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyyyyyyesyyy
17
Katie EvansyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesnoyesyesyesyesyesyesYESyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesnonoyesnoyesyesyesyesyesyesyesyes
18
Alice ColmannonoyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesYESyesyesyes?not sureyesnoyesyesyesyesYesyesyesyesyesnononoyesyesyesyesyesyesyesyesnonoyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyes
19
Lisa Storraryesyesyesyesyesyesyesyesyesnoyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesnoyesyesyesyesnononoyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyes
20
Tamsyn O'DonoghueYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesNONONONONOYesNoYesYesYesYesYesYesYesyesYesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesno
21
Emily CalamitaYesYesNoNoYesYesNoYesYesYesNoYesYesYesYesNoYesNoYesNoYesNoNoYesYesNoYesYesYesNo
22
Carly YeomansYesYesyesyesyesnoyesnoyesNoyesyesyesyesnoyesyesyesYesyesYes (late)YesNoYesYesNoYesYesYesyesYesNoYesYesYesLateYesYesNoNoYesYes?YesYesNoYesYes
23
Julie PointerYesYesYesNoYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes??YesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes??
24
Tara AtwalYESYESYESYESYESYESNOYESYESYESYESYESYESNOYESYESYESNONOYESYESYESNOYESYESYESNOYESYESNoYesYesNoYESYesNoNoNoYesYesYesNoNoNoYesNoYes?YesNoNoNoNoNoNoNoYesYesNo
25
Sarah C JonesYESYESYESYESNONOYESYESYESYESYESYESYESYESnoYESYESYESYESYESYESYESNoYESNoYESYESYESYESno
26
Lizzie WalkerYESYESYESYESYESYESYESmaybeYESYESYESYESYESYESnoYESYESYESYESYESYESYESnoYESYESYESYESYESYESnoyesyesyesYESyesyesyesyesnoyesyesnoyesnoyesyesyesyesyesyesyesYesnonoYesYesYesYesYes
27
Lynda PresantYesYesNoYesYesYesYesYesYesNoNoNoNoNoYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
28
Abbi PriceYESYESYESYESYESYESYESYESYesNoNoYESYESYESYESYESYESYESYESYESNonoYESYESYESYESYESYESYESYesYesYesYESYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesNoYesNoYesNoNoNoNoNo
29
Laura SpenceYesNoYesYesYesNoYESYesYesYesYesNoNoYesYesYesYesyESNoNoYesYesYesYesYesYesYesYesYesNoYesYesYesYesYesYes?YesYesYesYesYes?NoYesYesNoYesYesYesYesNoYesYesYesNoYesYesYes
30
Emma JackmanYesYesYesYesYesYESYESNoYesYesYesNoYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesNoNoNoNoNoNoYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesNoNoNoNoNoYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
31
Vicki WatsonYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesNoYesYesYesYesYesYesYesnoYesNoYesnoYesYesyesyesYesyesyesnoyesyesnoyesyesnoyesyesyesnoyesyesyesnoyesyes
32
Nicky SchroderYESYESYESYESYESYESYesYESNONoYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESnoYESNONOYESYESYESYESYESYESNONOYESYESYESYESYESYESYESNOYESYESYESYESYESyesYESYESYESYESYESYESYES
33
Jodie GambrillnoNoNoNoNONoNONoNONoNoNoNoNonoNonnnnYesYesYesYesYesYesYesYesYesNonononoNOnononoYesYes
34
Sophie PearceYesYesNoYesYesYesYesYesYesYesYesNoNoNoNoNoNoYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesnoYesYesYesYesYesYesYesYeYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
35
Bev LashleyYesYesYesNoNOYesYesYesYesYesNoNoNoNoNoYesNoNoNoNoNo????????YesNoYesYesnoYesYesYesNOYeYesYesYesYes?YesNYesYes?NoYes?YesYesYesYes
36
Jade BennettYesYesYesYesYesNoYesNoYesYesYesYesYesNoYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesNoYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
37
Kay GillespieYesYesYesYesYesNoYesYYYYyYYYNOYyyyyyyyyyyyes?YESNOYESYESYESYESYESYESYESYESYESYES
38
Jo PowellNONOYESYESNOYESYESNONONONONONONONONONONONOYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESNOYESYESYESYESYESYESNOYESYESYESYESNOYESYESNONOYESYESYESYESYESYESYESYESYES
39
Emily Goodallyesyesyesnoyesyesyesnoyesyesyesyesyesyesyesyesnoyesyesyesnoyesyesyesnoyesyesyesyesnoyesyesnoyesyesyesnoyesyesyesyesyesnoyesyesyesyesyesnoyesyesyesonly if its am gameyesnoyesyesyes
40
Isobel Stone-NoYesNonoYesYesyesyesnoyesnoyesyesyesyesyes
41
Amy SmithYesYesYesNoYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesNoYesYesYesYesTBCYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesNoYesYesYes
42
Jenny ParisYes-YesNoYesYesYes?NoNoYesYesYesYesYesYesYesYesYes??YesNoYesYesYesYesYesYesNoNoYesYesYesYesYesNpYesYesYesnoYesYesYesYesYesYesYesYesNoYesYesYes
43
Sarah PorterYesYesYesYes?YesYesYes?YesYesnoYesYesyes?yesyesyes?yesyesyes?yesnonoyesyesno?YesYesYes?YesYesYes?YesYesYes?YesYesYes?YesYesYes?YesYes-Yes
44
Stephanie Ball?YesYesYesYesYesNoNoNoYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesNoNoyesYesNoYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
45
Jenny RoycroftNoYesNoYesNoYesYesNoYesYesNoYesYesYesYesYesYes NoYesYesYesYesNoYesYesNoYesYesYesNoNoNoYesYesNoNoYesYesNoYesYesYesYesYesYesYesNoYesYesYesYesNoYesYesNoYesYesYesNo
46
Danielle Mugridgeyesyesyesyesnoyesyesyesyesyesyesyesyesyes-lateyesyes-lateyesyesnoyesyesyes
47
Clarissa EdwardsNoYesYesYesNo gameYesYesYesYesYesYesNoNoYesYesYesYesYesNo gameYesNo gameYesYesYes
48
Rohanna Burrow YesNo No No No Yes YesYesYesYesYesYesYesYesYes Yes Yes Yes Yes
49
50
51
These dates onewards are still 2012 based?
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...