ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ברוכים הבאים! זהו גיליון העוקב אחרי ביצועי מדד SA-20. מהו מדד SA-20? ובכן, לאחרונה עברנו על כל המניות בישראל ומיינו אותן למעניינות או לא מעניינות לפי הקריטריונים הבאים: (1) סיכוי סביר שהמניה תכפיל את שוויה תוך שנתיים. (2) מניה בטוחה יחסית מבחינה עסקית ומאזנית.
(3) חברה עם עסק מובן שניתן לחקור לעומק (4) הנהלה אמינה ורעבה להצלחה. בחרנו את החברות המתאימות ביותר לתנאים הללו ובנינו מדד עם משקל זהה (5%) לכל מניה. אין באמור המלצה, ראו גילוי נאות למטה. קישורים ישירים כאן: https://www.SA-30.com, https://bit.ly/sa-20
2
:-)מדד SA-20 - סיכוםתקציב מקורישערים$£המדד עודכן בתאריך 13/10/2021 עת הסתיים המסחר באמריקה. נכון לתאריך זה ולשער נעילת כל המניות, ערך המדד היה 1340.788 (לא כולל דיווידנדים) והחל מערך זה המדד העדכני ממשיך, עם המשקלים העדכניים למניות המרכיבות אותו. שערי המט"ח גם הם הוקפאו נכון לסיום המסחר ב13/10/2021
3
שווי בהשקה1000שווי ב-13/10/20211340.79 ₪1,000,000Oct/13/20213.2314.4143.746
4
שווי היום1352.95שינוי מ-13/10/20210.91% ▲תקציב 13/10/202110/17/20213.2214.4273.736
5
שינוי מהשקה35.30% ▲ ₪1,340,788פאקטור ₪-0.29% ▼0.31% ▲-0.25% ▼
6
שינוי יומי-0.20% ▼שערי חליפין יציגים - בנק ישראל
7
מדד שלומי-20 (SA-20) - נתונים מתעדכנים
8
מספר ניירחברה (לפי סדר אקראי)סקטורסימבולמשקל במדדמחיר, עדכון המדד - שער נעילה 13.10.21שינוי
9
מקוריעדכניכללייומי
10
ללא מישקולממושקל במדדרווח / הפסדללא מישקולממושקל
במדד
11
13/10/21אחרון
12
11082007שוהם ביזנסאשראיTLV:SHOM5%4.92%728 ₪67,039723 ₪66,579-0.69% ▼-0.03% ▼- ₪460.44-0.78% ▼-0.04% ▼
13
2770016אקסלתקשורת ו-ITTLV:ACCL5%4.90%165 ₪67,039163.3 ₪66,349-1.03% ▼-0.05% ▼- ₪690.71-0.73% ▼-0.04% ▼
14
31083831יוניטרוניקסטכנולוגיהTLV:UNIT5%4.99%2420 ₪67,0392443 ₪67,4780.65% ▲0.03% ▲ ₪438.140.25% ▲0.01% ▲
15
4341016נלה דיגיטלמסחר מקווןTLV:NALA5%4.92%547.4 ₪67,039543.9 ₪66,611-0.64% ▼-0.03% ▼- ₪428.64-0.02% ▼-0.00% ▼
16
5599019וואליו קפיטלפיננסיםTLV:VALU5%4.88%164 ₪67,039161.6 ₪66,058-1.46% ▼-0.07% ▼- ₪981.06-1.34% ▼-0.07% ▼
17
61176619אורה סמארטטכנולוגיהTLV:AUSA5%4.78%890.1 ₪67,039858 ₪64,622-3.61% ▼-0.18% ▼- ₪2,417.67-4.53% ▼-0.22% ▼
18
71170893מניףאשראיTLV:MNIF5%5.36%900 ₪67,039972.8 ₪72,4628.09% ▲0.40% ▲ ₪5,422.742.40% ▲0.13% ▲
19
8531012בוני התיכוןנדל"ןTLV:BOTI5%5.30%2411 ₪67,0392578 ₪71,6836.93% ▲0.35% ▲ ₪4,643.540.04% ▲0.00% ▲
20
91174093טראקנטטכנולוגיהTLV:TRAN5%4.96%772 ₪67,039773 ₪67,1260.13% ▲0.01% ▲ ₪86.840.04% ▲0.00% ▲
21
10127019מבטח שמירהחזקותTLV:MISH5%5.00%10600 ₪67,03910700 ₪67,6720.94% ▲0.05% ▲ ₪632.450.19% ▲0.01% ▲
22
111140953טלרדתקשורת ו-ITTLV:TLRD5%5.00%333 ₪67,039335.9 ₪67,6230.87% ▲0.04% ▲ ₪583.83-1.09% ▼-0.05% ▼
23
121143619רני ציםנדל"ןTLV:RANI5%4.97%554.7 ₪67,039556 ₪67,1970.23% ▲0.01% ▲ ₪157.110.36% ▲0.02% ▲
24
13769026רפקייצור חשמלTLV:RPAC5%5.12%3028 ₪67,0393128 ₪69,2533.30% ▲0.17% ▲ ₪2,213.982.29% ▲0.12% ▲
25
14421016נתנאל גרופנדל"ןTLV:NTGR5%4.99%1168 ₪67,0391177 ₪67,5560.77% ▲0.04% ▲ ₪516.57-1.42% ▼-0.07% ▼
26
151095785נקסטקוםתשתיותTLV:NXTM5%4.93%1127 ₪67,0391121 ₪66,683-0.53% ▼-0.03% ▼- ₪356.91-1.23% ▼-0.06% ▼
27
16286013גרופ 107טכנולוגיהTLV:G1075%4.99%590 ₪67,039594 ₪67,4940.68% ▲0.03% ▲ ₪454.50-0.70% ▼-0.03% ▼
28
171170950מלרןאשראיTLV:MLRN5%5.20%1390 ₪67,0391458 ₪70,3194.89% ▲0.24% ▲ ₪3,279.633.99% ▲0.21% ▲
29
181156926ג'נריישן קפיטלהחזקותTLV:GNRS5%4.91%102.8 ₪67,039101.9 ₪66,452-0.88% ▼-0.04% ▼- ₪586.92-1.07% ▼-0.05% ▼
30
19354019טלסיסטכנולוגיהTLV:TLSY5%4.96%13310 ₪67,03913320 ₪67,0900.08% ▲0.00% ▲ ₪50.37-1.41% ▼-0.07% ▼
31
201180876פיימנטאשראיTLV:PMNT5%4.93%426.5 ₪67,039424 ₪66,646-0.59% ▼-0.03% ▼- ₪392.960.00% ▬0.00% ▬
32
100%100%סה"כ: ₪1,340,788סה"כ: ₪1,352,9530.91% ▲0.91% ▲ ₪12,164.40-0.24% ▼-0.20% ▼
33
34
מדדי יחוס והשוואה ל SA-20
35
#סימבולשם המדדמדינה(שער נעילה @ 13/10/21)מחיר נוכחי שווי
בנעילה 13/10/2021
שווי
נוכחי בשקלים
שינוי מעדכון אחרוןשינוי מהשקהשינוי יומיSA-20 מעדכון אחרוןממוצע
המדדים
מעדכון אחרון
פער לטובת SA-20 מעדכון אחרוןSA-20 מהשקהממוצע
המדדים
מהשקה
פער לטובת SA-20 מהשקה
36
1tlv:142תל אביב 35ישראל1831.151847.261,186,740 ₪1,197,1800.9% ▲19.7% ▲-0.0% ▼0.9% ▲1.4% ▲-0.5% ▼35.3% ▲21.3% ▲14.0% ▲
37
2tlv:137תל אביב 125ישראל1891.931908.781,188,086 ₪1,198,6670.9% ▲19.9% ▲-0.0% ▼
38
3TLV:143תל אביב 90ישראל2095.962115.171,220,657 ₪1,231,8440.9% ▲23.2% ▲-0.0% ▼עדכון 14/10/2021
39
4TLV:147ת"א SME60ישראל833.49833.221,221,279 ₪1,220,883-0.0% ▼22.1% ▲-0.7% ▼ערך בהשקה:623.24יוצאות:נכנסות:
40
5INDEXFTSE:UKXFTSEבריטניה7141.827234.031,126,184 ₪1,144,2201.6% ▲14.4% ▲0.4% ▲ברןTLV:BRANגרופ 107TLV:G107
41
6INDEXEURO:PX1CACצרפת6597.386727.521,175,046 ₪1,195,2681.7% ▲19.5% ▲0.6% ▲סיאטהSYTAפיימנטTLV:PMNט
42
7INDEXSP:.INXS&P 500ארה"ב4363.804471.371,202,995 ₪1,229,0252.2% ▲22.9% ▲0.8% ▲
43
8SPXEWS&P500 Equal weightsארה"ב6194.326321.821,232,373 ₪1,254,0411.8% ▲25.4% ▲0.3% ▲
44
9RUTRussell 2000ארה"ב2241.972265.651,214,507 ₪1,223,7260.8% ▲22.4% ▲-0.4% ▼
45
10NDX
Nasdaq 100ארה"ב14774.6015146.921,224,152 ₪1,251,3102.2% ▲25.1% ▲0.6% ▲
46
11INDEXDJX:.DJIDow Jonesארה"ב34377.8135294.761,160,627 ₪1,188,0802.4% ▲18.8% ▲1.1% ▲
47
12NYSEARCA:VTITotal Stock Market Indexעולמי225.62230.731,195,151 ₪1,218,6252.0% ▲21.9% ▲0.6% ▲
48
13tlv:sa20 :-)SA-20ישראל1340.791352.951,340,788 ₪1,352,9530.9% ▲35.3% ▲-0.2% ▼
49
* למדדים מבוססי מט"ח קיים פאקטור מטבע אל מול השקל - כל המדדסים מבוססים על תקציב התחלתי: ₪1,000,000לתאריך השקת המדד 22/11/2020
50
51
52
סקטורמספר חברותמשקל
במדד
53
אשראי420.00%
54
תקשורת ו-IT315.00%
55
מסחר מקוון15.00%
56
נדל"ן315.00%
57
טכנולוגיה525.00%
58
החזקות15.00%
59
ייצור חשמל15.00%
60
תשתיות210.00%
61
62
סה"כ20100.00%9650
63
לקריאה אודות מדד שלומי-20 והקריטריונים לכניסה למדד ליחצו כאן. קישור ישיר לגיליון: SA-30.com
64
גילוי נאות: אין לראות באמור ייעוץ השקעות ו/או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים ו/או ניירות ערך אחרים. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה למטרות לימוד והעשרה בלבד. הנתונים מתבססים על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, שגויים או בלתי מעודכנים. כותבי התוכן עשויים להחזיק בניירות המוזכרים בו ואף למכור או לרכוש את מניות המדד מבלי לתת לכך פומבי. הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע. על על משקיע לערוך מחקר עצמאי טרם קבלת החלטת השקעה.
65
66
67