ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
לשימושכם השוואת מחירי סליקה באתר אינטרנט שערכתי לאתר שלי:www.playbacks.co.ilאהבתם ורוצים לפרגן חזרה? עשו את זה בצורת טראפיק לאתר :)
2
3
4
https://www.facebook.com/liranhassonאשמח לענות על כל שאלהLiran Hassonעיינו בהערות בסוף השוואת המחירים
5
פרטים / שירותוריפוןטרנזילהקרדיט 2000יעד שריגאיזיקארדפלאקארדקרדיטגארדלאומיICREDIT רווחיתPay PlusישראכרטPaypal
6
עמלה פר עסקה2.45%3.4% מעלות העסקה + 1.2 ש"ח
7
פתיחת מספר ספק אינטרנטי500/450500/450500/450500/450500/450500/450500/450500500/450500/45099 (תשלום רשת)
8
פלאגין סליקה300300כלול250כלול350400300כלולכלולכלול
9
עלות הקמה450400180400250360400400150195
10
עד 100 עסקאות לחודש5950
11
עד 200 עסקאות לחודש8010050
12
עד 250 עסקאות לחודש85
13
עד 2000 עסקאות לחודש4559
14
ללא הגבלת עסקאות59149VV
15
אופציה להתממשקות עם IcountVVVVVV
16
נציג איתו שוחחתיעינתנתייוסיאבישיטליהורדענברטלצחיתמי
17
הערותמבצע עד 31.3.2017, ללא דמי הקמה וחודש ראשון בחינם
18
עד 10000 ש"ח בחודש
19
סיכום
20
עלויות הקמה חד פעמיות1,200 1,150 630 1,100 700 1,160 1,250 1,200 600 645 99 0
21
22
תרחישי מכירות אפשריים
23
מאזן ל10 עסקאות בחודש של 60 ש"ח כל אחת
24
סך עמלה שנתית לא כולל מעמ960 1,200 708 600 708 600 1,020 1,788 540 708 176 389
25
סך רווח חודשי ללא עלות הקמה520 500 541 550 541 550 515 451 555 541 585 568
26
סך רווח שנתי (כולל עלות הקמה ומעמ)4,673 4,451 5,635 5,211 5,553 5,141 4,544 3,704 5,866 5,617 6,878 6,811
27
סך רווח שנתי מהשנה השנייה (לאחר הקמה ומעמ)6,077 5,796 6,372 6,498 6,372 6,498 6,007 5,108 6,568 6,372 6,994 6,811
28
29
מאזן ל50 עסקאות בחודש של 60 ש"ח כל אחת
30
סך עמלה שנתית כולל מעמ960 1,200 708 600 708 600 1,020 1,788 540 708 882 1,944
31
סך רווח חודשי ללא עלות הקמה2,920 2,900 2,941 2,950 2,941 2,950 2,915 לא רלוונטי2,955 2,941 2,927 2,838
32
סך רווח שנתי (כולל עלות הקמה ומעמ)33,473 33,251 34,435 34,011 34,353 33,941 33,344 לא רלוונטי34,666 34,417 34,852 34,056
33
סך רווח שנתי מהשנה השנייה (לאחר הקמה ומעמ)34,877 34,596 35,172 35,298 35,172 35,298 34,807 לא רלוונטי35,368 35,172 34,968 34,056
34
35
מאזן ל100 עסקאות בחודש של 60 ש"ח כל אחת
36
סך עמלה שנתית כולל מעמ960 1,200 708 600 708 600 1,020 1,788 540 708 1,764 3,888
37
סך רווח חודשי ללא עלות הקמה5,920 5,900 5,941 5,950 5,941 5,950 5,915 5,851 5,955 5,941 5,853 5,676
38
סך רווח שנתי (כולל עלות הקמה ומעמ)69,473 69,251 70,435 70,011 70,353 69,941 69,344 68,504 70,666 70,417 69,820 68,112
39
סך רווח שנתי מהשנה השנייה (לאחר הקמה ומעמ)70,877 70,596 71,172 71,298 71,172 71,298 70,807 69,908 71,368 71,172 69,936 68,112
40
41
מאזן ל1800 עסקאות בחודש של 70 ש"ח כל אחת
42
סך עמלה שנתית כולל מעמלא רלוונטילא רלוונטילא רלוונטילא רלוונטי708 לא רלוונטילא רלוונטילא רלוונטי540 708 1,764 77,328
43
סך רווח חודשי ללא עלות הקמהלא רלוונטילא רלוונטילא רלוונטילא רלוונטי125,941 לא רלוונטילא רלוונטילא רלוונטי125,955 125,941 125,853 119,556
44
סך רווח שנתי (כולל עלות הקמה ומעמ)לא רלוונטילא רלוונטילא רלוונטילא רלוונטי1,510,353 לא רלוונטילא רלוונטילא רלוונטי1,510,666 1,510,417 1,509,820 1,421,526
45
סך רווח שנתי מהשנה השנייה (לאחר הקמה ומעמ)לא רלוונטילא רלוונטילא רלוונטילא רלוונטי1,511,172 לא רלוונטילא רלוונטילא רלוונטי1,511,368 1,511,172 1,509,936 1,508,112
46
47
מאזן ל200 עסקאות בחודש של 25 ש"ח כל אחת
48
סך עמלה שנתית כולל מעמ960 1,200 708 600 708 600 1,020 1,788 540 708 1,764 3,888
49
סך רווח חודשי ללא עלות הקמה4,920 4,900 4,941 4,950 4,941 4,950 4,915 4,851 4,955 4,941 4,853 4,676
50
סך רווח שנתי (כולל עלות הקמה ומעמ)57,473 57,251 58,435 58,011 58,353 57,941 57,344 56,504 58,666 58,417 57,820 55,451
51
סך רווח שנתי מהשנה השנייה (לאחר הקמה ומעמ)58,877 58,596 59,172 59,298 59,172 59,298 58,807 57,908 59,368 59,172 57,936 56,112
52
53
54
הערותהסכומים במסמך מעוגלים ובשקלים.
כדאי לציין שלמעט בישראכרט ופייפאל, בנוסף לעלויות הנ"ל, צריך לקחת בחשבון את עלויות עמלות חברות האשראי. (נע בין 1.5% ל2.5% תלוי בהסכם שלכם איתם)

כמו כן, ידוע לי כי ישנן כמה חברות שלא מופיעות בהשוואת המחירים הזאת, וזאת משתי סיבות עיקריות:

א. או שפניתי אליהן והן לא חזרו אלי או שכן חזרו אלי באיחור ניכר מאוד - זה משקף את השירות שלהן ומבחינתי הן יורדות מהאופציות ולא אתן להן במה

ב. נכון לכתיבת שורות אלה, הן לא מופיעות בשלושת הדפים הראשונים בגוגל בביטוי "סליקה באתר" ו/או אף אחד לא המליץ או הזכיר אותן כשעשיתי את סקר חברות הסליקה בקבוצות בפייסבוק לפני שהתחלתי לעשות את השוואת המחירים. אז מן הסתם אני לא רואה סיבה לתת להן במה כאשר הן בעצמן לא משקיעות בשיווק ו/או שירות.
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100