ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LAMPIRAN E
2
3
SENARAI PERMOHONAN BAGI PROJEK PENYELIDIKAN DI BAWAH MALAYSIA-FRANCE BILATERAL RESEARCH COLLABORATION 2021 (MATCH)
4
5
6
IPT:
7
8
Bil.Nama PenyelidikDomain/Kluster/Bidang PenyelidikanTajuk ProjekPeruntukan Dipohon (RM)
mengikut Cost Proforma
Peruntukan Dipohon (¥)
mengikut templet permohonan
Tempoh ProjekKawasan KajianAgensi Kerajaan yang terlibat
(Sila senaraikan institusi berkenaan)
Rakan Kongsi Perancis
(Sila senaraikan nama dan institusi penyelidik Perancis)
9
Perancis (Euro)Malaysia (RM)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100