จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามระดับชั้น และเพศ
2
ที่รหัสโรงเรียน smis 8 หลักรหัสโรงเรียน percode 6 หลักรหัสโรงเรียน กระทรวง 10 หลักชื่อโรงเรียนอำเภออ.2 (คน)ป.6 (คน)ม.3 (คน)ม.6 (คน)
3
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
4
1770200012800541077280054
บ้านหนองกระทิง
กุยบุรี
3 3 6 5 2 7 - - - - - -
5
2770200022800551077280055วัดกุยบุรี
กุยบุรี
12 10 22 13 13 26 - - - - - -
6
3770200032800561077280056
อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
กุยบุรี
44 44 88 27 45 72 21 26 47 10 11 21
7
4770200042800571077280057บ้านบน
กุยบุรี
4 3 7 8 12 20 - - - - - -
8
5770200052800581077280058
บ้านหนองตาเสือ
กุยบุรี
- - - 3 1 4 - - - - - -
9
6770200072800461077280046บ้านหนองหมู
กุยบุรี
7 4 11 2 4 6 - - - - - -
10
7770200082800681077280068
บ้านหนองเตาปูน
กุยบุรี
5 17 22 10 7 17 - - - - - -
11
8770200092800691077280069บ้านหนองบัว
กุยบุรี
2 2 4 1 4 5 - - - - - -
12
9770200102800611077280061บ้านปากเหมือง
กุยบุรี
3 4 7 7 5 12 - - - - - -
13
10770200112800631077280063บ้านเขาแดง
กุยบุรี
5 6 11 7 7 14 - - - - - -
14
11770200122800641077280064วัดทุ่งน้อย
กุยบุรี
2 10 12 8 6 14 - - - - - -
15
12770200132800651077280065วัดดอนยายหนู
กุยบุรี
7 7 14 9 14 23 6 8 14 - - -
16
13770200142800661077280066
บ้านดอนบ่อกุ่ม
กุยบุรี
6 4 10 5 7 12 - - - - - -
17
14770200152800671077280067บ้านดอนมะขาม
กุยบุรี
11 9 20 10 3 13 - - - - - -
18
15770200162800411077280041สามแยกป่าถล่ม
กุยบุรี
3 1 4 8 4 12 - - - - - -
19
16770200172800421077280042บ้านป่าถล่ม
กุยบุรี
- - - 18 19 37 - - - - - -
20
17770200182800431077280043บ้านสามกระทาย
กุยบุรี
- 3 3 7 4 11 - - - - - -
21
18770200192800441077280044บ้านดอนกลาง
กุยบุรี
6 2 8 5 9 14 7 3 10 - - -
22
19770200202800451077280045บ้านสำโหรง
กุยบุรี
4 5 9 3 1 4 - - - - - -
23
20770200212800471077280047บ้านรวมไทย
กุยบุรี
7 9 16 10 8 18 - - - - - -
24
21770200222800481077280048บ้านโป่งกะสัง
กุยบุรี
7 10 17 5 7 12 - - - - - -
25
22770200232800531077280053บ้านหนองเกด
กุยบุรี
4 1 5 9 1 10 6 8 14 - - -
26
23770200242800491077280049บ้านยางชุม
กุยบุรี
14 10 24 9 7 16 - - - - - -
27
24770200252800501077280050
ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
กุยบุรี
6 6 12 3 9 12 - - - - - -
28
25770200262800511077280051บ้านไร่บน
กุยบุรี
6 2 8 7 9 16 - - - - - -
29
26770200272800521077280052บ้านหาดขาม
กุยบุรี
13 6 19 12 10 22 - - - - - -
30
27770200282801521077280152
ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา
ปราณบุรี
- - - 2 5 7 - - - - - -
31
28770200312801451077280145
บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)
ปราณบุรี
7 9 16 20 12 32 14 6 20 - - -
32
29770200332801591077280159บ้านหนองกา
ปราณบุรี
4 3 7 6 12 18 - - - - - -
33
30770200342801601077280160วัดนาห้วย
ปราณบุรี
10 8 18 7 5 12 - - - - - -
34
31770200352801381077280138
อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
ปราณบุรี
33 23 56 30 30 60 - - - - - -
35
32770200362801551077280155
บ้านปากน้ำปราณ
ปราณบุรี
32 22 54 26 24 50 - - - - - -
36
33770200382801571077280157บ้านปรือน้อย
ปราณบุรี
11 9 20 9 12 21 - - - - - -
37
34770200392801391077280139
บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158
ปราณบุรี
12 15 27 7 7 14 - - - - - -
38
35770200402801401077280140บ้านหนองหอย
ปราณบุรี
8 8 16 16 18 34 16 16 32 - - -
39
36770200412801411077280141บ้านวังยาว
ปราณบุรี
9 4 13 4 7 11 - - - - - -
40
37770200442801511077280151
ชลประทานปราณบุรี
ปราณบุรี
3 6 9 4 5 9 - - - - - -
41
38770200452801491077280149บ้านห้วยพลับ
ปราณบุรี
4 5 9 10 2 12 - - - - - -
42
39770200462801501077280150
บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)
ปราณบุรี
3 3 6 2 5 7 - - - - - -
43
40770200472801471077280147
บ้านหนองยิงหมี
ปราณบุรี
11 18 29 11 15 26 23 16 39 - - -
44
41770200482801481077280148
บ้านหนองตาเย็น
ปราณบุรี
10 14 24 10 6 16 - - - - - -
45
42770200492801681077280168บ้านห้วยมงคล
หัวหิน
16 8 24 14 14 28 17 10 27 - - -
46
43770200502801701077280170บ้านวังข่อย
หัวหิน
8 3 11 3 2 5 - - - - - -
47
44770200512801711077280171บ้านหนองไผ่
หัวหิน
6 3 9 5 7 12 - - - - - -
48
45770200522801621077280162
บ้านหนองพรานพุก
หัวหิน
10 15 25 18 9 27 8 8 16 - - -
49
46770200532801641077280164บ้านทุ่งยาว
หัวหิน
5 9 14 6 10 16 - - - - - -
50
47770200542801651077280165บ้านทับใต้
หัวหิน
14 7 21 9 17 26 2 10 12 - - -
51
48770200552801811077280181บ้านห้วยไคร้
หัวหิน
16 10 26 11 14 25 28 22 50 - - -
52
49770200572801751077280175
บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร
หัวหิน
- 1 1 1 3 4 - - - - - -
53
50770200582801731077280173บ้านเนินพยอม
หัวหิน
6 5 11 8 4 12 8 6 14 - - -
54
51770200592801761077280176บ้านหนองพลับ
หัวหิน
10 14 24 17 15 32 - - - - - -
55
52770200612801791077280179
บ้านหนองกระทุ่ม
หัวหิน
9 3 12 4 5 9 - - - - - -
56
53770200622801741077280174
โรตารี่กรุงเทพ
หัวหิน
21 24 45 24 22 46 17 20 37 - - -
57
54770200632801801077280180
บ้านคอกช้างพัฒนา
หัวหิน
- 3 3 7 5 12 - - - - - -
58
55770200642801821077280182
บ้านห้วยไทรงาม
หัวหิน
5 7 12 8 5 13 - - - - - -
59
56770200652801831077280183วไลย
หัวหิน
12 8 20 18 8 26 - - - - - -
60
57770200662801841077280184ละเมาะ
หัวหิน
3 4 7 7 4 11 - - - - - -
61
58770200672801781077280178อานันท์
หัวหิน
14 14 28 19 21 40 10 17 27 - - -
62
59770200682801691077280169บ้านหนองซอ
หัวหิน
8 10 18 3 7 10 - - - - - -
63
60770200692801721077280172บ้านหนองคร้า
หัวหิน
8 6 14 7 6 13 - - - - - -
64
61770200702801611077280161
อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
หัวหิน
28 23 51 14 11 25 - - - - - -
65
62770200712801631077280163บ้านวังโบสถ์
หัวหิน
8 9 17 3 4 7 - - - - - -
66
63770200722801661077280166บ้านหนองเหียง
หัวหิน
9 7 16 7 6 13 - - - - - -
67
64770200732801671077280167บ้านหนองตะเภา
หัวหิน
17 10 27 15 12 27 19 16 35 - - -
68
65770200742802231077280223
บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
สามร้อยยอด
1 6 7 5 3 8 - - - - - -
69
66770200752802241077280224
บ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
สามร้อยยอด
21 18 39 12 25 37 5 8 13 - - -
70
67770200772802281077280228
บ้านหนองน้ำกลัด
สามร้อยยอด
8 10 18 5 14 19 - - - - - -
71
68770200792802331077280233บ้านหนองจิก
สามร้อยยอด
4 4 8 11 5 16 10 4 14 - - -
72
69770200802802341077280234
อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)
สามร้อยยอด
6 8 14 5 7 12 - - - - - -
73
70770200812802351077280235บ้านเกาะไผ่
สามร้อยยอด
9 4 13 2 - 2 - - - - - -
74
71770200822802361077280236
บ้านสิบสองหุ้น
สามร้อยยอด
3 2 5 3 6 9 - - - - - -
75
72770200832802371077280237บ้านหนองไทร
สามร้อยยอด
1 3 4 2 1 3 - - - - - -
76
73770200842802381077280238
บ้านนาวัลเปรียง
สามร้อยยอด
9 8 17 10 14 24 - - - - - -
77
74770200852802301077280230บ้านศาลาลัย
สามร้อยยอด
5 9 14 13 9 22 11 13 24 - - -
78
75770200862802291077280229
บ้านหนองเป่าปี่
สามร้อยยอด
2 1 3 4 3 7 - - - - - -
79
76770200872802271077280227บ้านเนินกรวด
สามร้อยยอด
6 6 12 11 7 18 - - - - - -
80
77770200882802261077280226
บ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
สามร้อยยอด
19 13 32 25 15 40 10 14 24 - - -
81
78770200892802171077280217บ้านลาดวิถี
สามร้อยยอด
3 7 10 7 4 11 10 7 17 - - -
82
79770200902802181077280218บ้านหนองคาง
สามร้อยยอด
7 10 17 9 13 22 14 4 18 - - -
83
80770200912802191077280219
บ้านเกาะนาน้อย
สามร้อยยอด
6 5 11 9 8 17 - - - - - -
84
81770200922802201077280220
บ้านหนองหญ้าปล้อง
สามร้อยยอด
6 - 6 8 2 10 5 6 11 - - -
85
82770200932802211077280221บ้านเขาโป่ง
สามร้อยยอด
6 8 14 2 2 4 - - - - - -
86
83770200942802221077280222
วัดเกษตรกันทราราม
สามร้อยยอด
3 7 10 5 2 7 - - - - - -
87
84770200952802141077280214บ้านบางปู
สามร้อยยอด
3 11 14 4 1 5 - - - - - -
88
85770200962802161077280216บ้านใหม่
สามร้อยยอด
2 - 2 3 7 10 - - - - - -
89
86770200972802101077280210บ้านพุน้อย
สามร้อยยอด
9 11 20 6 11 17 8 7 15 - - -
90
87770200982802111077280211บ้านพุใหญ่
สามร้อยยอด
8 4 12 7 5 12 - - - - - -
91
88770200992802121077280212
บ้านหนองข้าวเหนียว
สามร้อยยอด
1 3 4 1 4 5 - - - - - -
92
89770201002802131077280213บ้านหัวตาลแถว
สามร้อยยอด
7 11 18 13 4 17 - - - - - -
93
90770230012802591077280259
นเรศวรห้วยผึ้ง
หัวหิน
11 7 18 7 8 15 - - - - - -
94
รวม 737 704 1,441 792 774 1,566 275 255 530 10 11 21
Loading...
 
 
 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 58
 
 
Main menu