ประมวลผลภาษาอังกฤษ ป.4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCP
1
2
ส่วนที่ 1 รหัสข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
ส่วนที่ 2 บันทึกคำตอบนักเรียน
ส่วนที่ 3 ตรวจให้คะแนนและแปลผล
3
เขตพื้นที่การศึกษาขนาดโรงเรียนรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนเลขประจำตัวประชาชนเพศข้อที่
ตรวจคะแนนข้อที่
รวมคะแนนและแปลผล
4
ชื่อ - สกุล1234567891011121314151617181920212223.123.223.324.124.224.32526272829301234567891011121314151617181920212223.123.223.324.124.224.3
รวม23
รวม24
2324252627282930
ต1.1
ต1.2
ต1.3
ต2.1
ต2.2
ต4.1
สาระ1
แปลผล
สาระ2
แปลผล
สาระ4
แปลผล
รวม
แปลผล
5
(ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ)
31111421324244432133131212114444443333333333333333333333111111333344444428.032.019.07.03.07.079.0
ดีมาก
10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
96.0
ดีมาก
6
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธรณินทร์ อังกาบ
139900006461431111421324441231123131212114444443333333333303003030333111111333344444428.023.013.07.03.07.064.0
ดีมาก
10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
81.0
ดีมาก
7
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนกฤต สีทา110430115069031121421324344131143131211120404443330333333303303030333111110333244044425.022.012.07.03.07.059.0ดี10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
76.0
ดีมาก
8
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พุฒิเมธ ทุมมา
139900006105431111421324441131123131211120404043333333333303003030333111010322144440427.023.011.03.03.07.061.0ดี6.0ดี7.0
ดีมาก
74.0ดี
9
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธีรวัฒน์ อนุอินทร์
139990034874133111422314244412333231212124444043033333030333330303333111111333344440425.026.013.03.03.07.064.0
ดีมาก
6.0ดี7.0
ดีมาก
77.0
ดีมาก
10
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ทิวากร ไพรเขต
139900006519031111422314244132133122212114044043333333030333303333330011111233340400428.019.015.03.03.04.062.0ดี6.0ดี4.0ดี72.0ดี
11
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เอกรินทร์ บุญธรรม
173870007650531111422314244132133122212110044043333333030333303333330011111233300440424.019.019.03.03.04.062.0ดี6.0ดี4.0ดี72.0ดี
12
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จักรพงษ์ สุวรรณท้าว
183990201127733411431233132132133122212114044043003330300000003333330111111333340440419.07.019.03.03.04.045.0ดี6.0ดี4.0ดี55.0ดี
13
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุรศักดิ์ เพ็งจอหอ
140990368686731124411313121413131232122110000003330030330000030033033111111333344404019.017.09.04.03.03.045.0ดี7.0ดี3.0
พอใช้
55.0ดี
14
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อารีฟ สุภาพล
140990373075131413422312414331114431111120004043303033030000303030033101010212140444421.010.011.04.03.07.042.0ดี7.0ดี7.0
ดีมาก
56.0ดี
15
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กรรตพัฒน์ นาปาน
139990033495233112421314344231143141211120004003033033330303303030333111111333304040018.019.013.03.03.03.050.0ดี6.0ดี3.0
พอใช้
59.0ดี
16
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วิศรุตน์ ศรีแพง
148070130724733411431233132232133122212110044403003330300000003333333011111233340444019.07.019.07.03.03.045.0ดี10.0
ดีมาก
3.0
พอใช้
58.0ดี
17
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปรเมธ ดอกไม้เงิน
139900006695131111411221444432342131221110000043333330303003333300333111111333340000425.015.09.03.03.07.049.0ดี6.0ดี7.0
ดีมาก
62.0ดี
18
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐวุฒิ สวยลี
139900007121133112321343344432133131222114440043033003330003333333333110111222344400418.023.015.03.03.07.056.0ดี6.0ดี7.0
ดีมาก
69.0ดี
19
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ไพโรจน์ ปิ่นสกุล
139990032722131111413334144432133131222114404043333330030303333333333110111222344040424.019.019.03.03.07.062.0ดี6.0ดี7.0
ดีมาก
75.0
ดีมาก
20
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อชิระ ป้านภูมิ
139900006335931111323344324212141411122110004043333303030300300333333111111333300440421.013.016.03.03.07.050.0ดี6.0ดี7.0
ดีมาก
63.0ดี
21
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
โกสินทร์ คำเพราะ
139990034807431111421324244432133131212110044043333333333333333333333111111333300440424.028.019.03.03.07.071.0
ดีมาก
6.0ดี7.0
ดีมาก
84.0
ดีมาก
22
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
แสงพระจันทร์ รณเรืองฤทธิ์
139900006866132211421334144432133131212110040443003333330303333333333111111333300404418.022.015.07.03.07.055.0ดี10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
72.0ดี
23
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นนทพัทธ์ ศุภนิกร
134850010455032232412234143143212341212120004043000030000303000333333111111333340440413.010.016.03.03.07.039.0
พอใช้
6.0ดี7.0
ดีมาก
52.0ดี
24
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นัฐรัตนพร เชื้ออุ่น
139990033149022412121111231124243411222210404440003003300030000003333111111333344044413.010.010.07.03.07.033.0
พอใช้
10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
50.0ดี
25
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐธิดา โคตรเมือง
139900006357031111421324344432133131212110404443333333333303333333333111111333304044424.025.019.07.03.07.068.0
ดีมาก
10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
85.0
ดีมาก
26
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สวิชญา อากานิตย์
139900006344834111411314144132133122212114444443033330330303303333330011111233344444422.023.019.07.03.04.064.0
ดีมาก
10.0
ดีมาก
4.0ดี78.0
ดีมาก
27
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณันภัทร เหง้าประสิทธิ์
139900006872531111422314344134133131212114444443333333030303303033333111111333344444428.020.016.07.03.07.064.0
ดีมาก
10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
81.0
ดีมาก
28
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัญญาพัชร สิทธิบุตร์
139900006279431111321324334432133133212114444443333303333300333333333011111233344444425.026.019.07.03.07.070.0
ดีมาก
10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
87.0
ดีมาก
29
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เพชรนภา แฝงเมืองคุก
139990032989431124411313121413131232122110040403330030330000030033333300111312304404014.017.09.07.03.03.040.0
พอใช้
10.0
ดีมาก
3.0
พอใช้
53.0ดี
30
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัญญพัชร โรจน์จรุง
139990034875933111421324244432131132111224444043033333333333333333333011000221044440423.032.016.03.03.07.071.0
ดีมาก
6.0ดี7.0
ดีมาก
84.0
ดีมาก
31
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กุลณัฐ ภูธะวัฒน์
139990034503231111421324244112123131212110440443333333333333300330333111111333304404424.029.09.07.03.07.062.0ดี10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
79.0
ดีมาก
32
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อริสา สังกะสี
139900006071634111411324344432133121212114444403033330333303333333333111111333344444022.029.019.07.03.03.070.0
ดีมาก
10.0
ดีมาก
3.0
พอใช้
83.0
ดีมาก
33
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุพัชตา ผาสุก
139900006587433121421324344311113121212120404443030333333303300030330111110333204044418.022.09.07.03.04.049.0ดี10.0
ดีมาก
4.0ดี63.0ดี
34
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อันธิกา แก้วลอด
139990032609733121424314343412113121211120004043030333030303030330330111010322100040417.012.011.03.03.04.040.0
พอใช้
6.0ดี4.0ดี50.0ดี
35
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พิยดา ถมคำ111990240888231111421324344432133132212114444443333333333303333333333011111233344444428.029.019.07.03.07.076.0
ดีมาก
10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
93.0
ดีมาก
36
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จิรัชญา หาญคำแพง
13999003529513131421323241442133131212114444003300333333033030333333111111333344440022.026.016.03.03.03.064.0
ดีมาก
6.0ดี3.0
พอใช้
73.0ดี
37
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
หฤทัย ลาดบัวขาว
139990034634931121424314313412112221222110004043330333030300030333333111111333340040425.09.016.03.03.07.050.0ดี6.0ดี7.0
ดีมาก
63.0ดี
38
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุดารัตน์ เต่าคำ
174940009581531111421324344432133131222114444043333333333303333333333110111222344440427.029.019.03.03.07.075.0
ดีมาก
6.0ดี7.0
ดีมาก
88.0
ดีมาก
39
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุภาพร สร้อยสูงเนิน
141990255863634122424314343432112241222210404443030033030303033333033111101332204044414.016.018.04.03.07.048.0ดี7.0ดี7.0
ดีมาก
62.0ดี
40
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วันวิสา เพ็ชรขันต์
139900007087833411431233132212133122212114444403003330300000000333333011111233344444019.011.016.07.03.03.046.0ดี10.0
ดีมาก
3.0
พอใช้
59.0ดี
41
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วรรษวดี ศรีบุญเรือง
139900006825331111421324144432133131212114044003333333333303333333333111111333340440028.025.019.03.03.03.072.0
ดีมาก
6.0ดี3.0
พอใช้
81.0
ดีมาก
42
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อภิชญา คงดอนหัน
139900006253133112421334144434133131212110440003033033330303333033333111111333304400018.026.012.03.03.03.056.0ดี6.0ดี3.0
พอใช้
65.0ดี
43
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กชกร ทวีพรม165960002739331111421334144432133131212114444003333333330303333333333111111333344440028.026.019.03.03.03.073.0
ดีมาก
6.0ดี3.0
พอใช้
82.0
ดีมาก
44
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธิมาพร วันนา
139900006048133112421334144434133131212110440003033033330303333033333111111333304400018.026.012.03.03.03.056.0ดี6.0ดี3.0
พอใช้
65.0ดี
45
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นันทิตา สวดสม
139990033327131111421334144432133131212114444003333333330303333333333111111333344440028.026.019.03.03.03.073.0
ดีมาก
6.0ดี3.0
พอใช้
82.0
ดีมาก
46
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐณิชา ช่วยสุข
110217012154134314321412333214241421212114400403003003300000030333333111111333344044016.010.016.07.03.03.042.0ดี10.0
ดีมาก
3.0
พอใช้
55.0ดี
47
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนากร วงษ์การดี
140990374341131112424341334432343432212110040443333033030000333300333011111233300404421.013.09.07.03.07.043.0ดี10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
60.0ดี
48
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รังสิมันต์ สวนโสกเชือก
139900006039222311422443234412334331211110400040003333000030330303033111111333344004419.013.09.04.03.07.041.0
พอใช้
7.0ดี7.0
ดีมาก
55.0ดี
49
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนภัทร อินทรสิทธิ์
139900006252243114411443221324234232112110044440033030300030000033333111111333300444412.010.013.07.03.07.035.0
พอใช้
10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
52.0ดี
50
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนาวุฒิ เขตบุญไส
139900006445231111421324344431133131212214444043333333333303333033333111101332244440427.029.015.03.03.07.071.0
ดีมาก
6.0ดี7.0
ดีมาก
84.0
ดีมาก
51
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กอบยศ ปุยแก้ว
110340014790431113414234244423421342111210000003333030000333330000030111111333300404418.019.03.04.03.04.040.0
พอใช้
7.0ดี4.0ดี51.0ดี
52
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ทักษิณัตว์ ศรีพันยอม
139900006192532311421443131442134111211110400043003333300000030333330111111333304400418.014.012.03.03.04.044.0ดี6.0ดี4.0ดี54.0ดี
53
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนพล โคตรวงษา
1399000061305
31111421324244232134111212110004043333333333333303333330111111333300040424.021.019.03.03.04.064.0
ดีมาก
6.0ดี4.0ดี74.0ดี
54
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภูวนาท เจ็กรัก
1399000061682
31311421322244232133131222114444043303333333033303333333110111222344440424.026.019.03.03.07.069.0
ดีมาก
6.0ดี7.0
ดีมาก
82.0
ดีมาก
55
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภาคภูมิ ธิวา
1399000060775
32114432443334313434332112114444043033030000000300003333111111333344440419.011.010.03.03.07.040.0
พอใช้
6.0ดี7.0
ดีมาก
53.0ดี
56
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศักรินทร์ ปัญญาใส
1399000066498
31122113221132324421411211224444443330000003000000003333111111333344444416.011.010.07.03.07.037.0
พอใช้
10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
54.0ดี
57
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จักรี ลินทอง
1399900348031
32111421322244434422131212124444043033333333033333000033111110333244440425.029.09.00.03.07.063.0
ดีมาก
3.0
พอใช้
7.0
ดีมาก
73.0ดี
58
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศุภวิชญ์ อินทรเพชร
1399900349526
31111221324344232133241122224400443333303333303303333330100100111144004423.022.013.07.03.04.058.0ดี10.0
ดีมาก
4.0ดี72.0ดี
59
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐพัฒน์ ขามเปี้ย
1399000067222
32133431324233432133131212114444043030030333330033333333111111333344440416.026.019.03.03.07.061.0ดี6.0ดี7.0
ดีมาก
74.0ดี
60
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รพีพัทธ์ พลเยี่ยม
1399000075594
1321432312341423143142212112040040000300300300033333303311111133330404449.013.019.04.03.07.041.0
พอใช้
7.0ดี7.0
ดีมาก
55.0ดี
61
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ประวิทย์ จันนา
1209000429753
22214221423124432144231212110440040003033333303333333333111111333300400412.025.015.03.03.07.052.0ดี6.0ดี7.0
ดีมาก
65.0ดี
62
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พรศิริ ศรีพันยอม
1399000063111
33312421324242413443131212110400043003033333333330303333111111333304000415.028.09.03.03.07.052.0ดี6.0ดี7.0
ดีมาก
65.0ดี
63
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัญญาณัฐ เทพประเสริฐ
1209000430581
31424132134213413432111211124400003300333003330033303033111111333344404022.020.012.04.03.03.054.0ดี7.0ดี3.0
พอใช้
64.0ดี
64
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐพร แลบุตร
1399000061356
31111421424234442133131222114444443333333303330330333333110111222344444427.026.016.07.03.07.069.0
ดีมาก
10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
86.0
ดีมาก
65
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รัชดาพร สาระรัตน์
1399000066854
31111432423334442434131212214444443333330003000330303033111101332244444424.017.012.04.03.07.053.0ดี7.0ดี7.0
ดีมาก
67.0ดี
66
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รัศมี เกตุสอนจิตร
1467800040679
31111411324244232133131212114440003333330333333303333333111111333344400025.029.015.03.03.03.069.0
ดีมาก
6.0ดี3.0
พอใช้
78.0
ดีมาก
67
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พัทธีรา บุญมีวิเศษ
1399000062182
31111421324311432234131212114440443333333333300033303033111111333344404428.023.012.04.03.07.063.0
ดีมาก
7.0ดี7.0
ดีมาก
77.0
ดีมาก
68
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐวดี สียุยาง
1399900340464
33414242314321443143131212114440443003000030300030030333111111333344404413.017.06.07.03.07.036.0
พอใช้
10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
53.0ดี
69
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชญานุช ทอนหยี
1399900346721
31111421324344432134131212114444443333333333303333333033111111333344444428.029.019.04.03.07.076.0
ดีมาก
7.0ดี7.0
ดีมาก
90.0
ดีมาก
70
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปาริตา แสนหนองจอก
1399000064649
31111421322423324431312121114444443333333333000000033333100011101244444426.017.012.07.03.07.055.0ดี10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
72.0ดี
71
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปิ่นสุดา สินทรโก
1399000066927
31111431324344432134131212114444443333330333303333333033111111333344444425.029.019.04.03.07.073.0
ดีมาก
7.0ดี7.0
ดีมาก
87.0
ดีมาก
72
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จุฑาลักษณ์ ใยแก้ว
1399000066129
31111421424241432133131212114444443333333303333033333333111111333344444428.026.019.07.03.07.073.0
ดีมาก
10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
90.0
ดีมาก
73
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชฎารัตน์ ผุสิมมา
1209702426436
31113421324244432143432212114044443333033333333333332333311111533340444425.028.018.07.03.07.071.0
ดีมาก
10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
88.0
ดีมาก
74
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัลยรัตน์ แก้วนิล
1402400059777
33114421344234323113111212114400043033033330330300030330111111333344000422.019.06.03.03.04.047.0ดี6.0ดี4.0ดี57.0ดี
75
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนิษฐา อ่อนบ้านแดง
1399000066358
32114221423324131134141211114444443033003303000303033030111011322244444418.017.015.04.03.04.050.0ดี7.0ดี4.0ดี61.0ดี
76
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ทิฆัมพร ขุนภักดี
1399000066544
31114421323134432124331212114440443333033333000333330033111111333344404425.023.012.04.03.07.060.0ดี7.0ดี7.0
ดีมาก
74.0ดี
77
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุภาวรรณ คำดี
1399000061534
34114421323344322113122122114440443033033333003300330330000111012344404421.023.09.07.03.04.053.0ดี10.0
ดีมาก
4.0ดี67.0ดี
78
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นฤมล เอมประโคน
1399000065564
31111421423234432423231212114440443333333303030333300333111111333344404428.023.09.07.03.07.060.0ดี10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
77.0
ดีมาก
79
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
คุณิตา สร้อยคำ
1399000066811
33111411424341432243331212114044443033330303303033300333111111333340444422.019.013.07.03.07.054.0ดี10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
71.0ดี
80
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศศิธร ผาแดง139900007059223211321424314432133231212214444440003303303300333333333111101332244444415.023.018.07.03.07.056.0ดี10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
73.0ดี
81
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นาราดา ฤทธิศักดิ์
139990037197131114411323134432133141212114400043333030333000333333330111111333344000422.019.015.03.03.04.056.0ดี6.0ดี4.0ดี66.0ดี
82
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
บุษรารัตน์ ศรีสันต์
139990033682334111421334214432133131212114444443033333330330333333333111111333344444425.026.019.07.03.07.070.0
ดีมาก
10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
87.0
ดีมาก
83
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุชานันท์ อิ่มสุวรรณฤทัย
139990034518134111421422141231143421122114400443033333303003003030330100111112344004424.013.09.07.03.04.046.0ดี10.0
ดีมาก
4.0ดี60.0ดี
84
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศิริวรรณ ตุตะเวช
140860005396432111421324442332133131212110044443033333333303003333333111111333300444421.019.019.07.03.07.059.0ดี10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
76.0
ดีมาก
85
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พิลาวัลย์ ยางศรี
139990033909134111221332214432343131212124044443033303330030333300333111110333240444422.019.012.07.03.07.053.0ดี10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
70.0ดี
86
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุดารัตน์ เจริญยิ่ง
130980158084031411312421313214242331212110444443303300003003033030133111111332300440414.013.013.01.03.07.040.0
พอใช้
4.0
พอใช้
7.0
ดีมาก
51.0ดี
87
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พรรณิภา ศรีสุริยงค์
139040114136131411214233131143242331212114444443303300000000000003033111111333344444419.08.010.04.03.07.037.0
พอใช้
7.0ดี7.0
ดีมาก
51.0ดี
88
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รัฐภูมิ สิงห์หนา
139900006693531111431324344432142131212110044443333330333303333330033111111333300444421.025.016.04.03.07.062.0ดี7.0ดี7.0
ดีมาก
76.0
ดีมาก
89
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เจตสิก ลุนคนชม
139900006196831111422324344432133131212114444043333333033303333333333111111333344440428.026.019.03.03.07.073.0
ดีมาก
6.0ดี7.0
ดีมาก
86.0
ดีมาก
90
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภูศิลป์ สีเหมิก
139990033339531111421324344412142131212110044443333333333303330330033111111333300444424.025.013.04.03.07.062.0ดี7.0ดี7.0
ดีมาก
76.0
ดีมาก
91
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วิทยา โคตะมี
110100021561731111421431342134134131121210440043333333300003003033333111001321104400422.014.010.03.03.07.046.0ดี6.0ดี7.0
ดีมาก
59.0ดี
92
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จตุรพร พืชสิงห์
139900006102032442121242344412142311212210044043000003300003330333330111101332240440412.016.015.03.03.04.043.0ดี6.0ดี4.0ดี53.0ดี
93
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฐิติกร เจาะใจดี
141990256253634121421224244412142131212110044443030333303333330330033111111333300444418.025.013.04.03.07.056.0ดี7.0ดี7.0
ดีมาก
70.0ดี
94
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อธิบดี โสณมิตร
110430113079612341422324343432431121212114440440000333033303033303030111111333344404416.023.012.04.03.04.051.0ดี7.0ดี4.0ดี62.0ดี
95
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฐิติโชติ ผลบุญ
112970143619631111421324344412142131212110044443333333333303330330033111111333300444424.025.013.04.03.07.062.0ดี7.0ดี7.0
ดีมาก
76.0
ดีมาก
96
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สันติ บุญประคม
139900006320131213421243344432133131212114444043303033300003333333333111111333344440422.020.019.03.03.07.061.0ดี6.0ดี7.0
ดีมาก
74.0ดี
97
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กอบชล ปุยแก้ว
110340014792131111422324344432133131212114444043333333033303333333333111111333344440428.026.019.03.03.07.073.0
ดีมาก
6.0ดี7.0
ดีมาก
86.0
ดีมาก
98
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธันวา คำพิละ
139900006850411342242123421412423131212114444040300000003000030303333111111333344440410.014.013.03.03.07.037.0
พอใช้
6.0ดี7.0
ดีมาก
50.0ดี
99
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนดล เฮงเจริญตระกูล
165990244332241413222413324121432211122124044040303033010000300103333111111333340440419.08.011.03.03.07.038.0
พอใช้
6.0ดี7.0
ดีมาก
51.0ดี
100
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐพัฒน์ พันสนิท
139900006851231111421324344432133131212114444443333333333303333333333111111333344444428.029.019.07.03.07.076.0
ดีมาก
10.0
ดีมาก
7.0
ดีมาก
93.0
ดีมาก
Loading...