ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
Za dostop zaprosite preko aplikacije Google sheets ali pišite na gojkosek.gregor@gmail.com.
149
PONTORSREČETPETSOBNEDTabela je namenjena za organizacijo terminov na odbojkarskem igrišču na Ranci in temelji na medsebojnem spoštovanju in doslednem upoštevanja terminov. Klub ptujskih študentov je po dogovoru z lastnikom gospodom Emilom Mesaričem upravitelj igrišča.
150
12.7.202113.7.202114.7.202115.7.202116.7.202117.7.202118.7.2021
151
IgriščeABABABABABABAB
152
8:00-9:00
153
9:00-10:00
154
10:00-11:00
155
11:00-12:00
156
12:00-13:00V tabelo se je dovoljeno vpisovat le za maksimalno dva dni v naprej (dne 1.1.2021 si je možno rezervirati za 1.1., 2.1. in 3.1.2021)
157
13:00-14:00
158
14:00-15:00
159
15:00-16:00
160
16:00-17:00BratušekA in B stolpca predstavljata posamezno igrišče.
161
17:00-18:00KoštomajBratušekzemljič
162
18:00-19:00BratušekSitarMarkežzemljičLuka RdoklerBlazRokMarkež
163
19:00-20:00KoštomajSitarMarkežzemljičTanjaLuka RdoklerBlazRokMarkež
164
20:00-21:00KoštomajSitarMarkežTanjadoklerBlazRokMarkež
165
21:00-22:00
166
167
PONTORSREČETPETSOBNEDTabela je namenjena za organizacijo terminov na odbojkarskem igrišču na Ranci in temelji na medsebojnem spoštovanju in doslednem upoštevanja terminov. Klub ptujskih študentov je po dogovoru z lastnikom gospodom Emilom Mesaričem upravitelj igrišča.
168
19.7.202120.7.202121.7.202122.7.202123.7.202124.7.202125.7.2021
169
IgriščeABABABABABABAB
170
8:00-9:00
171
9:00-10:00
172
10:00-11:00
173
11:00-12:00
174
12:00-13:00V tabelo se je dovoljeno vpisovat le za maksimalno dva dni v naprej (dne 1.1.2021 si je možno rezervirati za 1.1., 2.1. in 3.1.2021)
175
13:00-14:00
176
14:00-15:00
177
15:00-16:00
178
16:00-17:00PreacA in B stolpca predstavljata posamezno igrišče.
179
17:00-18:00KoštomajPreac
180
18:00-19:00KoštomajPreac
181
19:00-20:00KoštomajTanjaMulec
182
20:00-21:00KOštomajTanjaMulec
183
21:00-22:00Mulec
184
185
PONTORSREČETPETSOBNEDTabela je namenjena za organizacijo terminov na odbojkarskem igrišču na Ranci in temelji na medsebojnem spoštovanju in doslednem upoštevanja terminov. Klub ptujskih študentov je po dogovoru z lastnikom gospodom Emilom Mesaričem upravitelj igrišča.
186
26.7.202127.7.202128.7.202129.7.202130.7.202131.7.20211.8.2021
187
IgriščeABABABABABABAB
188
8:00-9:00
189
9:00-10:00
190
10:00-11:00
191
11:00-12:00
192
12:00-13:00V tabelo se je dovoljeno vpisovat le za maksimalno dva dni v naprej (dne 1.1.2021 si je možno rezervirati za 1.1., 2.1. in 3.1.2021)
193
13:00-14:00
194
14:00-15:00
195
15:00-16:00
196
16:00-17:00RokMarkežA in B stolpca predstavljata posamezno igrišče.
197
17:00-18:00RokMarkež
198
18:00-19:00BezjakTanjaVitoRokMarkežRokMarkež
199
19:00-20:00VidovičBezjakTomazTanjaVitoRokMarkež
200
20:00-21:00VidovičBezjakTomazTanjaRokMarkež
201
21:00-22:00Vidovič
202
203
PONTORSREČETPETSOBNEDTabela je namenjena za organizacijo terminov na odbojkarskem igrišču na Ranci in temelji na medsebojnem spoštovanju in doslednem upoštevanja terminov. Klub ptujskih študentov je po dogovoru z lastnikom gospodom Emilom Mesaričem upravitelj igrišča.
204
2.8.20213.8.20214.8.20215.8.20216.8.20217.8.20218.8.2021
205
IgriščeABABABABABABAB
206
8:00-9:00
207
9:00-10:00
208
10:00-11:00
209
11:00-12:00
210
12:00-13:00V tabelo se je dovoljeno vpisovat le za maksimalno dva dni v naprej (dne 1.1.2021 si je možno rezervirati za 1.1., 2.1. in 3.1.2021)
211
13:00-14:00
212
14:00-15:00
213
15:00-16:00
214
16:00-17:00Tomaz PBratušekA in B stolpca predstavljata posamezno igrišče.
215
17:00-18:00Tomaz PBratušek
216
18:00-19:00AljažBojnecCafutaTanjaRokTomaz PgregorBratušek
217
19:00-20:00AljažViherBojnecCafutaTanjaRokgregorMarkež
218
20:00-21:00AljažViherCafutaTanjaRokgregorMarkež
219
21:00-22:00
220
221
PONTORSREČETPETSOBNEDTabela je namenjena za organizacijo terminov na odbojkarskem igrišču na Ranci in temelji na medsebojnem spoštovanju in doslednem upoštevanja terminov. Klub ptujskih študentov je po dogovoru z lastnikom gospodom Emilom Mesaričem upravitelj igrišča.
222
9.8.202110.8.202111.8.202112.8.202113.8.202114.8.202115.8.2021
223
IgriščeABABABABABABAB
224
8:00-9:00
225
9:00-10:00
226
10:00-11:00
227
11:00-12:00
228
12:00-13:00V tabelo se je dovoljeno vpisovat le za maksimalno dva dni v naprej (dne 1.1.2021 si je možno rezervirati za 1.1., 2.1. in 3.1.2021)
229
13:00-14:00
230
14:00-15:00
231
15:00-16:00
232
16:00-17:00A in B stolpca predstavljata posamezno igrišče.
233
17:00-18:00CafutaLesjakTurk
234
18:00-19:00CafutaViherTanjaCafutaLesjakTurkKampušmalovičKaja
235
19:00-20:00CafutaViherTanjaCafutaLesjakTurkKampušmalovičKaja
236
20:00-21:00CafutaViherTanjaCafutaLesjakTurkKampušmalovičKaja
237
21:00-22:00
238
239
PONTORSREČETPETSOBNEDTabela je namenjena za organizacijo terminov na odbojkarskem igrišču na Ranci in temelji na medsebojnem spoštovanju in doslednem upoštevanja terminov. Klub ptujskih študentov je po dogovoru z lastnikom gospodom Emilom Mesaričem upravitelj igrišča.
240
16.8.202117.8.202118.8.202119.8.202120.8.202121.8.202122.8.2021
241
IgriščeABABABABABABAB
242
8:00-9:00
243
9:00-10:00
244
10:00-11:00
245
11:00-12:00
246
12:00-13:00V tabelo se je dovoljeno vpisovat le za maksimalno dva dni v naprej (dne 1.1.2021 si je možno rezervirati za 1.1., 2.1. in 3.1.2021)
247
13:00-14:00