แผนการติดตั้งจังหวัดเลย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBP
1
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
จังหวัด
สังกัดLatituteLongtituteเบอร์โทร
จำนวนห้อง
TV 49"
จาน+LNB
Digital Life
Android
TV 55"
IRD
Notebook
L2 Switch
Router
Printer
LAN
AC
ประเภทโรงเรียน
21222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
2
42010109บ้านอุมุงบุฮม
เชียงคาน
เลยสพป.เลย เขต 1
092-9198823
7 11 7 111 7 7 สพฐ.ขนาดเล็ก
3
520225บ้านกลางปากตม
เชียงคาน
เลยสพป.เลย เขต 117.7982865101.6266468042-817189 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
4
520214บ้านนาเบนเขาแก้ว
เชียงคาน
เลยสพป.เลย เขต 117.819032101.722698 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
5
520211บ้านนาป่าหนาดเขาแก้ว
เชียงคาน
เลยสพป.เลย เขต 117.79887148101.7323687042-070684 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
6
520219บ้านห้วยพอดธาตุ
เชียงคาน
เลยสพป.เลย เขต 117.7288897101.732754
095-6636991
8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
7
520232บ้านหาดทรายขาวผามุม
หาดทรายขาว
เชียงคาน
เลยสพป.เลย เขต 117.753264101.669342042-070825 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
8
42010098
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
ธาตุ
เชียงคาน
เลยสพป.เลย เขต 1
08-3344-3455
8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
9
รร. เทศบาล 2
เชียงคาน
เลยทต.เชียงคาน17.479118101.730131
0870851055
9 611 9 111 9 9
ohnetnata62@gmail.com
10
520056บ้านสวนกล้วยกกทอง
เมืองเลย
เลยสพป.เลย เขต 117.528984101.532541042-870239 6 11 6 111 6 6 สพฐ.ขนาดเล็ก
11
42010069บ้านกอไร่ใหญ่เสี้ยว
เมืองเลย
เลยสพป.เลย เขต 1862410726 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
12
520035บ้านไร่ทามนาอาน
เมืองเลย
เลยสพป.เลย เขต 117.468537101.792562 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
13
520017บ้านท่ามะนาวนาอ้อ
เมืองเลย
เลยสพป.เลย เขต 117.58854101.7417217042-071153 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
14
520018บ้านปากหมากศรีสองรัก
เมืองเลย
เลยสพป.เลย เขต 117.6378169101.7534425
085-4566370
8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
15
520007บ้านหัวฝายชัยพฤกษ์
เมืองเลย
เลยสพป.เลย เขต 117.5233678101.7481601042-961036 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
16
42010050บ้านหนองดอกบัวน้ำสวย
เมืองเลย
เลยสพป.เลย เขต 1872157757 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
17
42010262บ้านบวกอ่าง
บ้านโคกใหญ่
ท่าลี่เลยสพป.เลย เขต 1
086-1656958
5 11 5 111 5 5 สพฐ.ขนาดเล็ก
18
520248บ้านหนองบงน้ำทูนท่าลี่เลยสพป.เลย เขต 117.691129101.337891 8 11 8 ปชร.2
19
520239บ้านเมี่ยงหนองผือท่าลี่เลยสพป.เลย เขต 117.6441545101.4317339042-889129 9 11 9 111 9 9 สพฐ.ขนาดเล็ก
20
520386บ้านน้ำสวยภักดีท่าสะอาดนาด้วงเลยสพป.เลย เขต 117.5212215101.9311291
087-8150835
7 11 7 111 7 7 สพฐ.ขนาดเล็ก
21
520308บ้านคกไผ่ปากชมปากชมเลยสพป.เลย เขต 118.04292877101.8512827 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
22
รร.ตชด.บ้านหนองแคนนาด้วงนาด้วงเลยตชด.2417.490934102.075007 7 211 7 1111 7 7 ตชด.
23
รร.ตชด.ฮิลมาร์พาเบิลเชียงกลมปากชมเลยตชด.2417.906624101.945582 9 211 9 1111 9 9 ตชด.
24
รร.ตชด.บ้านนานกปีด
ห้วยบ่อซืน
ปากชมเลยตชด.2417.671084101.989849 9 211 9 1111 9 9 ตชด.
25
520265บ้านหนองตูมท่ายางภูกระดึง
ภูกระดึง
เลยสพป.เลย เขต 216.9058902101.9067984 8 11 8 ปชร.2
26
520285บ้านซำบ่างห้วยส้ม
ภูกระดึง
เลยสพป.เลย เขต 216.90972101.920161
089-5748223
8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
27
520267บ้านนายางภูกระดึง
ภูกระดึง
เลยสพป.เลย เขต 216.8336176101.8786137
099-9877278
11 11 11 ปชร.2
28
520393บ้านห้วยสีเสียด
ห้วยสีเสียด
ภูหลวงเลยสพป.เลย เขต 217.1426041101.7401653 7 11 7 111 7 7 สพฐ.ขนาดเล็ก
29
520116บ้านโคกขมิ้นโคกขมิ้น
วังสะพุง
เลยสพป.เลย เขต 217.16498050101.84092490042-8701321113311133ขยายโอกาส
30
520482ราชประชานุเคราะห์ 52ศรีสงคราม
วังสะพุง
เลย
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
17.3036101.801042-801237 38 42020
ราชประชานุเคราะห์
31
520081บ้านกกซ้อทรายขาว
วังสะพุง
เลยสพป.เลย เขต 217.26965796101.6466665
042-870106,
11 11 11 ปชร.2
32
520111บ้านน้ำอ้อมเล้าวังสะพุง
วังสะพุง
เลยสพป.เลย เขต 217.253613101.736059 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
33
520295บ้านสวนห้อมผางามปวนพุ
หนองหิน
เลยสพป.เลย เขต 217.0434101.7553211 10 11 10 ปชร.2
34
520298บ้านภูทองลานมันหลัก 160หนองหิน
หนองหิน
เลยสพป.เลย เขต 217.076713101.8658503042-852294 9 11 9 ปชร.2
35
งวด 2รร.ตชด.บ้านวังชมภู
ทรัพย์ไพวัลย์
เอราวัณ
เลยตชด.2417.211625101.984979 7 211 7 1111 7 7 ตชด.
36
520161บ้านโพนสูงโพนสูง
ด่านซ้าย
เลยสพป.เลย เขต 317.291297101.245772042-870323 7 11 7 ปชร.2
37
520147บ้านนาดีนาดี
ด่านซ้าย
เลยสพป.เลย เขต 317.383643101.155242042-870162 7 11 7 111 7 7 สพฐ.ขนาดเล็ก
38
งวด 2รร.ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุงนาดี
ด่านซ้าย
เลยตชด.2417.468312101.134505 7 211 7 1111 7 7 ตชด.
39
520177บ้านตาดเสี้ยวอิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลยสพป.เลย เขต 217.16572231101.2390137
088-2935512
9 11 9 111 9 9 สพฐ.ขนาดเล็ก
40
520137บ้านนาทองปากหมัน
ด่านซ้าย
เลยสพป.เลย เขต 317.435619101.190461042-870164 9 11 9 ปชร.2
41
520181บ้านป่าสะแขอิปุ่ม
ด่านซ้าย
เลยสพป.เลย เขต 317.27312079101.1474942042-870327 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
42
520131บ้านนาทุ่มด่านซ้าย
ด่านซ้าย
เลยสพป.เลย เขต 317.290516101.13278042-891302 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
43
520146บ้านนาหมูม่นนาดี
ด่านซ้าย
เลยสพป.เลย เขต 317.36325442101.1504364
081-7992938
8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
44
520186บ้านโป่งโป่ง
ด่านซ้าย
เลยสพป.เลย เขต 315.96132908101.5960693042-079036 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
45
520145บ้านหนองผือนาหอ
ด่านซ้าย
เลยสพป.เลย เขต 317.34041507101.1459454042-891100 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
46
รร.ตชด.บ้านหมันขาวกกสะทอนด่านซ้ายเลยตชด.2416.960766101.076137 8 211 8 1111 8 8 ตชด.
47
520156บ้านนาเจียงโคกงาม
ด่านซ้าย
เลยสพป.เลย เขต 317.375106101.230625042-078158 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
48
520362ชุมชนบ้านนาพึงนาพึงนาแห้วเลยสพป.เลย เขต 317.41127858101.0470748042-897304 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
49
520373บ้านนามาลานามาลานาแห้วเลยสพป.เลย เขต 317.38527026101.0446706
081-9642092
8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
50
520370บ้านนาแห้วนาแห้วนาแห้วเลยสพป.เลย เขต 317.477415101.06851042-897019 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
51
520369บ้านแสงภาแสงภานาแห้วเลยสพป.เลย เขต 317.49127031100.9990686042-870333 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
52
520364บ้านเหล่ากอหกเหล่ากอหกนาแห้วเลยสพป.เลย เขต 317.4959123100.8791935 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
53
520341บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101สานตมภูเรือเลยสพป.เลย เขต 317.44163464101.4708692042-072814 6 11 6 ปชร.2
54
520359บ้านร่องจิกร่องจิกภูเรือเลยสพป.เลย เขต 317.34977304101.3135657042-078640 11 11 11 111 11 11 สพฐ.ขนาดเล็ก
55
520360บ้านนาขามป้อมร่องจิกภูเรือเลยสพป.เลย เขต 317.347915101.301749042-813590 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
56
520348บ้านปลาบ่าปลาบ่าภูเรือเลยสพป.เลย เขต 317.385732101.358476042-813591 8 11 8 111 8 8 สพฐ.ขนาดเล็ก
57
รวม641253 427 23236454545
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...