สำรวจข้อมูลคนพิการที่ด้อยโอกาสที่จำเป็นต้องใช้รถเข็น หรือสามล้อโยก (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGH
1
ประทับเวลาคำนำหน้า
ชื่อ-สกุลคนพิการด้อยโอกาส
บ้านเลขที่ หมู่ที่
ตำบลความต้องการ
เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน
รพ.สต.
2
13/7/2016, 9:43:58นายทอน แต้มงาม281 หมู่4หนองฉลองรถเข็น
นายเกียรติศักดิ์ พวงพลอย
นิคมซอยกลาง
3
13/7/2016, 10:01:22นายนายสมเกียรติ แป้นจันทร์
39 หมู่ที่ 3(มีครบทุกคนแล้ว)
ศรีสะอาดไม่ต้องการวีรวัฒน์ รัศมีตะเคียนบังอีง
4
13/7/2016, 12:03:52นายสมชาย เยสูงเนิน130 ม.1ตาอุดรถสามล้อโยกนางสุกัญญา คำศรีคลองกลาง
5
13/7/2016, 12:05:12นายวุฒิศักดิ์ สมทอง27/1 ม.5ตาอุดรถสามล้อโยกนางสุกัญญา คำศรีคลองกลาง
6
13/7/2016, 12:06:49นางสุข วงษ์ขันธ์3 ม.7ตาอุดรถสามล้อโยกนางสุกัญญา คำศรีคลองกลาง
7
13/7/2016, 13:40:18นางสา ใชยนะรา24. ม.4ตาอุดรถสามล้อโยกนางสุกัญญา. คำศรีคลองกลาง
8
13/7/2016, 14:39:14นายฮีง ปรือปรัก208/1ปรือใหญ่รถเข็นสุทธิรักษ์ จงราชปรือคัน
9
13/7/2016, 14:43:58นายธิระเดช วันนุบล30 หมู่ที่ 4ปรือใหญ่รถสามล้อโยกสุทธิรักษ์ จงราชปรือคัน
10
13/7/2016, 19:22:31นายก่อเกียรติ ศุขแจ้ง1 หมู่ที่ 6ห้วยสำราญรถเข็นนายสุธี จาตุมนาก๊อก
11
15/7/2016, 17:55:44นางนางนิตย์ พงษ์สุวรรณ10 ม.1หัวเสือรถสามล้อโยกนางณัฎฐา ใชยมาศหัวเสือ
12
15/7/2016, 17:56:37นางรำ สถาน149 ม.3หัวเสือรถสามล้อโยกนางณัฎฐา ใชยมาศหัวเสือ
13
15/7/2016, 17:57:18นายสำรัตน์ วาที87 ม.12หัวเสือรถสามล้อโยกนางณัฎฐา ใชยมาศหัวเสือ
14
15/7/2016, 17:58:00นายประสิทธิ์ สาระพันธ์11 ม.5หัวเสือรถสามล้อโยกนางณัฎฐา ใชยมาศหัวเสือ
15
29/7/2016, 21:23:22นายสมร พลคง109/1 ม.2ศรีตระกูลรถสามล้อโยก
นางสร้อยฟ้า พรมงาม
โนน
16
14/8/2016, 18:43:00นางค่าย ศรีบริบูรณ์96 ม.7ปราสาทรถเข็น
นางชนากานต์ นามโคตร
บ่อทอง
17
14/8/2016, 18:43:54นายซา บัวดี113 ม.7ปราสาทรถเข็น
นางชนากานต์ นามโคตร
บ่อทอง
18
16/8/2016, 14:38:41นางสุพิน คำสุข135 ม.9ห้วยใต้รถสามล้อโยก
นางสิริพร ศรีอินทร์
สมบูรณ์
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu