Αποτελέσματα 2012-05-26-Sat-19-42-32
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgtObyYptC4FdC1kZ3JLT0VlSzFoMHM0VFBZY1dCUlEΔιαφωνώ κάθεταΔιαφωνώ λίγοΑδιάφοροΣυμφωνώ λίγοΣυμφωνώ πολύ
2
Ετήσιος έλεγχος περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον 200 εφοριακών41521225
3
Δημιουργία πλήρους κτηματολογικού μητρώου και κτηματολογικών γραφείων αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020.011423218
4
Νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων22728217
5
Δημοσίευση στο διαδίκτυο της απόδοσης των εφοριών221623213
6
Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοσίων προμηθειών221327212
7
Αντικατάσταση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με απλούστερη νομοθεσία021632206
8
Νομοθεσία προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τις πολεοδομικές διαδικασίες24641203
9
Φορολ.έλεγχος φυσ.προσώπων υψηλού πλούτου και ελευθ.επαγγεματιών66439201
10
Δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των παρακάτω πληροφοριών: ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσά των ισχυουσών εισφορών, στατιστικά332032198
11
Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα.351437197
12
Μονάδα οικ.επιθεωρητών για έλεγχο φοροεισπρακτόρων37846192
13
Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, εξαλείφοντας τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκολύνοντας τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.67843192
14
Εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης9131336185
15
Μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης122347183
16
Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία171352183
17
Σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς1381043182
18
Πληρωμή με τραπ.εμβάσματα στις εφορίες για απελευθέρωση προσωπικού3102748168
19
Εντοπισμός των ταμείων στα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και αναπροσαρμογή των πληρωμών661760167
20
Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημοσίους οργανισμούς592056166
21
Απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών λειτουργίας11181251164
22
Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε φορέα που θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις μέσω διαγωνισμών1141859164
23
Κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι, κέντρα φυσιοθεραπείας, Λογιστές και φοροτεχνικοί, Μεσίτες ακινήτων, κλπ)13201149163
24
Να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων13181943163
25
Επιβολή προθεσμιών για τις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και τις υποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης χρεών και αφερεγγυότητας.392459161
26
Καταργείται υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών10242242158
27
Αναθεώρηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις εξαγωγές133857157
28
Απαλλαγή των δικαστών από μη δικαστικές εργασίες, όπως η προσημείωση ακίνητης περιουσίας, η σύσταση και η λύση νομικών προσώπων και οι συναινετικές/εκούσιες αιτήσεις οικογενειακού δίκαιου6102559156
29
Εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών εφοριών434056153
30
Υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας "Ήλιος"19152049153
31
Άρση της απαίτησης δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες στην περίπτωση εταιριών με δικτυακό τόπο.22113932152
32
Μείωση περιθωρίων κέρδους των χονδρεμπόρων φαρμάκων σε κάτω του 5%6173250151
33
Ποινική δίωξη και δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων για φορολ.οφειλές1025962150
34
Ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων, μείωση του συνολικού λειτουργικού και Μισθολογικού κόστους,(τουλάχιστον κατά 30%) στο νέο ενιαίο ταμείο2118958150
35
Άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών)19162252147
36
Απελευθέρωση ΚΤΕΛ με το κόστος των αδειών να μην υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος9212559142
37
Μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις31162248139
38
Μείωση των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015.19311356137
39
Μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων σε κάτω από 15%7203854137
40
Υιοθέτηση δεσμεύσεων Εμπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία12125047135
41
Καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας.20341552135
42
Κλείσιμο 200 εφοριών11344736128
43
Κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου18224246128
44
Αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας22241470126
45
15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 201230301756123
46
Μείωση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 201221322456123
47
Διαγωνισμός για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για αναμετάδοση.8107145122
48
Μειώση των κοινωνικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες24362059117
49
Οι έμποροι λιανικής να μπορούν να πωλούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές18174758116
50
Προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων.21254452114
51
Ορισμός των εισφορών των δικηγόρων και των μηχανικών προς τις επαγγελματικές τους οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλμ14166350113
52
Εξάλειψη φορολογικών απαλλαγών και προνομίων, μείωση φορ.συντελεστών21451962109
53
Η συνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται17175261109
54
Κλείσιμο φορέων ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ)3249324598
55
Διαγραφή υποθέσεων σε αδράνεια από τα μητρώα των δικαστηρίων3138435094
56
Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ6448213192
57
Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών2734535191
58
Διακοπή της αναλογικής αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 20132717863591
59
Ορισμός προκαταβαλλόμενου ποσού για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου1421677084
60
Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν αυτόματες αυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένων εκείνων περί ωριμάνσεων.5655294769
61
Μείωση στις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων7557334150
62
Αυξήσεις 25% στα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ11561273122
63
Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ θα μειωθούν κατά 32%15847171420
64
Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν 22%13659261817
65
Αποτελέσματα της έρευνας «Πόσο Μνημονιακοί Είμαστε;»http://www.twitter.com/ik_http://ikera.wordpress.com/
Loading...
 
 
 
Φύλλο1