ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
april 20212010-202015161718192021222324252627282930
Summa
månad
Summa
år
Summa totalt
2
Kontroller2034531223125125252059
3
Sparvhök81119
4
Större strandpipare7007
5
Enkelbeckasin7007
6
Skogsnäppa1001
7
Gök3003
8
Nattskärra520052
9
Göktyta5311154
10
Gröngöling1001
11
Större Hackspett160016
12
Mindre Hackspett7007
13
Sånglärka51116
14
Ladusvala10800108
15
Hussvala5005
16
Trädpiplärka430043
17
Ängspiplärka991111144995
18
Skärpiplärka3003
19
Gulärla 110011
20
Sädesärla1791122181
21
Gärdsmyg12715177134
22
Järnsparv143821211412020163
23
Rödhake39322151312111375757450
24
Näktergal9009
25
Ringduva000
26
Blåhake540054
27
Svart rödstjärt1001
28
Rödstjärt210111211
29
Buskskvätta30000300
30
Stenskvätta1129121215113131142
31
Dubbeltrast1001
32
Ringtrast131113316
33
Koltrast4501111155455
34
Björktrast5005
35
Taltrast9211114496
36
Rödvingetrast9009
37
Sävsångare2002
38
Rörsångare610061
39
Kärrsångare3003
40
Härmsångare690069
41
Höksångare2002
42
Ärtsångare91400914
43
Törnsångare1151001151
44
Trädgårdssångare32300323
45
Vassångare1001
46
Svarthätta543111544
47
Gransångare2894124223712626315
48
Lövsångare19601111961
49
Tajgasångare1001
50
Brunsångare1001
51
Kungsfågel2754215211515290
52
Brandkronad Kungsfågel
1001
53
Grå flugsnappare330033
54
Mindre flugsnappare3003
55
Svartvit flugsnappare250025
56
Stjärtmes450045
57
Entita3111132
58
Talltita120012
59
Tofsmes7007
60
Svartmes9009
61
Blåmes5911122593
62
Talgoxe400111144404
63
Nötväcka180018
64
Trädkrypare210021
65
Törnskata11400114
66
Varfågel1001
67
Nötskrika2002
68
Skata2002
69
Kaja1001
70
Stare2233325
71
Gråsparv5005
72
Pilfink420042
73
Bofink680068
74
Bergfink1011111
75
Stenknäck2002
76
Grönfink3502211177357
77
Steglits340034
78
Grönsiska220022
79
Hämpling281111282
80
Gråsiska239111240
81
Brunsiska140014
82
Rosenfink5005
83
Domherre9009
84
Gulsparv5501122552
85
Videsparv1001
86
Sävsparv2182133221
87
88
0013406
89
187187
90
91
Antal arter/dag99949800041628107
92
Summa dag241311614330005193203513187
93
Summa år24131161433000519320351318513406
94
13219
95
Första fyndet, dag markerad
96
97
98
99
100