ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
april 20212010-202015161718192021222324252627282930
Summa
månad
Summa
år
Summa totalt
2
Kontroller203453122312519192053
3
Sparvhök8119
4
Större strandpipare707
5
Enkelbeckasin707
6
Skogsnäppa101
7
Gök303
8
Nattskärra52052
9
Göktyta531154
10
Gröngöling101
11
Större Hackspett16016
12
Mindre Hackspett707
13
Sånglärka5116
14
Ladusvala1080108
15
Hussvala505
16
Trädpiplärka43043
17
Ängspiplärka99111113994
18
Skärpiplärka303
19
Gulärla 11011
20
Sädesärla179112181
21
Gärdsmyg1271516133
22
Järnsparv1438212114115158
23
Rödhake393221513121013726419
24
Näktergal909
25
Blåhake54054
26
Svart rödstjärt101
27
Rödstjärt21010210
28
Buskskvätta3000300
29
Stenskvätta1129121215161135
30
Dubbeltrast101
31
Ringtrast13111
32
Koltrast450111114454
33
Björktrast505
34
Taltrast921111395
35
Rödvingetrast909
36
Sävsångare202
37
Rörsångare61061
38
Kärrsångare303
39
Härmsångare69069
40
Höksångare202
41
Ärtsångare9140914
42
Törnsångare115101151
43
Trädgårdssångare3230323
44
Vassångare101
45
Svarthätta54310543
46
Gransångare28941242237115304
47
Lövsångare1960101960
48
Tajgasångare1
49
Brunsångare1
50
Kungsfågel27542152114289
51
Brandkronad Kungsfågel
101
52
Grå flugsnappare33033
53
Mindre flugsnappare303
54
Svartvit flugsnappare25025
55
Stjärtmes45045
56
Entita311132
57
Talltita12012
58
Tofsmes707
59
Svartmes909
60
Blåmes591112593
61
Talgoxe40011113403
62
Nötväcka18018
63
Trädkrypare21021
64
Törnskata1140114
65
Varfågel101
66
Nötskrika202
67
Skata202
68
Kaja101
69
Stare223325
70
Gråsparv505
71
Pilfink42042
72
Bofink68068
73
Bergfink101111
74
Stenknäck202
75
Grönfink350221116356
76
Steglits34034
77
Grönsiska22022
78
Hämpling28110281
79
Gråsiska23911240
80
Brunsiska14014
81
Rosenfink505
82
Domherre909
83
Gulsparv55011551
84
Videsparv101
85
Sävsparv218212220
86
0013321
87
88
89
Antal arter/dag8994980004162000
90
Summa dag231311614330005193000118
91
Summa år23131161433000519300013321
92
13219
93
Första fyndet, dag markerad
94
95
96
97
98
99
100