ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
april 20232010-2022202215161718192021222324252627282930Summa
månad
Summa
år
Summa totalt
2
Kontroller000
3
Sparvhök100010
4
Tornfalk0000
5
Större strandpipare8008
6
Enkelbeckasin7007
7
Skogsnäppa1001
8
Gök3003
9
Nattskärra630063
10
Göktyta670067
11
Gröngöling1001
12
Större Hackspett170017
13
Mindre Hackspett100010
14
Sånglärka6006
15
Ladusvala13200132
16
Hussvala5005
17
Trädpiplärka530053
18
Ängspiplärka1245001245
19
Skärpiplärka3003
20
Gulärla 120012
21
Sädesärla20700207
22
Gärdsmyg16800168
23
Järnsparv19000190
24
Rödhake53000530
25
Näktergal9009
26
Ringduva1001
27
Blåhake610061
28
Svart rödstjärt3003
29
Rödstjärt23300233
30
Buskskvätta36100361
31
Stenskvätta1390001390
32
Dubbeltrast1001
33
Ringtrast160016
34
Koltrast49300493
35
Björktrast5005
36
Taltrast10900109
37
Rödvingetrast100010
38
Sävsångare5005
39
Rörsångare680068
40
Kärrsångare3003
41
Härmsångare760076
42
Höksångare2002
43
Ärtsångare1118001118
44
Törnsångare1314001314
45
Trädgårdssångare37700377
46
Vassångare1001
47
Svarthätta73900739
48
Gransångare37400374
49
Lövsångare2261002261
50
Tajgasångare1001
51
Brunsångare1001
52
Kungsfågel38100381
53
Brandkronad Kungsfågel1001
54
Grå flugsnappare370037
55
Mindre flugsnappare3003
56
Svartvit flugsnappare280028
57
Stjärtmes530053
58
Entita330033
59
Talltita120012
60
Tofsmes8008
61
Svartmes110011
62
Blåmes67100671
63
Talgoxe45600456
64
Nötväcka200020
65
Trädkrypare220022
66
Törnskata11900119
67
Varfågel1001
68
Nötskrika2002
69
Skata3003
70
Kaja1001
71
Stare310031
72
Gråsparv5005
73
Pilfink420042
74
Bofink700070
75
Bergfink130013
76
Stenknäck2002
77
Grönfink38100381
78
Steglits380038
79
Grönsiska240024
80
Hämpling31300313
81
Gråsiska26100261
82
Brunsiska140014
83
Rosenfink7007
84
Domherre9009
85
Gulsparv61900619
86
Videsparv1001
87
Sävsparv25700257
88
Svarthakad buskskvätta2002
89
0015721
90
0
91
92
Antal arter/dag0000000000000000
93
Summa dag200000000000000002
94
Summa år0000000000000000015719
95
15719
96
Första fyndet, dag markerad
97
98
99
100