Strategic Plan.xlsm
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CHANNEL PLAN / KẾ HOẠCH KÊNH
2
Content Types / Kiểu Nội DungChannel / KênhObjective/ Mục TiêuStructure / Cấu TrúcFrequency / Tần SuấtTone / GiọngDesired Action / Hành Động Mong Muốn NhấtURL
3
4
5
6
7
8
9
10
11
CORE MESSAGE / Thông Điệp Cốt Lõi
CONTENT STRATEGTY
12
Message / TopicSummary / Keywords
13
Target Audience / Đối Tượng Khách Hàng Mục Tiêu
14
Mission Statement / Tuyên Bố Sứ Mệnh
15
Core Message or Question / Thông Điệp Cốt Lõi hoặc Câu hỏi
16
5-7 Secondary Messages / Thông Điệp Thứ Cấp
17
1
18
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
25
BUSINESS OBJECTIVES / CÁC MỤC TIÊU KINH DOANH
26
Business Objectives / Mục Tiêu Kinh DoanhBusiness Impact (Reason Why) / Tác Động Kinh DOanhBenchmark / Điểm Chuẩn1st Quarter Results / Kết Quả Quý Thứ 12nd Quarter Results / Kết Quả Quý Thứ 23rd Quarter Results / Kết Quả Quý Thứ 34th Quarter Results / Kết Quả Quý Thứ 4
27
28
29
30
31
32
33
34
35
COMPETITIVE ANALYSIS
36
Competitors / Đối ThủTheir Core Message / Thông Điệp Cốt Lõi Của HọTopics they Cover / Chủ Đề Mà Họ CóTypes of Content / Kiểu Nội DungFrequency / Tần SuấtTypical calls to action / Kiểu kêu gọi hành độngThe Gap / Phần Thiếu Sót Của Đối Thủ
37
38
39
40
41
42
43
MARKETING STRATEGY / CHIẾN LƯỢC MARKETING
44
Differentiator / Điểm khác biệt
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...