รายละเอียดใบจ่ายค่าเทอม ปี62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประมาณการค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2562 ห้อง Smart English
2
ที่รายการ
จำนวนเงิน(ชาย)
จำนวนเงิน(หญิง)
3
1ค่าบำรุงการศึกษา1,8001,800
4
2ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯและครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม310310
5
3ค่าชุดพลศึกษา500500
6
4ค่าชุดพื้นเมือง550850
7
5ค่ากระเป๋านักเรียน300300
8
6ค่าประกันชีวิต180180
9
7ค่าระบบดูแลนักเรียน200200
10
8ค่าเข็มตราสัญลักษณ์ 100100
11
9ค่าถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน100100
12
10ค่ากิจกรรมห้องเรียน Smart English 3,0003,000
13
รวม7,0407,340
14
15
ประมาณการค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2562 ห้อง วิทย์-คณิต
16
ที่รายการ
จำนวนเงิน(ชาย)
จำนวนเงิน(หญิง)
17
1ค่าบำรุงการศึกษา1,8001,800
18
2ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯและครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม310310
19
3ค่าชุดพลศึกษา500500
20
4ค่าชุดพื้นเมือง550850
21
5ค่ากระเป๋านักเรียน300300
22
6ค่าประกันชีวิต180180
23
7ค่าระบบดูแลนักเรียน200200
24
8ค่าเข็มตราสัญลักษณ์ 100100
25
9ค่าถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน100100
26
10ค่ากิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์4,0004,000
27
รวม8,0408,340
28
29
ประมาณการค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2562 ห้อง ดนตรี
30
ที่รายการ
จำนวนเงิน(ชาย)
จำนวนเงิน(หญิง)
31
1ค่าบำรุงการศึกษา1,8001,800
32
2ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯและครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม310310
33
3ค่าชุดพลศึกษา500500
34
4ค่าชุดพื้นเมือง550850
35
5ค่ากระเป๋านักเรียน300300
36
6ค่าประกันชีวิต180180
37
7ค่าระบบดูแลนักเรียน200200
38
8ค่าเข็มตราสัญลักษณ์ 100100
39
9ค่าถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน100100
40
รวม4,0404,340
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu