ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
QUÀ TẾT HAPI VEGAN 2022
2
Chính sách đại lý:
- Đơn hàng từ 3,000,000 VNĐ giảm 10%
- Đơn hàng từ 10,000,000 VNĐ giảm 20%
3
SttTên hộp quàSản phẩm bên trongSản phẩm đi kèmHình ảnhGián bánLink ảnh
4
1Hộp "An trú" to- Một lọ ô mai sấu - Ô mai Cô San nghệ nhân hơn 30 năm kinh nghiệm
- Một lọ kẹo lạc vừng truyền thống Đường Lâm
- Một lọ kẹo dồi lạc truyền thống Cổ Hoàng
- Một lọ trà ngũ cốc cao cấp HAPI: Đỗ đen, gạo lứt, tâm sen, hoa nhài
- Một lọ hạt điều bình phước
- Một lọ hạnh nhân rang bơ
1 tập lì xì: 05 chiếc
1 túi đựng quà
415,000 ₫https://drive.google.com/drive/folders/15kMVgbK3DWn0lD-3mVQBeA__30N-Y51H?usp=sharing
5
2Hộp "An trú" nhỏ- Một lọ ô mai sấu Hà Nội - Ô mai Cô San nghệ nhân hơn 30 năm kinh nghiệm
- Một lọ kẹo lạc vừng truyền thống Đường Lâm
- Một lọ trà ngũ cốc cao cấp
- Một lọ hạt điều bình phước/hạnh nhân
1 tập lì xì: 05 chiếc
1 túi đựng quà
315,000 ₫https://drive.google.com/drive/folders/15kMVgbK3DWn0lD-3mVQBeA__30N-Y51H?usp=sharing
6
3Hộp quà Hy vọng- Một lọ ô mai hồng bình - Ô mai Cô San nghệ nhân hơn 30 năm kinh nghiệm
- Một lọ kẹo lạc vừng truyền thống Đường Lâm
- Một lọ kẹo dồi lạc truyền thống Cổ Hoàng
- Một lọ trà ngũ cốc cao cấp HAPI: Đỗ đen, gạo lứt, tâm sen, hoa nhài
- Một lọ hạt điều bình phước/ô mai sấu - ô mai Cô San
- Một lọ hạnh nhân rang bơ
1 tập lì xì: 05 chiếc
1 túi đựng quà
415,000 ₫https://drive.google.com/drive/folders/1qcComkde52Qk3mdZCTXCiW3yYZ-FW7Pb?usp=sharing
7
4Hộp quà Bình an- Một lọ ô mai sấu Hà Nội - Ô mai Cô San nghệ nhân hơn 30 năm kinh nghiệm
- Một lọ kẹo lạc vừng truyền thống Đường Lâm
- Một lọ trà ngũ cốc cao cấp
- Một lọ hạt điều bình phước/hạnh nhân
1 tập lì xì: 05 chiếc
1 túi đựng quà
315,000 ₫https://drive.google.com/drive/folders/1LqDqL9cVRt8HErGm-eoyEqrDRpM7QUgD?usp=sharing
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100