ส่งแฟ้มสะสมผลงานครู วิทยาลัยการอาชีพกาะคา (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาชื่อ-นามสกุลชื่อสถานศึกษาแผนกวิชาตำเเหน่ง
ส่งลิงค์แฟ้มสะสมผลงาน เช่น gg.gg/.......
2
8/18/2018 12:10:08
นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ข้าราชการครูgg.gg/tongliab
3
8/18/2018 12:10:14นายกำธร คำมุข
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
อิเล็กทรอนิกส์
ข้าราชการครู
gg.gg/kkkumthon
4
8/18/2018 12:10:24
นายศราวุธ วงศ์คำลือ
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูพิเศษสอน
gg.gg/wongkamlue
5
8/18/2018 12:10:41
บุหงา ตันเมืองใจ
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
การบัญชีข้าราชการครูgg.gg/caneport
6
8/18/2018 12:10:46
นางภัทรสุดา ขุนโขลนสถาพร
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
สามัญครูพิเศษสอน
gg.gg/LaoshiBow
7
8/18/2018 12:10:47
พัชรินทร์ ผาสุข
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
การตลาดพนักงานราชการ
gg.gg/KhuPoy0166
8
8/18/2018 12:10:48
นายฌาณวัตน์ อัศวะมณเฑียร
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ทักษะชีวิตพนักงานราชการgg.gg/chanawat
9
8/18/2018 12:10:51
ครูจุฬาลักษณ์ คำมุข
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
การตลาดพนักงานราชการgg.gg/krujaws8
10
8/18/2018 12:11:08
นางรัตนกร แก้วประดิษฐ์
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
การบัญชีข้าราชการครู
gg.gg/kru_ammy0902
11
8/18/2018 12:11:14
ปิยวรรณ พรหมพูนโชค
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ทักษะชีวิตครูพิเศษสอน
gg.gg/krupang1988
12
8/18/2018 12:11:15
คฑาเพชร บุญเรือง
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ช่างยนต์ครูพิเศษสอน
gg.gg/khathapech
13
8/18/2018 12:11:16นิศาชล บุญมาก
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูพิเศษสอนgg.gg/nisakiec
14
8/18/2018 12:11:25
นางนงนุช ไชยยา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ทักษะชีวิตข้าราชการครู
gg.gg/krunuch11
15
8/18/2018 12:11:27วศิน วงค์สาย
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ช่างยนต์ครูพิเศษสอนgg.gg/kruWasin
16
8/18/2018 12:11:35
นายธนบูลย์ ชมภูกูล
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
การท่องเที่ยวครูพิเศษสอน
gg.gg/toursiam009
17
8/18/2018 12:11:36
กุหลาบทิพย์ วงศ์คำลือ
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
การตลาดข้าราชการครู
gg.gg/krukulaptip
18
8/18/2018 12:11:42สมพูน แสวงหา
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ช่างยนต์ครูพิเศษสอน
https://sites.google.com/site/sompoonsawaengha/
19
8/18/2018 12:11:48
นายประกาศิต วงค์คำตุ้ย
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ครูพิเศษสอน
https://sites.google.com/site/prakasitwongkamtuy/home
20
8/18/2018 12:11:58ธวัช ปวนน้อย
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
อิเล็กทรอนิกส์
ครูพิเศษสอน
gg.gg/Thawat2520
21
8/18/2018 12:12:04
นายทม ชุมภูแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ช่างยนต์ข้าราชการครูgg.gg/tom2516
22
8/18/2018 12:12:17
นางนิตยา ตินศรี
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ทักษะชีวิตข้าราชการครู
gg.gg/khruaew015
23
8/18/2018 12:12:26บุญทวี ตินศรี
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ช่างกลโรงงานพนักงานราชการ
gg.gg/khruthawee19
24
8/18/2018 12:12:30
นางปารณีย์ บุญติ่ง
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
สาขาวิชาการบัญชี
ครูพิเศษสอน
gg.gg/krutree2522
25
8/18/2018 12:12:31
นายราชันย์ กลองกลิ่น
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
การท่องเที่ยวครูพิเศษสอน
gg.gg/krusun2557
26
8/18/2018 12:14:34
ปิยวรรณ พรหมพูนโชค
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ทักษะชีวิตครูพิเศษสอน
gg.gg/krupang1988
27
8/18/2018 12:15:06
นายบุญทวี ตินศรี
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ช่างกลโรงงานพนักงานราชการ
gg.gg/khruthawee19
28
8/18/2018 12:15:08
นางนิตยา ตินศรี
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ทักษะชีวิตข้าราชการครู
gg.gg/khruaew015
29
8/18/2018 12:15:08
นายจักรี น้อยบุตรแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
เทคนิคพื้นฐานครูพิเศษสอน
gg.gg/aoat_bayern
30
8/18/2018 12:15:14
อ.วชิรากรณ์ ใจซื่อ
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ช่างเชื่อมโลหะ
พนักงานราชการgg.gg/tomjeep
31
8/18/2018 12:15:42
นายเฉลิม ข่ายสุวรรณ
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการgg.gg/krulerm
32
8/18/2018 12:15:42
นายสุทธิพงศ์. ป่งแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการ
gg.gg/kursuttipong
33
8/18/2018 12:36:10
พิชญ์ณกรณ์ เต็งรัตนชัยกุล
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
การบัญชีข้าราชการครูgg.gg/krujaeh1
34
8/18/2018 13:18:15นางนิตยา ตินศรี
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ทักษะชีวิตข้าราชการครูgg.gg/khruaew015
35
8/18/2018 13:23:40นายไกรสร ขจรคำ
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ช่างยนต์ครูพิเศษสอนgg.gg/kaisorn
36
8/18/2018 14:04:28
นายกัมปนาท เลาหพงค์สมบูรณ์
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ช่างกลโรงงานครูพิเศษสอนhttp://gg.gg/bf9z0
37
8/18/2018 14:08:00
นายวุฒินันท์ ศรีจันทร์
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ช่างเชื่อมโลหะครูพิเศษสอนhttp://gg.gg/bf9zj
38
8/18/2018 16:22:45นายบุญทวี ตินศรี
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ช่างกลโรงงานพนักงานราชการgg.gg/khruthawee19
39
8/18/2018 16:23:33นางนิตยา ตินศรี
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ทักษะชีวิตข้าราชการครูgg.gg/khruaew015
40
8/18/2018 19:51:09โสภณ กิมจันทร์
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ไฟฟ้ากำลังข้าราชการครู
https://sites.google.com/site/soponkimjan/
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu