2556M408
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
2
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 (747) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 แนวการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ (การผลิตสื่อผสม)
3
เลขที่รหัสชื่อ - สกุลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนUpload ภาพ 1ตอบคำถาม หน่วย 1ภาพ อาหารภาพ หนังสือตอบคำถาม แบบฝึกที่ 2ภาพ ไอศกรีมรวมเกรด
4
555555300
5
137931นายเกรียงศักดิ์ จันสอง1-5499-00508-48-7555355280
6
237952นายจิรกิตต์ ชัยธรรม1-5499-00503-55-8555455290
7
337962นายจีรภัทร โนรินทร์1-5499-00484-47-2555555300
8
437980นายชนกานต์ สมุทรเพ็ชร์1-5499-00494-56-7555555300
9
538040นายตะวัน แววกิ่ง1-7599-00315-34-2552.555527.50
10
638047นายทวีวัฒน์ บุญซ้อน 1-5406-00096-42-8555555300
11
738122นายนวพล เลิศประเสริฐ1-5499-00491-08-8555555300
12
838131นายนิตินันท์ ประทิศ1-5499-00481-25-2555555300
13
938137นายบุญธิภัสร์ ศรีระวัตร1-5499-00477-52-2555555300
14
1038164นายปาฏิหาริย์ อภิญญาลังกร1-5499-00483-71-9555555300
15
1138189นายพสธร ตันติอาภรณ์กุล1-5599-00334-61-6555555300
16
1238249นายรัชพล แก้วติน1-5499-00474-98-1555355280
17
1338280นายวีระยุทธ นพสวัสดิ์ 1-1199-00716-52-1552.545526.50
18
1438306นายศุภนัฐ ทินนท์1-5499-00507-62-6555455290
19
1538328นายสิรวิชญ์ วังแก้ว1-5499-00494-29-0555555300
20
1638329นายสิรวิชญ์ อุปการ1-5099-70041-46-4555555300
21
1738337นายสุเมธ กวางอุเสน1-5499-00489-39-3555555300
22
1838356นายอภิสิทธ์ ทวีปัญญา1-5499-00482-32-1555555300
23
1938361นายอัครพล เรืองศรี1-5499-00471-27-3555555300
24
2038373นายเอกภักดิ์ คงทน1-5499-00487-43-955555250
25
2140735นายกฤช อินทรสัตยพงษ์1-5499-00473-36-5555150
26
2240737นายกันตินันท์ คำวังจันทร์1-5499-00497-28-1555555300
27
2340741นายจักรราช เขยเป็นสี1-5499-00499-22-455355230
28
2440743นายฉัตรชัย รัตนศรีดอนชัย 1-5499-00501-13-0555555300
29
2540754นายณัฐธนพล ไชยแก้ว1-5499-00501-36-9555555300
30
2640757นายณัฐวัฒน์ กุณาหล่าย1-5499-00486-72-6555150
31
2740768นายนลธวัช ถุงเงิน1-1002-01389-92-155555250
32
2840769นายนัทธพงค์ ฟองจันทร์1-5499-00483-92-1552.555527.50
33
2940770นายนิติพงษ์ เชียงหนุ้น1-5599-00331-30-7555555300
34
3040771นายนิธิพัฒน์ เขื่อนเพ็ชร1-5499-00489-62-8555555300
35
3140781นายเรืองนาม ศรียงค์1-6001-00734-49-1555555300
36
3240790นายอัครพล กล้าจริง1-5499-00500-81-85555200
37
3338451นางสาวมัทวัน ดอกดิน1-5499-00498-05-8555555300
38
3438475นางสาวสุนิตา ชัยเจริญ1-5499-00489-15-6555555300
39
3540834นางสาวณัฐธีรา อุตมา1-5499-00511-28-3552.545526.50
40
3640836นางสาวณัฐริกา ทองจิต1-5499-00489-35-1555555300
41
3740840นางสาวทัตติยา บุญบุตตะ1-4199-00685-83-5555554290
42
3840841นางสาวทิชา แสงเรือง1-1007-02481-51-0555555300
43
3940879นางสาวพิมพ์พรรณ ทุ่งสง1-5499-00492-62-9555555300
44
4040888นางสาวมัชฌิมา บัวกลิ่น1-1037-02234-99-1555555300
45
4140890นางสาวเมธณีย์ สุทธพันธ์1-5405-00086-57-9555455290
46
4240898นางสาววณิชชา ฝั้นเครือ1-5499-00482-37-2555555300
47
4340915นางสาวสุทธิดา ฟูคำมี1-5499-00504-36-855555250
48
44นางสาวชโลบล เขื่อนคำ555150
49
4043404241410
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แบบฝึก
สอบ
ต้นฉบับสอบ1
 
 
Main menu