TAPAK ERPH PENDIDIKAN JASMANI SK
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBX
1
2
3
PENDIDIKAN JASMANIMINGGU:1DATE:Monday, January 1, 2018, ::
4
TAHUN:1BIDANG:TIADA
5
KELAS:1BBIDANGKemahiran : Konsep Pergerakan
6
MASA:8.45TO8.15BIDANG:3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomotor )
7
ASPEKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
8
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.1.1.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan layangan.
9
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )2.1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan.2.1.2 Mengenal pasti ruang diri pada pelbagai aras.
10
5. Kesukanan ( Domain Afektif )5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.5.1.2 Menggunakan alatan bersama-sama dan menunggu giliran semasa menjalankan aktiviti.
11
STRATEGI P&PKAEDAH P&PBAHAN BANTU MENGAJARAKTIVITI PA21
12
Pembelajaran KontekstualTalaqqi MusyafahahPapan putihRally Table
13
Pembelajaran KontekstualLatih TubiPapan putihRally Table
14
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
15
NILAI-NILAI MURNIPETA I-THINKKEMAHIRAN BERFIKIRNILAI-NILAI MURNI
16
Yakin dan berdikari;Tree Map (Peta Pokok)Mengawal pembolehubahAmanah
17
AmanahBrace Map (Peta Dakap)Menyusun aturBekerjasama
18
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
19
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan memberikan:
20
Latihan bertulis
Lembaran Kerja/
Pemerhatian
Amali
/
Soal Jawab
Kuiz
21
22
REFLEKSI & IMPAK
23
24
/
orang murid berjaya dan dapat:
25
26
/
orang murid berjaya dan dapat:
27
28
Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid-murid.Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada murid-murid.
29
NOTA/CATATAN
30
PdP di tangguh kerana Kecemasan
31
EVIDEN
32
23456234#N/A67
33
-TAHUNMODULAKTIVITITEMASKOBJEKTIFKELASMINGGUSTRATEGIKAEDAHBBMKBKK 1KBKK 2FORMULA KBKK 1FORMULA KBKK 2FORMULA KBKK 3FORMULA KBKK 4IMPAKTAKSIR
NOTA
34
1
Kecemasan
1TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
1.1.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan layangan.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan.5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.1.1.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan layangan.2.1.1 Menyatakan bentuk badan, imbangan, pemindahan berat badan dan layangan semasa melakukan aktiviti.5.1.1 Membuat persediaan diri sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.Rally Table1ASATUPendekatan Induktif dan DeduktifTalaqqi MusyafahahObjek sebenarNILAI-NILAI MURNIAdilAdilCircle Map (Peta Bulatan)Membuat kaitanAdilAktiviti pengayaan telah diberikan kepada murid-murid.Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LEMBARAN KERJA/BUKU AKTIVITI kepada semua pelajar.
PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
35
2
MC
1TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
1.1.2 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang diri, ruang am dan batasan ruang dalam pelbagai arah dan aras
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.2.1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan.5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.1.1.2 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang diri, ruang am dan batasan ruang dalam pelbagai arah dan aras2.1.2 Mengenal pasti ruang diri pada pelbagai aras.5.1.2 Menggunakan alatan bersama-sama dan menunggu giliran semasa menjalankan aktiviti.Same Different1BDUAPendekatan Berpusatkan GuruBerceritaCDNILAI-NILAI MURNIAmanahAmanahBubble Map (Peta Buih)Membanding dan membezaAmanahAktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid-murid.Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
36
3
CRK
1TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
1.1.3 Melakukan pergerakan mengikut arah depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah berdasarkan isyarat
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.2.1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan.5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.1.1.3 Melakukan pergerakan mengikut arah depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah berdasarkan isyarat2.1.3 Mengenal pasti ruang am.5.1.3 Mematuhi arahan guru semasa melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.Timed Pair Share1CTIGAPendekatan Berpusatkan MuridLatih TubiKomputerNILAI-NILAI MURNIBaik HatiBaik HatiDouble Bubble Map (Peta Buih Berganda)MengkelaskanBaik HatiSelain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
37
MASA
4
Program Sekolah
1TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
1.1.4 Menukar arah dari hadapan ke belakang dan kiri ke kanan mengikut tempo, irama dan isyarat.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.2.1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan.5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.1.1.4 Menukar arah dari hadapan ke belakang dan kiri ke kanan mengikut tempo, irama dan isyarat.2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan kiri, kanan, hadapan, belakang, atas dan bawah.5.1.4 Mengenali dan mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.Talking Chips1DEMPATPembelajaran KonstruktivismeMain PerananCoursewareNILAI-NILAI MURNIBekerjasamaBekerjasamaTree Map (Peta Pokok)Menyusun aturBekerjasamaSelain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
38
7.4505
Kursus
1TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
1.1.5 Melakukan pergerakan dalam laluan lurus, berlengkok, spiral dan zig-zag.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.2.1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan.5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.1.1.5 Melakukan pergerakan dalam laluan lurus, berlengkok, spiral dan zig-zag.2.1.5 Menyatakan laluan pergerakan.Team Stand-N-Share2APembelajaran KontekstualPerbincanganJalur filemNILAI-NILAI MURNIBeraniBeraniBrace Map (Peta Dakap)Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’Berani
39
8.156
Mesyuarat
1TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
1.1.6 Melakukan pergerakan yang berbeza kelajuan berdasarkan tempo, irama dan isyarat.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.2.1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan.5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.1.1.6 Melakukan pergerakan yang berbeza kelajuan berdasarkan tempo, irama dan isyarat.2.1.6 Menyatakan cara mengawal kelajuan semasa bergerak berdasarkan tempo, irama dan isyarat.Fan-N-Pick2BPembelajaran MasteriPermainanFlashcardsNILAI-NILAI MURNIBerazam / Bercita-cita TinggiBerazam / Bercita-cita TinggiFlow Map (Peta Alir)Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.Berazam / Bercita-cita Tinggi
40
8.4571TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
1.1.7 Melakukan pergerakan yang berbeza penggunaan daya antara ringan dengan berat.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.2.1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan.5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti.1.1.7 Melakukan pergerakan yang berbeza penggunaan daya antara ringan dengan berat.2.1.7 Mengenal pasti penggunaan daya yang berbeza dalam pergerakan.Rally Robin2CPembelajaran Akses KendiriPenyelesaian MasalahLaptopNILAI-NILAI MURNIBerdikariBerdikariMulti-flow Map (Peta Pelbagai Alir)Mengenal pasti pernyataan berat sebelahBerdikari
41
9.1581TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan.
2.1.1 Menyatakan bentuk badan, imbangan, pemindahan berat badan dan layangan semasa melakukan aktiviti.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti.Round Robin2DPembelajaran Pengaturan KendiriTasmikProjektor LCDNILAI-NILAI MURNIBerdisiplinBerdisiplinBridge Map (Peta Titi)Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebabBerdisiplin
42
9.4591TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan.
2.1.2 Mengenal pasti ruang diri pada pelbagai aras.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti.Mix-N-MatchKajian Masa DepanKuizModelNILAI-NILAI MURNIBerhati-hatiBerhati-hatiMengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibatBerhati-hati
43
10.15101TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan.
2.1.3 Mengenal pasti ruang am.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )Gallery WalkTeori Kecerdasan PelbagaiLakonanNotisNILAI-NILAI MURNIBerhemah TinggiBerhemah TinggiMembuat inferens atau kesimpulanan awalBerhemah Tinggi
44
10.45111TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan.
2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan kiri, kanan, hadapan, belakang, atas dan bawah.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )Lyrical Lessons
Pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
Soal JawabProjektor overheadNILAI-NILAI MURNIBerjimat CermatBerjimat CermatMembuat generalisasi atau hipotesisBerjimat Cermat
45
11.15121TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan.
2.1.5 Menyatakan laluan pergerakan.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )Who Am I?
Penyiasatan Saintifik/Eksperimen
ProjekGambarNILAI-NILAI MURNIBersatu paduBersatu paduMentafsirBersatu padu
46
11.45131TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan.
2.1.6 Menyatakan cara mengawal kelajuan semasa bergerak berdasarkan tempo, irama dan isyarat.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )Think-Pair-Share
Pembelajaran Berasaskan Projek
SumbangsaranBahan bercetakNILAI-NILAI MURNIBersimpatiBersimpatiMengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinciBersimpati
47
12.15141TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan.
2.1.7 Mengenal pasti penggunaan daya yang berbeza dalam pergerakan.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )Spin-N-Think
Pengaplikasian Teknologi
LawatanRadioNILAI-NILAI MURNIBersopan santun / PeramahBersopan santun / PeramahMerumus atau meringkasBersopan santun / Peramah
48
12.45151TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
5.1.1 Membuat persediaan diri sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan5. Kesukanan ( Domain Afektif )Traveling File
Pendekatan Inkuiri
PertandinganPerakam pitaNILAI-NILAI MURNIBersyukurBersyukurMembuat keputusanBersyukur
49
1.15161TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
5.1.2 Menggunakan alatan bersama-sama dan menunggu giliran semasa menjalankan aktiviti.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan5. Kesukanan ( Domain Afektif )Team ProjectTeka-TekiTelevisyenNILAI-NILAI MURNIBertanggungjawabBertanggungjawabMenyelesaikan masalahBertanggungjawab
50
1.45171TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
5.1.3 Mematuhi arahan guru semasa melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan5. Kesukanan ( Domain Afektif )Hot SeatPerbahasanBuku TeksNILAI-NILAI MURNIBerterima KasihBerterima KasihMemerhatiBerterima Kasih
51
181TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
5.1.4 Mengenali dan mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan5. Kesukanan ( Domain Afektif )Role PlayLukisanVideoNILAI-NILAI MURNIBertoleransiBertoleransiMengelasBertoleransi
52
191TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.
5.2.1 Mempamerkan rasa seronok melakukan aktiviti baharu dalam Pendidikan Jasmani.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan5. Kesukanan ( Domain Afektif )The Yarn YarnCatanPapan putihNILAI-NILAI MURNIIkhlasIkhlasMengukur dan menggunakan nomborIkhlas
53
201TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.
5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan5. Kesukanan ( Domain Afektif )MontajLembaran kerjaNILAI-NILAI MURNIJujurJujurMembuat inferensJujur
54
211TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti.
5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan dan guru semasa melakukan aktiviti fizikal.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan5. Kesukanan ( Domain Afektif )CetakanNILAI-NILAI MURNIKasih SayangKasih SayangMeramalKasih Sayang
55
221TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti.
5.4.1 Mempamerkan aktiviti secara berpasangan
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan5. Kesukanan ( Domain Afektif )StensilanNILAI-NILAI MURNIKebebasanKebebasanBerkomunikasiKebebasan
56
231TIADA
Kemahiran : Konsep Pergerakan
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti.
5.4.2 Mempamerkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan.
TIADAKemahiran : Konsep Pergerakan5. Kesukanan ( Domain Afektif )PosterNILAI-NILAI MURNIKesederhanaanKesederhanaanMenggunakan perhubungan ruang dan masaKesederhanaan
57
241TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.2 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor
1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, berlari, melompat, melompat sebelah kaki (hopping), mencongklang (galloping), menggelongsor, melonjak (leaping) dan berskip.
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.TiupanNILAI-NILAI MURNIMematuhi Undang-undangMematuhi Undang-undangMentafsir dataMematuhi Undang-undang
58
251TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.2 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor
1.2.2 Melakukan pergerakan melompat dengan menggunakan kedua-dua belah kaki atau sebelah kaki dan mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki dengan lutut difleksi.
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.Ikatan dan CelupanNILAI-NILAI MURNIMencintai alam sekitarMencintai alam sekitarMendefinisi secara operasiMencintai alam sekitar
59
261TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.2 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor
1.2.3 Melakukan pergerakan lokomotor dalam pelbagai arah, aras, laluan dan kelajuan dengan rakan dan alatan.
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.Arca TimbulNILAI-NILAI MURNIMenepati MasaMenepati MasaMengawal pembolehubahMenepati Masa
60
271TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.2 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor
1.2.4 Melakukan lompat tali yang diayun berulang-ulang oleh dua orang rakan.
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.AsemblajNILAI-NILAI MURNIMenghargai MasaMenghargai MasaMembuat hipotesisMenghargai Masa
61
281TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.2 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor
1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor mengikut irama.
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.StabailNILAI-NILAI MURNIMenghormatiMenghormatiMengeksperimenMenghormati
62
291TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.3 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor.
1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), mengayun, memusing, mengilas, meregang, menolak, menarik dan mengimbang.
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.TekatNILAI-NILAI MURNIMenjaga kebersihanMenjaga kebersihanMenjaga kebersihan
63
301TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.3 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor.
1.3.2 Melakukan pergerakan bukan lokomotor dalam pelbagai satah, aras, pemindahan berat badan dan daya dengan rakan dan alatan.
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.TenunanNILAI-NILAI MURNIMenjaga Maruah / Harga diriMenjaga Maruah / Harga diriMenjaga Maruah / Harga diri
64
311TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.3 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor.
1.3.3 Melakukan pergerakan bukan lokomotor mengikut irama.
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.Alat Pertahanan DiriNILAI-NILAI MURNIPatriotikPatriotikPatriotik
65
321TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )
2.2 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.Alat Perhiasan DiriNILAI-NILAI MURNIPemurahPemurahPemurah
66
331TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )
2.2 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
2.2.2 Mengenal pasti kedudukan anggota badan semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.Talaqqi MusyafahahNILAI-NILAI MURNIPrihatinPrihatinPrihatin
67
341TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )
2.2 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
2.2.3 Mengenal pasti perbezaan tempo semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut irama.
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.BerceritaNILAI-NILAI MURNIRajin / TekunRajin / TekunRajin / Tekun
68
351TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
5.1.1 Membuat persediaan diri sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.Latih TubiNILAI-NILAI MURNIRasionalRasionalRasional
69
361TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
5.1.2 Menggunakan alatan bersama-sama dan menunggu giliran semasa menjalankan aktiviti.
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.Main PerananNILAI-NILAI MURNISabarSabarSabar
70
371TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
5.1.3 Mematuhi arahan guru semasa melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.PerbincanganNILAI-NILAI MURNITaat / PatuhTaat / PatuhTaat / Patuh
71
381TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
5.1.4 Mengenali dan mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.PermainanNILAI-NILAI MURNITabah / CekalTabah / CekalTabah / Cekal
72
391TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.
5.2.1 Mempamerkan rasa seronok melakukan aktiviti baharu dalam Pendidikan Jasmani.
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.Penyelesaian MasalahNILAI-NILAI MURNITolong menolongTolong menolongTolong menolong
73
401TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.
5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.TasmikNILAI-NILAI MURNIYakinYakinYakin
74
411TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti.
5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan dan guru semasa melakukan aktiviti fizikal.
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.KuizNILAI-NILAI MURNI
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling;
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling;Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling;
75
421TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti.
5.4.1 Mempamerkan aktiviti secara berpasangan
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.LakonanNILAI-NILAI MURNI
Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data;
Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data;Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data;
76
431TIADA
Kemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti.
5.4.2 Mempamerkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan.
TIADAKemahiran : Pergerakan Asas - Kemahiran Lokomotor Dan Bukan Lokomotor.Soal JawabNILAI-NILAI MURNI
Rajin dan tabah;
Rajin dan tabah;Rajin dan tabah;
77
441TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.4 Melakukan pelbagai kemahiran manipulasi.
1.4.1 Melakukan balingan bawah tangan.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiProjekNILAI-NILAI MURNI
Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar;
Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar;Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar;
78
451TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.4 Melakukan pelbagai kemahiran manipulasi.
1.4.2 Melakukan balingan atas kepala.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiSumbangsaranNILAI-NILAI MURNI
Berfikiran kritikal dan analitis;
Berfikiran kritikal dan analitis;Berfikiran kritikal dan analitis;
79
461TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.4 Melakukan pelbagai kemahiran manipulasi.
1.4.3 Menangkap atau menerima objek yang dibaling secara perlahan.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiLawatanNILAI-NILAI MURNI
Luwes dan berfikiran terbuka;
Luwes dan berfikiran terbuka;Luwes dan berfikiran terbuka;
80
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.4 Melakukan pelbagai kemahiran manipulasi.
1.4.4 Menangkap bola yang dilambung sendiri.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiPertandinganNILAI-NILAI MURNI
Baik hati dan penyayang;
Baik hati dan penyayang;Baik hati dan penyayang;
81
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.4 Melakukan pelbagai kemahiran manipulasi.
1.4.5 Menendang bola yang digolek.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiTeka-TekiNILAI-NILAI MURNI
Bersifat objektif;
Bersifat objektif;Bersifat objektif;
82
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.4 Melakukan pelbagai kemahiran manipulasi.
1.4.6 Menendang bola dan seterusnya berlari ke hadapan.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiPerbahasanNILAI-NILAI MURNI
Beretika dan bersistematik;
Beretika dan bersistematik;Beretika dan bersistematik;
83
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.4 Melakukan pelbagai kemahiran manipulasi.
1.4.7 Memukul belon ke atas dengan menggunakan anggota badan.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiLukisanNILAI-NILAI MURNI
Bekerjasama;
Bekerjasama;Bekerjasama;
84
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.4 Melakukan pelbagai kemahiran manipulasi.
1.4.8 Memukul belon ke atas menggunakan alatan.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiCatanNILAI-NILAI MURNI
Adil dan saksama;
Adil dan saksama;Adil dan saksama;
85
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.4 Melakukan pelbagai kemahiran manipulasi.
1.4.9 Mengelecek bola ke depan menggunakan bahagian dalam kaki.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiMontajNILAI-NILAI MURNI
Berani mencuba.
Berani mencuba.Berani mencuba.
86
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
1.4 Melakukan pelbagai kemahiran manipulasi.
1.4.10 Mengelecek bola berterusan menggunakan satu tangan.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiCetakanNILAI-NILAI MURNI
Berfikir secara rasional;
Berfikir secara rasional;Berfikir secara rasional;
87
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )
2.3 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi kemahiran manipulasi.
2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan yang melibatkan kemahiran balingan bawah tangan dan atas kepala.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiStensilanNILAI-NILAI MURNI
Yakin dan berdikari;
Yakin dan berdikari;Yakin dan berdikari;
88
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )
2.3 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi kemahiran manipulasi.
2.3.2 Menyatakan kedudukan badan semasa membaling alatan.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiPosterNILAI-NILAI MURNI
Pengurusan masa yang baik;
Pengurusan masa yang baik;Pengurusan masa yang baik;
89
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )
2.3 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi kemahiran manipulasi.
2.3.3 Menyatakan peranan tangan yang tidak membaling.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiCatanNILAI-NILAI MURNI
Menghargai keseimbangan alam semula jadi;
Menghargai keseimbangan alam semula jadi;Menghargai keseimbangan alam semula jadi;
90
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )
2.3 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi kemahiran manipulasi.
2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan tangan yang betul semasa menangkap.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiKolajNILAI-NILAI MURNI
Berhemah tinggi dan hormat-menghormati;
Berhemah tinggi dan hormat-menghormati;Berhemah tinggi dan hormat-menghormati;
91
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )
2.3 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi kemahiran manipulasi.
2.3.5 Mengenal pasti kedudukan kaki semasa menendang.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiStensilanNILAI-NILAI MURNI
Menghargai sumbangan sains dan teknologi;
Menghargai sumbangan sains dan teknologi;Menghargai sumbangan sains dan teknologi;
92
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )
2.3 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi kemahiran manipulasi.
2.3.6 Mengenal pasti pergerakan jari semasa mengelecek.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiTiupanNILAI-NILAI MURNI
Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam;
Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam;Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam;
93
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )
2.3 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi kemahiran manipulasi.
2.3.7 Mengenal pasti kedudukan kaki semasa mengelecek.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiIkatan dan CelupanNILAI-NILAI MURNI
Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat; dan
Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat; danMenghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat; dan
94
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif )
2.3 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi kemahiran manipulasi.
2.3.8 Mengenal pasti titik kontak atau sentuh pada objek yang dipukul.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiArca TimbulNILAI-NILAI MURNI
Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.
Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.
95
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
5.1.1 Membuat persediaan diri sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiAsemblaj
96
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
5.1.2 Menggunakan alatan bersama-sama dan menunggu giliran semasa menjalankan aktiviti.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiStabail
97
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
5.1.3 Mematuhi arahan guru semasa melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiTekat
98
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
5.1.4 Mengenali dan mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiTenunan
KEMAHIRAN MANIPULATIF SAINS (KMS)
Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul;
99
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.
5.2.1 Mempamerkan rasa seronok melakukan aktiviti baharu dalam Pendidikan Jasmani.
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiAlat Pertahanan Diri
KEMAHIRAN MANIPULATIF SAINS (KMS)
Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat;
100
1TIADA
Kemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran Manipulasi
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.
5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan
TIADAKemahiran :Pergerakan Asas - Kemahiran ManipulasiAlat Perhiasan Diri
KEMAHIRAN MANIPULATIF SAINS (KMS)
Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul;
Loading...
Main menu