สรุปผลการส่งรายงาน รพ.สต.ปี 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
การคิดคำนวนคะแนนการส่งรายงาน
2
3
ส่งทันเวลา2คะแนน
4
ส่งช้า1คะแนน
5
ไม่ส่ง0คะแนน
6
7
8
กรณีรายงานรายสัปดาห์ คิดคะแนนที่ส่งครบ 8 คะแนน (สัปดาห์ละ 2 คะแนน) ส่งช้า -1 คะแนน ไม่ส่ง -2 คะแนน
9
10
กรณีรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น รพ.สต.ที่ไม่มีผู้ป่วย ให้ 2 คะแนน (แห่งที่มีผู้ป่วย แล้วส่งรายงานทันเวลาตามเกณฑ์(หลังจากพบผู้ป่วย 1 สัปดาห์)ให้ 2 คะแนน ส่งช้า 1 คะแนน ไม่ส่ง 0)
11
12
กรณีรายงานสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ หากเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคแล้วดำเนินการเขียนฉบับสมบูรณ์ ส่งให้ทางสสอ. จะพิจารณาคะแนนพิเศษเพิ่มเป็นกรณีไป ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2 คะแนนต่อรายงานคุณภาพ 1 ฉบับ ทั้งนี้รายงานอาจต้องนำกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามหลักระบาดวิทยา(บุคคล เวลา สถานที่ ) ซึ่งต้องเป็นผู้ป่วยที่พบเฉพาะเดือนนั้นๆ
13
14
กรณีรายงานรายไตรมาสหรือรายงานที่ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่ต้องส่ง จะยังไม่มีการคิดคะแนน
15
16
กรณีรายงานสาเหตุการตาย ถ้าไม่มีการตายต้องพิมพ์คำว่า "ไม่มีข้อมูลการตายในเดือน......" ด้วยจึงจะได้รับ 2 คะแนน
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การให้คะแนน
รายละเอียด
กราฟคะแนน
Cockpit การส่งรายงาน
ตค58
พย58
ธค58
มค59
กพ59
มีค59
เมย59
พค59
มิย59
กค59
สค59
กย59
รวม 6 เดือน
รวม 6 เดือนหลัง
รวมทั้งปี
 
 
Main menu