Obsaditeľnosť
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
M1
2
Pri vozidlách kategórie M1 je počet miest na sedenie obmedzený podľa vzorca:
3
Obsaditeľnosť (súčet počtu miest na sedenie) = (najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla
4
– (prevádzková hmotnosť vozidla po prestavbe -75)) / 75.
5
Z výslednej hodnoty obsaditeľnosti je potrebné uvažovať len celočíselnú hodnotu. Ak je táto nižšia ako pôvodná obsaditeľnosť (súčet počtu miest na sedenie vozidla pred prestavbou – údaje uvedené OE), stanoví sa ako nová obsaditeľnosť vozidla.
6
7
Najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla
2100
8
Prevádzková hmotnosť vozidla pred prestavbou
1666
9
Hmotnosť plyn zariadenia
70
Hmotn. nádrže príklad:
10
Počet miest na sedenie z OE
5
11
Počet miest na sedenie
5,85
12
Vyhovuje
13
14
15
16
N1
17
Pri vozidlách kategórie N1 je počet miest na sedenie obmedzený podľa vzorca:
18
Mcelk – (Mprev + N x 68) > N x 68
19
Mcelk – najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla z OE
20
Mprev – prevádzková hmotnosť vozidla zvýšená o hmotnosť plynového zariadenia
21
N – počet miest na sedenie z OE – 1
22
Pri prestavbe vozidiel kategórie N1 montážou plynového zariadenia platí, že ak prevádzková hmotnosť vozidla
23
po prestavbe nie je postačujúca pre splnenie vyššie uvedenej nerovnosti, je nutné rátať so znížením počtu miest
24
na sedenie aj napriek tomu, že podľa vzorca na výpočet obsaditeľnosti vychádza pôvodná obsaditeľnosť.
25
26
Najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla
21202870
27
Prevádzková hmotnosť vozidla pred prestavbou
15692110
28
Počet miest na sedenie z OE
55
29
Hmotnosť plyn zariadenia
2560
30
Hmotn. pri poč.os. N
254,00340
31
N x 68272340
32
NEvyhovuje
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...