ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
DANH SÁCH HỒ SƠ PHƯƠNG THỨC 5
2
Lưu ý:
- Trường hợp hồ sơ thiếu lệ phí thí sinh vào link https://t.ly/zIbQ cập nhật hình ảnh chuyển tiền lệ phí xét tuyển (không cần gửi bưu điện).
- T
rường sẽ căn cứ thông tin thí sinh khai ở B1 để xác nhận ngành xét tuyển.
- Các thí sinh khai sai NV với PĐK trường sẽ căn cứ vào B1 trên link để xét tuyển.
Đã hết thời gian bổ sung hồ sơ, các hồ sơ không hợp lệ xem như không đủ điều kiện xét tuyển
3
TTCMND/CCCDHọ và tênTình trạngGhi chúThời gian khai B1
4
1079304025951PHẠM NGỌC CÁT TƯỜNGHợp lệ14/06/2022 19:44:50
5
2094204000030NGUYỄN THẠCH THIÊN PHÚCHợp lệ14/06/2022 19:53:51
6
3093204000077PHẠM ANH KHÔIHợp lệ14/06/2022 19:54:42
7
4052304013263ĐỖ KIỀU TRÂNHợp lệ14/06/2022 19:57:50
8
5077204005062THÁI TRƯỜNG THIHợp lệ14/06/2022 19:59:01
9
6079204017004HỒ MINH HUYHợp lệ14/06/2022 20:03:40
10
7080304010157NGUYỄN HUỲNH HƯƠNG GIAOHợp lệ14/06/2022 20:06:45
11
8281385316NGUYỄN MINH PHƯỢNGHợp lệ14/06/2022 20:08:06
12
9045304000148NGUYỄN THANH LÂM NHI
Trường chưa nhận được hồ sơ
14/06/2022 20:09:02
13
10048304000316LÊ NGUYỄN DIỆU LINHHợp lệ14/06/2022 20:12:33
14
11052304002096NGÔ TUYẾT NHUNGHợp lệ14/06/2022 20:18:29
15
12068204002468PHẠM QUANG NHẬTHợp lệ14/06/2022 20:18:45
16
13079304006004NGUYỄN MINH TÚHợp lệ14/06/2022 20:19:14
17
14087304001776NGUYỄN HUỲNH ANHHợp lệ14/06/2022 20:19:17
18
15052304008718TRẦN THỊ KIM HUỆHợp lệ14/06/2022 20:20:20
19
16072304004243NGUYỄN QUỐC HOÀNG LANHợp lệ14/06/2022 20:22:36
20
17075304004424HÀ NGUYỄN ANH THƯKhông hợp lệ14/06/2022 20:24:46
21
18080304009081NGUYỄN BẢO NGỌCHợp lệ14/06/2022 20:29:21
22
19075203001865ĐINH TRỌNG TÍNHợp lệ14/06/2022 20:29:34
23
20079304006974THẨM VŨ HÀHợp lệ14/06/2022 20:33:13
24
21075304002859NGUYỄN QUỲNH NHƯHợp lệ14/06/2022 20:33:14
25
22075304003195ĐẶNG PHƯƠNG THẢOHợp lệ14/06/2022 20:34:05
26
23045304007752NGUYỄN THỤC HUYHợp lệ14/06/2022 20:37:12
27
24079304000991NGÔ KIM ANHHợp lệ14/06/2022 21:01:48
28
25046304000001TRẦN ĐẶNG HUYỀN NHI
Trường chưa nhận được hồ sơ
14/06/2022 21:07:13
29
26075304013379NGUYỄN HỒNG MINH THUHợp lệ14/06/2022 21:08:36
30
27075204000225LƯƠNG TRÍ CƯỜNG
Trường chưa nhận được hồ sơ
14/06/2022 21:13:19
31
28048304000367DƯƠNG THỊ THẢO VYHợp lệ14/06/2022 21:17:17
32
29083204002409NGUYỄN NGỌC QUANGHợp lệ14/06/2022 21:20:02
33
30079304027358NGUYỄN NGỌC BẢO BÌNHHợp lệ14/06/2022 21:21:13
34
31079304000297NGUYỄN NGỌC QUỲNH TIÊNHợp lệ14/06/2022 21:21:48
35
32079304003180TRẦN TÚ UYÊN
Trường chưa nhận được hồ sơ
14/06/2022 21:25:16
36
33079304013953ĐỖ NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VYHợp lệ14/06/2022 21:38:32
37
34079304017082NGUYỄN NGỌC HÂNHợp lệ14/06/2022 21:43:29
38
35079304012251TRẦN LÊ UYÊN NHIHợp lệ14/06/2022 21:48:11
39
36276022614NGUYỄN QUỲNH NHIHợp lệ14/06/2022 21:52:39
40
37040304000085NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢOHợp lệ14/06/2022 21:54:47
41
38054304004969HUỲNH NGỌC THU THẢOHợp lệ14/06/2022 22:03:25
42
39079304020383PHAN MINH ANHợp lệ14/06/2022 22:04:21
43
40079304000732TRẦN NGỌC QUỲNH TRANGHợp lệ14/06/2022 22:07:11
44
41062304000359TRẦN THỊ THANH TRÚCHợp lệ14/06/2022 22:11:35
45
42074304001909VŨ NGỌC MINH TÂMHợp lệ14/06/2022 22:13:07
46
43072204007680ĐỖ CHÍ HÀOHợp lệ14/06/2022 22:25:19
47
44079304000248ĐẶNG HỒNG KHÁNH NHIHợp lệ14/06/2022 22:26:37
48
45068304012486NGUYỄN HỒNG KHÁNH VY
Trường chưa nhận được hồ sơ
14/06/2022 22:27:03
49
46079304032021PHAN TRÂM ANHHợp lệ14/06/2022 22:27:40
50
47079304019032NGUYỄN TRẦN YẾN NHIHợp lệ14/06/2022 22:27:45
51
48079304012440TRẦN PHẠM PHƯƠNG QUỲNHHợp lệ14/06/2022 22:31:05
52
49045304001096TRƯƠNG KHÁNH VÂNHợp lệ14/06/2022 22:36:00
53
50075204001930PHAN ĐÌNH DUYHợp lệ14/06/2022 22:43:47
54
51094304013820NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG TRINHHợp lệ14/06/2022 22:50:42
55
52079304000267TRẦN NGUYỄN KHÁNH VYHợp lệ14/06/2022 23:02:13
56
53051304009494ĐỖ KHÁNH LINHHợp lệ14/06/2022 23:03:48
57
54074304000930LÊ THÚY HIỀNHợp lệ14/06/2022 23:05:55
58
55048304000062TRẦN NGỌC PHƯƠNG UYÊNHợp lệ14/06/2022 23:14:37
59
56079304011514PHẠM NGỌC KIM THƯHợp lệ14/06/2022 23:17:01
60
57075204001990HOÀNG MẠNH TƯỜNGHợp lệ14/06/2022 23:27:07
61
58079204013146LÊ QUANG KHÔIHợp lệ14/06/2022 23:29:23
62
59079304012111TRẦN NGUYỄN MINH CƠHợp lệ14/06/2022 23:36:22
63
60049304000221NGUYỄN NGỌC BẢO THYHợp lệ14/06/2022 23:43:06
64
61079304024356NGUYỄN MINH CHÂUHợp lệ14/06/2022 23:48:12
65
62038304001351NGUYỄN VƯƠNG LINH CHI
Trường chưa nhận được hồ sơ
15/06/2022 0:02:58
66
63051304014212NGUYỄN THỊ MINH HOÀNGHợp lệ15/06/2022 0:09:39
67
64054304000217PHAN HOÀNG THẢO NGUYÊNHợp lệ15/06/2022 0:22:28
68
65054204002638BÙI PHẠM VIỆT DŨNGHợp lệ15/06/2022 0:35:04
69
66087304008437TRƯƠNG GIA TUỆHợp lệ15/06/2022 0:46:27
70
67079304042594PHẠM HOÀNG PHƯƠNG LINHHợp lệ15/06/2022 1:24:43
71
68276022646PHẠM TRỊNH THANH TRÚCHợp lệ15/06/2022 2:06:21
72
69077304000203ĐẶNG THỊ HÀ LINHHợp lệ15/06/2022 3:39:28
73
70276108656TRẦN NGỌC PHƯƠNG UYÊNHợp lệ15/06/2022 5:18:37
74
71086304004909TRƯƠNG HUỲNH CHÂUHợp lệ15/06/2022 5:21:28
75
72038304000231TRỊNH THỊ TUYẾT LANHợp lệ15/06/2022 6:58:40
76
73079204000293NGUYỄN QUANG NHẬTHợp lệ15/06/2022 7:05:24
77
74079304003895TRỊNH NGỌC ÁNH MINHHợp lệ15/06/2022 7:44:34
78
75051304012388TRẦN NGỌC BẢO THOAHợp lệ15/06/2022 7:59:12
79
76048304000823NGUYỄN HÀ HOÀI ANHHợp lệ15/06/2022 8:32:14
80
77077304000626PHẠM PHƯƠNG NHIHợp lệ15/06/2022 8:33:24
81
78079304000073TRẦN THỊ HIẾU HẬUHợp lệ15/06/2022 8:35:26
82
79068304000611NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG
Trường chưa nhận được hồ sơ
15/06/2022 9:01:07
83
80045304001773TẠ LÊ PHƯƠNG NHIHợp lệ15/06/2022 9:04:55
84
81092304002898TRẦN THỊ THANH THANHHợp lệ15/06/2022 9:05:35
85
82062304006052HUỲNH HẠ UYÊNHợp lệ15/06/2022 9:28:45
86
83079303002234TRẦN GIA LYNHHợp lệ15/06/2022 9:46:23
87
84075304016814TRẦN THIÊN NHIHợp lệ15/06/2022 9:53:31
88
85042304000025LÊ THỊ PHƯƠNG THẢOHợp lệ15/06/2022 10:00:22
89
86056304001431NGUYỄN LÊ NGUYÊNHợp lệ15/06/2022 10:25:36
90
87054304002195NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG NHI
Trường chưa nhận được hồ sơ
15/06/2022 10:37:40
91
88079304003482HÀ THẢO NHIÊNHợp lệ15/06/2022 10:41:31
92
89054304001381NGUYỄN LÊ HƯƠNG THẢOHợp lệ15/06/2022 10:44:23
93
90054204010950VI MẠCHHợp lệ15/06/2022 10:51:57
94
91094304011958NGÔ THẢO TRÂNHợp lệ15/06/2022 10:52:24
95
92079304016039HỒ PHƯƠNG UYÊNHợp lệ15/06/2022 10:55:02
96
93079204013280LÊ HOÀNG LAMHợp lệ15/06/2022 11:07:45
97
94052304002344HÀ TRẦN NHÃ LINHHợp lệ15/06/2022 11:09:04
98
95079204034649LÊ TRẦN HOÀNG MINHHợp lệ15/06/2022 11:13:11
99
96075304000895ĐINH THỊ MINH TÂMHợp lệ15/06/2022 11:22:48
100
97079204028536NGUYỄN PHÚC HƯNGHợp lệ15/06/2022 11:23:28