Zastosowania Procesorów Sygnałowych - projekt - 2016-2017 : Wyniki