แบบรายงานข้อมูลภาษาอังกฤษ2560 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
ประทับเวลา1. โรงเรียน
2. ศูนย์เครือข่าย
3. จำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ทั้งหมด (โปรดกรอกเลขอารบิก)4. จำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ที่เข้าสอบ 5. จำนวน นร.ไม่ผ่าน (ได้เกรด 0 )6. นร. ไม่ผ่าน คิดเป็นร้อยละ7. จำนวน นร. ผ่าน (ได้เกรด 1, 1.5, 2)8. คิดเป็นร้อยละ9. จำนวน นร. ระดับ ดี (ได้เกรด 2.5,3, 3.5)
10. คิดเป็นร้อยละ
11. จำนวน นร. ระดับ ดีเยี่ยม (ได้เกรด 4)
12. คิดเป็นร้อยละ
13. จำนวนนักเรียนชั้น ป.2 ทั้งหมด (กรอกเลขอารบิก)14. จำนวนนักเรียนชั้น ป.2 ที่เข้าสอบ (กรอกเลขอารบิก)15. จำนวน นร.ไม่ผ่าน (ได้เกรด 0 )
16. คิดเป็นร้อยละ
17. จำนวน นร. ผ่าน (ได้เกรด 1, 1.5, 2)
18. คิดเป็นร้อยละ
19. จำนวน นร. ระดับ ดี (ได้เกรด 2.5, 3, 3.5)
20. คิดเป็นร้อยละ
21. จำนวน นร. ระดับ ดีเยี่ยม (ได้เกรด 4)
22. คิดเป็นร้อยละ
23. จำนวนนักเรียนชั้น ป.3 ทั้งหมด (กรอกเลขอารบิก)24. จำนวนนักเรียนชั้น ป.3 ที่เข้าสอบ (กรอกเลขอารบิก)25. จำนวน นร.ไม่ผ่าน (ได้เกรด 0 )
26. คิดเป็นร้อยละ
27. จำนวน นร. ผ่าน (ได้เกรด 1, 1.5, 2)
28. คิดเป็นร้อยละ
29. จำนวน นร. ระดับ ดี (ได้เกรด 2.5, 3, 3.5)
30. คิดเป็นร้อยละ
31. จำนวน นร. ระดับ ดีเยี่ยม (ได้เกรด 4)
32. คิดเป็นร้อยละ
33. จำนวนนักเรียนชั้น ป.4 ทั้งหมด (กรอกเลขอารบิก)34. จำนวนนักเรียนชั้น ป.4 ที่เข้าสอบ (กรอกเลขอารบิก)35. จำนวน นร.ไม่ผ่าน (ได้เกรด 0 )
36. คิดเป็นร้อยละ
37. จำนวน นร. ผ่าน (ได้เกรด 1, 1.5, 2)
38. คิดเป็นร้อยละ
39. จำนวน นร. ระดับ ดี (ได้เกรด 2.5, 3, 3.5)
40. คิดเป็นร้อยละ
41. จำนวน นร. ระดับ ดีเยี่ยม (ได้เกรด 4)
42. คิดเป็นร้อยละ
43. จำนวนนักเรียนชั้น ป.5 ทั้งหมด (กรอกเลขอารบิก)44. จำนวนนักเรียนชั้น ป.5 ที่เข้าสอบ (กรอกเลขอารบิก)45. จำนวน นร.ไม่ผ่าน (ได้เกรด 0 )
46. คิดเป็นร้อยละ
47. จำนวน นร. ผ่าน (ได้เกรด 1, 1.5, 2)
48. คิดเป็นร้อยละ
49. จำนวน นร. ระดับ ดี (ได้เกรด 2.5, 3, 3.5)
50. คิดเป็นร้อยละ
51. จำนวน นร. ระดับ ดีเยี่ยม (ได้เกรด 4)
52. คิดเป็นร้อยละ
53. จำนวนนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งหมด (กรอกเลขอารบิก)54. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 6 ที่เข้าสอบ (กรอกเลขอารบิก)
55. จำนวน นร.ไม่ผ่าน (ได้เกรด 0 )
56. คิดเป็นร้อยละ
57. จำนวน นร. ผ่าน (ได้เกรด 1, 1.5, 2)
58. คิดเป็นร้อยละ
59. จำนวน นร. ระดับ ดี (ได้เกรด 2.5, 3, 3.5)
60. คิดเป็นร้อยละ
61. จำนวน นร. ระดับ ดีเยี่ยม (ได้เกรด 4)
62. คิดเป็นร้อยละ
63. จำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ทั้งหมด (กรอกเลขอารบิก)64. จำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่เข้าสอบ (กรอกเลขอารบิก)65. จำนวน นร.ไม่ผ่าน (ได้เกรด 0 )
66. คิดเป็นร้อยละ
67. จำนวน นร. ผ่าน (ได้เกรด 1, 1.5, 2)
68. คิดเป็นร้อยละ
69. จำนวน นร. ระดับ ดี (ได้เกรด 2.5, 3, 3.5)
70. คิดเป็นร้อยละ
71. จำนวน นร. ระดับ ดีเยี่ยม (ได้เกรด 4)
72. คิดเป็นร้อยละ
73. จำนวนนักเรียนชั้น ม.2 ทั้งหมด (กรอกเลขอารบิก)74. จำนวนนักเรียนชั้น ม.2 ที่เข้าสอบ (กรอกเลขอารบิก)75. จำนวน นร.ไม่ผ่าน (ได้เกรด 0 )
76. คิดเป็นร้อยละ
77. จำนวน นร. ผ่าน (ได้เกรด 1, 1.5, 2)
78. คิดเป็นร้อยละ
79. จำนวน นร. ระดับ ดี (ได้เกรด 2.5, 3, 3.5)
80. คิดเป็นร้อยละ
81. จำนวน นร. ระดับ ดีเยี่ยม (ได้เกรด 4)
82. คิดเป็นร้อยละ
83. จำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ทั้งหมด (กรอกเลขอารบิก)84. จำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ที่เข้าสอบ (กรอกเลขอารบิก)85. จำนวน นร.ไม่ผ่าน (ได้เกรด 0 )
86. คิดเป็นร้อยละ
87. จำนวน นร. ผ่าน (ได้เกรด 1, 1.5, 2)
88. คิดเป็นร้อยละ
89. จำนวน นร. ระดับ ดี (ได้เกรด 2.5, 3, 3.5)
90. คิดเป็นร้อยละ
91. จำนวน นร. ระดับ ดีเยี่ยม (ได้เกรด 4)
92. คิดเป็นร้อยละ
93. ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน
94. เบอร์โทรศัพท์ผู้รายงาน
2
24/4/2018, 22:12:52บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรือง577114.2800114.28571.43330000266.67133.33330031000000550048012000440000410000101000330330550000000000000000000000000000000
น.ส.กฤติยาณี ภูมิวิสัย
800070092
3
24/4/2018, 22:14:32บ้านหนองลุมพุกโนนสัง28800225675008800337.5562.5007700342.85342.85112.510100077033000191900526.311263.15210.527700228.75571.4200000000000000000000000000000000
นางสาวประไพรพร สาวะรก
828440500
4
24/4/2018, 22:47:32บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมือง10171700423.53317.651058.82262600726.921970.08001919001684.2100315.79550024036000181800422.221477.78002121001047.62942.8629.5214140017.141392.86002219001578.95210.5315.26161400642.8675017.14
นางสาววนิศรา บุตรโชติ
994536391
5
24/4/2018, 23:11:04หนองหว้าวิทยาสรรค์เมือง4770000457.14342.86131300646.16753.840010100022088000181800527.781372.220013130000861.53538.479900333.33333.33333.332828932.141760.7127.1400252583362472841610900222.2277.7800นายสุบิน พาลี872151544
6
25/4/2018, 6:29:07บ้านนาวังเวินเมือง48800008100005500005100003300133.33366.6600440000410000550000510000550012048000000000000000000000000000000000นางกนกนิภา พลท้าว887844510
7
25/4/2018, 6:34:25บ้านวังไฮศรีบุญเรือง69900666.67333.33001818001266.67633.33008800112.5225562.514130017.691292.3100151500533.33640426.6710100077033000000000000000000000000000000000นายวสันต์ ชนะบุญ956692676
8
25/4/2018, 6:50:10บ้านโนนขมิ้นเมือง47700685.71114.29005500005100007700114.29571.42114.29550000510000101000440660006600233.33233.33233.33000000000000000000000000000000
นางสาวหัทกานต์ บุญละคร
924286689
9
25/4/2018, 6:58:36บ้านโนนคูณเมือง400000000009900333.33666.670044000041000000000000006600116.67583.3300660000610000000000000000000000000000000000นายวีรศักดิ์ พลเสนา828654579
10
25/4/2018, 7:02:19บ้านทรายมูลศรีบุญเรือง425250041693612482929001034.481344.83620.6933330039.091648.481442.42171700317.651058.82423.53333300721.212472.7326.06282800932.141967.86001717001588.2415.8815.881717001376.47423.53001717001270.59317.65211.76
นางสาวกัลยากร พรมดวงดี
821246288
11
25/4/2018, 7:07:51บ้านโนนตาลโนนสัง310100000276889101000000010100%880000274%687%550000005100%8800160%375%485%880000375%486%000000000000000000000000000000
นางสาวณัฐวดี พิมพาเรือ
933432597
12
25/4/2018, 7:17:10บ้านอ่างบูรพาเมือง78800225675004400375125003300133.33266.6700101000550550007700457.14342.86007700457.14342.8600000000000000000000000000000000นางสาวขวัญใจ โฆสิต807405092
13
25/4/2018, 7:58:57บ้านตำแยเมือง41414000014100007700342.85457.14004400125375007700457.15342.86007700342.86457.14006600233.33466.6700000000000000000000000000000000นายสนธิ. วิริยะกุล872330884
14
25/4/2018, 8:08:59บ้านหนองแวงป่งสังโนนสัง79900006663346600116116468131417001178215880000450450660000350350330000133267000000000000000000000000000000นายอัครบุตร อาจหาญ850041771
15
25/4/2018, 8:14:16บ้านหินลับศิลามงคลเมือง614140000642.86857.1416160016.251062.5531.252525002818725202222001463.64522.73313.63131300969.23323.0817.69191900842.11947.36210.53111100327.27436.36436.36111100436.36545.45218.18440041000000
นางสาวทัศนีย์ บึงไสย์
898421407
16
25/4/2018, 8:18:07บ้านโคกล่ามศรีบุญเรือง600000000003301002661330055010000480120550100005100004401000041000066010000466.66233.33000000000000000000000000000000นางกุลปรียา กุลวงศ์848636150
17
25/4/2018, 8:19:08โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรือง6101000440660001616001062.5637.5007700342.85457.1400121200758.33541.66007700457.14342.8500151500746.66853.3300000000000000000000000000000000นางวราภรณ์ คุณฝ่าย928522818
18
25/4/2018, 8:35:59บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสัง119190015.26736.841157.8918180000211.111688.89242400001145.831354.1722220000836.361463.64212100314.291152.38733.332828001035.711035.71828.57000000000000000000000000000000
นางสาวณฐมน สงวนศิลป์
910544940
19
25/4/2018, 8:37:58บ้านหิ่นสิ่วโนนสัง5141400642.8675017.14111100545.45654.5500131300430.77969.2300101000660440008800004504507700342.86342.86114.28000000000000000000000000000000
นางเพ็ญประภา โคตรบาล
951727171
20
25/4/2018, 8:40:19บ้านโนนอุดมเมือง812120032565032515150016.661493.33009900111.11666.66222.22101000990110007700228.57571.4200111100337.5872.7200000000000000000000000000000000
สมพรทวี ลักษณะจันทร์
801990909
21
25/4/2018, 8:44:39โนนสังวิทยาสรรค์โนนสัง1454500511.111942.222146.6714140017.1417.141285.713434001235.291235.291029.41282800932.14932.141035.71262600934.621038.46726.9226260013.851557.691038.46000000000000000000000000000000
นางสาวณฐมน สงวนศิลป์
910544940
22
25/4/2018, 8:54:05บ้านหนองกุงเมือง8131317.6917.69969.23215.3910100066044000101000440550110101000220770110141400321.431071.4317.1410100033077000000000000000000000000000000000นางเพ็ญศรี แสงกฤช847914492
23
25/4/2018, 9:01:23บ้านถิ่นโนนสัง5131300323.08430.77646.15131300538.46430.77430.7713130017.69646.15646.15131300538.46538.46323.0899000091000011110019.09327.27763.6418150096064000141100111000000181516.671066.6732016.67นางอรอุมา กันนะลา956638464
24
25/4/2018, 9:04:09บ้านลาดเมือง1020200052552510502323001147.83620.09620.09171700317.651164.71317.65161600425850425202000735945420151500426.67746.67426.67000000000000000000000000000000
นายสาโรจน์ สมุทรโคตา
951694213
25
25/4/2018, 9:20:54บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรือง8220100210000002200150150002200210000002200000000220021000000110011000000000000000000000000000000000000นางสาววนิดา เมฆวัน956611479
26
25/4/2018, 9:29:43ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรือง6141400428.58214.28857.14131300001076.92323.041212001083.33216.76002424001770.84520.8328.331717001588.2415.8815.881717001164.7635.300000000000000000000000000000000
นางสาวดอกจันทร์ รัตนวงศ์
880215087
27
25/4/2018, 9:41:06บ้านโนนเมืองโนนสัง34400003751251010001105504405500004801207700342.85457.14008800450450008800562.5337.500000000000000000000000000000000นางบุญรัตน์ คิดรอบ613376788
28
25/4/2018, 10:37:20บ้านหนองปลาขาวเมือง610100000101000012120000121000099000091000077010000710000121200001210000111100001110000000000000000000000000000000000แขไข ภูชมศรี833445100
29
25/4/2018, 10:50:56
บ้านโนนสะอาดราษฏร์ุอุปถัมภ์
ศรีบุญเรือง7202000714.44136500990034.04333.33555.5510100000550550181800422.22738.88738.88171700847.0515.88847.05212100314.28419.04942.851010003302203301616001062.500637.51616001062.516.25531.25
นางสาวนริศรา ประดับศรี
885488920
30
25/4/2018, 11:00:08บ้านหนองตานาโนนสัง210100033066011014140017.14750642.869900555.56444.4400660035035000101000770330008800562.5337.500000000000000000000000000000000
นางสาวไพรลิน เชื้อสุข
801986246
31
25/4/2018, 11:19:03บ้านโนนสว่างโนนสัง3111100327.27763.8319.099900111.11333.33555.567700114.28342.85342.851616002131169319181800211.111477.77211.11121200324.99433.32541.66000000000000000000000000000000นางราวรรณ บุญกว้าง895776355
32
25/4/2018, 11:21:21บ้านมอใต้ศรีบุญเรือง15500005100004400004100008800008100002200002100001100001100440000410000000000000000000000000000000000
นายเอกอัมรินทร์ ปิ่นคำ
984124608
33
25/4/2018, 11:22:25บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสัง2181800001266.67633.3337370025.412772.97821.62292900001965.521034.4822220029.091568.18522.734040000026651435262600415.381765.38519.23000000000000000000000000000000
นางสาวสุรีรัตน์ รัตนะวงศ์
981025034
34
25/4/2018, 11:25:12หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสัง2770011457211414140053575021517170074252952912120032543354299002225562228800225675004400375125008800562.5225112.5151500533747320
นางสาวพิตราภรณ์ พิมพ์วัน
981471471
35
25/4/2018, 11:26:27บ้านดอนข่าศรีบุญเรือง4440000410000770000710000550000510000660000610000550000510000440000410000000000000000000000000000000000นายชัยณรงค์ ไชยโย872269553
36
25/4/2018, 11:38:14บ้านหนองเล้าข้าวโนนสัง5440041000000121118.33541.67650004400125375005400240360006600466.67233.3300440012537500000000000000000000000000000000นางสาวอภันตรี โยธี951681645
37
25/4/2018, 11:43:55บ้านข่าดอนเข็มเมือง5161600637.51168.75212.5161600001062.5637.5171700423.51164.7211.76191900631.57842.1526.31141400535.71962.28002121001571.42419.0429.52000000000000000000000000000000นายประยูร มณึวงศ์862256257
38
25/4/2018, 11:45:33
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
เมือง1088008100337.5562.5101000440110550131300323.07538.46538.46101000440660001515001066.66533.3300181800738.88738.88422.22000000000000000000000000000000นางภัณฑิลา ชัยศรี819742186
39
25/4/2018, 11:51:57บ้านศรีสุขนาล้อมเมือง310822022044022012120018.33541.6765055000036024013130000969.23430.7710100000660440232300313.041773.91313.04000000000000000000000000000000
นางสาวสุกัญญา เอกตาแสง
899377923
40
25/4/2018, 11:55:01บ้านโคกใหญ่โนนสัง2101000110330550111100218.18872.7219.099900009100008800225562.5112.5121200216.66325758.33131300753.84646.1500000000000000000000000000000000ณรงค์กร ศรีโจมรัก821113191
41
25/4/2018, 11:57:55บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรือง33300266.6133.30077114.28457.14228.57008800562.5337.5007700685.71114.28008800450225225990091000000000000000000000000000000000000น.ส.ฉันทนา โวลา821036769
42
25/4/2018, 11:59:27บ้านโสกก้านเหลืองโนนสัง57700342.86228.57228.579900333.33555.55111.1112120000541.66777.7710100000754.44330ุ6600116.66233.333509900111.11777.78111.11000000000000000000000000000000นางธนพร จงอางจิตร973194598
43
25/4/2018, 12:03:40บ้านป่าคาศรีบุญเรือง3121200433.34216.67650101000550330220212100001885.72314.29111100763.64436.3700111119.09654.55436.3700151500426.671173.3400000000000000000000000000000000
นางรพีพรรณ พลหนามแท่ง
862319007
44
25/4/2018, 12:04:04บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมือง688000000810010100022088000131300323.07861.54215.38151500213.33746.676409900111.11555.55333.33151500853.33213.33533.33000000000000000000000000000000
จักรรินทร์ เกษปัญญา
893940997
45
25/4/2018, 12:04:24บ้านวังโปร่งศรีบุญเรือง58800006752256600588.33116.67002200002100007700228.57342.85228.57660061000000440037512500000000000000000000000000000000นางศิริญญา อินกอง624950635
46
25/4/2018, 12:06:17หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสัง3191900736.841263.1600151500853.33426.6732088004504500055002402401208800450450002323001565.22626.0928.71616001168.7542516.251919421.051157.89421.0500181800422.221161.11316.67นางวีระ อินพิมพ์857575643
47
25/4/2018, 12:23:14บ้านนาอ่างเมือง23300266.67133.3300101000440660008800562.5225112.53300310000003300310000008800450225225000000000000000000000000000000นางประกาย พงศ์รพี854621272
48
25/4/2018, 12:52:42บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมือง2151500426.6858.22320181800844.44422.22422.22161600425637.5637.5151500426.66853.33320151500213.331173.33213.33232300521.731460.86417.39000000000000000000000000000000นางปรียานุช อุ่นใจ885612939
49
25/4/2018, 12:59:01บ้านหนองกุงคำไฮโนนสัง2181800317.651164.7317.6513130017.7538.46753.84202000151155840990000333.33666.6713130017.7646.15646.15111100218.18655327000000000000000000000000000000
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์
961064463
50
25/4/2018, 13:04:22บ้านคึมชาดห้วยบงเมือง68800006752252200000021009900222.22555.56222.22550036024000880022500675131300969.23430.7700000000000000000000000000000000
นางสาวเจนจิรา ศรีราช
956626219
51
25/4/2018, 13:57:25หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรือง115150000426.671173.3321210029.521466.67523.8121210000314.291885.71131300430.77538.46430.76161600531.25956.25212.5161600212.5850637.5000000000000000000000000000000
นางสาวสุกัญญา บึงใสย์
846005409
52
25/4/2018, 14:30:07บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมือง8222200001881.82418.18232300002086.96313.04262600001765.38934.621818001161.11738.89002121001356.521043.4800212014.761571.43523.81002118314.29838.11047.62002113838.1628.57733.3300138538.46538.46323.0800
นางสาวอารีรัตน์ สารีแก้ว
930581094
53
25/4/2018, 14:33:13บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรือง67700342.86457.14009900444.44555.5600111100218.18872.7219.091919001578.94421.0500151500640213.33746.67161600743.75743.75212.5000000000000000000000000000000
นางศิรัญญา หล่าเพีย
857421738
54
25/4/2018, 15:23:27บ้านโคกป่ากุงโนนสัง2202000151470525131300001076.92323.0811110000872.72327.2817170015.88952.94741.182020000013657352525001144624832222200940.91731.82627.27151500320640640151500213.33746.67533.33นางศิริกุล ม่วงกลาง862244684
55
25/4/2018, 15:37:16ยางหลวงพิทยาคมเมือง8161600637.5743.75318.75151500213.33640746.6711110000327.27872.7320200042010506302323002086.96313.04002222001150313.64733.331717001164.715.88529.542323001460.67521.73417.392121001047.62628.57523.81อนุชิต บุญเลิศ833628686
56
25/4/2018, 15:44:38บ้านนาแพงศรีบุญเรือง28800112.5562.5225770000685.71114.289900111.11666.66222.22990000333.33666.67990000777.78222.223300133.33266.6600000000000000000000000000000000วรรณฤดี เหล่าสมบัติ980965593
57
25/4/2018, 16:30:19บ้านโต่งโต้น ศรีบุญเรือง5550051005100360141400141001071.42428.57101000101006604401010002205203308800225450225141400214.28857.14428.57000000000000000000000000000000
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
621945189
58
25/4/2018, 16:40:55บ้านห้วยค้อเมือง36600233.33466.66006600466.66233.33003300003100006600466.66233.3300330000133.33266.66220000150150000000000000000000000000000000
นางสาวกฤษติกา มูลละ
965128030
59
25/4/2018, 16:42:59บ้านหนองคังคาศรีบุญเรือง72200210000008800337.5562.5000000000000101000330770006600116.67466.67116.67440025025000000000000000000000000000000000
นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยแก้ว
860397411
60
25/4/2018, 17:06:38บ้านมอเหนือศรีบุญเรือง315150000853.33746.6720200000735136514140000750750212100001571.43628.57252500624124872811110000872.73327.27000000000000000000000000000000
นายสุรสิทธิ์ มูลหล้า
899645725
61
25/4/2018, 20:12:09
ไทยรัฐวิทยา81(บ้านหนองภัยศูนย์)
เมือง67700342.86457.14009900111.11888.8900440000410000131300215.381076.9217.69440012537500171700847.06529.41425.533300310000007700571.42228.57009900777.78222.2200
นายพลวัฒน์ เครือภักดี
866456532
62
25/4/2018, 20:14:09บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง2181800738.89422.22738.89232300626.091147.83626.082020003151260525202000630735735161600637.5425637.53434001647.061132.35720.593735001851.431028.57720443825.261847.371744.7412.633831001445.161548.3926.45
นางสุพัตรา โภคานิตย์
087 8622418
63
25/4/2018, 20:48:31นิคมสงเคราะห์ 3โนนสัง76600233.33466.67005500120360120111100436.37763.63006600006100007700685.71114.29006600233.33466.6700000000000000000000000000000000
นางจริยา แสนเจริญสุข
611099177
64
25/4/2018, 21:20:05บ้านคอกวัวศรีบุญเรือง71100001100001100110000004400125375004400125375006600116.66583.33006600116.66583.3300000000000000000000000000000000นายวิชิต คำมีภา810518295
65
25/4/2018, 21:20:28บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรือง3222200418.18313.631568.19323200928.121134.371237.51353500617.141028.571954.29292900413.791965.51620.7323200515.621856.25928.13312926.4526.451858.06929.03000000000000000000000000000000
นางสาวนลินรัตน์ คำผาย
807516898
66
25/4/2018, 21:31:55บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมือง411110000545.45654.55171700423.53952.94423.563440012537500121200541.67325433.33101000440660009900444.44444.44111.11000000000000000000000000000000นางปรียานุช แคนติ089 8431118
67
25/4/2018, 21:44:45หนองบัววิทยายนเมือง1207207005325.65024.159947.832152150043206731.1610548.842252240052.2315770.946127.23210210004621.98640.957837.14211211005526.079946.925727.012192190010246.586730.595022.837873004967.122331.5111.377871005678.871419.7200515159.82752.941937.2500สมพงษ์ พุกหน้า887465296
68
25/4/2018, 22:19:03บ้านบกโนนเรียงเมือง318180010.18316.671477.782424001354.171041.6714.673030001136.671343.33620323026.2516501237.526.25302913.331343.331343.333102929001758.621034.4826.957573052.631933.33814.040055452545.451018.181018.18004943612.242551.021224.4912.04
นางสาวสิริญา อินทร์นอก
089-5736573
69
25/4/2018, 22:55:27บ้านโนนงามศรีบุญเรือง6181800844.44633.33422.22121200433.33541.67325131300753.84323.08323.088800450337.5112.5181800844.44527.78527.78161600743.75425531.252019001157.89736.8415.263327311.11933.331244.44311.11393425.88823.532367.6512.94นิรัชฎาภรณ์ บู่สุข860854790
70
26/4/2018, 0:24:14บ้านโนนม่วงเมือง533133.3300266.6700880045022522500000000007700457.14114.29228.572200002100004400125125250000000000000000000000000000000นายสุวรรณ ขุนอิน928365041
71
26/4/2018, 0:39:20
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศรีบุญเรือง11131130043.544842.486153.98162162003018.529860.493420.99155155003019.357145.815434.8415915910.630010264.155635.22151151002818.548958.943422.52151151005536.426945.72717.88000000000000000000000000000000นายมนตรี พลแพงขวา810050510
72
26/4/2018, 4:59:11นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสัง4ุ6600583.33116.6700171700847.05952.9500141400428.57321.437508700457.14342.8600121200650650009900444.44555.5600151500320128000131200216.671083.3300131300323.08969.2317.69
นางพัชรีย์ ด่านพงษ์
085-7462815
73
26/4/2018, 5:14:01บ้านโนนสว่างศรีบุญเรือง1660023346700660061000000111100545436218770057122900650036024000550051000000000000000000000000000000000000นางขันตรี วงค์คำ969453293
74
26/4/2018, 6:10:17บ้านภูพานคำเมือง79900444.44333.33222.22101000330550220151500960533.3316.6612120018.331191.6600161600531.251168.7500770000710000000000000000000000000000000000
นางประยงค์ ปะริเวทัง
062-2082310
75
26/4/2018, 7:10:32บ้านหนองโนศรีบุญเรือง46600116.7116.7466.63300000031008800008100009900444.5444.51116600466.7233.3008800450337.5112.5000000000000000000000000000000
นางสาวอุรา เหล่าโกธา
614195938
76
26/4/2018, 8:26:50บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง73636001234.291748.57719.443636001027.781747.2292528270013.71037.031659.27303000516.671756.66826.672828001139.291553.5727.14323200515.632165.62618.75000000000000000000000000000000
นายอนุสรณ์ ชิตบุญศรี
951696017
77
26/4/2018, 9:25:11บ้านดอนยานางเมือง6121200433.33325541.679900666.67333.330016160085085000121200758.33541.67002323001773.92626.0800202000735136500000000000000000000000000000000นางจงกลณี วรรธนะ080-1899956
78
26/4/2018, 9:41:00บ้านบุ่งบกเมือง101211191.67758.33433.3300111100545.45654.54006600583.33116.67001111001110000009900444.44444.44111.11770000685.71114.28000000000000000000000000000000นายกำเนิด วังคีรี933492270
79
26/4/2018, 9:44:15บ้านโนนสงเปลือยโนนสัง1161600001381.25318.752626000013501350282800001553.571346.43222200001463.64836.3630300013.331963.331033.33171700317.65635.29741.18000000000000000000000000000000
นางสาวเยาวรินท์ แพนพา
885609773
80
26/4/2018, 9:48:52บ้านกุดแท่นศรีบุญเรือง8161600850850001919008421158001111004367640018180095095000202000840115515990044455600000000000000000000000000000000
นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล
088-5634512
81
26/4/2018, 10:18:17บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรือง19900222.22777.7800111100218.18654.54327.286600116.67466.66116.6715150016.671173.33320161600001487.5212.5151500213.331173.34213.33000000000000000000000000000000
นางสาววีรยา สุวรรณบล
981680103
82
26/4/2018, 10:22:43
บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด
ศรีบุญเรือง400000000002200002100001100001100000000000000220021000000220000150150000000000000000000000000000000
นายณัฐพงษ์ พรหมเมตตา
871267761
83
26/4/2018, 10:24:50นิคมวัฒนา 6โนนสัง7131300969.23323.0717.69101000110770220171700211.76847.05741.17121200433.33650216.66121200216.66541.66541.66101000330440330000000000000000000000000000000นายเสถียร ทาขุลี087-8563250
84
26/4/2018, 10:55:15นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสัง5330031000000440037512500660035035000440025025000110000110000660024036000000000000000000000000000000000นางทองทรัพย์ คำหอม064-3476858
85
26/4/2018, 10:59:30บ้านโคกสะอาดโนนสัง4131300861.53538.470011110019.1327.27763.6311110019.1872.72218.18171700952.94847.06002020002101680210161600743.75956.2500000000000000000000000000000000
นายสุพจน์ หลาบหนองแสง
087-8528414
86
26/4/2018, 11:06:33บ้านท่าศิลาโนนสัง6880000562.5337.5440012537500440000125375770000571.42228.577700114.28571.42114.283300133.33266.6600000000000000000000000000000000
นายพูนสิทธิ์ บุตรเสน
817683317
87
26/4/2018, 11:48:27โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสัง712120018.33975216.678800006752251010004406600088006752250066006100000099111.11222.22555.56111.118800337.5562.50066116.67350233.3300440025025000นางภิรมย์ นามวงษา878581358
88
26/4/2018, 12:02:37บ้านโคกม่วยเมือง344004100000077004573430012120097532500990055644400660000610000880000810000000000000000000000000000000000
นางสาวขนิษฐา สีเห็มทอง
885613385
89
26/4/2018, 12:15:17ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสัง425250031218804162626001453.851142.3113.85242400833.331666.6700212100838.11152.3829.522424001562.5937.500252500176883200000000000000000000000000000000
นางสาวนันทพร ภานุเวศ
879479124
90
26/4/2018, 12:15:25นิคมสงเคราะห์2โนนสัง47700228.57342.86228.577700457.14228.570011110000872.73327.2711110019.091090.91007700114.29685.7100111100763.64436.3600000000000000000000000000000000นางยุพา-จงอางจิตร878662498
91
26/4/2018, 12:18:57บ้านหนองบัวเงินโนนสัง7990000910000660000466.67233.33770000571.43228.57550024036000990000910000101000001010000000000000000000000000000000000อัมพร ชาวไทย878552134
92
26/4/2018, 12:22:20บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรือง6 151500533.33853.33213.33111100436.36218.18545.45111100327.27763.6419.092424001041.671770.830016160085085000262600726.921142.31830.77211900315.791157.89421.05121000330660110171700952.94847.0600
นางสาวนันทิยา สาราษฎร์
801943045
93
26/4/2018, 12:34:02บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมือง1131300861.54538.4600121200216.66866.66216.667700114.28685.7100131300342.861076.92001715211.76211.761164.71211.76131317.69215.381076.930010733011011044015150016.661066.66426.661515213.33533.33746.6616.66
นางณภัสลฎา ลีเลิศทวี
813207184
94
26/4/2018, 12:49:20วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรือง514140017.141071.42321.42141400321.42642.85535.719900555.55222.22222.22161600425956.25318.751818001055.55633.33211.11131300430.76538.46430.76141400642.85642.85214.281210325216.66541.66216.66118327.27218.18327.27327.27
นางสาวสุวารี แก้วดวงศรี
089-0313721
95
26/4/2018, 12:51:50บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรือง812120065065000880081000000141400214.291285.7100131300323.081076.9200101000440550110171700317.651482.3500141400642.86857.1400111100545.45654.5500131300430.77969.2300นายเดชา ผาบสิมมา811489919
96
26/4/2018, 13:02:15บ้านพร้าวเมือง3262600830.761350519.232929001034.481610.34310.342222001777.27522.72002424001145.83833.33520.83323200618.751753.12928.12242400729.161145.83625222214.54522.721463.6329.09181800527.771055.55316.66232300417.391043.47939.13พรพิมล ปาเวียง656288654
97
26/4/2018, 13:06:53บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรือง8121200433.33866.6700440012537500101000440660009900222.22777.78004400125250125111100327.27763.6419.1000000000000000000000000000000นางลำใย คูณบัวลา933375959
98
26/4/2018, 13:20:59กุดหานสามััคคี
ศรีบุญเรืิอง8
191900842.111157.8900282800828.571862.2927.152323001252.171147.830033333301030.32369.700222200836.361463.6400222200731.821568.1800000000000000000000000000000000นายเดชา ผาบสิมมา811489919
99
26/4/2018, 13:23:42โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรือง312120018.33541.6665012120018.33866.66325161600161000000181800633.331266.660010100099011000131300001184.61215.3844002501251259900888.88111.11007700571.42228.5700
นางสุวิมล พรหมมาหล้า
878559599
100
26/4/2018, 13:48:01บ้านหนองแตงศรีบุญเรือง29900111.11777.78111.11121118.33216.67758.33216.67131300215.381184.6200151500001493.3316.67660000006100101000001010000000000000000000000000000000000
นางสาวธิติมา สารรัตน์
830273122
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1