NİĞDE ÜNİVERSİTESİNDE İKTİSAT ANABİLİM DALI ÜZERİNE YAPILAN TEZLER
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
NİĞDE ÜNİVERSİTESİNDE İKTİSAT ANABİLİM DALI ÜZERİNE YAPILAN TEZLER
2
3
NOADISOYADITEZ KONUSU
MEZUNIYET TARIHI
4
1SOLMAZAYTEKİN"Yerel Ekonomik Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü, Kayseri Örneği"20.11.2013
5
2GÖKHANKARTAL"Bölgesel Kalkınmada Kümelenme: Turizm Kümelenmesi"13.09.2013
6
3NAZİFE ÖZGEKILIÇ"Yerel Kalkınma ve Rekabetçilik Ekseninde Değişen Yeni Bölgeselcilik ve Kayseri"16.07.2013
7
4EMRAHLAZOĞLU"Uluslararası Ekonomi ve Uluslar arası Siyasi İlişkilerin Yönetimi"16.07.2013
8
5SEMİYEORUÇ"Finansal Derinleşme, Ekonomik Büyüme ve Türk Finans Sistemi (1990-2010)"05.06.2013
9
6DOĞANBARAK"1980'den Sonra Türkiye'de Cari Açık Problemi ve Sürdürülebilirliği"08.02.2013
10
7RAGIB EMREAKDAĞ
"2008 Yılında Başlayan Küresel Krizde, Türkiye'de Uygulanan Para ve Maliye Politikalarının Ülke Ekonomisine Etkileri"
04.01.2013
11
8SEVDAÇELİKKIRAN"Turizm ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği"15.02.2012
12
9MEHMETŞEN"İlk Çağ Anadolu Medeniyetlerinde Ekonomik Hayatın Gelişim Süreçleri"15.02.2012
13
10YILDIZÜNLÜLEBLEBİCİKobi Kredilerin Ekonomik Büyümeye Etkileri: Türkiye Örneği25.10.2011
14
11BANUAYDOĞAN
Bölgesel Ekonomik Kalkınmanın Yeni Pusulası: Bölgesel inavasyon Stratejileri (RIS) Mersin RIS Örneği
25.10.2011
15
12NACİYEAYDEMİRAB'DE YAPISAL FONLARIN UYGULANABİLİRLİĞİ: SON DÖNEM KRİZİN FONLARA ETKİLERİ.12.08.2011
16
13
MEHMET VAHİT
EREN"Post Otistik İktisat Çerçevesinde 2008 Global Ekonomik Krizi ve Türkiye"11.07.2011
17
14AYŞEERGİNOyun Teorisi Çerçevesinde Stratejik Ticaret Politikalarının değerlendirilmesi13.05.2011
18
15FAHRİYEİLHAN"Krizler Sürecinde Ülkemiz Ekonomisinde Banka ve Finans Kuruluşlarının Rolü"01.03.2011
19
16NEFİSEKAYA
1980 Sonrası Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Yabancı Bankaların Oluşturabilecekleri Avantajlar ile Dezavantajlar
27.08.2010
20
17HANDANYETİŞENİktisada Feminen Bir Bakış: Feminist İktisat23.08.2010
21
18NAHİDEKÜÇÜK
Yerel Ekonomik Kalkınmada Yeni Bir Açılım: Teknoparklar (Gaziantep Teknopark Örneği)
23.08.2010
22
19FİDANÖĞÜŞLÜ
"Ekonomik Kalkınmada Bilişim ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi:Adana İlinde Bir Uygulama"
23.08.2010
23
20EMİNEGÜMÜŞDAŞTürkiye'de Savunma Sanayii ve Savunma Harcamalarının Ekonomideki Yeri17.08.2010
24
21SEVİMKÜÇÜKKalsit Madeninin Ekonomik Önemi, Sektörün Sorunları ve Niğde İli Uygulaması17.08.2010
25
22AYÇATEKELİ
Türkiye'de Makroekonomik Faktörlerin Bankacılık Sektörü Riskleri Üzerine Etkilerinin Ampirik Analizi (1995-2008)
10.03.2010
26
23ALİGÖKSUKüreselleşmenin Yoksulluk Boyutu: Türkiye Örneği (1980-2006)18.09.2009
27
24GAMZEGÜLSÜT
Yerel Kalkınmada Bir Araç Olarak Organize Sanayi Bölgeleri: Sivas ve Erzincan Örneği
18.09.2009
28
25ÇİĞDEMÜRÜNVEREN"Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Rekabet Etkisi: 2002-2007"21.08.2009
29
26EMİNEYAVAŞ
Türkiye'de Sağlık Sektöründe Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi: Seçilmiş AB Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Analizi
24.09.2008
30
27MEHMETDEMİRALTürkiyede Sıcak Para Hareketleri ve Ekonomik Krizlere Etkisi (1990-2006 Dönemi )12.08.2008
31
28AYŞEAYİŞ AKKURT
Organize Sanayi Bölgelerinin Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkısı (Niğde ve Kayseri Örneği)
28.09.2007
32
29AYŞEGÜLTANRIVERTürkiye Ekonomisinde Sigortacılık Sektörünün Gelişim Süreci27.09.2006
33
30PINARTUNÇBİLEKLİTurizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi ve Nevşehir Örneği27.09.2006
34
31ŞULEALTANTürkiye'de Eko-Turizm Uygulamaları ve Ekonomiye Katkıları27.09.2006
35
32KIVANÇ HALİLARIÇIMF 'nin Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınmasındaki Rolü ve Türkiye Örneği07.08.2006
36
33ALİ RAMAZANESENAvrupa Birliği'nin Tarım Sektörü ile Türkiye Tarım Sektörünün Uyumu03.08.2006
37
34YILMAZYILMAZ
Avrupa Birliği'nin Ortak Para Kullanımına geçmesi ve Euro'nun Türkiye Ekonomisine Etkileri
03.08.2006
38
35SENEMYILMAZ YAVUZ1990-2002 Yılları Arasındaki Ekonomik Krizlerin Türkiye Ekonomik Sistemine Etkileri03.08.2006
39
36NESLİNEROĞLUTürk Bankacılık Sektörünün Temel Sorunları ve Çözümüne Yönelik Düzenlemeler12.07.2006
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...