ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Resurssiviisaat Digitaaliset Sosiaali ja Terveyspalvelut (Hankenumero: A77593)
3
PAINEHAAVOJEN ENNALTAEHKÄISY RULLATUOLIPOTILAILLA
4
YHTEYSTIEDOTVASTAUKSET
5
Yritys tai organisaatio*[Yritys tai organisaatio]
6
Y-tunnus*[Y-tunnus]
7
sivusto[Sivusto]
8
Osoite*[Osoite]
9
Nimi*[Nimi]
10
Sähköposti*[Sähköposti]
11
Puhelin*[Puhelin]
12
Osoite[Osoite]
13
TARJOUKSEN TIEDOT
14
Palvelun/kokeilun nimi*
15
Kuvaa tarjoamasi palvelu / kokeilu*
16
Lyhyt julkinen esittelyteksti
17
Täydentävät linkit (esim. videoihin)
18
Tutkimus, uutuusarvo ja innovatiivisuus (0–4 p.)
19
Palvelun tai tuotteen innovaatio / uutuusarvo*
20
Palvelu tai tuote tuo uusia käytäntöjä, ratkaisuja ja näkökulmia kaupunkiympäristöön*
21
Palvelun- tai tuotekonseptin mahdollinen tutkimustausta*
22
Toteutuskelpoisuus (0–4 p.)
23
Osoitus yrityksen osaamisen, resurssien riittävyydestä hankkeen toteuttamiseen sekä näyttö aikaisemmasta ammatillisesta toiminnasta*
24
Toimenpiteiden, aikataulujen ja resurssien kuvaus osoittaa, että hanke voidaan toteuttaa laadukkaasti, turvallisesti ja sovitulla tavalla*
25
Pilotin hinta sekä hinnoittelumalli pilotin jälkeen*
26
Toteutuskelpoisuus (0–4 p.)
27
Tuotteen tai palvelun arvioitu vaikutus ja suunnitelma tämän mittaamiseen pilotissa*
28
Tuotteen tai palvelun saavutettavuus, tietoturva ja skaalautuvuus uusiin sotealan ympäristöihin ja teknologioihin (kasvupotentiaali)*
29
Palvelun tai tuotteen suunnittelussa, tuottamisessa ja käytössä on huomioitu kestävän kehityksen näkökulmat*
30
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN HYVÄKSYNTÄ*
31
Forum Virium Helsingin rekisteriseloste on luettavissa osoitteessa: https://fvh.io/pp. Olen lukenut rekisteriselosteen ja hyväksyn tietojeni tallentamisen sen mukaisesti. Lyhyesti: noudatamme EU:n GDPR asetusta ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti.[Kyllä / ei]
32
SOVELTUVUUDEN EHDOT*Huom: kaikki kolme kelpoisuusvaatimusta alla on valittava.
33
Tarjoaja vakuuttaa, että se täyttää tarjoajalle asetetut soveltuvuus- ja kelpoisuusvaatimukset sekä sitoutuu toimittamaan pyynnöstä selvitykset soveltuvuusehtojen täyttymisen varmistamiseksi*[Kyllä / ei]
34
Tarjoaja sitoutuu toimittamaan soveltuvuutta koskevat lisäselvitykset (esim. verot, elävakuutusmaksut tai maksujärjestelyt) sekä muut soveltuvuuden arviointia koskevat lisätiedot*[Kyllä / ei]
35
Tämä tarjous on voimassa tarjouspyynnön ehtojen mukaisestI*[Kyllä / ei]
36
Liitteet
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100