5.1 (แจ้งก่อน)แบบทดสอบสร้างการค้นหาข้อมูลด้วยคิวรี
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCD
1
ผลการทดสอบเรียน แบบทดสอบสร้างการค้นหาข้อมูลด้วยคิวรี
2
3
วันเวลาที่เข้าสอบ
ชื่อ-สกุลรหัส น.ศ.คะแนน
4
Saturday, 2 July 2016.อำนาจ แก้วกล้า57150138050652
5
Saturday, 2 July 2016อัญชนา ขอเพ่งกลาง57150138050646
6
Saturday, 2 July 2016หทัยรัตน์ แก้วกัญญา57150138050621
7
Saturday, 2 July 2016
นางสาวน้ำฝน ทองประดับ
57150138050691
8
Saturday, 2 July 2016วิชัย ปลุกใจ57150138050541
9
Saturday, 2 July 2016ปราณี พันธ์ปลาโด57150138050434
10
Saturday, 2 July 2016นายภาคิน ประกอบสุข57150138050481
11
Saturday, 2 July 2016ณิชาพร บุตรการ57150138050403
12
Saturday, 2 July 2016วราภรณ์ คูณสาร57150138050531
13
Saturday, 2 July 2016อรสา กาลจักร57150138050637
14
Saturday, 16 July 2016นายโกวิท คำพิลาโสม57150138050312
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...